project โควิด-19 กลุ่มคนเปราะบาง

ส่งเกราะ (ชุด PPE) ให้คุณหมอ 40 โรงพยาบาล ในพื้นที่ห่างไกล 17 จังหวัด

ร่วมสมทบทุนซื้อชุด PPE และหน้ากาก N95 เพื่อส่งเกราะให้กับบุคลากรทางการแพทย์ในพื้นที่ 17 จังหวัดเป้าหมาย "เพราะไม่ว่าคุณหมอจะอยู่ที่ไหน ความห่างไกลต้องไปให้ถึง"

ระยะเวลาโครงการ 17 พ.ค. 2564 ถึง 17 มิ.ย. 2564 พื้นที่ดำเนินโครงการ ทั่วประเทศ

ยอดบริจาคขณะนี้

1,001,100 บาท

เป้าหมาย

1,001,000 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 100%
จำนวนผู้บริจาค 944

สำเร็จแล้ว

ความคืบหน้าโครงการ

ส่ง PPE และ หน้ากาก N95 ให้ 48 โรงพยาบาล ใน 23 จังหวัดทั่วประเทศ

28 สิงหาคม 2021
ส่งเกราะให้หมอห่างไกล ขอขอบคุณ คนใจดี ทั้งหมด 944 คน ทุกท่าน ที่ร่วมสมทบทุนบริจาคในโครงการส่งเกราะให้หมอห่างไกล ยอดบริจาคได้ตามเป้าหมายแล้ว เป็นจำนวน 1,001,100 บาท ร่วมกับเงินสมทบตั้งต้น จากอลิอันซ์ อยุธยา จำนวน 1 ล้านบาท รวมทั้งสิ้น 2,001,100 บาท

และ ได้จัดส่ง PPE และหน้ากาก N95 ให้กับ 48 โรงพยาบาล 23 จังหวัดทั่วประเทศไทย เรียบร้อยแล้ว

- ชุด PPE ใช้ซ้ำได้ จำนวน 1,704 ชุด

- ชุด PPE ใช้ 1 ครั้ง จำนวน 3,860 ชุด

- หน้ากาก N 95 จำนวน 4,800 ชิ้น

- Face Shield 57 ชิ้น

โดยได้เริ่มระดมทุน ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม - 17 มิถุนายน 2564 และส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์แล้วสิ้นทั้งหมด เมื่อวันที่ 12 กรกฏาคม 2564 ด้วยความร่วมมือกับบริษัท FedEX Express และ T&T ในการจัดส่งให้ถึงมือแพทย์ห่างไกลทั้งหมด

โครงการฯ ได้ดำเนินการส่งเกราะครบทั้ง 48 โรงพยาบาลใน 23 จังหวัดทั่วประเทศไทย แล้ว รายชื่อโรงพยาบาล ดังนี้ 


ภาพการมอบชุด PPE และ N95 ให้โรงพยาบาล


อ่านต่อ »
ดูความคืบหน้าโครงการทั้งหมด

ร่วมสมทบทุนซื้อชุด PPE และหน้ากาก N95 เพื่อส่งเกราะให้กับบุคลากรทางการแพทย์ในพื้นที่ 17 จังหวัดเป้าหมาย "เพราะไม่ว่าคุณหมอจะอยู่ที่ไหน ความห่างไกลต้องไปให้ถึง"

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

เนื่องด้วยการระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ในประเทศไทย ตั้งแต่เดือนเมษายน 2564 ที่ผ่านมา ส่งผลให้มีการแพร่ระบาดของโรคกระจายอยู่ทั่วประเทศ จำนวนปริมาณผู้ป่วยเพิ่มขึ้นทุกวัน ภายใต้สภาวการณ์เช่นนี้โรงพยาบาลและบุคคลากรทางการแพทย์ผู้เป็นด่านหน้าในการรองรับ คัดกรองเชิงรุก และติดตามดูแลผู้อยู่ป่วยนี้ ดังนั้นชุดและอุปกรณ์ป้องกันตัวเอง ทั้งชุด PPE และหน้ากาก N 95 จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการปฏิบัติงาน จึงต้องจัดหาให้เพียงพอ

ในแต่ละวันโรงพยาบาลขนาดใหญ่ของรัฐ ต้องใช้ชุด PPE กว่า 200 ชุดต่อวัน เพื่อดูแลผู้ป่วยหนัก หรือแม้แต่โรงพยาบาลระดับอำเภอ ก็ต้องใช้ชุด PPE ไม่ต่ำกว่า 50 ชุดต่อวัน ยิ่งกรณีมีออกหน่วยตรวจโควิด-19 เชิงรุก ยิ่งต้องใช้ชุดเป็นจำนวนมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ ในโรงพยาบาลสนาม รวมถึงโรงพยาบาลที่รองรับผู้ป่วยโควิด-19 หน้ากาก N95 เป็นของจำเป็นอย่างยิ่ง ใช้ไม่ต่ำกว่า 100 ชิ้นต่อวัน เพื่อปกป้องเชื้อให้กับบุคคลากรทางการแพทย์ที่ต้องอยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยทุกๆคน

บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต ได้ตระหนักถึงบทบาทความรับผิดชอบต่อสังคม ภายใต้แนวคิด “We care for tomorrow” จึงขอร่วมเป็นแกนนำส่งต่อความห่วงใยจากทุกภาคส่วน สานต่อ โครงการ “ส่งเกราะให้หมอห่างไกล” ภาคต่อจากโครงการ “ส่งเกราะให้หมอกัน” มุ่งระดมทุนจากทุกภาคส่วน จัดซื้อ ชุด PPE และหน้ากาก N 95 ที่ได้มาตรฐานทางการแพทย์ ส่งมอบให้ 40 โรงพยาบาลเป้าหมาย ในพื้นที่ 17 จังหวัดติดต่อชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน และอยู่ในพื้นที่สถานการณ์การระบาดโควิด-19ยังคงรุนแรง เพราะทุกความห่วงใยของพวกเราต้องไปให้ถึง


ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

1. ประสานงานกับ 40 โรงพยาบาลเป้าหมาย ในพื้นที่ 17 จังหวัดติดต่อชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน และอยู่ในพื้นที่สถานการณ์การระบาดโควิด-19ยังคงรุนแรง

2.จัดซื้อชุด PPE ทั้งประเภทใช้แล้วทิ้ง และแบบใช้ซ้ำได้ รวมถึงหน้ากาก N95 ที่ได้มาตรฐานทางการแพทย์ บางส่วนจากเงินตั้งต้น ของ อลิอันซ์ อยุธยา 1 ล้านบาท

3.จัดซื้อชุด PPE ทั้งประเภทใช้แล้วทิ้ง และแบบใช้ซ้ำได้ รวมถึงหน้ากาก N95 อีกครั้ง เมื่อได้รับเงินระดมทุน หลังจากที่ปิดรับบริจาค

4.จัดส่งอุปกรณ์ถึงโรงพยาบาลเป้าหมาย (โดย อลิอันซ์ อยุธยา เป็นผู้รับผิดชอบค่าจัดส่งทั้งหมด) 


รายชื่อ 40 โรงพยาบาล ใน 17 จังหวัด 

1.โรงพยาบาลระนอง11 ถนนกำลังทรัพย์ ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง จังหวัดระนอง 85000 

2.โรงพยาบาลหัวหิน 30/2 ถ. เพชรเกษม ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 77110

3.โรงพยาบาลปราณบุรี 19 หมู่ที่ 5 ตำบลวังก์พง อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77120

4.โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ 237 ซอย พิทักษ์ชาติ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ 77000

5.โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ (สวนดอก) 110 ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง เทศบาลนครเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200

6.โรงพยาบาลนครพิงค์ 159 ม.10 ถ.โชตนา ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 51180

7.โรงพยาบาลแม่อาย 191 ม.8 ต.มะลิกา อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 50280

8.โรงพยาบาลฝาง 70 ม.4 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110 (ชั้น 1 อาคาร 100ปี)

9.โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 365 หมู่ 12 ต. นางแล อ. เมือง จ. เชียงราย 57100

10.โรงพยาบาล แม่สาย 101 หมู่ 10 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130

11. โรงพยาบาลเชียงราย ประชานุเคราะห์ 1039 ถนนสถานพยาบาล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

12. โรงพยาบาลพระปกเกล้า38 ถนนเลียบเนิน ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000

13. โรงพยาบาลมะขาม 253 ถนนเฉลิมพระเกียรติ หมู่ 1 ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 22150

14. โรงพยาบาลขลุง 9 ถนนสุขุมวิท ตำบลขลุง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 22110.

15 .โรงพยาบาลนครพนม 270 อภิบาลบัญชา ตำบล ในเมือง อำเภอเมืองนครพนม นครพนม 48000

16. โรงพยาบาลอรัญประเทศ ถนน มหาดไทย ตำบล อรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ สระแก้ว 27120

17 .โรงพยาบาลค่ายสุรสีห์ 281 ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 71190

18. โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่19 978/1 ถนนแสงชูโตสายใหม่ ตำบลท่าม่วง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 71110

19. โรงพยาบาล ทองผาภูมิ 279 หมู่1 ตำบลท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 71180

20. โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม 550 ม.1 ถ.ทหาร ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000

21. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพรายบ้านดุง 145 ม.7 ถ.บริบาลดำริ ตำบล ศรีสุทโธ อำเภอ บ้านดุง อุดรธานี 41190

22.โรงพยาบาลกุมภวาปี 97 หมู่ 7 ต.กุมภวาปี อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 41110

23 .โรงพยาบาลหาดใหญ่ มูลนิธิโรงพยาบาลหาดใหญ่ 182 ถ.รัถการ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

24. รพ. สนามสงขลา (โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ ) 472 ถนนไทรบุรี ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000

25. โรงพยาบาลนาหม่อม *จัดตั้งเป็น รพ.สนาม 120/3 ม.3 ต.พิจิตร อ นาหม่อม จ สงขลา 90310

26. โรงพยาบาลปัตตานี 2 ถนนหนองจิก ตำบลสะบารัง อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 94000

27. โรงพยาบาลสนาม 1 (สำนักบริหารเขตอุตสาหกรรม ต.บานา) ต.บานา อ.เมือง จ.ปัตตานี

28. โรงพยาบาลสนาม 2 (ศูนย์พักพิงร่วมใจ อุ่นไอรัก ต.บ่อทอง) 904 ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี

29. โรงพยาบาลบ้านกรวด 120 หมู่ 3 ถนนไมยรัตน์ ตำบลปราสาท อำเภอ บ้านกรวด บุรีรัมย์ 31180

30. โรงพยาบาลบุรีรัมย์ 10/1 ถนนหน้าสถานี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000

31. โรงพยาบาลค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก 147 หมู่ 13 ตำบล เสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 31000

32. โรงพยาบาลราชบุรี 85 ถนน สมบูรณ์กุล ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000

33. โรงพยาบาลแพร่ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 54000

34. โรงพยาบาลแม่สอด 175/16 ถนนศรีพานิช ในเขตเทศบาล ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

35. รพ.สต.บ้านร่มเกล้าสหมิตร (โรงพยาบาลแม่ข่าย คือโรงพยาบาลพบพระ) หมู่ 5 ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก 63160

36. รพ.สต.บ้านรวมไทยพัฒนา 1 (โรงพยาบาลแม่ข่าย คือโรงพยาบาลพบพระ) หมู่ 10 ต.รวมไทยพัฒนา อ.พบพระ จ.ตาก 63160

37. รพ.สต. บ้านซอโอ (โรงพยาบาลแม่ข่าย คือโรงพยาบาลพบพระ) หมู่ 7 ต.ช่องแคบ อ.พบพระ จ.ตาก 63160

38. รพ.สต.จระเข้หิน ต.จระเข้หิน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250

39. โรงพยาบาลสีคิ้ว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา

40. ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ จ.นนทบุรี


ข้อมูลภาคี, พาร์ทเนอร์

ดำเนินโครงการโดย บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา 


ร่วมกับภาคี ดังนี้ 

ส่ง PPE และ หน้ากาก N95 ให้ 48 โรงพยาบาล ใน 23 จังหวัดทั่วประเทศ

28 สิงหาคม 2021

ส่งเกราะให้หมอห่างไกล ขอขอบคุณ คนใจดี ทั้งหมด 944 คน ทุกท่าน ที่ร่วมสมทบทุนบริจาคในโครงการส่งเกราะให้หมอห่างไกล ยอดบริจาคได้ตามเป้าหมายแล้ว เป็นจำนวน 1,001,100 บาท ร่วมกับเงินสมทบตั้งต้น จากอลิอันซ์ อยุธยา จำนวน 1 ล้านบาท รวมทั้งสิ้น 2,001,100 บาท

และ ได้จัดส่ง PPE และหน้ากาก N95 ให้กับ 48 โรงพยาบาล 23 จังหวัดทั่วประเทศไทย เรียบร้อยแล้ว

- ชุด PPE ใช้ซ้ำได้ จำนวน 1,704 ชุด

- ชุด PPE ใช้ 1 ครั้ง จำนวน 3,860 ชุด

- หน้ากาก N 95 จำนวน 4,800 ชิ้น

- Face Shield 57 ชิ้น

โดยได้เริ่มระดมทุน ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม - 17 มิถุนายน 2564 และส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์แล้วสิ้นทั้งหมด เมื่อวันที่ 12 กรกฏาคม 2564 ด้วยความร่วมมือกับบริษัท FedEX Express และ T&T ในการจัดส่งให้ถึงมือแพทย์ห่างไกลทั้งหมด

โครงการฯ ได้ดำเนินการส่งเกราะครบทั้ง 48 โรงพยาบาลใน 23 จังหวัดทั่วประเทศไทย แล้ว รายชื่อโรงพยาบาล ดังนี้ 


ภาพการมอบชุด PPE และ N95 ให้โรงพยาบาล


แผนการใช้เงิน

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 จัดซื้อชุด PPE ทั้งประเภทใช้แล้วทิ้งและใช้ซ้ำได้ ชุดละ 500 บาท 1700 850,000.00
2 จัดซื้อหน้ากาก N95 ราคา ชิ้นละ 60 บาท 1000 60,000.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
910,000.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
91,000.00

ยอดระดมทุน
1,001,000.00