project เด็กและเยาวชน

เทใจช่วยโรงเรียนปลอดภัยจากโควิด

ระดมทุนเพื่อการจัดซื้อสิ่งจำเป็นสำหรับโรงเรียนในการป้องกันเด็กและเจ้าหน้าที่ในโรงเรียนจากโรคโควิด-19 เช่น เจลแอลกอฮอล์ สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก-กลาง ที่เดือดร้อน จำนวน 100 โรงเรียน ทั่วประเทศ

Duration 2 เดือน Area ไทย

Current donation amount

24,410 THB

Target

550,000 THB
ดำเนินการไปแล้ว 4%
23 days left จำนวนผู้บริจาค 27

เปิดเทอมแล้ว !
แต่ปีนี้ การเปิดเทอมไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป

สถานการณ์การระบาดโควิด-19 ส่งผลให้โรงเรียนทั่วประเทศต้องมีการเตรียมตัวและปรับตัวกันอย่างมากเพื่อป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19 เหมือนในหลายประเทศที่มีการเปิดเทอม

นายฌ็อง-มิเชล บล็องเกร์ รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการของฝรั่งเศสบอกกับสื่อท้องถิ่นวานนี้ (18 พ.ค.) ว่า มีรายงานพบผู้ติดเชื้อโควิด 70 คน ในบรรดาโรงเรียน 40,000 แห่ง ที่กลับมาเปิดสอนตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้ว ที่มาจากข่าว PPTV

เกาหลีใต้ปิดโรงเรียน 66 แห่ง ใน 5 เขตเมืองอินชอนอีกรอบ หลังเปิดเรียนวันแรกได้เพียง 2 ชั่วโมง พบเด็กนักเรียนติดเชื้อโควิด-19 2 ราย ที่มาข่าว workpoint

การติดเชื้อในโรงเรียนทำให้โรงเรียนยิ่งต้องเฝ้าระวังให้มากขึ้น อย่างไรก็ตาม จากการสำรวจเบื้องต้น โครงการฯ พบว่า

"หลายโรงเรียนยังขาดอุปกรณ์ต่างๆ เช่น เจลล้างมือแอลกอฮอล์, หน้ากากผ้าสำหรับเด็ก และที่วัดไข้ โดยเฉพาะสิ่งที่ใช้แล้วหมดอย่างเจลแอกอฮอล์ เพราะเป็นสิ่งที่อยู่นอกเหนือการคาดคะเนในการจัดทำงบประมาณประจำปีของโรงเรียน หลายโรงเรียนไม่ได้นิ่งนอนใจในประเด็นปัญหานี้ ต่างพยายามกันสุดความสามารถตามกำลังและทรัพยากรของโรงเรียนและบุคคลากรในการเตรียมตัวเพื่อรองรับการเปิดเทอม ไม่ว่าจะเป็นการช่วยลงแรงของเหล่าคุณครูในการทำหน้ากากผ้าสำหรับเด็กเพื่อแจกให้กับกลุ่มนักเรียนที่ขาดแคลน การทำอ่างล่างมือจากกะละมังพลาสติกและโต๊ะนักเรียนเก่า"


สิ่งเหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างของความพยายามบางส่วนของเหล่าครูอาจารย์และบุคคลากรอื่นๆ ในโรงเรียนที่พยายามช่วยกันเพื่อรองรับการศึกษาหน้าที่กำลังมาถึง

ดังนั้นแม้จะมีการพยายามเตรียมกันด้วยตนเองอย่างถึงที่สุดแล้ว แต่หลายโรงเรียนก็ยังขาดแคลนสิ่งจำเป็นอื่นๆ ในการป้องกันนักเรียนและบุคคลากรในโรงเรียนให้ปลอดภัยจากโควิด-19 ซึ่งหากโรงเรียนขาดการเตรียมตัวที่ดีแล้ว โรงเรียนอาจเป็นสถานที่เสี่ยงซึ่งนำมาสู่การระบาดครั้งใหม่ของเชื้อโควิด-19 ก็เป็นได้ 

 infoAid  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และเทใจดอทคอม จัดระดมทุนเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์จำเป็น เช่น เจลล้างมือ น้ำยาทำความสะอาด ที่วัดไข้สำหรับใช้ในโรงเรียนเป็นเวลาอย่างน้อย 1 เดือน เฉลี่ย โรงเรียนละ 5,000 บาท จำนวน 100 โรงเรียน โดย สสส. ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายโรงเรียนสร้างสุขภาวะทำการสำรวจปัญหาและความต้องการ ระดมความช่วยเหลือ ส่งมอบและติดตามผล


ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

  1. รวบรวมความต้องการของโรงเรียนแต่ละโรงเรียนที่เข้ารับการสนับสนุน
  2. ทำการระดมทุน และแบ่งความช่วยเหลือไปแต่ละโรงเรียนตามความจำเป็นของแต่ละโรงเรียน

* เงินที่ระดมได้จะถูกแบ่งให้แต่ละโรงเรียนเฉลี่ยอยู่ที่ โรงเรียนละ 5,000 บาท ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่ทางโครงการคาดว่า จะเพียงพอสำหรับการจัดหาเจลแอลกอฮอล์สำหรับใช้ในโรงเรียนเป็นเวลาอย่างน้อย 1 เดือน


ตัวอย่างโรงเรียน


ประโยชน์ของโครงการ

  • ช่วยให้โรงเรียนต่างๆ โดยเฉพาะโรงเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และทรัพยากรมีเงินทุนในการเตรียมอุปกรณ์และสถานที่เพื่อป้องกันโควิด-19
  • ช่วยป้องกันไม่ให้เกิดการระบาดของโควิด-19 ขึ้นในสถานศึกษา
  • ช่วยแบ่งเบาภาระผู้ปกครองของนักเรียนที่ตกงานหรือสูญเสียรายได้จากการระบาดของโควิด-19 ในการจัดเตรียมอุปกรณ์ในการป้องกันและทำความสะอาดเช่น หน้ากากผ้า เจลล้างมือแอลกอฮอล์ ให้กับบุตรหลาน

เจ้าของโครงการไม่มีข้อมูล

Budget plan


รายการจำนวน (โรงเรียน)จำนวน (บาท)
1.เงินสนับสนุนแต่ละโรงเรียนเฉลี่ย โรงเรียนละ 5,000 บาท เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์จำเป็น เช่น เจลล้างมือ น้ำยาทำความสะอาด ที่วัดไข้100500,000
ค่าดำเนินงานเทใจดอทคอม 10% 

(ค่าระบบออนไลน์ ต้นทุนค่าธรรมเนียมธนาคารและ payment gateway ค่าคัดกรองโครงการ ตรวจสอบ ติดตาม วัดผล และรายงานความคืบหน้า)

50,000
รวม
550,000


Donate to
เทใจช่วยโรงเรียนปลอดภัยจากโควิด

Amount
Payment Methods

Pay by scan/upload QR code via mobile banking application of Siam Commercial bank, TMB bank, Krungthai bank, Bangkok bank, Krungsri bank, Thanachart bank, Kasikorn bank, GSB Bank

You will get the QR code after you confirm donation.

Leave blank to donate anonymously

We will send receipt to your email after donation succeed.

· Delete
House number, Street number
Sub-district, District, Province, Postal Code

Credit card information will be securely processed by provider with international standard PCI-DSS Compliant Omise logo

Invite Friends