สิ่งแวดล้อม project

ส่งน้ำใจ ดับไฟป่า และช่วยเหลือสัตว์ป่าในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ของเมืองไทย

ร่วมสนับสนุนอุปกรณ์ช่วยดับไฟ และหน้ากากกันควันให้เจ้าหน้าที่อย่างเร่งด่วน ช่วยเพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าทีพิทักษ์ป่า ลดความเสียหายต่อถิ่นอาศัยของสัตว์ป่าและเพื่อลดมลพิษหมอกควัน

Current donation amount

275,304 THB

Target

1,906,740 THB
ดำเนินการไปแล้ว 14%
97 days left จำนวนผู้บริจาค 219
เรามีพื้นที่ป่าในประเทศไทย 73 ล้านไร่ แต่มีหน่วยไฟป่า 163 หน่วย ศูนย์ปฏิบัติการไฟป่า 15 แห่ง และสถานีควบคุมไฟป่า 148 แห่ง

ในสภาวะที่สภาพภูมิอากาศโลกเปลี่ยนแปลง เกิดความแห้งแล้ง อากาศร้อน ทำให้เกิดไฟป่าได้ง่าย เป็นอันตรายต่อชีวิตสัตว์ป่า คน และทรัพย์สิน การดับไฟมีความยากลำบาก ในพื้นที่อนุรักษ์สัตว์ป่า
เมื่อไฟป่าลุกลามเข้าพื้นที่ก็ต้องรีบช่วยดับ และยังต้องคอยดูแลช่วยเหลือสัตว์ป่าจากไฟป่า การสนับสนุนอุปกรณ์ช่วยดับไฟ และหน้ากากกันควันอย่างเร่งด่วน ช่วยทำงานและความปลอดภัยของเจ้าหน้าทีพิทักษ์ป่า ลดความเสียหายต่อถิ่นอาศัยของสัตว์ป่าและเพื่อลดมลพิษหมอกควัน และช่วยเหลือสัตว์ป่าให้ปลอดภัยจากเปลวเพลิงได้ปัจจุบันประเทศไทย มีพื้นที่อนุรักษ์สัตว์ป่า รวมเนื้อที่ 28,175,617.975 ไร่ ได้แก่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 60 แห่ง เขตห้ามล่าสัตว์ป่า 96 แห่ง คุ้มครองดูแลสัตว์ป่าไม่น้อยกว่า 1,304 ชนิด เป็นสัตว์ป่า สัตว์ป่าสงวน 15 ชนิด สัตว์ป่าคุ้มครอง (สัตว์มีกระดูกสันหลังและแมลง) 1,289 ชนิด มีจำนวนเจ้าหน้าที่ภาคสนามประมาณ 8,000 คน ทำหน้าที่ดูแลพื้นที่อนุรักษ์สัตว์ป่าป่าอย่างน้อยคนละไม่น้อยกว่า 3,500 ไร่ (หรือเท่ากับพื้นที่สวนลมพินี 10 สวน) มีภารกิจในการป้องกันรักษาพื้นที่ป่า ลาดตระเวน การจัดการพื้นที่ การส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน ให้บริการนักท่องเที่ยว งานช่วยเหลือสัตว์ป่า รวมทั้งการควบคุมไฟป่า

ไฟป่าเป็นสาเหตุหนึ่งของการลดลงของพื้นที่ป่าอย่างรวดเร็ว และเป็นสาเหตุที่เป็นอันตรายต่อชีวิตของสัตว์ป่าด้วยเช่นกัน ปัจจุบันระดับการเกิดไฟป่าในประเทศไทยมีความรุนแรงจนกลายเป้นปัจจัยที่รบกวนสมดุลของระบบนิเวศอย่างรุนแรง ส่งผลกระทบต่อสังคมพืช ดิน น้ำ และสิ่งมีชีวิตในป่า ตลอดจนชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน อีกทั้งยังก่อให้เกิดมลพิษหมอกควัน ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศ และสภาพภูมิอากาศของโลก โดยเฉพาะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายนของทุกปี สาเหตุของปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากการเก็บหาของป่า การล่าสัตว์ป่า และการเผาไร่ สถานการณ์จุดความร้อน (Hotspots) จากดาวเทียม ในปี 2561 พบจุดความร้อนถึง 2,537 
จุด โดยเฉพาะในภาคเหนือ และมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นเนื่องจากสภาวะภัยแล้ง

พื้นที่เร่งด่วน ไฟป่าเข้าพื้นที่แล้ว

 1. เขตห้ามล่าสัตว์ป่าดอยพระบาท จังหวัดลำปาง
 2. เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน
 3. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าบุญฑริก-ยอดมน จังหวัดอุบลราชธานี
 4. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าพนมดงรัก จังหวัดศรีสะเกษ
 5. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยทับทัน-ห้วยสำราญ จังหวัดสุรินทร์
 6. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยศาลา จังหวัดศรีสะเกษ
 7. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยหลวง จังหวัดแพร่
 8. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูผาแดง จังหวัดเพชรบูรณ์
 9. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภาชี จังหวัดราชบุรี
 10. เขตห้ามล่าสัตว์ป่าป่าเขาภูหลวง จังหวัดนครราชสีมา

พื้นที่ป่าพรุ ที่ต้องเตรียมการเนื่องจากเมื่อเข้าจะไหม้รุนแรงมาก

 1. เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบ่อล้อ จังหวัดนครศรีธรรมราช
 2. เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย จังหวัดพัทลุง
 3. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดนราธิวาส

พื้นที่เสี่ยง

 1. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ จังหวัดพะเยา
 2. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ายอดโดม จังหวัดอุบลราชธานี
 3. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง จังหวัดลำปาง
 4. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
 5. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
 6. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาช้าง จังหวัดพะเยา
 7. เขตห้ามล่าสัตว์ป่าขุนน้ำยม จังหวัดพะเยา
 8. เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทับพญาลอ จังหวัดพะเยา
 9. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ตี่น จังหวัดตาก
 10. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง จังหวัดตาก
 11. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลำน้ำน่านฝั่งขวา จังหวัดแพร่-อุตรดิตถ์
 12. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเมี่ยงและภูทอง จังหวัดพิษณุโลก
 13. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูขัด จังหวัดพิษณุโลก
 14. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสนามเพรียง จังหวัดกำแพงเพชร
 15. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี
 16. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าตะเบาะห้วยใหญ่ จังหวัดเพชรบูรณ์
 17. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง จังหวัดเลย
 18. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูค้อ-ภูกระแต จังหวัดเลย
 19. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว    
 20. เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบางพระ จังหวัดชลบุรี
 21. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ จังหวัดกาญจนบุรี
 22. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา จังหวัดลพบุรี
 23. เขตห้ามล่าสัตว์ป่าแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

 1. ติดตามประสานงานกับพื้นที่อนุรักษ์สัตว์ป่า เพื่อติดตามสถานการณ์ไฟป่า
 2. จัดหาอุปกรณ์ที่จำเป็น เพื่อสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าทีพิทักษ์ป่าที่ทำหน้าที่ดับไฟป่า และช่วยเหลือสัตว์ป่า โดยจัดหาให้กับพื้นที่ที่ไฟป่าลุกลามเข้าพื้นที่ก่อนเป็นอันดับแรก        
 3. รายงานสถานการณ์และผลการดับไฟป่า ความเสียหาย และการช่วยเหลือสัตว์ป่าในพื้นที่

ประโยชน์ของโครงการ

 1. เพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมไฟป่าในพื้นที่อนุรักษ์สัตว์ป่า
 2. ช่วยเหลือสัตว์ป่าให้ปลอดภัยจากเปลวเพลิง ในพื้นที่อนุรักษ์สัตว์ป่า
 3. เพื่อรักษาสมดุลสิ่งแวดล้อม ลดมลพิษหมอกควัน
 4. เพิ่มขวัญกำลังใจ และความปลอดภัยให้กับเจ้าหน้าที่
ไม่มีข้อมูล

Budget plan

รายการจำนวนจำนวนเงิน (บาท)
 พื้นที่เร่งด่วน 10 พื้นที่ที่ไฟลุกลามเข้าแล้ว 
เครื่องเป่าลม ดับไฟป่า 32 เครื่อง5,700 X 32 =‭‭182,400‬
หน้ากากกันควันพิษ200 อัน550 X 250 = ‭110,000‬
ไม้กวาดทางมะพร้าว  200 อัน 50 X 250 = ‭10,000‬

รวม302,400‬ บาท
 สำรองสำหรับพื้นที่ไฟป่าเข้าเดือน กพ-พค 63
เครื่องเป่าลม ดับไฟป่า40 เครื่อง‭ 5,700 X 40 =‭228,000‬
หน้ากากกันควันพิษ200 อัน550 x 250 = 110,000
ไม้กวาดทางมะพร้าว  200 อัน ‭50 x 250 = 10,000

รวม‭ ‭348,000‬ บาท
พื้นที่อนุรักษ์สัตว์ป่าที่เป้นพื้นที่ป่าพรุ ซึ่งไฟรุนแรงทั้งบนดินและใต้ดิน
สายสายส่งน้ำ 1.5 นิ้ว ยาว 20 เมตร พร้อมข้อต่อชนิดอลูมิเนียม  120 เส้น7,500 X 120 = 900,000 
หัวฉีดลำตรงขนาด 2.5 นิ้ว ยาว 18 นิ้ว ชนิดอลูมิเนียม 4 อัน2,500 X 4 = 10,000
หน้ากากกันควันพิษ 60 อัน550 X 60 = ‭33,000‬
ลูกบอลดับเพลิง (ดับจุดวิกฤติ )50 ลูก2,800 X 50 = ‭140,000‬

รวม‭1,083,000‬ บาท

สรุปจำนวนเงินระดมทุน

รายการจำนวนเงิน (บาท)
เงินระดมทุนทั้งหมด 1,733,400
ค่าธรรมเนียมเทใจ173,340
รวม1,906,740 บาท


Donate to
ส่งน้ำใจ ดับไฟป่า และช่วยเหลือสัตว์ป่าในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ของเมืองไทย

Amount
Payment Methods

Pay by scan/upload QR code via mobile banking application of Siam Commercial bank, TMB bank, Krungthai bank, Bangkok bank, Krungsri bank, Thanachart bank, Kasikorn bank, GSB Bank

You will get the QR code after you confirm donation.

Leave blank to donate anonymously

We will send receipt to your email after donation succeed.

· Delete
House number, Street number
Sub-district, District, Province, Postal Code

Credit card information will be securely processed by provider with international standard PCI-DSS Compliant Omise logo

Invite Friends