project ผู้สูงอายุ

ห้องน้ำสร้างสุข จระเข้ x มูลนิธิกระจกเงา

ห้องน้ำสร้างสุข ขนาด 2x2 เมตร พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย และเด็ก จำนวน 30 หลัง แก่ชาวบ้านในชุมชนชาติพันธุ์ จังหวัดเชียงราย เพื่อสุขอนามัย และความปลอดภัยของการใช้ห้องน้ำ ตลอดจนสร้างเสริมวัฒนธรรมของการแบ่งปัน บริษัท จระเข้ คอร์ปปอเรชั่น จำกัด ยินดีสนับสนุนเงินทุนตั้งต้นครึ่งหนึ่งของโครงการ รวมไปถึงผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เพื่อใช้ในการก่อสร้างโดยร่วมกับมูลนิธิกระจกเงา ในการระดมทุนเพิ่มเติมอีกครึ่งหนึ่ง เพื่อส่งต่อความช่วยเหลือให้ทั่วถึงมากยิ่งขึ้น

Duration 1 มีนาคม 2564 – 31 สิงหาคม 2564 Area ชุมชนในพื้นที่ตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

Current donation amount

1,157,157 THB

Target

1,155,000 THB
ดำเนินการไปแล้ว 100%
จำนวนผู้บริจาค 2,735

สำเร็จแล้ว

Project updates

กำลังดำเนินการสร้างห้องน้ำ เสร็จแล้ว 10 หลัง

25 June 2021

ทีมงานมูลนิธิกระจกที่เชียงรายได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างห้องน้ำแล้ว โดยการสร้างห้องน้ำแต่ละหลังนั้นได้สร้างความร่วมมือให้กับอาสาสมัคร คนในชุมชน เจ้าของบ้าน และยังเป็นพื้นที่แหล่งเรียนรู้ให้เด็กๆ ในชุมชนที่สนใจงานช่างมาร่วมเรียนรู้และช่วยลงมือทำด้วย ปัจจุบันการก่อสร้างห้องน้ำทำเสร็จไปแล้ว 10 หลังหลังที่ 1 : นางอาเดอะ มาเยอะ อายุ 65 ปี

ไม่มีห้องน้ำใช้ ต้องอาศัยห้องน้ำของห้องประชุมหมู่บ้าน ป่วยเป็นโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง มีอาการปวดเข่าและหลัง


หลังที่ 2 : นางอาซึ หมื่อแหละ อายุ 57 ปี 

สภาพห้องน้ำที่ใช้เดิมมีความเสื่อมโทรม

ห้องน้ำเดิม


ห้องน้ำใหม่


หลังที่ 3 : นางหมีตือ อามอ  อายุ 57 ปี

ไม่มีห้องน้ำใช้


หลังที่ 4 : นายอาแผ่ว เชอหมื่อ อายุ 50 ปี

สภาพห้องน้ำเดิมเสื่อมโทรม

ห้องน้ำเดิม


ห้องน้ำใหม่


หลังที่ 5 : นางนาจู แสนพรน อายุ 80 ปี

ไม่มีห้องน้ำ เป็นคนชรา ป่วยเป็นโรคกระเพาะอาหารและสูญเสียการได้ยิน


หลังที่ 6 : นางนาแฮ จะเหมาะ อายุ 54 ปี 

สภาพห้องน้ำเสื่อมโทรม ป่วยสูญเสียการได้ยิน


หลังที่ 7 : นายอาจารย์ อู่ป่า อายุ 65 ปี

ไม่มีห้องน้ำ เป็นคนชรา อาศัยอยู่คนเดียว ป่วยเป็นโรคกระเพาะอาหารและสูญเสียการได้ยิน


หลังที่ 8 : นางสาวพุบวย จะปอ อายุ 28 ปี มีลูกเล็ก 1 คน

ไม่มีห้องน้ำ ต้องอาศัยเพื่อนบ้าน เป็นแม่หม้ายลูก 1


หลังที่ 9 : นางหมีเย เชอหมื่อ อายุ 58 ปี

สถานะ : สภาพห้องน้ำเสื่อมโทรม เป็นผู้พิการด้านขา ขาขวาไม่สามารถใช้งานได้  

ห้องน้ำเดิม


ห้องน้ำใหม่


หลังที่ 10 : นาอาก่า อามอ อายุ 60 ปี 

สถานะ : ห้องน้ำเสื่อมโทรมและพังถล่มลงมาเนื่องจากติดกับแม่น้ำ มีสมาชิกทั้งหมด 6 คน ภรรยาป่วยสูญเสียการได้ยิน

ห้องน้ำเดิม

ห้องน้ำใหม่


Read more »
See all project updates

ในประเทศไทย สุขาแบบส้วมซึมเริ่มเป็นที่รู้จักและเริ่มมีการใช้ในชนบทเมื่อราว ๆ หลังปี พ.ศ. 2525 เป็นต้นมา

กว่า 40 ปี ที่ประเทศไทยมีการใช้ส้วมกันอย่างแพร่หลายทั้งในเขตเมืองและชนบท แต่สำหรับพื้นที่ที่อยู่ห่างไกลโดยเฉพาะบนพื้นที่ราบสูง ซึ่งมีข้อจำกัดในการเดินทางหรือแม้แต่การเข้าถึงวัสดุและครุภัณฑ์ในการสร้างห้องสุขาที่ถูกสุขลักษณะ ไม่ว่าจะเรื่องของการขนส่งและราคา ทำให้สุขาหรือส้วมของคนที่เรียกได้ว่าอยู่ใต้เส้นความยากจนมักถูกทำขึ้นด้วยวิธีการและวัสดุที่ไม่คงทน ห้องสุขาจึงขาดสุขลักษณะ และชำรุดทรุดโทรม

ด้วยความขาดแคลนด้านทุนทรัพย์ สุดท้ายห้องสุขาก็จะกลายเป็นแหล่งสะสมของโรคต่างๆ ทั้งโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจและโรคติดเชื้อทางเดินอาหาร เช่น ท้องเสีย ตับอักเสบเอ บิด อหิวาตกโรค รวมถึงโรคหนอนพยาธิ เป็นต้น นอกจากนี้ทางด้านฐานะในครัวเรือน ก็เป็นสาเหตุทำให้บางครัวเรือนไม่สามารถมีห้องสุขาเป็นของตนเอง และส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของเด็ก ผู้สูงวัย และคนในครอบครัวได้

ภาพ : ห้องสุขาปัจจุบันของชาวบ้านบนดอย

ปัญหาที่พบในพื้นที่ห่างไกลบนภูเขาสูง คือบางครอบครัวยังไม่มีแม้กระทั่งส้วมไว้ใช้ในครัวเรือน หรือหลายครอบครัวส้วมก็จะมีสภาพที่ชำรุดทรุดโทรมมาก ไม่ว่าจะจากอายุการใช้งานหรือการปลูกสร้างด้วยงบประมาณที่มีจำกัด โถนั่งถ่ายแบบดั้งเดิม (คอห่าน) ซึ่งชาวบ้านในชนบทส่วนใหญ่ใช้อยู่ ไม่สอดคล้องกับผู้ใช้ที่เป็นกลุ่มผู้ป่วยและผู้สูงอายุ โดยเฉพาะผู้ที่เริ่มมีปัญหาข้อและเข่า และโดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุจำนวนไม่น้อยพบว่าต้องกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงหรือบางรายถึงขั้นเสียขีวิตเพราะอุบัติเหตุลื่นล้มในห้องน้ำ/ห้องส้วม ดังนั้นปัญหาเรื่องห้องสุขาหรือห้องส้วมที่ถูกสุขลักษณะจึงเป็นเรื่องที่ไม่ควรละเลย เพราะปัญหาความบกพร่องด้านสุขอนามัยขั้นพื้นฐานเช่นนี้ ย่อมสะท้อนถึงสภาวะสุขอนามัยและการพัฒนาในประเทศนั้นๆ รวมทั้งอาจนำไปสู่ความไม่ปลอดภัยต่างๆ ทั้งจากเชื้อโรค สัตว์ และมนุษย์เองอีกด้วย

ขั้นตอนการดำเนินการ

  1. สำรวจและจัดทำข้อมูลครัวเรือนที่มีปัญหาเรื่องส้วมร่วมกับชุมชน
  2. ออกแบบ และจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ ในการสร้าง
  3. วางแผนและนัดหมายเวลาในการดำเนินการกับชุมชน
  4. ดำเนินการสร้าง 

ภาพ : ทีมงานและชาวบ้านอาสาช่วยกันสร้างห้องน้ำ

หลักการสำคัญของการสร้างห้องน้ำ คือ

  1. สร้างห้องสุขาที่ถูกสุขลักษณะ มีความเหมาะสมกับผู้ใช้ที่เป็น ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย เด็ก ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และสอดคล้องกับสภาพพื้นที่
  2. การมีส่วนร่วมทั้งจากครัวเรือนที่ได้รับส้วมจากโครงการ ชุมชน และสังคมภายนอก

ดังนั้นมูลนิธิกระจกเงา จึงร่วมกับ บริษัท จระเข้ คอร์ปปอเรชั่น จำกัด เนรมิตห้องน้ำสร้างสุข เพื่อพี่น้องบนดอยสูง โดยบริษัท จระเข้ สนับสนุนทุนทรัพย์ตั้งต้นเป็นจำนวนครึ่งหนึ่งของโครงการ พร้อมด้วยเคมีภัณฑ์ก่อสร้างในเครือของบริษัทฯ เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการดำเนินโครงการทั้งหมด

อย่างไรก็ตาม เรายังต้องการการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติม เพื่อให้ครอบคลุมต่อความช่วยเหลืออย่างทั่วถึงต่อไป

เจ้าของโครงการ


กำลังดำเนินการสร้างห้องน้ำ เสร็จแล้ว 10 หลัง

25 June 2021

ทีมงานมูลนิธิกระจกที่เชียงรายได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างห้องน้ำแล้ว โดยการสร้างห้องน้ำแต่ละหลังนั้นได้สร้างความร่วมมือให้กับอาสาสมัคร คนในชุมชน เจ้าของบ้าน และยังเป็นพื้นที่แหล่งเรียนรู้ให้เด็กๆ ในชุมชนที่สนใจงานช่างมาร่วมเรียนรู้และช่วยลงมือทำด้วย ปัจจุบันการก่อสร้างห้องน้ำทำเสร็จไปแล้ว 10 หลังหลังที่ 1 : นางอาเดอะ มาเยอะ อายุ 65 ปี

ไม่มีห้องน้ำใช้ ต้องอาศัยห้องน้ำของห้องประชุมหมู่บ้าน ป่วยเป็นโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง มีอาการปวดเข่าและหลัง


หลังที่ 2 : นางอาซึ หมื่อแหละ อายุ 57 ปี 

สภาพห้องน้ำที่ใช้เดิมมีความเสื่อมโทรม

ห้องน้ำเดิม


ห้องน้ำใหม่


หลังที่ 3 : นางหมีตือ อามอ  อายุ 57 ปี

ไม่มีห้องน้ำใช้


หลังที่ 4 : นายอาแผ่ว เชอหมื่อ อายุ 50 ปี

สภาพห้องน้ำเดิมเสื่อมโทรม

ห้องน้ำเดิม


ห้องน้ำใหม่


หลังที่ 5 : นางนาจู แสนพรน อายุ 80 ปี

ไม่มีห้องน้ำ เป็นคนชรา ป่วยเป็นโรคกระเพาะอาหารและสูญเสียการได้ยิน


หลังที่ 6 : นางนาแฮ จะเหมาะ อายุ 54 ปี 

สภาพห้องน้ำเสื่อมโทรม ป่วยสูญเสียการได้ยิน


หลังที่ 7 : นายอาจารย์ อู่ป่า อายุ 65 ปี

ไม่มีห้องน้ำ เป็นคนชรา อาศัยอยู่คนเดียว ป่วยเป็นโรคกระเพาะอาหารและสูญเสียการได้ยิน


หลังที่ 8 : นางสาวพุบวย จะปอ อายุ 28 ปี มีลูกเล็ก 1 คน

ไม่มีห้องน้ำ ต้องอาศัยเพื่อนบ้าน เป็นแม่หม้ายลูก 1


หลังที่ 9 : นางหมีเย เชอหมื่อ อายุ 58 ปี

สถานะ : สภาพห้องน้ำเสื่อมโทรม เป็นผู้พิการด้านขา ขาขวาไม่สามารถใช้งานได้  

ห้องน้ำเดิม


ห้องน้ำใหม่


หลังที่ 10 : นาอาก่า อามอ อายุ 60 ปี 

สถานะ : ห้องน้ำเสื่อมโทรมและพังถล่มลงมาเนื่องจากติดกับแม่น้ำ มีสมาชิกทั้งหมด 6 คน ภรรยาป่วยสูญเสียการได้ยิน

ห้องน้ำเดิม

ห้องน้ำใหม่


Budget plan


รายการจำนวนจำนวนเงิน (บาท)
1.สร้างห้องน้ำ มูลค่า 35,000 บาท30 หลัง1,050,000 
2.ค่าดำเนินงานเทใจดอทคอม 10%
(ค่าระบบออนไลน์ ต้นทุนค่าธรรมเนียมธนาคารและ payment gateway ค่าคัดกรองโครงการ ตรวจสอบ ติดตาม วัดผล และรายงานความคืบหน้า)

105,000


1,155,000