โครงการอื่นๆ

แผนที่รถเมล์ ง่ายไม่หลงทาง แจ้งข่าวสารงานสังคม

จัดทำระบบฐานข้อมูลป้ายและสายรถเมล์เพื่อติดตั้งในรถเมล์กรุงเทพฯ เพื่อให้ผู้เดินทางไม่หลงหรือโดยสารถเมล์ผิดคันอีกต่อไป พร้อมป้ายนี้ยังจะช่วยประชาสัมพันธ์งานเพื่อสังคมด้วย

ระยะเวลาโครงการ 6 เดือน พื้นที่ดำเนินโครงการ ภาคกลาง

ยอดบริจาคขณะนี้

98,984 บาท

เป้าหมาย

75,000 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 132%
จำนวนผู้บริจาค 56

สำเร็จแล้ว

ความคืบหน้าโครงการ

ติดตั้งป้ายบอกเส้นทางรถเมล์ จำนวน 129 คัน

8 เมษายน 2015
โครงการแผนที่รถเมล์ ง่ายไม่หลงทาง แจ้งข่าวสารงานสังคม คุณอธิบดี เขมะประสิทธิ์ เป็นตัวแทนโครงการขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งที่ทำให้โครงการประสบความสำเร็จ เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา เราได้ดำเนินการติดตั้งบ้านรถเมล์ครบทั้ง 129 คัน
 
 
การติดตั้งป้ายรถเมล์ปรับอากาศได้จำนวน129 คัน คันละ 2 ตำแหน่ง ทั้งนี้เราได้กระจายข่าวสารของเทใจดอทคอม มูลนิธิยุวพัฒน์ และแผนที่รถเมล์รอบอนุสาวรีย์ชัยฯ (เฉพาะรถโดยสารที่ผ่านอนุสาวรีย์ชัย) 
สาย 12 จำนวน 5คัน 
 
สาย 16 จำนวน 16คัน 
 
สาย 36 จำนวน 18คัน
 
สาย 49 จำนวน 12คัน 
 
สาย 73 จำนวน12คัน
 
สาย137 จำนวน 18คัน 
 
สาย 204 จำนวน 16คัน
 
สาย 515 จำนวน 32คัน 
 
ขั้นตอนต่อไปทางทีมงานจะทำแลกแผนที่รอบอนุสาวรีย์ชัยฯ เร็วๆ นี้ ซึ่งสามารถติดตามข่าวสารของทางโครงการได้ผ่านทาง www.facebook.com/smartvc และผ่านทาง Web Site ที่ www.smartvc.net
 
ทีมงานต้องขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนจนโครงการนี้สามารถเกิดขึ้นได้อย่างจริงจังนะครับ
 
ขอบคุณครับ
อธิบดี เขมะประสิทธิ์
ผู้จัดการโครงการ
Smartvc@hotmail.com
091-790-6996
อ่านต่อ »
ดูความคืบหน้าโครงการทั้งหมด

ที่มา/ความสำคัญโครงการ :

ผมเชื่อว่าคนที่ใช้บริการรถโดยสารประจำทางเคยประสบปัญหา ไม่กล้าขึ้นรถเมล์สายที่ไม่คุ้นเคย แม้รถเมล์สายนั้นจะไปในจุดมุ่งมายเดียวกันก็ตาม หรือ ขึ้นรถเมล์แล้วหลง สุดท้ายก็ต้องลงมาโบก Taxi ต่อแทน 
 
ทั้งๆ ที่รถเมล์เป็น 1 ในอาวุธที่ใช้ในการต่อสู้กับปัญหาต่างๆ ของคนที่ใช้ชีวิตอยู่ในเมืองหลวง ไม่ว่ารถติด, ค่าเดินทางแพง, หาที่จอดรถยาก หรือ ช่วยแก้ปัญหามลพิษ แต่ในกรุงเทพมหานคร รถโดยสารประจำทางกลับไม่เป็นที่นิยมเมื่อเทียบกับเมืองใหญ่อื่นๆทั่วโลก เช่น New york ประชากร10ล้านคน ใช้ขนส่งสาธรณะ8ล้านคน, ปารีสและเมืองรอบๆ ประชากร11ล้าน ใช้ขนส่งสาธารณะ 9 ล้านคน 
ส่วนกรุงเทพมหาครและปริมณฑลมีประชากร 11 ล้าน แต่ใช้รถเมล์ ไม่ถึง 3 ล้านคน(อ้างอิงข้อมูลยอดผู้ใช้รถประจำทาง ขสมก.ปี2555)
 
กว่า 38 ปีแล้วที่เมล์ให้บริการชาวกรุงเทพมหานครทุกวัน ซึ่งที่ผ่านมายังไม่เคยมีการจัดทำระบบฐานข้อมูลป้ายและเส้นทางทั้งหมด และจัดแสดงให้เข้าใจง่ายมาก่อน  เราจึงได้จัดทำโครงการ ที่จะสร้างมาตราฐานให้รถขนส่งสาธารณะ 
 
โครงการประกอบด้วย
1. Bus Route สติกเกอร์แสดงเส้นทางแปะภายในรถเมล์
2.Pocket Map แผนที่ขนานเล็กแสดงข้อมูลสายรถเมล์เฉพาะย่าน เช่น สยาม, อนุสาวรีย์ชัยฯ 
3. Large Map แผนที่ขนาดใหญ่แสดงเส้นทางรถเมล์ทั่วกรุงเทพฯ
4.Mobile application ใช้ค้นหาและวางแผนการเดินทาง ซึ่งจะรวมฐานข้อมูลรถไฟฟ้าและรถด่วนไว้ในappเดียว
5. Website ฐานข้อมูล online ซึ่งใช้ฐานข้อมูลเช่นเดียวกับ app บนโทรศัพท์
*ผลิตภัณฑ์ของโครงอย่างทุกอย่างจะแจกฟรี โดยมีพื้นที่เพื่อการโฆษณา
**ข้อ2-5 จะเริ่มจัดทำกลางปี 2558 
 
สำหรับปีนี้และต้นปี 2558 เราจะเริ่มโครงการด้วย สติกเกอร์บอกเส้นทางบนรถเมล์  โดยรูปแบบของป้ายนั้นจะอ้างอิงให้ใกล้เคียงกับรูปแบบของรถไฟฟ้าและรถไฟใต้ดิน ที่คุ้นเคย
ป้ายบอกเส้นทางรถโดยสารประจำทาง  จะแบ่งเป็นสองส่วนคือ
1.ป้ายเส้นทางการเดินรถ บนพื้น ที่ขนาด 75 cm. x 30 cm ที่จะบอกสถานที่ต้นทาง และปลายทาง จำนวนป้ายรถโดยสารประจำทาง (จุดสีขาวคือ1ป้าย) ตำแหน่งป้ายรถโดยสารประจำทางที่สำคัญ
และการเชื่อมต่อกับระบบขนส่งสาธารณะประเภทอื่นๆ เช่น รถไฟฟ้า รถไฟใต้ดิน และแอร์พอร์ตลิงค์ รวมถึงชื่อถนนที่เป็นที่ตั้ง ของป้ายรถเมล์ 
 2.แผ่นป้ายที่ผลิตด้วยเงินที่บริจาคผ่านทางเทใจ เป็นป้ายประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อสังคม บนพื้น ที่ขนาด 25 cm. x 30 cm. 
 
ตำแหน่งการติดตั้ง ป้ายทางเดินรถ 4 จุดประกอบด้วย
1. กระจกด้านข้าง บริเวณหลังพนักงานขับรถ
2. กระจกด้านข้าง บริเวณตรงข้ามประตูด้านหลัง
3. กระจกด้านข้างประตูทางขึน้ ด้านหน้า
4. กระจกด้านข้างประตูทางลงด้านหลัง
 

ประโยชน์ของโครงการ :

  1. พัฒนาระบบ ขนส่งมวลชลพื้นฐานของกรุงเทพมหานคร 
  2. สนับสนุนให้คนใช้ขนส่งมวลชลมากขึ้น
  3. แก้ปัญหารถติด
  4. ลดมลพิษ
  5. ส่งเสริมการท่องเที่ยว

กิจกรรมที่จะดำเนินโครงการ :

ปัจจุบันโครงการได้รับการอนุญาติจากทางขสมก.ให้ติดตั้งลงบนรถโดยสารของขสมก. ทั้งหมด 3,050 คัน โดยขณะนี้มีการติดตั้งแล้วบนรถปรับอากาศ กว่า300คัน โดยมี สายดังต่อไปนี้
-107,543ก,519,514,168,511,23,67,84,80,509,91,134,516
เราจึงอยากติดตั้งเพิ่มอีกจำนวน 100 คัน
สติกเกอร์เส้นทางที่ได้รับการสนับสนุนจากระดมทุนจะติดตั้งคันละ 2 ตำแหน่งแทน 4 ตำแหน่ง เพื่อให้จำนวนรถมากขึ้น และพื้นโฆษณาจะปรับเป็นป้ายประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อสังคม
•สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของโครงการได้ที่ https://www.facebook.com/smartvcและ SmartVC.net

สมาชิกภายในทีม :

นาย อธิบดี เขมะประสิทธิ์ 
โดยพื้นฐานครอบครัวที่ทำงานด้านรถเมล์ในกรุงเทพ กว่า 20ปี และได้มีโอกาสใช้ชีวิตในต่างประเทศ 
ผมเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าเราสามารถ พัฒนาระบบขนส่งพื้นฐานของไทยให้มีมาตรฐานดีได้ไม่ต่างจากประเทศอื่นๆ ได้
Tel. 091-790-6996 E-mail: smartvc@hotmail.com

ภาคี :

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) Bangkok Mass Transit Authority

ความประทับใจจากเจ้าของโครงการแผนที่รถเมล์ ง่ายไม่หลงทาง แจ้งข่าวสารงานสังคม

11 มีนาคม 2015

โครงการแผนที่รถเมล์ ง่ายไม่หลงทาง แจ้งข่าวสารงานสังคม เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อสนับสนุนให้คนกรุงเทพฯ ใช้รถโดยสารประจำทางกันมากขึ้น ด้วยการจัดทำฐานข้อมูลรถโดยสารประจำทาง และสร้างช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลการเดินทางด้วยรถประจำทางทั้งหมดในกรุงเทพฯและปริมณฑล พร้อมรายงานข่าวสารเพื่อสังคมต่างๆ โดยคุณอธิบดี เขมะประสิทธิ์ หลังจากที่ปิดการระดมทุนไปแล้ว จะนำเงินที่ได้รับไปใช้ในการผลิตแผ่นป้ายแสดงเส้นทางบนรถเมล์ต่างๆ ในระยะแรกจะทำการติดตั้งเพิ่มเติ่ม จำนวน 120 คัน ทั้งนี้คุณอธิบดี เจ้าของโครงการมีความประทับใจมาฝาก
"ผมขอขอบคุณเทใจและทุกๆ ท่านที่ให้การสนันสนุนในโครงการนี้เป็นอย่างมากครับ สิ่งที่ทีมงานได้รับมากที่สุดจากการที่ได้ลงในWebsite เทใจนั้นคือ ความซาบซึ้งอย่างประมาณไม่ได้ ที่ได้รับกำลังใจและการตอบรับอย่างดียิ่ง จากทุกฝ่ายทุกคนที่เห็นความสำคัญของงาน  โดยจะขอทำงานให้ดีที่สุดต่อไป ในช่วงเริ่มต้นของโครงการใหม่ๆ โครงการและผลงานยังไม่เป็นที่รู้จักมากนัก การไปขอการสนับสนุนจากที่ไหนก็โดนปฏิเสธ จนต้องยอมรับว่ารู้สึกท้อแท้มากครับ ได้แค่คิดว่า “สิ่งที่เรากำลังทำนั้นคงไม่มีใครแคร์หรอกมั้ง?” แต่หลังจากที่ทางเทใจเป็นสื่อนำโครงนี้ออกประชาสัมพันธ์ให้แล้ว ด้วยเสียงตอบรับและแรงสนับสนุนจากสังคมกลับมา พิสูจน์ให้ผมเห็นแล้วว่า ยังมีคนพร้อมให้ความช่วยเหลือ อยากให้โครงการนี้เกิดขี้นได้และสำเร็จ มีคนรอใช้ผลผลิตของโครงการนี้อีกมากมาย มีคนต้องการเห็นระบบขนส่งสาธารณะมวลชนของประเทศไทยพัฒนาขึ้นให้ดีกว่าเป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ ทุกการสนับสนุน,ทุกกำลังใจที่ส่งเข้ามา คือแรงผลักดันให้ทีมงานทุกคนพยายามทำงานให้ดีที่สุดต่อไป ขอบคุณจากใจครับ"
 
อธิบดี เขมะประสิทธิ์
ผู้จัดการโครงการ
091-790-6996

ติดตั้งป้ายบอกเส้นทางรถเมล์ จำนวน 129 คัน

8 เมษายน 2015

โครงการแผนที่รถเมล์ ง่ายไม่หลงทาง แจ้งข่าวสารงานสังคม คุณอธิบดี เขมะประสิทธิ์ เป็นตัวแทนโครงการขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งที่ทำให้โครงการประสบความสำเร็จ เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา เราได้ดำเนินการติดตั้งบ้านรถเมล์ครบทั้ง 129 คัน
 
 
การติดตั้งป้ายรถเมล์ปรับอากาศได้จำนวน129 คัน คันละ 2 ตำแหน่ง ทั้งนี้เราได้กระจายข่าวสารของเทใจดอทคอม มูลนิธิยุวพัฒน์ และแผนที่รถเมล์รอบอนุสาวรีย์ชัยฯ (เฉพาะรถโดยสารที่ผ่านอนุสาวรีย์ชัย) 
สาย 12 จำนวน 5คัน 
 
สาย 16 จำนวน 16คัน 
 
สาย 36 จำนวน 18คัน
 
สาย 49 จำนวน 12คัน 
 
สาย 73 จำนวน12คัน
 
สาย137 จำนวน 18คัน 
 
สาย 204 จำนวน 16คัน
 
สาย 515 จำนวน 32คัน 
 
ขั้นตอนต่อไปทางทีมงานจะทำแลกแผนที่รอบอนุสาวรีย์ชัยฯ เร็วๆ นี้ ซึ่งสามารถติดตามข่าวสารของทางโครงการได้ผ่านทาง www.facebook.com/smartvc และผ่านทาง Web Site ที่ www.smartvc.net
 
ทีมงานต้องขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนจนโครงการนี้สามารถเกิดขึ้นได้อย่างจริงจังนะครับ
 
ขอบคุณครับ
อธิบดี เขมะประสิทธิ์
ผู้จัดการโครงการ
Smartvc@hotmail.com
091-790-6996

แผนการใช้เงิน

รายการราคา / หน่วยจำนวนราคารวม (บาท)
1.การเริ่มต้นให้โครงการ และผลิตและติดตั้งสติกเกอร์แสดงเส้นทางบนรถเมล์500

100 คัน

50,000
2.ค่าจัดการอื่นๆ (เช่น พิมพิ์ทดสอบ,สำรวจเส้นทาง)

 

 

17,5000
3. ค่าบำรุงรักษาเทใจ.คอม 10%
  7,500
รวมทั้งหมด  75,000