project เด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุ กลุ่มคนเปราะบาง ภัยพิบัติ

ช่วยชีวิต วิกฤติน้ำท่วมหนัก! บ้านเด็กเรดิออนและชุมชนสบแม่ข่า อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

ช่วยเด็กบ้านเรดิออน และประชาชนกว่า 1,200 คน ในชุมชนสบแม่ข่า อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ให้ได้รับการบรรเทาจากสภาวะวิกฤติน้ำท่วมหนัก และฟื้นฟูพื้นที่สาธารณะหลังเกิดความเสียหาย

Duration 03 ต.ค. 2565 ถึง 31 ต.ค. 2565 Area ระบุพื้นที่: ตำบลสบแม่ข่า อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ , มูลนิธิเรดิออน อินเตอร์เนชั่นแนล

Current donation amount

58,779 THB

Target

300,630 THB
ดำเนินการไปแล้ว 20%
2 days left จำนวนผู้บริจาค 125

ช่วยเด็กบ้านเรดิออน และประชาชนกว่า 1,200 คน ในชุมชนสบแม่ข่า อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ให้ได้รับการบรรเทาจากสภาวะวิกฤติน้ำท่วมหนัก และฟื้นฟูพื้นที่สาธารณะหลังเกิดความเสียหาย

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

วันที่ 2 ตุลาคม 2565 ชุมชนสบแม่ข่า อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับผลกระทบน้ำท่วมจากสภาพอากาศที่มีฝนตกหนักมาหลายวัน ทำให้แม่น้ำปิงไหลทะลักล้นริมฝั่งเข้าท่วมพื้นที่ทั้งหมด 5 หมู่บ้าน พื้นที่ 4.50 ตารางกิโลเมตร และมีประชากรที่ได้รับผลกระทบทั้งหมดมากกว่า 300 หลังคาเรือน รวมประชากรที่ได้รับความเสียหายกว่า 1,200 คน 
เมื่อลงพื้นที่พบว่า มีผู้สูงอายุและเด็กจำนวนมากที่อาศัยอยู่ในชุมชน บางหลังอยู่เพียงลำพังไม่สามารถออกมารับอาหารที่ทางหมู่บ้านจัดสรรไว้ให้ และปริมาณน้ำอยู่ในระดับหัวเข่าไปจนถึงท่วมศรีษะ และบางจุดโดยเฉพาะชาวบ้านที่ติดริมแม่น้ำปิง กระแสน้ำมีลักษณะน้ำที่ไหลเชี่ยวแรงและอันตราย การช่วยเหลือตามบ้านจึงเป็นไปค่อนข้างลำบาก และการระบายน้ำออกจากพื้นที่เป็นไปค่อนข้างช้า เนื่องจากพยากรณ์อากาศยังคาดคะเนว่าจะมีเมฆฝนตกจนถึงกลางเดือนตุลาคม และกว่าน้ำจะลดลงระดับปกติใช้ระยะเวลาประมาณ1-2 อาทิตย์

"ปกติที่นี้จะท่วมประมาณ 5 ปี ครั้งอยู่แล้วค่ะ เพราะมันใกล้น้ำปิง ท่วมทีคือลึกมาก ลึกถึงคอ บางที่ลงจากบ้านไม่ได้นะต้องเอาไม้แหย่ลงมาว่าอยู่ระดับไหนเพราะบางทีน้ำคือท่วมหัวเราไปเลย บางบ้านก็อยู่คนเดียว ก็จะลำบากหน่อยเพราะเขาออกไปเอาของเองไม่ได้"
ประชาชนหมู่บ้านสบแม่ข่า หมู่ 3 


มากกว่านั้นพื้นที่มูลนิธิเรดิออน อินเตอร์เนชั่นแนล มูลนิธิฯเพียงแห่งเดียวในชุมชน ที่พึ่งเปิดเป็นพื้นที่ช่วยเหลือชุมชนและรองรับกลุ่มคนเปราะบาง เปิดเป็นศูนย์ให้คำปรึกษาและช่วยเหลือผู้มีบาดแผลภายใน ได้รับผลกระทบน้ำเข้าท่วมทะลักพื้นที่ทั้งหมด ทำให้เด็กและพนักงานไม่สามารถสัญจรและเดินทางไปโรงเรียนได้ รวมถึงพื้นที่ด้านหน้าที่เปิดเป็นพื้นที่สาธารณะให้กับชุมชนได้รับผลกระทบอย่างหนัก ซึ่งก่อนหน้านี้พื้นที่ดังกล่าวได้เปิดใช้สานสัมพันธ์เด็กและเยาวชนในหมู่บ้าน การจัดกีฬาบำบัดให้กับองค์กรต่างๆ การใช้เพื่อประชาสัมพันธ์และรวมกลุ่มกิจกรรมของหมู่บ้าน ซึ่งจากวิกฤติน้ำท่วมนี้ พื้นที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมขังเป็นเวลาหลายวัน หน้าดินบางส่วนหาย และหญ้าได้รับความเสียหายเน่าจากน้ำท่วมขัง

การแก้ไขปัญหา
 
การช่วยเหลือครั้งนี้ จึงแบ่งออกเป็น 2 ส่วนและมีวิธีการแก้ไข ดังนี้
การช่วยเหลือส่วนที่ 1 การช่วยเหลือประชาชนหมู่บ้านสบแม่ข่า อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมกว่า 1,200 คน 
1. มอบถุงยังชีพจำนวน 500 ชุด ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ทั้งสิ่งของอุปโภค (ยาสีฟัน แฟรงสีฟัน สบู่ แชมพู) บริโภค (บะหมี่กึ่งสำเร็จ อาหารกระป๋อง)
2. มอบน้ำดื่มพร้อมถุงบรรจุน้ำดื่มแบบใช้วนซ้ำ จำนวน 500 ถุง ซึ่งประชาชนสามารถนำกลับมาใช้ในครั้งต่อไปได้ เมื่อสภาวะน้ำท่วมเริ่มทุเลาลง สามารถนำถุงบรรจุน้ำมารับน้ำสะอาดได้ที่มูลนิธิฯ 
3. จัดเจ้าหน้าจิตวิทยาให้คำปรึกษา และ Trauma care ลงพื้นที่เพื่อช่วยเยียวยารักษาบาดแผลภายใน พูดคุยให้กำลังใจ ให้สภาพจิตใจผู้เผชิญวิกฤติสามารถกลับมาสู่สภาวะปกติ  
การแก้ไขปัญหาวิกฤติน้ำท่วม มุ่งเน้นให้ประชาชนสามารถใช้ชีวิตที่ผ่านวิกฤตินี้ได้ไปได้ ทั้งการดำรงชีวิตในขณะที่เผชิญวิกฤติ และสุขภาพจิตที่เข้มแข็งหลังจากวิกฤติผ่านพ้นไป

การช่วยเหลือส่วนที่ 2 การช่วยเหลือพื้นที่สาธารณะและบริการชุมชนของมูลนิธิเรดิออนฯ 
1. ซ่อมแซมแก้ไขสนามเพื่อชุมชน ขนาด 900 ตรม. โดยการปรับปรุงพื้นดินและหญ้าที่รับความเสียหายจากน้ำท่วมขัง ใช้ระยะเวลาในการฟื้นฟูพื้นที่ประมาณ 2-3 เดือน เพื่อเด็กและเยาวชนในชุมชนสามารถกลับมาใช้จัดกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์ กีฬาบำบัด รวมทั้งการจัดกิจกรรมพัฒนาชุมชนด้านอื่นๆร่วมกัน

การช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ครั้งนี้ จะช่วยให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่สบแม่ข่าสามารถผ่านวิกฤตินี้ไปได้ทั้งการดำรงชีวิตและจิตใจ และได้ฟื้นฟูพื้นที่สาธารณะให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติเพื่อการพัฒนาชุมชนต่อไป 


ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

การช่วยเหลือประชาชนชุมชนสบแม่ข่า 
1. ติดต่อผู้ใหญ่บ้าน หรือตัวแทนหมู่บ้านเพื่อสอบถามความคืบหน้าของสถานการณ์และจำนวนครอบครัวที่ได้รับวิกฤติน้ำท่วม 
โดยแยกกลุ่มออกเป็น 3 ระดับ
            1.รับความเสียหายมากและเป็นกลุ่มเปราะบาง (ผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็ก)
            2.รับความเสียหายมาก (ระดับน้ำมากกว่าระดับหน้าอก)
            3.รับความเสียหายปลานกลาง-เล็กน้อย 
2. พนักงานแพ็คถุงยังชีพ โดยมี บะหมี่สำเร็จรูป อาหารแห้ง เครื่องอุปโภคจำเป็น รวมทั้งถุงน้ำดื่มที่บรรจุน้ำของทางเครื่องผลิตน้ำจากมูลนิธิฯ ตามจำนวนผู้ที่ได้รับความเสียหาย 
3. แบ่งทีมลงพื้นที่ทั้งหมด 3 ทีม เพื่อทำการเข้าช่วยเหลือแต่ละหมู่บ้านโดยไล่ระดับจากกลุ่มผู้เสียหายมากที่สุดก่อน หรือพื้นที่ด้านในสุดของหมู่บ้าน ที่ไม่สะดวกออกมารับของจากจุดบริการของหมู่บ้าน แบ่งออกเป็นหมู่บ้านละ 100 ชุดต่อครั้ง เนื่องจากการขนส่งต้องใช้พนักงานเดินนำถุงยังชีพใส่ถังหรือเรือชาวบ้านเข้าไปบริการ ซึ่งหากพื้นที่มีน้ำเชี่ยว พนักงานผู้ชายจะเป็นผู้ดูแลส่งถุงยังชีพบริเวณพื้นที่นั้น  
4. พนักงานประเมินผลหน้างาน ปัญหาของการช่วยเหลือ และสรุปจำนวนการช่วยเหลือรายวันหลังลงพื้นที่ และเตรียมความพร้อมการช่วยเหลือในวันถัดไป 
**การช่วยเหลือจะประเมินเป็นรายวัน 
5. รายงานจำรวนผู้เสียหายที่ได้รับการช่วยเหลือให้ทางผู้ใหญ่บ้านรับทราบ เพื่อประเมินการช่วยเหลือภาพรวมต่อไป

การช่วยเหลือฟื้นฟูพื้นที่สาธารณะเพื่อชุมชน (บนพื้นที่เปิดของมูลนิธิเรดิออนฯ)
1. ประเมินความเสียหายจากพื้นที่ขนาด 900 ตารางเมตร เบื้องต้นคาดว่าสนามจะได้รับความเสียหายส่วนหน้าดินและพื้นหญ้า 
2. แก้ไขส่วนการเติมดินที่หายไปจากหน้าดิน และอัดบดดิน พร้อมทั้งปลูกหญ้าใหม่ 
3. บำรุงรักษาพื้นที่สนามโดยการใส่ปุ๋ย รดน้ำ ตรวจเช็คให้สามารถนำกลับมาเปิดให้บริการชุมชนอีกครั้ง ใช้ระยะเวลาการฟื้นฟูประมาณ 2-3 เดือน 
4. ต้นปี 2566 แจ้งผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในพื้นที่สามารถกลับมาใช้พื้นที่ได้ตามปกติ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

มานาทิพย์ ณ เชียงใหม่  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
อัจฉรา  สุจา                  ผู้ประสานงานโครงการ และประชาสัมพันธ์
วรนุช   สถิตวนา             ฝ่ายบัญชีการเงิน 


ไม่มีข้อมูล

Budget plan

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 ถุงแพ็คน้ำดื่ม ปริมาณ 5 ลิตร ถุงละ 65 บาท 500 ถุง 32,500.00
2 ชุดถุงยังชีพ เครื่องอุปโภค บริโภค ชุดละ 250 บาท 500 ชุด 125,000.00
3 ใส้กรองและสารกรองน้ำ RO รองรับการบรรจุน้ำ 2500 ลิตร 6,000.00
4 เบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่อาสาสมัคร (3ทีม) 15 คน 4,500 บาทต่อวัน 8 วัน 36,000.00
5 เจ้าหน้าที่จิตวิทยาให้คำปรึกษา และ Trauma care เบื้องต้น 3 คน 2,100 บาท ต่อวัน 3 วัน 6,300.00
6 ดินและหญ้าเพื่อแก้ไขพื้นที่เปิดสาธารณะ 75 บาทต่อ ตรม. 900 ตรม. 67,500.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
273,300.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
27,330.00

ยอดระดมทุน
300,630.00

Donate to
ช่วยชีวิต วิกฤติน้ำท่วมหนัก! บ้านเด็กเรดิออนและชุมชนสบแม่ข่า อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

Amount
Payment Methods

Pay by scan/upload QR code via mobile banking application of Siam Commercial bank, TMB bank, Krungthai bank, Bangkok bank, Krungsri bank, Thanachart bank, Kasikorn bank, GSB Bank

You will get the QR code after you confirm donation.

Leave blank to donate anonymously

We will send receipt to your email after donation succeed.

· Delete
· Delete
House number, Street number, Sub-district, District*
Province*
Postal Code*

Credit card information will be securely processed by provider with international standard PCI-DSS Compliant Omise logo

Invite Friends