project โควิด-19 ผู้พิการและผู้ป่วย กลุ่มคนเปราะบาง

บริจาคเงินซื้อยาฟ้าทะลายโจรเพื่อช่วยผู้ป่วยโควิด-19ในเขตต่าง ๆ ทั่วประเทศ

ระดมทุนเพื่อซื้อยาฟ้าทะลายโจร และเครื่องช่วยหายใจสำหรับใช้ในรพ.สนามและศูนย์พักคอยผู้ป่วยโรคโควิด-19 ซึ่งในปัจจุบันมีไม่เพียงพอต่อความต้องการ ส่งผลให้การรักษาผู้ป่วยเกิดความล่าช้าและขาดประสิทธิภาพ

ระยะเวลาโครงการ 04 พ.ย. 2564 ถึง 04 พ.ค. 2565 พื้นที่ดำเนินโครงการ ทั่วประเทศ

ยอดบริจาคขณะนี้

57,142 บาท

เป้าหมาย

329,087 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 17%
จำนวนผู้บริจาค 72

สำเร็จแล้ว

ระดมทุนเพื่อซื้อยาฟ้าทะลายโจร และเครื่องช่วยหายใจสำหรับใช้ในรพ.สนามและศูนย์พักคอยผู้ป่วยโรคโควิด-19 ซึ่งในปัจจุบันมีไม่เพียงพอต่อความต้องการ ส่งผลให้การรักษาผู้ป่วยเกิดความล่าช้าและขาดประสิทธิภาพ

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

การรักษาโรคโควิด-19 ในปัจจุบันนี้มีการใช้สมุนไพรฟ้าทะลายโจรร่วมอยู่ด้วย เพราะแม้ยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจรไม่สามารถป้องกันไวรัสเข้าสู่เซลล์ได้ แต่ช่วยบรรเทาอาการที่ไม่รุนแรง ใช้ในผู้ที่มีความเสี่ยงต่ำต่อการเกิดโรครุนแรง เช่น คัดจมูก มีน้ำมูก ลดโอกาสที่โรคจะลุกลามลงปอด สำหรับผู้ป่วยโควิด-19 กลุ่มที่มีอาการเล็กน้อย เมื่อได้รับฟ้าทะลายโจร (Andrographolide) ตามขนาดที่กำหนด คือ 180 มิลลิกรัมต่อวัน คือมากกว่าขนาดที่ใช้ในการรักษาไข้หวัด 3 เท่า แต่ก็เป็นขนาดที่มีความปลอดภัย และใช้ภายใต้คำแนะนำของแพทย์ พบว่าช่วยให้อาการเกิดปอดอักเสบลดลง (อ่านเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาลเพชรเวช)

โครงการนี้จึงเกิดขึ้นเพื่อเป็นการเป็นส่วนหนึ่งในการจัดหายาสมุนไพรฟ้าทะลายโจรและอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อทางรพ.สนามและศูนย์พักคอยในจังหวัดต่างๆ ดังนี้กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ ชลบุรี สมุทรสาคร นนทบุรี สงขลา ระยอง ยะลา ปทุมธานี ราชบุรี กาญจนบุรี นครปฐม นครนายก ปราจีนบุรี สมุทรสงคราม สระบุรี นราธิวาส ปัตตานี ฉะเชิงเทรา ตาก พระนครศรีอยุธยา จันทบุรี นครศรีธรรมราช และนครราชสีมา

ภาพการดำเนินการงานเพิ่มเติม


ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

วิธีดำเนินการ :

1. เราร่วมประชาสัมพันธ์โครงการ และร่วมจัดหาผู้ร่วมบริจาคเงินตามโครงการ

2. ประสานงานติดต่อกับหน่วยงานรพ.สนามและศูนย์พักคอยที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศ

3. จัดหายาฟ้าทะลายโจรและอุปกรณ์ทางการแพทย์

4. ดำเนินโครงการ โดยจัดส่งตามแผนงานโครงการ

5. สรุปผล และประเมินผลโครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

คุณธนัญญกาญจน์ ชลานุเคราะห์ และ คุณนิดา เหล่าวัฒนาวงศ์

ไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงิน

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 ค่ายาฟ้าทะลายโจรยันฮี ยาฟาร์แท็บ (ฟ้าทะลายโจร) 60 เม็ด 1 ขวดต่อผู้ป่วย 1 คน สำหรับผู้ป่วย 1,500 คน ราคาขวดละ 135 บาท 1500 ขวด 202,500.00
2 ค่าเครื่องผลิตออกซิเจนแบบเคลื่อนที่ HIP OC5B Oxygen Concentrator (Nebulization function) เครื่องผลิตออกซิเจน แบบพกพา ขนาด 7 ลิตร ราคาเครื่องละ 28,890 บาท 3 เครื่อง 86,670.00
3 ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโครงการ เช่น ค่าขนส่งจัดส่งยาฟ้าทะลายโจรและเครื่องผลิตออกซิเจนแบบเคลื่อนที่โดยบริษัทขนส่ง โดยประมานการค่าขนส่งเครื่องและยาประมานจังหวัดละไม่เกิน 1,000 บาท - 10,000.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
299,170.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
29,917.00

ยอดระดมทุน
329,087.00