project เด็กและเยาวชน อื่นๆ

บ้านพิงใจสำหรับแม่และลูกที่ถูกกระทำด้วยความรุนแรง

แรงงานหญิงข้ามชาติที่อยู่ใน อ.แม่สอด ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงในครอบครัวไม่แตกต่างจากผู้หญิงชาติอื่นๆ ทั่วโลก แต่การเข้าถึงบริการต่างๆ จากภาครัฐยังเป็นสิ่งที่ท้าทาย โครงการนี้จึงขอสนับสนุนค่าเช่าบ้านพักชั่วคราวสำหรับแรงงานหญิงข้ามชาติและเด็ก 8 ครอบครัวที่ถูกกระทำด้วยความรุนแรงนี้เป็นเวลา 1 ปี เพื่อเป็นที่พักที่ปลอดภัย เยียวยาอารมณ์ จิตใจและความมั่นคงทางการเงิน จนผู้หญิงและเด็กสามารถกลับคืนสู่ชุมชนได้อย่างปลอดภัย

Duration 01 เม.ย. 2567 ถึง 31 มี.ค. 2568 Area ระบุพื้นที่: อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

Current donation amount

80,078 THB

Target

171,600 THB
ดำเนินการไปแล้ว 47%
135 days left จำนวนผู้บริจาค 189

แรงงานหญิงข้ามชาติที่อยู่ใน อ.แม่สอด ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงในครอบครัวไม่แตกต่างจากผู้หญิงชาติอื่นๆ ทั่วโลก แต่การเข้าถึงบริการต่างๆ จากภาครัฐยังเป็นสิ่งที่ท้าทาย โครงการนี้จึงขอสนับสนุนค่าเช่าบ้านพักชั่วคราวสำหรับแรงงานหญิงข้ามชาติและเด็ก 8 ครอบครัวที่ถูกกระทำด้วยความรุนแรงนี้เป็นเวลา 1 ปี เพื่อเป็นที่พักที่ปลอดภัย เยียวยาอารมณ์ จิตใจและความมั่นคงทางการเงิน จนผู้หญิงและเด็กสามารถกลับคืนสู่ชุมชนได้อย่างปลอดภัย

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

มะเอ แต่งงานกับสามีตั้งแต่ปี 2014 ช่วงแรกๆ สามีก็ดีกับเธอ แต่หลังจากนั้นไม่นาน สามีก็เริ่มใช้วาจาที่รุนแรงและทำร้ายร่างกายเธอ ตอนนั้นเธอคิดว่าความรุนแรงในครอบครัวแบบเธอเป็นเรื่องปกติ และเมื่อมีลูก เธอก็เลยต้องทนอยู่กับสามีเรื่อยๆ มาเพราะไม่อยากให้ลูกขาดพ่อ มะแอไม่มีญาติพี่น้องในแม่สอดที่คอยช่วยเหลือ ถึงแม้มีเพื่อน และไม่สามารถไปขออาศัยอยู่กับเพื่อน เพราะสามีไปรังควานและสร้างปัญหาให้กับเพื่อนเสมอ 

“หลายครั้งต้องแอบไปนอนใต้ถุนบ้านของคนรู้จักตอนกลางคืน และย้ายที่นอนไปเรื่อยๆ เพื่อไม่ให้สามีตามเธอและลูกเจอ จะไปแจ้งความกับตำรวจมะเอก็ไม่รู้จะต้องทำอย่างไง หลายครั้งที่เคยคิดอยากจบชีวิตตัวเองและลูกให้พ้นจากความทุกข์นี้”

ปี 2021 มีเพื่อนในชุมชนเล่าให้เธอฟังเกี่ยวกับบริการและความช่วยเหลือที่  Freedom Restoration Project (FRP) มี มะเอจึงตัดสินใจขอความช่วยเหลือที่พักที่ปลอดภัย มะแอได้มาเจอกับผู้หญิงคนอื่นๆ ที่เคยอยู่ในสถานการณ์ความรุนแรงครอบครัวเหมือนเธอ ทำให้เธอไม่รู้สึกโดดเดี่ยว มะแอและเด็กๆ มีอิสรภาพมีอำนาจในการตัดสินใจทุกอย่างที่เกี่ยวกับตัวเองและ FRP ได้ตั้งกลุ่ม peer support group เพื่อให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม เข้าอบรมการเลี้ยงลูกแบบวินัยเชิงบวก ฝึกเลี้ยงไก่ไข่ เพาะเห็ด เป็นต้น ลูกที่อยู่ในวัยเรียนก็ได้เข้าเรียนตามปกติ และเริ่มมีงาน มีรายได้ประจำและออกมาเช่าบ้านอยู่กับลูกๆ ทั้งสามของเธอจนถึงวันนี้ ก็เกือบสองปีแล้ว (เดือนกุมภาพันธ์ 2567) มะเอเชื่อว่ายังมีผู้หญิงอีกมากมายที่ตกอยู่ในความรุนแรงในครอบครัวเหมือนเธอ และหลายคนอาจจะไม่มีที่พึ่งใดๆ เลย หรือมีข้อจำกัดหรือข้อท้าทายอื่นๆ ที่ทำให้ต้องจำทนอยู่ในภาวะความรุนแรงต่อไปอย่างสิ้นหวังเหมือนอย่างที่เธอและลูกเคยเป็น

การบริจาคจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้ผู้หญิงและเด็กอีกหลายคนได้มีที่ที่ปลอดภัยทั้งทางร่างกายและจิตใจ ได้รับการเสริมพลัง ได้รับเยียวยา ได้รับความช่วยเหลือจนเขาสามารถเริ่มต้นชีวิตใหม่เหมือนมะเอและลูกทั้งสามคนของเธอได้รับ มาเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความเปลี่ยนแปลงนี้ด้วยกัน

วิธีแก้ปัญหา

1.ทาง FRP ใช้วิธีการแก้ปัญหาดังกล่าวและเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้หญิงและเด็กที่ถูกกระทำด้วยความรุนแรงโดยยึดหลักผู้เสียหายเป็นศูนย์กลาง (Survivor-Centered Approach)

2.เราเช่าบ้านโดยให้ความช่วยเหลือด้านที่พักที่ปลอดภัย รวมทั้งเครื่องอุปโภคบริโภค และค่ารักษาพยาบาลแก่ผู้หญิง 5-9 คน และเด็กตั้งแต่ 15-24 คน ต่อเดือน ปัจจุบันทาง FRP มีบ้านพักสำหรับเคสจำนวน 8 หลัง แม่หนึ่งคนและลูกๆ 1-4 คน อาศัยอยู่บ้านหนึ่งหลัง 

3.ผู้หญิงและเด็กจะได้รับการเยียวยาทั้งทางร่างกาย อารมณ์ จิตใจ ได้รับการเสริมพลังใจ และฝึกทักษะอาชีพต่างๆ เพื่อให้แม่และลูกๆ สามารถยืนหยัดได้ด้วยตนเอง  


ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

1 เมษายน 2567  

  • เตรียมหนังสือสัญญาเช่าบ้าน และจ่ายค่าเช่ารายปี

เมษายน 2567 - มีนาคม 2568 

  • ดำเนินการเช่าบ้านพักชั่วคราวให้แก่ผู้หญิงและเด็ก ระยะเวลา 1 ปี 

เมษายน 2567 - มีนาคม 2568 

  • จัดเก็บใบเสร็จการจ่ายค่าเช่าบ้านและทำสรุปรายจ่าย และรายงานผลลัพท์การดำเนินการ


ผู้รับผิดชอบโครงการ

นางสาววัชราภรณ์ กู่แก้วเกษม นักสังคมสงเคราะห์ ผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการของ Freedom Restoration Project 

ไม่มีข้อมูล

Budget plan

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 ค่าเช่าบ้านพักสำหรับแม่และเด็กที่ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว 1625 บาท : เดือน : ครอบครัว ระยะเวลา 12 เดือน 8 156,000.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
156,000.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
15,600.00

ยอดระดมทุน
171,600.00

Donate to
บ้านพิงใจสำหรับแม่และลูกที่ถูกกระทำด้วยความรุนแรง

Amount
Payment Methods

Pay by scan/upload QR code via mobile banking application of Siam Commercial bank, TMB bank, Krungthai bank, Bangkok bank, Krungsri bank, Thanachart bank, Kasikorn bank, GSB Bank

You will get the QR code after you confirm donation.

Tax Deduction

การบริจาคด้วย QR Code ชื่อ- นามสกุลบนใบเสร็จเพื่อลดหย่อนภาษีจะเป็นชื่อเจ้าของบัญชี Mobile banking
Filling out to send confirmation email
Filling out to send confirmation email

We will send receipt to your email after donation succeed.


Credit card information will be securely processed by provider with international standard PCI-DSS Compliant Omise logo

Invite Friends