project ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วย กลุ่มคนเปราะบาง

ซื้อผ้าอ้อมให้ผู้ป่วยติดเตียง โดยมูลนิธิสันติสุข

ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงที่อยู่ในชุมชน ที่มีฐานะที่ยากจน หาเช้ากินค่ำ ด้วยผ้าอ้อม เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยส่วนใหญ่ต้องติดเตียงจากโรคหลอดเลือดสมอง โรคพาร์กินสัน โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง และอุบัติเหตุ

Duration 01 มิ.ย. 2566 ถึง 30 ก.ย. 2566 Area ระบุพื้นที่: กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล (ชุมชนแออัด), ชุมชนคลองเตย (ชุมชนแออัด), ชุมชนประเวศ 14 ไร่ (ชุมชนแออัด), ชุมชนฉลองกรุง (ชุมชนแออัด), ชุมชนวัชรพล (ชุมชนแออัด), จังหวัดสมุทรสงคราม (ชุมชนแออัด)

Current donation amount

71,036 THB

Target

274,890 THB
ดำเนินการไปแล้ว 26%
87 days left จำนวนผู้บริจาค 136

ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงที่อยู่ในชุมชน ที่มีฐานะที่ยากจน หาเช้ากินค่ำ ด้วยผ้าอ้อม เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยส่วนใหญ่ต้องติดเตียงจากโรคหลอดเลือดสมอง โรคพาร์กินสัน โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง และอุบัติเหตุ

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

ผู้ป่วยไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ในการเข้าห้องน้ำ ถ่ายอุจจาระ และปัสสาวะ เรี่ยราดกระจายอย่างเลอะเทอะ แม้ผ้าอ้อมจะช่วยผ่อนแรงผู้ดูแลได้ แต่ก็มีราคาสูง เกินที่ครอบครัวมีจะแบกภาระไว้

ครอบครัวผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเตียงในชุมชนแออัด ส่วนใหญ่มีรายได้น้อย บางครอบครัว หาเช้ากินค่ำ จึงไม่สามารถแบกรับภาระในด้านสุขอนามัยของผู้ป่วย ผู้พิการ และผู้สูงอายุได้  แผ่นรองซับ (ผ้าอ้อม) สามารถป้องกันการติดเชื้อได้  ครอบครัวของผู้ป่วยอยากให้ช่วยอยากต่อเนื่อง  ผู้ป่วย/ผู้พิการขอความช่วยเหลือเพิ่มมากขึ้น

ดังนั้นมูลนิธิสันติสุข จึงเข้าช่วยเหลือและสนับสนุนชุดวัสดุอุปกรณ์คลายทุกข์แก่ผู้ป่วยติดเตียง ได้แก่ แผ่นรองซับ (ผ้าอ้อม) วัสดุอุปกรณ์และสิ่งที่จำเป็นสำหรับผู้ป่วย เพื่อลดภาวะความตึงเครียดให้ผู้ป่วยติดเตียงได้และค่าใช้จ่ายภายในครอบครัว

ข้อมูลเพิ่มเติม : นอกเหนือจากการช่วยเหลือครอบครัวเบื้องต้นแล้ว มูลนิธิฯ ยังช่วยเหลือครอบครัวที่เดือดร้อน ที่ขอความช่วยเหลือมาทางสื่อต่างๆของมูลนิธิสันติสุขอีกด้วย

ตัวอย่างเคสขั้นตอนการดำเนินโครงการ

1.ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลในชุมชนแออัดเพื่อคัดกรองและเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียง

2.นำวัสดุอุปกรณ์คลายทุกข์แก่ผู้ป่วยติดเตียง ได้แก่ แผ่นรองซับ (ผ้าอ้อม ) วัสดุอุปกรณ์และสิ่งที่จำเป็นสำหรับผู้ป่วย ไปมอบให้กับผู้ป่วยที่มีฐานะยากจน

3. ติดตามและเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจผู้ป่วยเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ป่วยเพื่อให้ผู้ป่วยคลายเศร้าและมีความหวังที่ดำเนินชีวิตต่อไป

4.ประสานงานกับประธานชุมชน และ อสม.ในชุมชนต่าง ๆ ที่รู้จักผู้ป่วยจริง

ผู้รับผิดชอบโครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ : คุณเลดี้ คะระนันท์เจ้าหน้าที่สังคมสงเคราะห์

ผู้ประสานงาน : คุณสุรีย์รัตน์ ขันคำ ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกไอทีและมีเดีย


ไม่มีข้อมูล

Budget plan

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 ใช้ผ้าอ้อมวันละ 4 ชิ้น/วัน จำนวน 30 วัน (ระยะเวลา 3 เดือน) 120 ชิ้น x 3 เดือน = 360 ชิ้น (1,666 บาท x 3 เดือน ) /1 ครอบครัว หมายเหตุ ขนาดแต่ไซต์ ราคาไม่เท่ากัน เช่น M , L , XL , XXL , XXXL 1,666 บาท x 3 เดือน = 4,998 ต่อครอบครัว ครอบครัวละ 4,998 บาทx50ครอบครัว เป็นเงินทั้งหมด 249,900 บาท 50 ครอบครัว 249,900.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
249,900.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
24,990.00

ยอดระดมทุน
274,890.00

Donate to
ซื้อผ้าอ้อมให้ผู้ป่วยติดเตียง โดยมูลนิธิสันติสุข

Amount
Payment Methods

Pay by scan/upload QR code via mobile banking application of Siam Commercial bank, TMB bank, Krungthai bank, Bangkok bank, Krungsri bank, Thanachart bank, Kasikorn bank, GSB Bank

You will get the QR code after you confirm donation.

Tax Deduction

การบริจาคด้วย QR Code ชื่อ- นามสกลุ บนใบเสร็จเพื่อลดหย่อนภาษีจะเป็นชื่อเจ้าของบัญชี Mobile banking
Filling out to send confirmation email
Filling out to send confirmation email

We will send receipt to your email after donation succeed.


Credit card information will be securely processed by provider with international standard PCI-DSS Compliant Omise logo

Invite Friends