project Covid-19 เด็กและเยาวชน กลุ่มคนเปราะบาง ภัยพิบัติ

Side by Side -Liverpool & Thailand Covid-19 Relief Fund Project; sharing kindness to the community. Together, we send out Life Support Packages and Play Kits for children and their families who are affected by Covid-19 in Bangkok.

URGENT: Bangkok COVID-19 appeal from Liverpool FC Foundation and Right To Play.

Duration May 20, 2021 - August 31, 2021 Area Khwaeng Bang Yi Ruea, Khet Thon Buri, Bangkok (Suan Plu Community Khet Thon Buri), Khwaeng Bang Rak, khet Bang Rak, Bangkok (Haroon Mosque Khet Bang Rak), Khwaeng Khlong Toei, Khet Khlong Toei Bangkok (Rong Moo and Rim Thang Rotfai Sai Tha Rua communities Khet Khlong Toei).

Current donation amount

151,500 THB

Target

830,500 THB
ดำเนินการไปแล้ว 18%
จำนวนผู้บริจาค 159

สำเร็จแล้ว

Project updates

ถุงยังชีพ 2,300 ถุง และ ถุงยังเล่น 500 ถุง ถึงมือ 4 ชุมชนแล้ว

15 October 2021

มูลนิธิไร้ท์ ทู เพลย์ ประเทศไทย ได้รับเงินสนับสนุนจากเทใจ รวม 136,350 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นหกพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมกับผลิตภัณฑ์ ถุงยังชีพที่ได้รับบริจาคจากบริษัทพันธมิตร และบริษัทฯ ห้างร้าน ฯลฯ จึงทำให้มูลนิธิฯ สามารถแจก แจก ‘ถุงยังชีพ’ และ ‘ถุงยังเล่น’ ที่ได้รับการบริจาคจากผู้สนับสนุน บริษัทฯ และเว็บไซต์เทใจ ให้กับเด็กๆ และครอบครัวใน 4 ชุมชนกรุงเทพฯ ที่ได้รับผล กระทบจากวิกฤตโควิด-19 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

วันที่ 13 มิถุนายน 2564 – พื้นที่ชุมชนโรงหมู และชุมชนริมทางรถไฟสายท่าเรือ เขตคลองเตย
ถุงยังชีพจำนวน 1,000 ถุง และ ถุงยังเล่นจำนวน 250 ถุง


วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 – พื้นที่ชุมชนมัสยิดฮารูณ และชุมชนมัสยิดสวนพลู
แจกถุงยังเล่นจำนวน 250 ถุงวันที่ 26 กันยายน 2564 - พื้นที่ชุมชนมัสยิดสวนพลู
แจกถุงยังชีพจำนวน 1,000 ถุง


วันที่ 26 กันยายน 2564 - พื้นที่ชุมชนมัสยิดฮารูณ
แจกถุงยังชีพจำนวน 300 ถุง


เสียงจากผู้ได้รับประโยชน์บางส่วนของโครงการ


ถุงยังเล่นที่ไร้ท์ ทู เพลย์ให้มามีประโยชน์มาก
ได้ระบายสีก็มีสมาธิมากขึ้น ส่วนลูกโป่งก็เอามาเล่นได้สนุกสนาน
คุณวิสิฐ ดาวุธ ผู้ปกครอง

ถุงยังเล่นของไร้ท์ ทู เพลย์ ทำให้มีกิจกรรมทำร่วมกันในครอบครัว
ถุงยังเล่นทำให้น้องมีสมาธิมากขึ้นเรามีกิจกรรมทำร่วมกันด้วยในครอบครัว

คุณลลิตา มะเตอรกี ผู้ปกครอง

ช่วงนี้เป็นช่วงโควิด ชุมชนริมทางรถไฟสายท่าเรือได้รับความเดือดร้อน
เราได้รับความช่วยเหลือจากมูลนิธิไร้ท์ ทู เพลย์ เข้ามาช่วยในเรื่องถุงยังชีพให้กับเด็กๆ และผู้ปกครอง
ครอบครัวเกือบครึ่งชุมชนตกงาน และค่าอาหารต่างๆก็ไม่เพียงพอ การได้ของที่เข้ามาช่วยเหลือขอขอบพระคุณ

คุณปานชัย แก้วอัมพรดี รองประธานชุมชนริมทางรถไฟสายท่าเรือ

Read more »
See all project updates


URGENT: Bangkok COVID-19 appeal from Liverpool FC Foundation and Right To Play.

Social Issues and solutions

     Thailand is currently in the midst of a 4th wave of Covid-19 with daily cases exceeding 17,000 ++ / day and deaths over 4,500.++ The Liverpool-Thailand Covid-19 Relief Fund Project is allocating Play Kits (activity equipment kits for children and life support packages), dried food and Covid-19 protection equipment to children and their families in the communities that are affected by Covid-19. 


     Quarantines have caused many families to suffer from a reduced income and, as a result, lack of food. Schools have been closed for so long and children are losing out on the opportunities to learn which affects their health physically and mentally in the long run. The life support packages bring nutritious value and health to all, and the Play Kits allow children to continue learning. 


     In total, more than 2,125 families and over 550 children in Bangkok have so far received this critical support. The targeted areas include Suan Plu Community, Haroon Mosque Community, Rong Moo Community and Rim Thang Rotfai Sai Tha Rua Community. 


• We need your help now to support more children + families

o 2,000 THB (£45) could provide a dry food package to feed a family for a whole month

o 500 THB (£10) could provide COVID-19 prevention supplies

(including masks, hand gel and disinfectant) for three households

o 200 THB (£5) could provide a set of play learning kits for two children in insolation     We need your help so we can distribute hygiene products to communities to help prevent the spread of COVID-19, so we can distribute dry food packages to families to ensure they don’t go hungry, and so we can provide online activities and play kits to children so they can continue to learn remotely and support their mental health and wellbeing. 


YOUR SUPPORT WILL HELP CHIDLREN IN THESE DEVASTING TIMES. PLEASE DONATE NOW.Your donation will support communities directly affected by this crisis in Bangkok. Where donations exceed the appeal target, they will be used wherever the need is greatest within the Side by Side partnership.


About Side by Side

The Liverpool FC Foundation and Right To Play are working Side by Side, using the power of sport and play to transform the lives of vulnerable children at home and away.


In Bangkok, Thailand, where crime and anti-social behavior amongst young people is a growing problem, Side by Side programmes support the most vulnerable children to develop critical life skills so they can make more informed life choices and engage more meaningfully in their communities.Project Procedures 

1. Coordinate with community leaders and children and youths in the target location which are facing severe Covid-19 outbreaks.

2. Coordinate to get the findings, broadcast the project through every channel to get the funding.

3. Buy dried food and Covid-19 Protection Equipment to put them into packages. Buy and put into packages the Play Kit.

4. Deliver Life Support Packages and Play Kits to the target community where Right To Play, Thailand’s staff and community leaders ensure delivery to the target receivers.

5. Follow up with satisfaction in the target group instantly. Ask parents and their children about the activities they have participated in together. Communicate the progress to all supporters.

Organization information, Partner 


  • LFC Foundation
  • Right To Play Thailand Foundation
  • DKSH (Thailand) Company Limited

The first set of “Life Support Packages” and “Play Kits” have delivered to recharge the physical and mental energy of children and families in communities affected by the COVID-19 crisis.

16 June 2021

July, 13 2021- “Liverpool-Thai Covid Relief Fund Project” delivered 1,000 bags of life support package and 250 bags of play kits (within which were a multitude of anti-COVID-19 protection equipment) to children and families in the Roongmu and Rimthanrodfai communities in Bangkok 

With the support of DKSH (Thailand) Co.,Ltd., UNICEF Thailand and partners, including our amazing supporters, we’re able to deliver happiness and protection to families quickly and smoothly. 

However, the situation has not been resolved. Most of the community members still have to stay at home. Many children and families need urgent help. We need support from everyone. The big distribution of “Play Kits” to children in Haroon and Suanploo community

27 July 2021

July 4, 2021- Right To Play Thailand Foundation delivered 250 additional play kits to the children in Haroon community and Suanploo communities, Bangkok. This support, allows the children to have fun with their families during this devasting time.

 Many families in the community still need “Life Support Packages” with dry food and essential products. Right To Play Thailand Foundation, partner organizations and Taejai still need support from all of you so we can get through this crisis together.ถุงยังชีพ 2,300 ถุง และ ถุงยังเล่น 500 ถุง ถึงมือ 4 ชุมชนแล้ว

15 October 2021

มูลนิธิไร้ท์ ทู เพลย์ ประเทศไทย ได้รับเงินสนับสนุนจากเทใจ รวม 136,350 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นหกพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมกับผลิตภัณฑ์ ถุงยังชีพที่ได้รับบริจาคจากบริษัทพันธมิตร และบริษัทฯ ห้างร้าน ฯลฯ จึงทำให้มูลนิธิฯ สามารถแจก แจก ‘ถุงยังชีพ’ และ ‘ถุงยังเล่น’ ที่ได้รับการบริจาคจากผู้สนับสนุน บริษัทฯ และเว็บไซต์เทใจ ให้กับเด็กๆ และครอบครัวใน 4 ชุมชนกรุงเทพฯ ที่ได้รับผล กระทบจากวิกฤตโควิด-19 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

วันที่ 13 มิถุนายน 2564 – พื้นที่ชุมชนโรงหมู และชุมชนริมทางรถไฟสายท่าเรือ เขตคลองเตย
ถุงยังชีพจำนวน 1,000 ถุง และ ถุงยังเล่นจำนวน 250 ถุง


วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 – พื้นที่ชุมชนมัสยิดฮารูณ และชุมชนมัสยิดสวนพลู
แจกถุงยังเล่นจำนวน 250 ถุงวันที่ 26 กันยายน 2564 - พื้นที่ชุมชนมัสยิดสวนพลู
แจกถุงยังชีพจำนวน 1,000 ถุง


วันที่ 26 กันยายน 2564 - พื้นที่ชุมชนมัสยิดฮารูณ
แจกถุงยังชีพจำนวน 300 ถุง


เสียงจากผู้ได้รับประโยชน์บางส่วนของโครงการ


ถุงยังเล่นที่ไร้ท์ ทู เพลย์ให้มามีประโยชน์มาก
ได้ระบายสีก็มีสมาธิมากขึ้น ส่วนลูกโป่งก็เอามาเล่นได้สนุกสนาน
คุณวิสิฐ ดาวุธ ผู้ปกครอง

ถุงยังเล่นของไร้ท์ ทู เพลย์ ทำให้มีกิจกรรมทำร่วมกันในครอบครัว
ถุงยังเล่นทำให้น้องมีสมาธิมากขึ้นเรามีกิจกรรมทำร่วมกันด้วยในครอบครัว

คุณลลิตา มะเตอรกี ผู้ปกครอง

ช่วงนี้เป็นช่วงโควิด ชุมชนริมทางรถไฟสายท่าเรือได้รับความเดือดร้อน
เราได้รับความช่วยเหลือจากมูลนิธิไร้ท์ ทู เพลย์ เข้ามาช่วยในเรื่องถุงยังชีพให้กับเด็กๆ และผู้ปกครอง
ครอบครัวเกือบครึ่งชุมชนตกงาน และค่าอาหารต่างๆก็ไม่เพียงพอ การได้ของที่เข้ามาช่วยเหลือขอขอบพระคุณ

คุณปานชัย แก้วอัมพรดี รองประธานชุมชนริมทางรถไฟสายท่าเรือ

Budget plan

No. Item Amount Cost (THB)
1

Life Support Package 800 THB/ Set

875 Set 700,000.00
2

Play Kits for Kids 100 THB/ Set

550 Set 55,000.00
Total
755,000.00
teajai Fee  (10%)
75,500.00

Grand Total
830,500.00