project เด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วย กลุ่มคนเปราะบาง ภัยพิบัติ

ร่วมแบ่งปัน “น้ำใจ” ช่วยเหลือเด็กและผู้ประสบภัย พื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีและศรีสะเกษ โดย มูลนิธิรักษ์ไทย

“แม้ภัยพิบัติจะผ่านพ้นไป แต่ความเสียหายยังคงอยู่” เด็ก ผู้หญิง และชาวบ้านอีกจำนวนมากได้รับความเสียหายด้านพื้นที่การเกษตร ส่งผลต่อรายได้ในครอบครัวที่ขาดหาย หลายครอบครัวต้องอาศัยอยู่ในศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยน้ำท่วม มูลนิธิรักษ์ไทยชวนทุกคนร่วมช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ เพื่อส่งนมผง ผ้าอนามัย และ ผ้าอ้อม อาหาร การรักษาพยาบาล น้ำสะอาด ให้แก่ผู้ได้รับเดือดร้อนในพื้นที่

Duration 01 ต.ค. 2565 ถึง 31 ธ.ค. 2565 Area ระบุพื้นที่: ต.ดอนมดแดง อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี , ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี , ต.ท่าช้าง อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี , ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี , ต.เมืองเหนือ อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ

Current donation amount

10,000 THB

Target

202,235 THB
ดำเนินการไปแล้ว 5%
จำนวนผู้บริจาค 28

สำเร็จแล้ว

“แม้ภัยพิบัติจะผ่านพ้นไป แต่ความเสียหายยังคงอยู่” เด็ก ผู้หญิง และชาวบ้านอีกจำนวนมากได้รับความเสียหายด้านพื้นที่การเกษตร ส่งผลต่อรายได้ในครอบครัวที่ขาดหาย หลายครอบครัวต้องอาศัยอยู่ในศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยน้ำท่วม มูลนิธิรักษ์ไทยชวนทุกคนร่วมช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ เพื่อส่งนมผง ผ้าอนามัย และ ผ้าอ้อม อาหาร การรักษาพยาบาล น้ำสะอาด ให้แก่ผู้ได้รับเดือดร้อนในพื้นที่

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

จากอิทธิพลร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมภาคเหนือด้านตะวันตก ในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย ประกอบกับสถานการณ์พายุ “โนรู (NORU)” ที่เข้าประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2565 ทำให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากกับมีลมแรงบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลาก ระหว่างวันที่ 28 ก.ย. – 5 ต.ค. 2565 ล่าสุดมีประกาศจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิต เรื่องแผนการระบายน้ำจากเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ในช่วงวันที่ 5-10 ตค.ซึ่งจะส่งกระทบต่อปริมาณน้ำที่ท่วมขังในพื้นที่ จังหวัดศรีสะเกษและอุบลราชธานี จะทำให้ปริมาณน้ำสูงขึ้นกว่าปัจจุบัน

ตารางผลกระทบจากอุทุกภัยในพื้นที่ทั้ง 2 จังหวัด ข้อมูลณ.วันที่ 5 ตุลาคม 2565

จังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน ครัวเรือนศูนย์พักพิงชั่วคราว
อุบลราชธานี 8241093,00869 จุด
ศรีสะเกษ 71646130112 จุด

ด้านความช่วยเหลือเบื้องต้นจากการสอบถามผู้ประสบภัย แจ้งว่าได้รับน้ำดื่มและอาหารแห้ง บางวันก็เป็นอาหารกล่อง ที่ภาครัฐและเอกชนนำมาแจกจ่าย อย่างไรก็ตามมีสิ่งจำเป็นที่จะต้องใช้จ่ายเพิ่มเติม โดยเฉพาะครอบครัวที่มีเด็กอ่อน,ผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียง ต้องการแพมเพิส นมผง ฯลฯ

จากผลกระทบที่เกิดขึ้นเป็นพื้นที่และชุมชนในวงกว้าง ซึ่งรักษ์ไทยไม่อาจจะช่วยเหลือได้อย่างครอบคลุมทั้งหมดจึงเสนอเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ได้รับผลกระทบรอบนอกเมือง ตามที่ได้ประสานงานกับหน่วยงานในพื้นที่ดูแลศูนย์พักพิงชั่วคราวและทั้งการลงสำรวจพื้นที่ๆสามารถเดินทางไปได้ในบางศูนย์พักพิงฯ โดยการเสนอขอความช่วยเหลือทั้งแบบเร่งด่วน ทั้งปัจจุบันและหลังน้ำลดกับครอบครัวในตารางด้านล่าง


หมายเหตุ : ชุมชนในพื้นที่กรอบสีแดง อยู่ในพื้นที่เมือง ที่มีหน่วยงานและภาคเอกชนให้การช่วยเหลือ มูลนิธิรักษ์ไทยจะไปช่วยเหลือ 1) ครอบครัวที่ได้รับผลกระทบรุนแรงชุมชนรอบนอก 2) ครอบครัวที่มีกลุ่มเปราะบางทั้งในชุมชนเมืองและรอบนอก (พื้นที่สีเหลืองทั้งหมด)

วัตถุประสงค์ : เพื่อบรรเทาทุกข์และช่วยเหลือครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากอุทุกภัยรุนแรง(ท่วมบ้านทั้งหลัง)และครอบครัวที่มีกลุ่มเปราะบางที่ต้องดูแล

จำนวนครอบครัวที่เสนอรับการช่วยเหลือรวม 417 ครอบครัว กลุ่มเปราะบางที่จะได้รับการช่วยเหลือ รวม 115 คน


ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

1. ลงพื้นที่เพื่อประเมินสถานการณ์และตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูล ที่ตั้งศูนย์พักพิงฯ จำนวนครัวเรือนและประชากรที่ได้รับผลกระทบกับผู้นำชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามที่เสนอในโครงการฯและส่วนเพิ่มเติมที่สำรวจไม่พบ

2. นำข้อมูลที่ได้มาจัดทำแผนการลงแจกของโดยเฉพาะครอบครัวเปราะบางและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม ตามจุดต่างๆทั้ง 2 จังหวัด

3. การเปรียบเทียบราคาการจัดซื้อของตามระเบียบเงื่อนไขขององค์กร และการจัดซื้อที่โปร่งใส่

4. การจัดจ้างอาสาสมัครฯช่วยในการบรรจุของเพื่อการแจกจ่าย 

5. การประสานงานกับผู้นำชุมชนเพื่อการจัดแผนลงแจกของทั้งครอบครัวเปราะบางและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบรุนแรง ตามข้อมูลที่มี

6.. การแจกจ่ายของตามจำนวนและแผนที่ตั้งไว้ พร้อมกับการเก็บข้อมูลประชากร(สมาชิกครอบครัวที่ได้รับผลประโยชน์ แนบในรายงานการแจกจ่าย)

7. การประเมินผล หลังการแจกจ่ายของไปแล้ว 1-2 เดือน พร้อมสรุปจัดทำรายงานผลการดำเนินการ (ภาพประกอบ)


ผู้รับผิดชอบโครงการ

มูลนิธิรักษ์ไทย สำนักงาน กรุงเทพฯ และ สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี 

ไม่มีข้อมูล

Budget plan

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 นมผงเด็กอ่อน จัดซื้อคละ 3 สูตร ตามช่วงอายุ 100 ชุด/ 1.2 กก. 31,000.00
2 นมกล่องเด็กโต สำหรับเด็ก 6 ปีขึ้นไปที่อยู่ตามศูนย์พักพิง 200 โหล 26,000.00
3 แพมเพิสเด็ก จัดซื้อ 3 ไซด์ คละกัน 100 แพ็ค (16 ชิ้น) 18,500.00
4 แพมเพิสผู้ใหญ่ จัดซื้อ 2 ไซด์ คละกัน 100 แพ็ค (24 ชิ้น) 38,300.00
5 ยากันยุงทา ครอบครัวละ 1 ขวด 50 โหล (600 ชิ้น) 18,800.00
6 หมวดการจัดการ - ค่าดำเนินกิจกรรม เช่น ค่าน้ำมันรถ ค่าอาสาสมัครแพคของและช่วยยกของ 2 เดือน 41,250.00
7 ค่าบริหารงานมูลนิธิรักษ์ไทย 2 เดือน 10,000.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
183,850.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
18,385.00

ยอดระดมทุน
202,235.00