project สิ่งแวดล้อม

บริจาคช่วยดับไฟป่าภาคเหนือ [เชียงใหม่ & เชียงราย] กับ วรรณสิงห์ ประเสริฐกุล

ระดมทุนเพื่ออุปกรณ์ดับไฟป่าให้ 159 หมู่บ้านใน จ.เชียงใหม่ และ 3 ศูนย์ดับไฟป่าใน จ.เชียงราย เพื่อนำไปซื้อสิ่งของช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่ประสบภัย โดยอุปกรณ์ดับไฟเหล่านี้ ให้แต่ละหมู่บ้านสามารถหยิบยืมกันได้

Duration 2 เดือน Area เชียงใหม่ และเชียงราย

Current donation amount

3,853,463 THB

Target

3,689,280 THB
ดำเนินการไปแล้ว 104%
จำนวนผู้บริจาค 8,468

สำเร็จแล้ว

Project updates

สรุปโครงการระดมทุนเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ดับไฟป่าภาคเหนือ (จ.เชียงใหม่,เชียงราย,แม่ฮ่องสอน)

1 July 2020

จากการที่ได้ระดมทุนผ่าน เทใจ.com และได้เงินมาจำนวน 3,851,663 บาท ทางอาสาสมัครในพื้นที่ได้จัดซื้ออุปกรณ์ดับไฟป่าให้กับเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครดับไฟป่า 3 จังหวัดภาคเหนือนั่นก็คือ จ.เชียงใหม่,เชียงรายและแม่ฮ่องสอน ในชุดอุปกรณ์ดับไฟป่าประกอบด้วยเครื่องเป่าใบไม้, ไฟฉายคาดหัว, หน้ากากกันควัน, ถุงมือกันไฟ, รองเท้าเดินป่าและชุดปฐมพยาบาล โดยจังหวัดเชียงใหม่มีเป้าหมายแจกอุปกรณ์ดับไฟป่าดังกล่าวให้กับหมู่บ้านและอาสาสมัครที่มีความเข้มแข็งในการดับไฟป่าและการรักษาป่าของชุมชนจากไฟป่า จำนวน 159 หมู่บ้าน ซึ่งทางอาสาในพื้นที่ก็ได้แจกจ่ายอุปกรณ์ครบตามที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้แล้ว (หมู่บ้านและสถานที่ตามรูปแนบ) นอกจากนี้ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนและจังหวัดเชียงราย ก็ได้แจกจ่ายอุปกรณ์ดับไฟป่าดังกล่าวเช่นกัน โดยประสานงานกับอาสาสมัครภายในพื้นที่นั้นๆและพิจารณาแจกจ่ายตามพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากไฟป่าและขาดแคลนอุปกรณ์การดับไฟป่า (หมู่บ้านและสถานที่ตามรูปแนบ)


หลังจากที่ภารกิจแจกอุปกรณ์ดับไฟป่าของทั้ง 3 จังหวัดเสร็จสิ้นลง อาสาสมัครดับไฟป่าของแต่ละที่แต่ละหมู่บ้านก็ยังคงต้องเฝ้าระวังและออกลาดตระเวนอยู่ทุกวันเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดไฟป่าซ้ำ และสถานการณ์ไฟป่าภาคเหนือก็ยังมีเกิดขึ้นอยู่บางจุด เนื่องจากฝีมือมนุษย์ที่มีเหตุผลที่ว่าต้องการหาของป่า จึงเผาเพื่อให้เกิดพื้นที่โล่งและสะดวกต่อการหาของป่า หรือเผาเคลียร์ที่เพื่อทำการเกษตร เพราะการเผาเป็นวิธีการเคลียร์พื้นที่ที่มีต้นทุนต่ำที่สุด


รายการจัดซื้อมีดังนี้

1.เครื่องเป่าลม 233 เครื่อง

2.ไฟฉายคาดหัว 1395 ตัว

3.รองเท้าบูธ 1680 คู่

4.หน้ากากต่างๆ อาทิ N95 หน้ากากปิด (กรองฝุ่น) 2 หัว 1,580 อัน

5.ถุงมือหนัง 1,710 คู่

6.ชุดปฐมพยาบาล 318 ชุด

7.เลื่อยโซ่ 5 ตัว

8.น้ำดื่ม 5,000 ขวด

9.อุปกรณ์อื่นและอาหาร

ปัจจุบันยังมียอดเงินคงเหลือ 1,117,286.05 บาท เพื่อใช้ในภารกิจที่เกี่ยวข้องกับไฟป่าต่อไป

รายชื่อหมู่บ้านที่แจกจ่ายRead more »
See all project updates

“คนหน้างาน ที่ทุ่มเทมากกว่าผมมีอีกเยอะเลย เหนื่อยกว่าผมเยอะ ขอให้ทุกๆ คนมาร่วมส่งกำลังใจไปให้พวกเขาทุกคนกันนะครับ” โพสหนึ่งในเพสบุ๊ค เพจ ของ  Wannasingh Prasertkul (วรรณสิงห์ ประเสริฐกุล) ที่กำลังพยายามเป็นกระบอกเสียงให้คนภาคเหนือว่า นอกจากสิ่งที่ประเทศเผชิญอยู่มี 2 เรื่องใหญ่ คือ 1.โรคระบาด และ 2.ปัญหาฝุ่นควันที่มาจากปัญหาไฟป่า

เมื่อไฟป่ายังโหมลุกอยู่ใน จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดเชียงราย เราจึงขอทุกคนมาร่วมบริจาคเพื่อนำไปซื้อสิ่งของช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่ประสบภัย

สิ่งที่ต้องการมีดังนี้ ความต้องการอุปกรณ์ดับไฟป่า (จ.เชียงใหม่และเชียงราย : 2 เมษายน 2563)

จังหวัดเชียงใหม่

จำนวนหมู่บ้านที่มีความเข้มแข็งในการดับไฟป่าและพื้นที่ป่าค่อนข้างเยอะใน จ.เชียงใหม่ มีทั้งหมด 636 หมู่บ้าน ทางโครงการจะจัดหาอุปกรณ์ให้ 159 หมู่บ้าน คิดเป็น 25% ของหมู่บ้านทั้งหมด กระจายทั่วเชียงใหม่ โดยให้ชาวบ้านสามารถยืมอุปกรณ์กันใช้ข้ามหมู้บ้านได้ โดยมีความขาดแคลนอุปกรณ์ดับไฟป่าดังนี้

รายการอุปกรณ์ สำหรับ 159 หมู่บ้าน

 1. เครื่องเป่าลม 2 เครื่อง x  6,300 บาท
 2. ไฟฉายคาดหัว 10 ชุด x 130   บาท
 3. หน้ากาก N95 10 ชิ้น x 100  บาท
 4. หมวกคลุมกันไฟ 10 ชุด x 150  บาท
 5. ถุงมือกันไฟ 10 คู่ x 120 บาท
 6. รองเท้าบูท 10 คู่ x 150 บาท
 7. ชุดปฐมพยาบาล 2 ชุด x 650 บาท

งบประมาณหมู่บ้านละ 20,400 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น = 3,243,600 บาท

จังหวัดเชียงราย

ซื้อให้ 3 ศูนย์ไฟป่าเชียงราย ประกอบด้วย

 1. ชุดของกรมป่า ที่ดูและ อำเภอแม่จัน (ดอยจรเข้) อำเภอเทิง และ อำเภอเชียงแสน
 2. ชุดหน่วยไฟป่าลำน้ำกก (เสือไฟ) ที่ดูแลอำเภอเมือง แม่สรวย เวียงป่าเป้า สถานที่ตั้ง อยู่ทางเข้าน้ำตกขุนกรณ์
 3. ชุดช่วยดับไฟป่า ที่ดูแลอำเภอแม่สรวย และอำเภอใกล้เคียง

รายการอุปกรณ์ที่ต้องการ

 1. เครื่องเป่าลม 15 เครื่อง x 6,300 บาท  
 2. หน้ากาก 140 ชิ้น x  250 บาท 35,000
 3. ไฟฉายคาดหัว 140 ตัว x 130 บาท 18,200
 4. รองเท้าบูธ  130 คู่ x 150 บาท 19,500
 5. ถุงมือกันไฟ 150 คู่ x 120 บาท 18,000
 6. น้ำขวดใหญ่ 500 แพค x 50 บาท 25,000
 7. ค่าขนส่งและอื่นๆ เพื่อใช้ในการดำเนินการ 50,000 บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น = 270,000 บาท

หมายเหตุ: ราคาดังกล่าว มาจากการสำรวจราคาโดยประมาณ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้


บรรยายภาพ : เจ้าหน้าที่เร่งดับไฟป่าด้วยอุปกรณ์ที่ได้รับบริจาค เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563 ไปรอบหนึ่งแล้ว ใน 24 อำเภอ

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

 • ติดตามประสานงานกับพื้นที่ เพื่อติดตามสถานการณ์ไฟป่า
 • จัดหาอุปกรณ์ที่จำเป็น เพื่อสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ พร้อมรายงานสถานการณ์และผลการดับไฟป่า ความเสียหาย


บรรยายภาพ : เชียงใหม่ที่เต็มไปด้วยควัน

ประโยชน์ของโครงการ

 • เพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมไฟป่าในพื้น
 • ช่วยเหลือคนและสัตว์ป่าให้ปลอดภัยจากเปลวเพลิง 

ทีมงาน

วรรณสิงห์ ประเสริฐกุล

เพชรรัตน์ ใหม่ชมภู

รายงานความคืบหน้า บริจาคช่วยดับไฟป่าภาคเหนือ [เชียงใหม่ & เชียงราย] กับ วรรณสิงห์ ประเสริฐกุล มอบแล้ว 116 หมู่บ้าน

27 April 2020

ตั้งแต่เริ่มเปิดโครงการเมื่อวันที่ 2 เมษายน เราใช้เวลาระดมทุน 5 วัน ทำให้ยอดบริจาครวม 3,851,663 บาท

ทีมงาน วรรณสิงห์ ประเสริฐกุล พลอยเพชรรัตน์ ใหม่ชมภู และอาสาสมัครได้ทยอยสั่งซื้อของ ได้ดังนี้

 1. เครื่องเป่าใบไม้
 2. ไฟฉายคาดหัว
 3. รองเท้าเดินป่า
 4. หน้ากากกันควัน
 5. ชุดยาปฐมพยาบาล
 6. ถุงมือกันไฟ

และเริ่มส่งมอบไปตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน จนถึงปัจจุบันสามารถกระจายไปได้ 116 หมู่บ้าน จาก 159 หมู่บ่านที่ตั้งใจไว้แล้ว เหลืออีก 43 หมู่บ้าน

หมู่บ้านที่กระจายไล่เรียงตั้งแต่อำเภอ กัลยาณิวัฒนา แม่แจ่ม เชียงดาว เวียงแหง ไชยปราการ ฝาง แม่อาย และอำเภออื่นๆรวมจำนวน 24 อำเภอ

สำหรับอำเภอ ฝาง แม่อาย และไชยปราการ 99%ของหมู่บ้านที่อยู่ในเขตพื้นที่ป่า ไม่มีอุปกรณ์ดับไปป่า อยู่ในพื้นที่ที่ต้องรักษาป่าและดับไฟป่าแต่สื่อเข้าไม่ถึง จึงทำให้การดับไฟป่าอยู่กันอย่างตามมีตามเกิด ไม่มีการระดมช่วยเหมือนเชียงใหม่ในอำเภออื่นๆ อีกทั้ง อ.แม่อาย พื้นที่ป่าที่ต้องเฝ้าระวังไฟ ก็ยังมีกับระเบิดที่ยังไม่ได้เก็บกู้

ขณะที่ของเชียงรายได้ส่งมอบไปยัง 3 ศูนย์ไฟป่าเชียงราย ประกอบด้วย

 1. ชุดของกรมป่า ที่ดูและ อำเภอแม่จัน (ดอยจรเข้) อำเภอเทิง และ อำเภอเชียงแสน
 2. ชุดหน่วยไฟป่าลำน้ำกก (เสือไฟ) ที่ดูแลอำเภอเมือง แม่สรวย เวียงป่าเป้า สถานที่ตั้ง อยู่ทางเข้าน้ำตกขุนกรณ์
 3. ชุดช่วยดับไฟป่า ที่ดูแลอำเภอแม่สรวย และอำเภอใกล้เคียง

นอกจากนี้ ได้นำอุปกรณ์บางส่วนไปมอบให้ อ.ปาย และ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอนด้วย 3 กลุ่ม :

 1. กลุ่มอาสาสมัครกำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนบ้านป่าแป๋-แม่แสะ1ชุด(พบกำลังช่วยกันดับไฟอยู่พอดี)
 2. มอบให้สถานีควบคุมไฟป่าลุ่มน้ำปาย
 3. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้ำปาย

เราขอนำภาพมาให้ทุกท่านดูค่ะ


เมื่อจัดกิจกรรมส่งมอบแล้วจะนำรายงานทั้งหมดมาอัพเดทอีกครั้งค่ะ


สรุปโครงการระดมทุนเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ดับไฟป่าภาคเหนือ (จ.เชียงใหม่,เชียงราย,แม่ฮ่องสอน)

1 July 2020

จากการที่ได้ระดมทุนผ่าน เทใจ.com และได้เงินมาจำนวน 3,851,663 บาท ทางอาสาสมัครในพื้นที่ได้จัดซื้ออุปกรณ์ดับไฟป่าให้กับเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครดับไฟป่า 3 จังหวัดภาคเหนือนั่นก็คือ จ.เชียงใหม่,เชียงรายและแม่ฮ่องสอน ในชุดอุปกรณ์ดับไฟป่าประกอบด้วยเครื่องเป่าใบไม้, ไฟฉายคาดหัว, หน้ากากกันควัน, ถุงมือกันไฟ, รองเท้าเดินป่าและชุดปฐมพยาบาล โดยจังหวัดเชียงใหม่มีเป้าหมายแจกอุปกรณ์ดับไฟป่าดังกล่าวให้กับหมู่บ้านและอาสาสมัครที่มีความเข้มแข็งในการดับไฟป่าและการรักษาป่าของชุมชนจากไฟป่า จำนวน 159 หมู่บ้าน ซึ่งทางอาสาในพื้นที่ก็ได้แจกจ่ายอุปกรณ์ครบตามที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้แล้ว (หมู่บ้านและสถานที่ตามรูปแนบ) นอกจากนี้ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนและจังหวัดเชียงราย ก็ได้แจกจ่ายอุปกรณ์ดับไฟป่าดังกล่าวเช่นกัน โดยประสานงานกับอาสาสมัครภายในพื้นที่นั้นๆและพิจารณาแจกจ่ายตามพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากไฟป่าและขาดแคลนอุปกรณ์การดับไฟป่า (หมู่บ้านและสถานที่ตามรูปแนบ)


หลังจากที่ภารกิจแจกอุปกรณ์ดับไฟป่าของทั้ง 3 จังหวัดเสร็จสิ้นลง อาสาสมัครดับไฟป่าของแต่ละที่แต่ละหมู่บ้านก็ยังคงต้องเฝ้าระวังและออกลาดตระเวนอยู่ทุกวันเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดไฟป่าซ้ำ และสถานการณ์ไฟป่าภาคเหนือก็ยังมีเกิดขึ้นอยู่บางจุด เนื่องจากฝีมือมนุษย์ที่มีเหตุผลที่ว่าต้องการหาของป่า จึงเผาเพื่อให้เกิดพื้นที่โล่งและสะดวกต่อการหาของป่า หรือเผาเคลียร์ที่เพื่อทำการเกษตร เพราะการเผาเป็นวิธีการเคลียร์พื้นที่ที่มีต้นทุนต่ำที่สุด


รายการจัดซื้อมีดังนี้

1.เครื่องเป่าลม 233 เครื่อง

2.ไฟฉายคาดหัว 1395 ตัว

3.รองเท้าบูธ 1680 คู่

4.หน้ากากต่างๆ อาทิ N95 หน้ากากปิด (กรองฝุ่น) 2 หัว 1,580 อัน

5.ถุงมือหนัง 1,710 คู่

6.ชุดปฐมพยาบาล 318 ชุด

7.เลื่อยโซ่ 5 ตัว

8.น้ำดื่ม 5,000 ขวด

9.อุปกรณ์อื่นและอาหาร

ปัจจุบันยังมียอดเงินคงเหลือ 1,117,286.05 บาท เพื่อใช้ในภารกิจที่เกี่ยวข้องกับไฟป่าต่อไป

รายชื่อหมู่บ้านที่แจกจ่ายBudget plan


รายการจำนวน บาท

1.อุปกรณ์ในจ.เชียงใหม่ หมู่บ้านละ 20,400 บาท 

 • เครื่องเป่าลม2 เครื่อง x 6,300 บาท
 • ไฟฉายคาดหัว10 ชุด x 130 บาท
 • หน้ากาก N95 10 ชิ้น x 100 บาท
 • หมวกคลุมกันไฟ10ชุด x 150 บาท
 • ถุงมือกันไฟ10 คู่ x 120 บาท
 • รองเท้าบูท10คู่ x 150 บาท
 • ชุดปฐมพยาบาล2ชุด x650 บาท

159 หมู่บ้าน3,243,600
2.อุปกรณ์ในจ.เชียงราย
270,000
3.ค่าดำเนินงานเทใจดอทคอม  5 %
(ค่าระบบออนไลน์ ต้นทุนค่าธรรมเนียมธนาคารและ payment gateway ค่าคัดกรองโครงการ ตรวจสอบ ติดตาม วัดผล และรายงานความคืบหน้า)

175,680
รวม
3,689,280

หมายเหตุ: ราคาดังกล่าว มาจากการสำรวจราคาโดยประมาณ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้