project กลุ่มคนเปราะบาง

ซื้อข้าวสาร 20 กิโลกรัมให้กับ 1 ครอบครัวผู้ยากไร้

ด้วยสภาวะเศรษฐกิจที่ย่ำแย่ ทำให้ส่งผลกระทบต่อสภาพสังคมที่เราจะพบเห็นครอบครัว หลายครอบครัวที่ลำบากและต้องเผชิญชีวิตด้วยความยากไร้ ทำให้พบความเป็นอยู่ของเด็กๆเหล่านี้ ค่อนข้างขาดประสิทธิภาพในการดำเนินชีวิต อาหารการกินที่ขาดแคลนต้องเจอภาวะที่อดมื้อกินมื้อทำให้ไม่มีอาหารที่จะช่วยให้ร่างกายและสติปัญญาเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพได้ ทางมูลนิธิสันติสุขจึงจัดทำโครงการเพื่อช่วยซื้อข้าวสาร 20 กิโลกรัม ให้กับ 1 ครอบครัวผู้ยากไร้ ได้มีข้าวกินครบทุกมื้อในแต่ละวัน เพื่อเขาเหล่านี้จะได้เติบโตขึ้นและมีคุณภาพชีวิตที่ดีในสังคม

Duration 01 มี.ค. 2566 ถึง 30 มิ.ย. 2566 Area ระบุพื้นที่: เขตพื้นที่ชุมชนแออัดในกรุงเทพฯและปริมณฑล

Current donation amount

199,833 THB

Target

165,000 THB
ดำเนินการไปแล้ว 121%
จำนวนผู้บริจาค 342

สำเร็จแล้ว

Project updates

มอบข้าวสารให้ครอบครัวผู้ยากไร้ 53 ครอบครัว

14 September 2023

เจ้าหน้าที่มูลนิธิสันติสุขได้ลงพื้นที่เพื่อนำข้าวสาร 20 กิโลกรัม ส่งมอบให้กับครอบครัวผู้ยากไร้ ครอบครัวที่มีความเป็นอยู่ที่ยากจนลำบากและมีรายได้น้อยใช้ชีวิตหาเช้ากินค่ำ เบื้องต้น ได้จำนวน 53 ครอบครัวผู้ยากไร้ ได้แก่เขตพื้นที่

 • เขตพื้นที่คลองเตย                              จำนวน 5 ครอบครัว
 • เขตพื้นที่วัชรพล                                  จำนวน 10 ครอบครัว
 • เขตพื้นที่ชุมชนประเวศ ชุมชน 14 ไร่     จำนวน 8 ครอบครัว
 • เขตพื้นที่สมุทรปราการ                         จำนวน 7 ครอบครัว
 • เขตพื้นที่สมุทรสาคร                            จำนวน 3 ครอบครัว
 • เขตพื้นที่สมุทรสงคราม                        จำนวน 7 ครอบครัว
 • เขตพื้นที่รังสิต                                    จำนวน 5 ครอบครัว
 • เขตพื้นที่ฉะเชิงเทรา                            จำนวน 4 ครอบครัว
 • เขตพื้นที่ฉลองกรุง                              จำนวน 2 ครอบครัว
 • เขตพื้นที่มีนบุรี                                    จำนวน 2 ครอบครัว

ก่อนทำกิจกรรม : ครอบครัวผู้ยากไร้มีความเป็นอยู่ที่ลำบากยากจน มีรายน้อยและมีรายได้ที่ไม่แน่นอน ไม่มั่นคงในอาชีพด้วยความเป็นอยู่ที่หาเช้ากินค่ำ เด็กบางคนถูกทอดทิ้งไว้กับคนชรา หรืออาศัยอยู่กับญาติหรือผู้อื่นที่ขาดรายได้ หรืออยู่กับผู้ป่วยและผู้พิการ ที่ไม่สามารถหารายได้มาจุนเจือครอบครัวได้ ทำให้ไม่มีต้นทุนในการซื้อข้าวสารเพื่อมาหุงหากินในแต่ละมื้อ

หลังทำกิจกรรม : ทำให้ครอบครัวผู้ยากไร้ได้รับการแบ่งเบาภาระโดยไม่ต้องซื้อข้าวสารได้อีกหลายเดือน เป็นการลดค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวได้มากพอสมควรกับสภาวะเศรษฐกิจที่ย่ำแย่และฝืดเคือง พอพยุงให้ครอบครัวได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และทำให้ได้รับประทานอาหารได้ครบ 3 มื้อ ไม่ต้องหิวโหยอดมื้อกินมื้อกับการขาดเงินซื้อข้าวอีกต่อไป

ความประทับใจของผู้ที่ได้รับประโยชน์

    

ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการทำโครงการ 
กลุ่มที่ได้รับประโยชน์อธิบายจำนวนที่ได้ประโยชน์ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
เด็กและเยาวชน
 • เขตพื้นที่คลองเตย
 • เขตพื้นที่วัชรพล
 • เขตพื้นที่ชุมชนประเวศ ชุมชน 14 ไร่
 • เขตพื้นที่สมุทรปราการ
 • เขตพื้นที่สมุทรสาคร
 • เขตพื้นที่สมุทรสงคราม
 • เขตพื้นที่รังสิต
 • เขตพื้นที่ฉะเชิงเทรา
 • เขตพื้นที่ฉลองกรุง
 • เขตพื้นที่มีนบุรี
53 ครอบครัว
 • ช่วยแบ่งเบาภาระของครอบครัวที่ยากไร้ในด้านค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ลดภาระการซื้อข้าวสาร
 • ช่วยทำให้ครอบครัวผู้ยากไร้ ได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
 • ช่วยให้คุณลักษณะชีวิตเด็ก
  ที่ยากไร้เหล่านั้นไปในทางที่ดีขึ้น

รูปภาพกิจกรรม

      

Read more »
See all project updates

ด้วยสภาวะเศรษฐกิจที่ย่ำแย่ ทำให้ส่งผลกระทบต่อสภาพสังคมที่เราจะพบเห็นครอบครัว หลายครอบครัวที่ลำบากและต้องเผชิญชีวิตด้วยความยากไร้ ทำให้พบความเป็นอยู่ของเด็กๆเหล่านี้ ค่อนข้างขาดประสิทธิภาพในการดำเนินชีวิต อาหารการกินที่ขาดแคลนต้องเจอภาวะที่อดมื้อกินมื้อทำให้ไม่มีอาหารที่จะช่วยให้ร่างกายและสติปัญญาเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพได้ ทางมูลนิธิสันติสุขจึงจัดทำโครงการเพื่อช่วยซื้อข้าวสาร 20 กิโลกรัม ให้กับ 1 ครอบครัวผู้ยากไร้ ได้มีข้าวกินครบทุกมื้อในแต่ละวัน เพื่อเขาเหล่านี้จะได้เติบโตขึ้นและมีคุณภาพชีวิตที่ดีในสังคม

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา 

“ครอบครัวผู้ยากไร้” ที่ได้พบจากการลงสำรวจพื้นที่ของมูลนิธิสันติสุข แต่ละครอบครัวมีความเป็นอยู่ที่ลำบากยากจน รายได้น้อย และเป็นรายได้ที่ไม่แน่นอน ไม่มั่นคงในอาชีพ เนื่องด้วยความเป็นอยู่ที่ต้องหาเช้ากินค่ำ เด็กบางคนขาดพ่อแม่ดูแล อยู่เพียงลำพังกับพี่น้อง ต้องเจอสภาพที่พ่อแม่เด็กเองต้องอยู่ในเรือนจำ จนขาดการดูแลจากพ่อแม่ หรืออาศัยอยู่กับผู้ป่วยและผู้พิการที่ไม่สามารถหารายได้มาจุนเจือครอบครัวได้ เด็กบางคนถูกทอดทิ้งไว้กับคนชรา หรืออาศัยอยู่กับญาติหรือผู้อื่นที่ขาดรายได้ หรืออยู่กับผู้ป่วยและผู้พิการ ที่ไม่สามารถหารายได้มาจุนเจือครอบครัวได้ ทำให้ไม่มีต้นทุนในการซื้อข้าวสารเพื่อมาหุงหากินในแต่ละมื้อ

บางครอบครัวที่ไม่มีข้าวกินอย่างเพียงพอ กินไม่อิ่มท้องอย่างเต็มที่ และสารอาหารที่ได้รับก็ไม่เพียงพอ ทำให้ความเป็นอยู่ของเขาเหล่านี้ ขาดประสิทธิภาพในการดำเนินชีวิต โดยเฉพาะเด็ก ๆ ที่ต้องการสารอาหารที่ดีที่จะช่วยให้มีพัฒนาการทางร่างกายและสมองที่สมวัย

มูลนิธิสันติสุขจึงจัดตั้งโครงการ "ซื้อข้าวสาร 20 กิโลกรัมให้กับ 1 ครอบครัวผู้ยากไร้" เป็นระยะเวลา 4 เดือน เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัวของพวกเขา และลดภาระการซื้อข้าวสารไปอีกทาง เพื่อเป็นการสร้างกำลังใจให้แต่ละครอบครัวในการดำเนินชีวิตได้ต่อไป โดยตั้งเป้าหมาย 75 ครอบครัวเขตพื้นที่ชุมชนแออัดในกรุงเทพฯและปริมณฑลที่ทางมูลนิธิช่วยเหลืออยู่

ข้อมูลเพิ่มเติม : 
นอกเหนือจากการช่วยเหลือครอบครัวเบื้องต้นแล้ว มูลนิธิฯ ยังช่วยเหลือครอบครัวที่เดือดร้อน ที่ขอความช่วยเหลือมาทางสื่อต่างๆของมูลนิธิสันติสุขอีกด้วย


ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

1. ลงสำรวจพื้นที่หาข้อมูลในชุมชนแต่ละแห่งเพื่อคัดกรองครอบครัวเด็กที่ยากจนจริง ๆ และเยี่ยมเยียนครอบครัวเด็กๆผู้ยากไร้

2.จัดทำโครงการและวางแผนงบประมาณค่าใช้จ่ายจริงเพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับผู้บริจาคโครงการเพื่อจัดซื้อข้าวสาร 20 กิโลกรัม ให้กับครอบครัวผู้ยากไร้

3.ลงพื้นที่ เพื่อนำข้าวสาร เพื่อมอบให้กับครอบครัวเด็กผู้ยากไร้

4.ติดตาม เยี่ยมเยียนและให้กำลังใจครอบครัวเด็กผู้ยากไร้อย่างสม่ำเสมอ




ผู้รับผิดชอบโครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ : คุณมุกทิพย์ เทพพิทักษ์

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่สังคมสงเคราะห์

ผู้ประสานงาน : คุณสุรีย์รัตน์ ขันคำ

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกไอทีและมีเดีย



มอบข้าวสารให้ครอบครัวผู้ยากไร้ 53 ครอบครัว

14 September 2023

เจ้าหน้าที่มูลนิธิสันติสุขได้ลงพื้นที่เพื่อนำข้าวสาร 20 กิโลกรัม ส่งมอบให้กับครอบครัวผู้ยากไร้ ครอบครัวที่มีความเป็นอยู่ที่ยากจนลำบากและมีรายได้น้อยใช้ชีวิตหาเช้ากินค่ำ เบื้องต้น ได้จำนวน 53 ครอบครัวผู้ยากไร้ ได้แก่เขตพื้นที่

 • เขตพื้นที่คลองเตย                              จำนวน 5 ครอบครัว
 • เขตพื้นที่วัชรพล                                  จำนวน 10 ครอบครัว
 • เขตพื้นที่ชุมชนประเวศ ชุมชน 14 ไร่     จำนวน 8 ครอบครัว
 • เขตพื้นที่สมุทรปราการ                         จำนวน 7 ครอบครัว
 • เขตพื้นที่สมุทรสาคร                            จำนวน 3 ครอบครัว
 • เขตพื้นที่สมุทรสงคราม                        จำนวน 7 ครอบครัว
 • เขตพื้นที่รังสิต                                    จำนวน 5 ครอบครัว
 • เขตพื้นที่ฉะเชิงเทรา                            จำนวน 4 ครอบครัว
 • เขตพื้นที่ฉลองกรุง                              จำนวน 2 ครอบครัว
 • เขตพื้นที่มีนบุรี                                    จำนวน 2 ครอบครัว

ก่อนทำกิจกรรม : ครอบครัวผู้ยากไร้มีความเป็นอยู่ที่ลำบากยากจน มีรายน้อยและมีรายได้ที่ไม่แน่นอน ไม่มั่นคงในอาชีพด้วยความเป็นอยู่ที่หาเช้ากินค่ำ เด็กบางคนถูกทอดทิ้งไว้กับคนชรา หรืออาศัยอยู่กับญาติหรือผู้อื่นที่ขาดรายได้ หรืออยู่กับผู้ป่วยและผู้พิการ ที่ไม่สามารถหารายได้มาจุนเจือครอบครัวได้ ทำให้ไม่มีต้นทุนในการซื้อข้าวสารเพื่อมาหุงหากินในแต่ละมื้อ

หลังทำกิจกรรม : ทำให้ครอบครัวผู้ยากไร้ได้รับการแบ่งเบาภาระโดยไม่ต้องซื้อข้าวสารได้อีกหลายเดือน เป็นการลดค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวได้มากพอสมควรกับสภาวะเศรษฐกิจที่ย่ำแย่และฝืดเคือง พอพยุงให้ครอบครัวได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และทำให้ได้รับประทานอาหารได้ครบ 3 มื้อ ไม่ต้องหิวโหยอดมื้อกินมื้อกับการขาดเงินซื้อข้าวอีกต่อไป

ความประทับใจของผู้ที่ได้รับประโยชน์

    

ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการทำโครงการ 
กลุ่มที่ได้รับประโยชน์อธิบายจำนวนที่ได้ประโยชน์ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
เด็กและเยาวชน
 • เขตพื้นที่คลองเตย
 • เขตพื้นที่วัชรพล
 • เขตพื้นที่ชุมชนประเวศ ชุมชน 14 ไร่
 • เขตพื้นที่สมุทรปราการ
 • เขตพื้นที่สมุทรสาคร
 • เขตพื้นที่สมุทรสงคราม
 • เขตพื้นที่รังสิต
 • เขตพื้นที่ฉะเชิงเทรา
 • เขตพื้นที่ฉลองกรุง
 • เขตพื้นที่มีนบุรี
53 ครอบครัว
 • ช่วยแบ่งเบาภาระของครอบครัวที่ยากไร้ในด้านค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ลดภาระการซื้อข้าวสาร
 • ช่วยทำให้ครอบครัวผู้ยากไร้ ได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
 • ช่วยให้คุณลักษณะชีวิตเด็ก
  ที่ยากไร้เหล่านั้นไปในทางที่ดีขึ้น

รูปภาพกิจกรรม

      

Budget plan

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 ข้าวสารหอมมะลิ น้ำหนัก 20 กิโลกรัม 500 บาท x 4 เดือน 75 150,000.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
150,000.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
15,000.00

ยอดระดมทุน
165,000.00