project ผู้พิการและผู้ป่วย

Allympic มหกรรมกีฬาแห่งมวลมนุษยชาติ... ทุกคน

เพราะการเข้าถึงสุขภาพที่ดี ไม่ควรมีข้อจำกัด... เราจึงระดมทุนจัดงาน Allympic เพื่อสร้าง มหกรรมกีฬาแห่งมวลมนุษยชาติให้ทุกคนสามารถเล่นกีฬาด้วยกัน ไม่ว่าจะพิการหรือไม่พิการ ทุกคนจะได้เล่นกีฬาด้วยกันภายใต้กติกาเดียวกันที่มีความเสมอภาค โดยมีเป้าหมายคนเข้าร่วมกิจกรรม 1,000 คน และเราจะได้ต้นแบบกีฬาที่คนพิการและคนไม่พิการสามารถเล่นด้วยกันได้ที่สามารถนำไปขยายผลต่อเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายและการมีส่วนร่วมทางสังคมของคนพิการทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ

ระยะเวลาโครงการ 1 ตุลาคม 2566 - 30 มิถุนายน 2567 พื้นที่ดำเนินโครงการ กรุงเทพ

ยอดบริจาคขณะนี้

909,947 บาท

เป้าหมาย

3,675,100 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 25%
จำนวนผู้บริจาค 493

สำเร็จแล้ว

กิจกรรมวิ่งด้วยกันเปิดพื้นที่ให้คนพิการและไม่พิการมาวิ่งไปด้วยกัน สร้างเสริมสุขภาพที่ดีและเชื่อมสังคมของคนพิการและคนไม่พิการเข้าด้วยกัน โดยกิจกรรมจัดต่อเนื่องมากว่า 8 ปี และขยายไปในประเทศและต่างประเทศ มีคนพิการและคนไม่พิการเข้าร่วมนับหมื่นคน หรือกระทั่ง ครั้งล่าสุดเดือนกันยายน 2565 กับงาน“วิ่งด้วยกัน ปีที่ 5 Friendships Beyond Difference” ทำให้คนพิการและคนไม่พิการนับพันออกมาวิ่งด้วยกัน ครั้งนี้เราต้องการสร้างโจทย์ที่ใหญ่ขึ้นว่า นอกจากการวิ่งด้วยกันแล้ว พวกเราสามารถเล่นกีฬาอะไรด้วยกันได้อีก เช่น

“แบดมินตันด้วยกัน”

“แชร์บอลด้วยกัน”

“หมากฮอสด้วยกัน”

“จานร่อนด้วยกัน”

มูลนิธิด้วยกันเพื่อคนพิการและสังคม กับ ทีมปั่นปันกัน ต้องการทลายข้อจำกัดการเล่นกีฬาแบบเดิม ๆ ที่แบ่งแยกนักกีฬาในรูปแบบงาน Olympic สำหรับคนไม่พิการ หรืองาน Paralympic สำหรับคนพิการ ให้กลายเป็นงาน Allympic ซึ่งเป็นงานแข่งขันกีฬาที่มนุษย์ทุกคนไม่ว่าจะพิการหรือไม่พิการก็สามารถร่วมเล่น แข่ง และชนะไปพร้อมกันได้ กระบวนการทำงานของเรา 

1. จัดพื้นที่ให้มีการทดลองเล่นกีฬาประเภทต่างๆ ในกิจกรรมวิ่งด้วยกันรายเดือนในสวนสาธารณะ โดยเปิดโอกาสให้คนพิการทุกประเภท และคนไม่พิการ มาร่วมทดลองเล่นกีฬาด้วยกัน เพื่อทำการออกแบบวิธีการและกติกาในการเล่นกีฬาชนิดนั้นร่วมกันได้ ซึ่งจะทำให้ได้กติกาและวิธีการเล่นร่วมกันใน 5 ประเภทกีฬา โดยแต่ละครั้งคาดว่าจะมีผู้เล่นที่เป็นผู้พิการและไม่พิการร่วมเล่นด้วยกันจำนวนเฉลี่ย 30 คน

2. จัดงาน Allympic - Sport Day - จัดงานเพื่อแนะนำกีฬาใหม่ที่คนพิการและไม่พิการร่วมเล่นกันได้พร้อมสอนวิธีการเล่นและกติกา โดยในวันงานผู้ที่สนใจสามารถทดลองเล่นกีฬาได้ โดยมีเป้าหมายผู้เข้าร่วม 150 คน 

3. ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม Allympic - The Championship  

4. จัดงาน Allympic - The Championship, First Round - หลังจากเปิดรับสมัคร จะจัดกิจกรรมการแข่งขันรอบแรก เพื่อเก็บสะสมคะแนน เพื่อทำการแข่งขันต่อในกิจกรรมรอบ Final Round โดยมีเป้าหมายผู้เข้าร่วม 150 คน

5. จัดงาน Allympic - The Championship, Final Round เพื่อให้ทุกทีมได้มีโอกาสแข่งขันสะสมคะแนนในรอบสุดท้าย และหาผู้ชนะ โดยกิจกรรมจะเปิดด้วยการชวนทุกคนมาวิ่งด้วยกัน กองเชียร์ด้วยกัน และแข่งกีฬา โดยมีเป้าหมายผู้เข้าร่วม 300 คน

เป้าหมายของกิจกรรม

  • ส่งเสริมให้ทุกคนเข้าถึงสุขภาพที่ดีด้วยการเล่นกีฬา
  • คนพิการ และไม่พิการสามารถร่วมเล่นและแข่งในเกมเดียวกันได้ ภายใต้กติกาเดียวกัน
  • สร้างความตระหนักถึงปัญหาของคนพิการ ด้วยวิธีที่ดีที่สุด คือ การมีเพื่อนที่เป็นคนพิการ

 กำหนดการจัดงาน

Allympic - Sport Day 

Allympic - The Championship, First Round 

Allympic - The Championship, Final Round 

หมายเหตุ ! การจัดงานจะสามารถทำได้ดังนี้

กรณที่ 1 : ระดมทุนได้ 250,000 บาท จะจัดงาน allympic ในโรงเรียนที่เกี่ยวข้อง โดยเพิ่มโรงเรียนได้

กรณีที่ 2 : ระดมทุนได้ 1,293,000 บาท จะสามารถจัดกิจกรรม Allympic - Sport Day เพื่อให้ทุกคนมาเล่นกีฬาด้วยกัน

กรณีที่ 3 : ระดมทุนได้ตามเป้าหมาย สามารถจัดกิจกรรม Allympic - The Championship, First Round และ Allympic - The Championship, Final Round ทั้งหมด

ข้อมูลภาคี, พาร์ทเนอร์

มูลนิธิด้วยกันเพื่อคนพิการและสังคม

ทีมปั่นปันกัน 

เทใจดอทคอม ไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงิน


งบประมาณ Allympic หน่วยละ จำนวน            

จำนวนเงิน(บาท)        

1.สถานที่ และค่าบริหารจัดการสถานที่ 120,0003 ครั้ง     360,000
2.อุปกรณ์สำหรับการเล่นกีฬาชนิดต่าง ๆ เช่น แบดมินตัน แชร์บอล หมากฮอส และจานร่อน
160,0001160,000
3.เสื้อ และ ของที่ระลึกสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม 500400200,000

4.ของรางวัล

50,0005250,000
5.ค่าเดินทางกลุ่มคนพิการที่เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันและร่วมเชียร์ 100,0001 ครั้ง100,000
6.ค่าใช้จ่ายทีมงานในการจัดงานตลอดโครงการ300,0001 ทีม300,000
7.Allympic -  Sport Day : (ต้น) มิถุนายน 2566657,000 1 ครั้ง657,000
8.Allympic - The Championship, First Round : (ปลาย) กันยายน 2566657,000 1 ครั้ง657,000
9.Allympic - The Championship, Final Round : (ปลาย) พฤศจิกายน 2566657,000 1 ครั้ง657,000

รวมเป็นเงินทั้งหมด
3,341,000
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
334,100

ยอดระดมทุน
3,675,100