เด็กและเยาวชน project

Save kids from pollution | Fresh air for kids

Save our kids from PM2.5 by supporting the purchase of air filter and the production of guidebook for parents on how to protect themselves from the danger of small particle dust PM2.5.

Duration 2 เดือน Area เชียงใหม่

Current donation amount

300,328 THB

Target

300,923 THB
ดำเนินการไปแล้ว 100%
49 days left จำนวนผู้บริจาค 28

Taejai partnered in a pilot project with 5 child care and development centers in Chiang Mai province. In the pilot phase, air quality sensors, air purifiers and N95 face-masks (PM2.5) have been provided to the partner organizations.


However, air pollution and danger of small particle dust (PM2.5) still linger in this part of Thailand. Therefore Taejai has started the second round of fundraising, aiming to support 5 additional child care and development centers as followings:

  • Child care and development center, Tha Kwang, Saraphi District, Chiang Mai
  • Child care and development center, Tha Wang Tan, Saraphi District, Chiang Mai
  • Suebnathitam School, Saraphi District, Chiang Mai
  • Baan Suan Pim Pan Child care center, Saraphi District, Chiang Mai
  • Child care and development center, Baan Yang Pao, Om Koi District, Chiang Mai


Why is this so critical?

Small particle dust (PM2.5) seems to be a permanent problem to people living in Chiang Mai. The pollution crisis has been going on for more than 12 years now as shown in the air pollution records below:

2017: Chiang Mai is announced as the city with the worst air pollution (highest record was AQI 144 and annual’s average of AQI was 44)

2018: Chiang Mai was top 5 cities with the worst air pollution (highest record was AQI 115 and annual’s average of AQI was 29)

2019: Chiang Mai the 4th city in the rank with the worst air pollution (highest record was AQI 108 and annual’s average of AQI was 29)

According to WHO Air Quality Guideline values, fine Particulate Matter (PM2.5) should be 10 μg/m3 annual mean and 25 μg/m3 24-hour mean.

WHO categorise the impact of PM2.5 to be in the same category as many other carcinogenic substance such as mercury, cadmium, Arsenic and Polycyclic aromatic hydrocarbon. PM2.5 is top 8 causes of premature mortality.

Your donation will be turned into air quality sensors, air purifiers, production of education kit and guidelines on how to take care of themselves under air pollution crisis as well as training on how to use the tools and how to early detect health problems.

Information about child care centers:

  • Child care and development center, Tha Kwang, Saraphi District, Chiang Mai –classrooms of size: 110 sqrm2 and 45 sqrm2 and 2 classrooms of size 10.5 sqrm2
  • Child care and development center, Tha Wang Tan, Saraphi District, Chiang Mai – 1 classrooms of size 20 sqrm2 and 3 classrooms of size 9 sqrm2
  • Suebnathitam School, Saraphi District, Chiang Mai – 8 classrooms of size 36 sqr2 
  • Baan Suan Pim Pan Child care center, Saraphi District, Chiang Mai – 2 classrooms of size 86.2 sqrm2 , one room of size 73 sqrm2 , 60 sqrm2 , and 48 sqrm2
  • Child care and development center, Baan Yang Pao, Om Koi District, Chiang Mai – 2 rooms of size 9 sqrm2
ไม่มีข้อมูล

Budget plan


รายการจำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1.อุปกรณ์วัดค่าฝุ่น สามารถรายงานผลออนไลน์ได้5 เครื่อง52,500
2.pocket wifi 1900 บาท และ internet 24 เดือนสำหรับ อ.อมก๋อย เฉลี่ยเดือนละ 99 บาท1 เครื่อง4,276

3.เครื่องฟอกอากาศ

  3.1เครื่องฟอกอากาศ xiaomi mi air purifier 2s สำหรับห้องขนาด 21-37 ตารางเมตร ราคาเครื่องละ 4,990 บาท จำนวน 15 เครื่อง

  3.2เครื่องฟอกอากาศ xiaomi mi air purifier pro สำหรับห้องขนาด 35-60 ตารางเมตร ราคาเครื่องละ 7,990 บาท จำนวน 2 เครื่อง

  3.3เครื่องฟอกอากาศ xiaomi mi air purifier Max สำหรับห้องขนาด 70-120 ตารางเมตร ราคาเครื่องละ 13,990 บาท จำนวน 4 เครื่อง 

24 เครื่อง146,790
3.สื่อเผยแพร่ข้อมูล และคู่มือปฏิบัติ  500 ชุด 500 ชุด 10,000

4.Mask ป้องกัน PM 2.5 สำหรับเด็กในศูนย์ ชิ้นละ 10 บาท

1,000 ชิ้น10,000
5.กิจกรรมทำเครื่องฟอกอากาศ DIY พื้นที่ละ 10,000 บาท 5 พื้นที่50,000
6.ค่าใช้จ่ายในการระดมทุนของเทใจโดยประมาณ
27,357
 รวม
300,923


Donate to
Save kids from pollution | Fresh air for kids

Amount
Payment Methods
Credit Card Infomation
/
Leave blank to donate anonymously

Minimum donation of 250 THB

Skip this field when use Invoice address

Credit card information will be securely processed by provider with international standard PCI-DSS Compliant Omise logo

Invite Friends