คุณช่วยปกป้อง
สัตว์ป่าและผืนป่าได้!

"เสือ" สัตว์ใหญ่ใกล้สูญพันธุ์ของโลก
จะอยู่ไม่ได้หากไม่มีเหยื่อ และไม่มีพื้นที่หากิน
เราจึงจำเป็นต้องรักษาป่าไว้ให้สมบูรณ์ที่สุด

มาร่วมกันปกป้องสัตว์ป่าและผืนป่า
ไม่ให้เกิดการสูญเสียอย่างที่ผ่านมา...

เราอาจจะทำอะไรกับการสูญเสียที่ผ่านมาไม่ได้... แต่บทเรียนครั้งนั้นสอนให้พวกเราคนไทยรู้จักสัตว์ป่า และป่าของประเทศไทยดียิ่งขึ้น ป่าในบ้านเรานั้นยังมีความสมบูรณ์อยู่มาก การที่สัตว์ป่าถูกล่า ต้นไม้ถูกทำลาย ส่งผลกระทบในวงกว้างต่อกันเป็นลูกโซ่ สังเกตได้จากฤดูกาลและภัยพิบัติต่างๆ ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง

เสือดำ เสือโคร่ง หมีขอ ไม้กฤษณา ไม้พะยูง สัตว์ป่า และไม้มีค่า มีกลุ่มคนพยายามลักลอบฆ่า ตัด เพื่อหาผลประโยชน์ตลอดเวลา

เพื่อให้สัตว์ป่าและพันธุ์พืชที่มีค่าและใกล้สูญพันธุ์ รอดพ้นจากคนที่คอยฉวยโอกาส ผู้พิทักษ์ป่าจึงต้องใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาเสริมการทำงานของเจ้าหน้าที่ ระบบนี้เรียกว่า ระบบลาดตระเวนเชิงคุณภาพ Smart Patrol ที่จะช่วยสำรวจ ตรวจวัด เก็บข้อมูลอย่างละเอียด สามารถนำมาวิเคราะห์จัดการและป้องกันป่าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ชุด Smart Patrol เพื่อดูแลป่า

สำหรับทีมลาดตระเวน 1 ชุด 57,000 บาท
(ราคารวมค่าใช้จ่ายในการขนส่งและการจัดการแล้ว)

ชุดลายพราง
หม้อสนาม
เป้เดินป่าแบบทหาร
กระติกน้ำสนาม
เปลสนาม
ผ้ายางกันน้ำ
เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา (GPSMAP)
กล้องดิจิตอล
เข็มทิศ

ประโยชน์ของการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ
Smart Patrol

  • มั่นใจและตรวจสอบได้ว่าผู้พิทักษ์ป่าเดินลาดตระเวนได้ครบทุกพื้นที่จาก GPS ที่บันทึก
  • ข้อมูลต่างๆ ถูกจัดการอย่างเป็นระบบทำให้การวางแผนอนุรักษ์และแก้ไขปัญหา ในพื้นที่จัดการได้ง่ายขึ้น
  • ทราบความเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ หากเกิดเหตุผิดสังเกต เช่น พบรอยเท้า รอยก่อกองไฟ และสามารถถ่ายภาพเก็บไว้เป็นหลักฐานได้ทันที
  • วางแผนป้องกันและปราบปรามได้เร็วและมีประสิทธิภาพ เช่น ไฟป่า, ลักลอบล่าสัตว์, ลักลอบตัดไม้
  • ทราบข้อมูลของสัตว์ป่า แหล่งน้ำ ดินโป่ง และอาหารของสัตว์ป่า

ตัวอย่างผลจากการลาดตระเวน
ด้วยเครื่องมือ Smart Patrol

ปัจจัยการคุกคามในพื้นที่เขตรักษา
พันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งปี 2558
ประชากรสัตว์ป่าในพื้นที่เขตรักษา
พันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผางปี 2553-2557

Smart Patrol ได้ประโยชน์จริง!

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันออก เริ่มใช้ Smart Patrol ปี 2549 จากการสำรวจตอนนั้น พบเสือโคร่งจำนวน 6 ตัว และจากการสำรวจด้วยกล้องดักถ่ายเมื่อช่วงเมษายน 2561 ที่ผ่านมา พบว่ามีจำนวนเสือโคร่งเพิ่มขึ้น!!! ทั้งหมด 16 ตัว จากจำนวนเสือโคร่งที่เพิ่มขึ้นนี้เป็นข้อยืนยันที่เห็นได้ชัดว่า Smart Patrol เป็นประโยชน์ต่อการปกป้องสัตว์ป่าและผืนป่าจริง เราจึงอยากนำ Smart Patrol ขยายไปใช้กับผืนป่าอื่นต่อไป

Q : รู้ได้อย่างไรว่าเสือมีจำนวนเท่าไร?
A : จำแนกเสือโคร่งแต่ละตัวจากลายบนตัว ซึ่งมีเอกลักษณ์ต่างกัน เหมือนลายนิ้วมือของคน

เมื่อป่ามีความสมบูรณ์ สัตว์ป่าจะเพิ่มจำนวน เสือจึงมีจำนวนเพิ่มขึ้น

3 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
ที่มีความจำเป็นเร่งด่วนมากที่สุด ประกอบด้วย

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัด
จำนวน 10 ทีม

สภาพพื้นที่เป็นป่าดิบชื้นและป่าเขาหินปูน มีพรรณไม้ขนาดต่างๆ ขึ้นอยู่อย่างหนาแน่น ด้านทรัพยากรสัตว์ป่า เป็นที่อยู่ของกลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม นก สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก สัตว์เลื้อยคลาน ปลาน้ำจืด

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง
จำนวน 12 ทีม

สภาพพื้นที่มีลักษณะภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสูงชันเป็นที่อยู่ของสัตว์ป่าสงวนอย่างเลียงผา และสัตว์ป่าคุ้มครอง อาทิ ช้างป่า เสือโคร่ง เสือปลา กวางป่า หมีควาย เก้ง หมูป่ากระจง อีเห็นชนิดต่างๆ หนูหริ่ง เม่นใหญ่ เม่นหางพวง ไก่ฟ้าหลังขาว

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว
จำนวน 15 ทีม

ลักษณะภูมิประเทศอันประกอบด้วย ภูเขาล้อมรอบพื้นที่ราบสูงตอนกลาง มีทั้งป่าเต็งรัง ป่าสนเขา เป็นที่อยู่ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม สัตว์ปีก สัตว์เลื้อยคลาน และสัตว์ สะเทิ้นน้ำสะเทิ้นบก

เจ้าของโครงการ

กลุ่ม TIJ Executive Program on the Rule of Law & Development (RoLD) รุ่นที่ 1

บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์

นพ.ม.ล.ทยา กิติยากร

กอบบุญ ศรีชัย

รณพงศ์ คำนวณทิพย์

ปริญญ์ พานิชภักดิ์

ดร.คเณศ วังส์ไพจิตร

สุนิตย์ เชรษฐา

ร่วมดูแลปกป้องสัตว์ป่าและป่าไม้ของประเทศ

ให้ผู้ดูแลป่าได้ลาดตระเวน สำรวจ ตรวจสอบพื้นที่ และเก็บข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ขณะนี้ได้รับเงินบริจาคทั้งหมด 800,346 บาท ช่วยดูแลผืนป่าได้แล้ว 14/37 พื้นที่

และอีก 54,654 บาท

คุณจะช่วยสัตว์ป่าและผืนป่า ได้เพิ่มอีก 1 พื้นที่

สำหรับบริษัทหรือองค์กร ที่บริจาคครบชุด 57,000 บาท และต้องการลงพื้นที่ไปมอบด้วยตัวเอง ติดต่อได้ที่ info@taejai.com หรือโทร. 098-615-5885

รายชื่อผู้บริจาค: วัลลภ พรเรืองวงศ์ , อุไร ไชยกุล , ณัฐพล งามกาละ , อาทิตย์ เทพทุ่งหลวง , ทยา กิติยากร , ห้างหุ้นส่วนจำกัด โขมพัสตร์ , วรรณชลิดา แสงทอง , Natnissa Anukulpisit , อุสรีย์ เอี่ยมสุรีย์ , ญาณัช เดชบุรัมย์ ... ดูเพิ่มเติม

ความคืบหน้าโครงการ

รูปมอบอุปกรณ์ Smart Patrol ให้ตัวแทนกรมอุทยาน

ส่งมอบชุด Smart Patrol ให้ผู้พิทักษ์ป่า ครั้งที่ 1

27 กุมภาพันธ์ 2562 ทางโครงการได้นำเงินจากการระดมทุนไปจัดซื้ออุปกรณ์ Smart Patrol 3 ชุด และไปส่งมอบให้กับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยมีรองอธิบดีจงคล้าย เป็นตัวแทนผู้พิทักษ์ป่าในการรับมอบ และมีผู้ส่งมอบ นพ.มล.ทยา กิติยากร (เจ้าของโครงการ) คุณสรชน (ผู้บริจาค) แฟนคลับคุณเป๊ก ผลิตโชค (ผู้บริจาค) และเทใจไปร่วมมอบ

อ่านต่อ

รูปมอบอุปกรณ์ Smart Patrol ให้ตัวแทนกรมอุทยาน

ส่งมอบชุด Smart Patrol ให้ผู้พิทักษ์ป่า ครั้งที่ 2

23 กรกฎาคม 2562 ได้มอบอุปกรณ์ Smart Patrol 2 ชุด ใหักับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤๅไน โดยมี ดร.กาญจนา นิตยะ ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นายเพิ่มศักดิ์ กนิษฐชาต หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง และนายวีระพงศ์ โคระวัตร หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤๅไนเป็นผู้รับมอบ

อ่านต่อ