project สิ่งแวดล้อม

สวนป่าอาจารย์ป๋วยฯ ให้ชุมชนเรียนรู้ปลูกไม้มีค่า

ร่วมต่อยอดการเรียนรู้ให้เยาวชนและชุมชนในมิติการบูรณะฟื้นฟูธรรมชาติในพื้นที่ชุมชน จากการปลูกไม้มีค่าแบบสวนป่า ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนป๋วย อึ๊งภากรณ์ จังหวัดชัยนาท นอกจากสร้างสำนึกรักธรรมชาติแล้ว ยังเป็นตัวอย่างการสร้างรายได้ระยะยาวให้กับชาวบ้าน ผ่านการปลูกป่ายั่งยืนอีกด้วย

Duration 3 ปี Area ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนป๋วย อึ๊งภากรณ์ จ.ชัยนาท

Current donation amount

521,455 THB

Target

1,998,000 THB
ดำเนินการไปแล้ว 26%
105 days left จำนวนผู้บริจาค 101

ร่วมต่อยอดการเรียนรู้ให้เยาวชนและชุมชนในมิติการบูรณะฟื้นฟูธรรมชาติในพื้นที่ชุมชน จากการปลูกไม้มีค่าแบบสวนป่า ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนป๋วย อึ๊งภากรณ์ จังหวัดชัยนาท นอกจากสร้างสำนึกรักธรรมชาติแล้ว ยังเป็นตัวอย่างการสร้างรายได้ระยะยาวให้กับชาวบ้าน ผ่านการปลูกป่ายั่งยืนอีกด้วย

ในปัจจุบันศูนย์ป๋วยฯ​ มีกิจกรรมการฝึกอบรมให้ทั้งเยาวชนและชาวบ้านเรียนรู้วิถีการพัฒนาชนบทอย่างต่อเนื่อง และยังมีพิพิธภัณฑ์ ให้ผู้สนใจสามารถเรียนรู้ประวัติ แนวคิด และหลักการของ อ. ป๋วย ด้วย เพื่อเป็นการต่อยอดการเรียนรู้ใหม่ๆของชุมชน จึงพัฒนาโครงการสวนป่า อ. ป๋วย ที่จะสร้างพื้นที่สีเขียวในรูปแบบสวนป่าที่มีต้นไม้หลากหลาย โดยมีการวางแผนการปลูกไม้มีค่าต่างๆ ที่นอกจากจะลดภาวะโลกร้อน สร้างร่มเงา ฟื้นฟูธรรมชาติแล้ว ยังจะสามารถสร้างรายได้ผ่านการปลูกไม้มีค่าที่สามารถใช้ประโยชน์แบบหมุนเวียน ให้เยาวชนและชาวบ้านสามารถเรียนรู้แนวทางวิธีการได้อีกด้วย


เนื่องจากปัจจุบันมี พรบ. ป่าไม้ฉบับใหม่ อีกทั้งมีกลไกสนับสนุน เช่น โครงการธนาคารต้นไม้ของ ธกส. ซึ่งสามารถนำต้นไม้มีค่าที่ปลูกมาใช้เป็นสินทรัพย์ค้ำประกันในสินเชื่อพัฒนาอาชีพได้ แต่ในประเทศไทยโดยเฉพาะในภาคกลางยังต้องการพื้นที่ต้นแบบที่จะสอนแนวทางดังกล่าว ให้ชาวบ้าน ชุมชน และเยาวชนมาร่วมเรียนรู้กระบวนการปลูกสวนป่าที่มีไม้มีค่าเพื่อเศรษฐกิจ ทางศูนย์เรียนรู้ชุมชน ป๋วย​ฯ จึงพัฒนาโครงการสวนป่าอาจารย์ป๋วยขึ้นในพื้นที่ เพื่อสร้างต้นแบบการเรียนรู้เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน

โดยจะระดมทุนปลูกไม้มีค่าทั้งสิ้น 999 ต้นในพื้นที่ศูนย์เรียนรู้ และมีต้นไม้อื่นๆผสมผสานให้กลายเป็นสวนป่าที่ทั้งสวยงาม ลดโลกร้อน และเป็นตัวอย่างแนวทางการสร้างรายได้ระยะยาวของชนบทได้ ซึ่งย่อมจะเป็นการต่อยอดแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนตามปณิธานของ อ. ป๋วย ให้เข้ากับยุคสมัย และมีประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมต่อไป


รายละเอียดงบประมาณ

ต้นทุนเฉลี่ย 2,000 บาทต่อต้น ซึ่งรวม

 • ค่ากล้าไม้ที่โตแล้วระดับหนึ่ง
 • ค่าปรับพื้นที่ให้ปลูกได้ พัฒนาคุณภาพดิน ให้น้ำในหน้าแล้ง และป้องกันน้ำท่วม
 • ค่าจ้างการดูแลต้นไม้ต่อเนื่อง 3 ปี
 • ค่าพัฒนากระบวนการเรียนรู้เชิงสวนป่า ไม้มีค่า

ประโยชน์ของโครงการ

 • ฟื้นฟูธรรมชาติในพื้นที่ชุมชน ช่วยลดภาวะโลกร้อน
 • สร้างรายได้ระยะยาวให้กับชาวบ้าน ผ่านการปลูกป่า
 • สร้างต้นแบบการเรียนรู้เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน
 • เป็นพื้นที่ต้นแบบให้เยาวชนและชาวบ้านเข้ามาเรียนรู้กระบวนการปลูกสวนป่าที่มีไม้มีค่าเพื่อเศรษฐกิจ

เจ้าของโครงการ

ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์


ไม่มีข้อมูล

Budget plan


รายการจำนวนเงิน (บาท)

ค่ากล้าไม้และดูแลเฉลี่ยต้นละ 2,000 บาท จำนวน 999 ต้น
ซึ่งรวม

 • ค่ากล้าไม้ที่โตแล้วระดับหนึ่ง
 • ค่าปรับพื้นที่ให้ปลูกได้ พัฒนาคุณภาพดิน ให้น้ำในหน้าแล้ง และป้องกันน้ำท่วม
 • ค่าจ้างการดูแลต้นไม้ต่อเนื่อง 3 ปี
 • ค่าพัฒนากระบวนการเรียนรู้เชิงสวนป่า ไม้มีค่า
1,998,000
รวม1,998,000


Donate to
สวนป่าอาจารย์ป๋วยฯ ให้ชุมชนเรียนรู้ปลูกไม้มีค่า

Amount
Payment Methods

Pay by scan/upload QR code via mobile banking application of Siam Commercial bank, TMB bank, Krungthai bank, Bangkok bank, Krungsri bank, Thanachart bank, Kasikorn bank, GSB Bank

You will get the QR code after you confirm donation.

Leave blank to donate anonymously

We will send receipt to your email after donation succeed.

· Delete
· Delete
House number, Street number, Sub-district, District*
Province*
Postal Code*

Credit card information will be securely processed by provider with international standard PCI-DSS Compliant Omise logo

Invite Friends