project เด็กและเยาวชน

เทใจช่วยโรงเรียนปลอดภัยจากโควิด

ระดมทุนเพื่อการจัดซื้อสิ่งจำเป็นสำหรับโรงเรียนในการป้องกันเด็กและเจ้าหน้าที่ในโรงเรียนจากโรคโควิด-19 เช่น เจลแอลกอฮอล์ สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก-กลาง ที่เดือดร้อน จำนวน 100 โรงเรียน ทั่วประเทศ

Duration 2 เดือน Area ไทย

Current donation amount

60,620 THB

Target

550,000 THB
ดำเนินการไปแล้ว 11%
จำนวนผู้บริจาค 48

สำเร็จแล้ว

เปิดเทอมแล้ว !
แต่ปีนี้ การเปิดเทอมไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป

สถานการณ์การระบาดโควิด-19 ส่งผลให้โรงเรียนทั่วประเทศต้องมีการเตรียมตัวและปรับตัวกันอย่างมากเพื่อป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19 เหมือนในหลายประเทศที่มีการเปิดเทอม

นายฌ็อง-มิเชล บล็องเกร์ รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการของฝรั่งเศสบอกกับสื่อท้องถิ่นวานนี้ (18 พ.ค.) ว่า มีรายงานพบผู้ติดเชื้อโควิด 70 คน ในบรรดาโรงเรียน 40,000 แห่ง ที่กลับมาเปิดสอนตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้ว ที่มาจากข่าว PPTV

เกาหลีใต้ปิดโรงเรียน 66 แห่ง ใน 5 เขตเมืองอินชอนอีกรอบ หลังเปิดเรียนวันแรกได้เพียง 2 ชั่วโมง พบเด็กนักเรียนติดเชื้อโควิด-19 2 ราย ที่มาข่าว workpoint

การติดเชื้อในโรงเรียนทำให้โรงเรียนยิ่งต้องเฝ้าระวังให้มากขึ้น อย่างไรก็ตาม จากการสำรวจเบื้องต้น โครงการฯ พบว่า

"หลายโรงเรียนยังขาดอุปกรณ์ต่างๆ เช่น เจลล้างมือแอลกอฮอล์, หน้ากากผ้าสำหรับเด็ก และที่วัดไข้ โดยเฉพาะสิ่งที่ใช้แล้วหมดอย่างเจลแอกอฮอล์ เพราะเป็นสิ่งที่อยู่นอกเหนือการคาดคะเนในการจัดทำงบประมาณประจำปีของโรงเรียน หลายโรงเรียนไม่ได้นิ่งนอนใจในประเด็นปัญหานี้ ต่างพยายามกันสุดความสามารถตามกำลังและทรัพยากรของโรงเรียนและบุคคลากรในการเตรียมตัวเพื่อรองรับการเปิดเทอม ไม่ว่าจะเป็นการช่วยลงแรงของเหล่าคุณครูในการทำหน้ากากผ้าสำหรับเด็กเพื่อแจกให้กับกลุ่มนักเรียนที่ขาดแคลน การทำอ่างล่างมือจากกะละมังพลาสติกและโต๊ะนักเรียนเก่า"


สิ่งเหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างของความพยายามบางส่วนของเหล่าครูอาจารย์และบุคคลากรอื่นๆ ในโรงเรียนที่พยายามช่วยกันเพื่อรองรับการศึกษาหน้าที่กำลังมาถึง

ดังนั้นแม้จะมีการพยายามเตรียมกันด้วยตนเองอย่างถึงที่สุดแล้ว แต่หลายโรงเรียนก็ยังขาดแคลนสิ่งจำเป็นอื่นๆ ในการป้องกันนักเรียนและบุคคลากรในโรงเรียนให้ปลอดภัยจากโควิด-19 ซึ่งหากโรงเรียนขาดการเตรียมตัวที่ดีแล้ว โรงเรียนอาจเป็นสถานที่เสี่ยงซึ่งนำมาสู่การระบาดครั้งใหม่ของเชื้อโควิด-19 ก็เป็นได้ 

 infoAid  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และเทใจดอทคอม จัดระดมทุนเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์จำเป็น เช่น เจลล้างมือ น้ำยาทำความสะอาด ที่วัดไข้สำหรับใช้ในโรงเรียนเป็นเวลาอย่างน้อย 1 เดือน เฉลี่ย โรงเรียนละ 5,000 บาท จำนวน 100 โรงเรียน โดย สสส. ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายโรงเรียนสร้างสุขภาวะทำการสำรวจปัญหาและความต้องการ ระดมความช่วยเหลือ ส่งมอบและติดตามผล


ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

  1. รวบรวมความต้องการของโรงเรียนแต่ละโรงเรียนที่เข้ารับการสนับสนุน
  2. ทำการระดมทุน และแบ่งความช่วยเหลือไปแต่ละโรงเรียนตามความจำเป็นของแต่ละโรงเรียน

* เงินที่ระดมได้จะถูกแบ่งให้แต่ละโรงเรียนเฉลี่ยอยู่ที่ โรงเรียนละ 5,000 บาท ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่ทางโครงการคาดว่า จะเพียงพอสำหรับการจัดหาเจลแอลกอฮอล์สำหรับใช้ในโรงเรียนเป็นเวลาอย่างน้อย 1 เดือน


ตัวอย่างโรงเรียน


ประโยชน์ของโครงการ

  • ช่วยให้โรงเรียนต่างๆ โดยเฉพาะโรงเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และทรัพยากรมีเงินทุนในการเตรียมอุปกรณ์และสถานที่เพื่อป้องกันโควิด-19
  • ช่วยป้องกันไม่ให้เกิดการระบาดของโควิด-19 ขึ้นในสถานศึกษา
  • ช่วยแบ่งเบาภาระผู้ปกครองของนักเรียนที่ตกงานหรือสูญเสียรายได้จากการระบาดของโควิด-19 ในการจัดเตรียมอุปกรณ์ในการป้องกันและทำความสะอาดเช่น หน้ากากผ้า เจลล้างมือแอลกอฮอล์ ให้กับบุตรหลาน

เจ้าของโครงการไม่มีข้อมูล

Budget plan


รายการจำนวน (โรงเรียน)จำนวน (บาท)
1.เงินสนับสนุนแต่ละโรงเรียนเฉลี่ย โรงเรียนละ 5,000 บาท เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์จำเป็น เช่น เจลล้างมือ น้ำยาทำความสะอาด ที่วัดไข้100500,000
ค่าดำเนินงานเทใจดอทคอม 10% 

(ค่าระบบออนไลน์ ต้นทุนค่าธรรมเนียมธนาคารและ payment gateway ค่าคัดกรองโครงการ ตรวจสอบ ติดตาม วัดผล และรายงานความคืบหน้า)

50,000
รวม
550,000