project เด็กและเยาวชน ผู้พิการและผู้ป่วย กลุ่มคนเปราะบาง

'น้องพล' กองบุญกู้วิกฤติ เพื่อเด็กด้อยโอกาส

“น้องพล” เป็นเด็กด้อยโอกาสในความดูแลของมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.เพื่อเด็กและเยาวชนฯ ปัจจุบันน้องป่วยเป็นโรคสะเก็ดเงิน ได้รับการรักษาโดยแพทย์ให้ใช้ครีม Physio gel AI เพื่อบำรุงผิว และเพื่อให้การรักษาเป็นไปด้วยความต่อเนื่อง จึงชวนสมทบทุนโครงการกองบุญกู้วิกฤติฯ เพื่อช่วยค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าที่พัก ค่าเดินทาง ตลอดระยะเวลาการรักษา 1 ปี

Duration 01 เม.ย. 2565 ถึง 30 มิ.ย. 2565 Area จังหวัดเชียงราย

Current donation amount

38,810 THB

Target

33,000 THB
ดำเนินการไปแล้ว 118%
จำนวนผู้บริจาค 59

สำเร็จแล้ว

Project updates

"น้องพล" ได้เข้ารับการรักษาโรคสะเก็ดเงิน ตอนนี้อาการเริ่มดีขึ้น

5 August 2022

หลังจากน้องได้รับความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ใจดี ผ่านการประสานงานจากมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน ทางโครงการฯได้พาน้องปรึกษาคุณหมอเฉพาะ ทางด้านผิวหนังและได้รับการรักษาจากโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ทางโครงการฯ พาน้องเดินทางเข้ารับการรักษาจำนวน 3 ครั้ง ได้รับการตรวจเลือดและนำตัวอย่าง ผิวหนังที่ติดเชื้อเข้าห้องแลปเพื่อวินิจฉัยเชื้อรา และมีแผนการรักษาพยาบาล

ปัจจุบันหมอให้ใช้ครีม Physiogel AI มาบำรุงผิวเป็นประจำทุกวันและรับประทานยาวิตามิน รวมทั้งการรักษาความสะอาดของร่างกายอย่างสม่ำเสมอ ปัจจุบันอาการของน้องพล เริ่มดีขึ้นตามลำดับ ผิวหนังที่เคยแห้งแตก เป็นแผลรอยเลือดก็หายไป ผิวหนังมีความชุ่มชื่นขึ้น ไม่มีแผลตามตัว หนังศีรษะเป็นคราบสีขาวติดคล้ายเกล็ดเกลือ ได้หลุดออก ผมเริ่มออก อาการเริ่มดีขึ้นนอกจากนี้ครอบครัวยังได้รับความช่วยเหลือด้าน ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมารักษาพยาบาล และจะได้รับการสนับสนุน ข้าวสาร อาหารแห้ง อาหารเสริม และของใช้ส่วนตัวของน้องพล เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนเบื้องต้น

ผิวหนังที่เคยแห้งแตก เป็นแผลรอยเลือดหายไป ผิวหนังมีความชุ่มชื่นขึ้น ไม่มีแผลตามตัว
หนังศีรษะเป็นคราบสีขาวติดคล้ายเกล็ดเกลือหลุดออก ผมเริ่มงอก อาการเริ่มดีขึ้น


Read more »
See all project updates

น้องพล อายุ 7 ปี ป่วยเป็นโรคสะเก็ดเงิน (Psoriasis) มาตั้งแต่เล็ก ทั้งตัวจึงเต็มไปด้วยผื่นแดง สะเก็ด และแผลที่เกิดจากความผิดปกติของภูมิคุ้มกันในร่างกายที่ส่งผลให้เกิดการแบ่งตัวที่ผิดปกติของเซลล์ผิวหนัง “น้องพล” ต้องใช้ความพยายามอย่างมากที่จะอดทนต่ออาการคันที่เกิดขึ้นตลอดเวลา เพราะหากเมื่อใดเผลอเกาก็จะเกิดการอักเสบบริเวณผิวหนัง ทำให้รู้สึกปวดแสบปวดร้อน และนั่นทำให้น้องยิ่งต้องเจ็บปวดมากขึ้น

แม่ของ “น้องพล” เล่าทั้งน้ำตาว่าน้องพลร้องไห้ทุกวัน วันละหลาย ๆ ครั้งขอให้แม่ช่วย น้องบอกว่าน้องเจ็บ แม่เองก็ไม่รู้จะช่วยเหลือน้องได้อย่างไร

ครอบครัว “น้องพล” อาศัยอยู่บนเขาห่างจากตัวเมืองจังหวัดเชียงรายราว 80 กิโลเมตร ซึ่งต้องใช้เวลาเดินทางไป - กลับไม่น้อยกว่า 2-3 ชั่วโมงต่อเที่ยวการเดินทางทุกครั้งจึงต้องเช่าเหมารถเท่านั้น ทำให้การพาน้องเดินทางไปหาหมอในตัวเมืองแต่ละครั้งต้องใช้เวลาและเงินจำนวนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับครอบครัวที่มีรายได้หลักจากการรับจ้างรายวัน ที่วันไหนไม่ไปทำงาน หมายถึงวันนั้นก็จะไม่มีรายได้มาจุนเจือครอบครัว ดังนั้น สิ่งที่แม่ทำได้เพียงการทำความสะอาดแผลบรรเทาอาการเจ็บของลูกให้เท่านั้น

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

กองบุญกู้วิกฤตเป็นกองบุญที่จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 เพื่อความช่วยเหลือแก่เด็กที่มีความเป็นอยู่ขัดสนยากลำบากเป็นพิเศษและชีวิตที่อยู้ในภาวะวิกฤติต้องการความช่วยเหลือการเร่งด่วน ให้เด็กสามารถกลับคืนสู่ภาวะปกติหรือใกล้เคียงกับปกติมากที่สุด ปัจจุบันได้ให้ความช่วยเหลือเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษแล้วกว่า 2,378 คน ด้วยวิกฤตโรคระบาดโควิด-19 ที่ผลกระทบหนักทอดผ่านยาวนานมากว่า 2 ปี ทำให้ปีนี้ยังคงเป็นอีกปีที่เด็กด้อยโอกาสในภาวะวิกฤตมีจำนวนมากขึ้น จากการสำรวจสถานภาพและความต้องการจำเป็นของเด็กด้อยโอกาสในพื้นที่การดูแลของมูลนิธิฯ มากกว่า 200 คน อยู่ในภาวะวิกฤติ เจ็บป่วยเรื้อรัง ที่อยู่อาศัยไม่มั่นคงปลอดภัย กำพร้าพ่อ-แม่และอาศัยอยู่กับผู้ปกครองที่ชรา และต้องการโอกาสในการรักษาและเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขอย่างมีประสิทธิภาพ

โดยค่าเฉลี่ยสำหรับใช้จ่ายในการดูแลเด็กในโครงการกองบุญกู้วิกฤติฯ เฉลี่ย 1 คน 1 ปี 30,000 บาท หากมีความจำเป็นต้องใช้เงินมากกว่า 30,000 บาท มูลนิธิฯ จะพิจารณาเพิ่มเติม และหากสามารถระดมทุนเกินเป้าหมาย มูลนิธิฯ จะนำเงินสมทบเข้า “กองบุญกู้วิกฤติฯ” เพื่อช่วยเหลือเด็กคนอื่นๆ ในโครงการอีกกว่า 200 คน

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

  1. ขั้นที่ 1 การสำรวจ เก็บรวบรวมข้อมูล
  2. ขั้นที่ 2 วางแผนให้ความช่วยเหลือ
  3. ขั้นที่ 3 ดำเนินการให้ความช่วยเหลือ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.เพื่อเด็กและเยาวชนฯ

"น้องพล" ได้เข้ารับการรักษาโรคสะเก็ดเงิน ตอนนี้อาการเริ่มดีขึ้น

5 August 2022

หลังจากน้องได้รับความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ใจดี ผ่านการประสานงานจากมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน ทางโครงการฯได้พาน้องปรึกษาคุณหมอเฉพาะ ทางด้านผิวหนังและได้รับการรักษาจากโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ทางโครงการฯ พาน้องเดินทางเข้ารับการรักษาจำนวน 3 ครั้ง ได้รับการตรวจเลือดและนำตัวอย่าง ผิวหนังที่ติดเชื้อเข้าห้องแลปเพื่อวินิจฉัยเชื้อรา และมีแผนการรักษาพยาบาล

ปัจจุบันหมอให้ใช้ครีม Physiogel AI มาบำรุงผิวเป็นประจำทุกวันและรับประทานยาวิตามิน รวมทั้งการรักษาความสะอาดของร่างกายอย่างสม่ำเสมอ ปัจจุบันอาการของน้องพล เริ่มดีขึ้นตามลำดับ ผิวหนังที่เคยแห้งแตก เป็นแผลรอยเลือดก็หายไป ผิวหนังมีความชุ่มชื่นขึ้น ไม่มีแผลตามตัว หนังศีรษะเป็นคราบสีขาวติดคล้ายเกล็ดเกลือ ได้หลุดออก ผมเริ่มออก อาการเริ่มดีขึ้นนอกจากนี้ครอบครัวยังได้รับความช่วยเหลือด้าน ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมารักษาพยาบาล และจะได้รับการสนับสนุน ข้าวสาร อาหารแห้ง อาหารเสริม และของใช้ส่วนตัวของน้องพล เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนเบื้องต้น

ผิวหนังที่เคยแห้งแตก เป็นแผลรอยเลือดหายไป ผิวหนังมีความชุ่มชื่นขึ้น ไม่มีแผลตามตัว
หนังศีรษะเป็นคราบสีขาวติดคล้ายเกล็ดเกลือหลุดออก ผมเริ่มงอก อาการเริ่มดีขึ้น


Budget plan

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 ค่าใช้จ่ายในการรับการรักษา ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าเดินทางไปสถานพยาบาล เบื้องต้นประมาณ 30,000 บาทต่อปี 1 คน 30,000.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
30,000.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
3,000.00

ยอดระดมทุน
33,000.00