project อื่นๆ

เป็ดไทยสู้ภัย #Startupสู้โควิด19

เรามาช่วยผู้ที่มีความเสี่ยงหลังจากไปตรวจโควิด19 กัน เพื่อไม่ต้องให้พวกเขากลับบ้านก่อนฟังผลหรือรอเทสใหม่ โดยเราตั้งเป้าหมายที่จะช่วยให้ได้ถึง 200 คน เงินบริจาคเพียงคนละ 500 บาทของท่าน จะช่วยให้พวกเขาเหล่านั้นมีที่พักในหนึ่งคืน เพียงเท่านี้ท่านก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งของการหยุดแพร่กระจายโรคร้ายนี้ได้

Duration 3 เดือน Area กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

Current donation amount

128,074 THB

Target

495,000 THB
ดำเนินการไปแล้ว 26%
0 days left จำนวนผู้บริจาค 112
เรามาช่วยผู้ที่มีความเสี่ยงหลังจากไปตรวจโควิด19 กัน เพื่อไม่ต้องให้พวกเขากลับบ้านก่อนฟังผลหรือรอเทสใหม่

เป็ดไทยสู้ภัยเป็นแพลทฟอร์มที่ประสานงานกับโรงพยาบาลต่างๆ เพื่อช่วยเหลือผู้รอฟังผลหลังจากตรวจหาเชื้อโควิด ด้วยการสนับสนุนให้เขาเหล่านี้ได้อยู่ใน ‘ห้องพักรักษาดูตัวและอาการ’ ที่จัดให้ถูกต้องตามที่กรมควบคุมโรคกำหนด เพื่อไม่ให้เชื้อโรคกระจายต่อไปอีกหลายสิบเท่า 

โครงการนี้ตั้งเป้าหมายที่จะช่วยได้ให้ถึง 2,000 คน 

วันนี้ เป็ดไทยสู้ภัย ได้ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และอีกหลากหลายโรงพยาบาลเพื่อที่จะช่วยในส่วนที่ภาครัฐยังเข้าไม่ถึง 

เงินบริจาคเพียงคนละ 500 บาทของท่าน จะช่วยให้พวกเขาเหล่านั้นมีที่พักในหนึ่งคืน เพียงเท่านี้ท่านก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งของการแพร่กระจายโรคร้ายนี้ได้ เงินบริจาคของท่านยังสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วย

แพลทฟอร์มเป็ดไทยสู้ภัย เป็นความร่วมมือของ startup ไทยชื่อดังจากสมาคม Thai Tech Startup Association และพันธมิตร อาทิ ZTRUS, QueQ, AIYA, Wisible, Horganice, Bellugg, ARINCARE, DayWork, RGB72, WISESIGHT, YDM Thailand, Techsauce, HerInterview, ชัวร์ก่อนแชร์, Chiiwii, Raksa, Doctor AtoZ, Privazy, Smart Contract, Zipevent, Shippop, ZWIZ, ClaimDi, Giztix, Skootar, Octagon, myHealthFirst, Loops และ Krungsri Finnovate เป็นต้น 

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเพื่อช่วยเหลือคนไทยให้ผ่านวิกฤตCovid-19 ไปด้วยกัน

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

เพื่อให้คนไม่ไปโรงพยาบาลโดยไม่จำเป็น เราต้องให้ความรู้และความช่วยเหลือคนที่สามารถดูแลตัวเองได้ เราจึงตั้งหน่วยทำงาน 5 กลุ่มหลัก ดังต่อไปนี้ เพื่อให้หลักการของเรานั้นเป็นจริงได้


  1. เป็ดข่าวสาร ให้ข้อมูลที่จำเป็นไม่ตื่นตระหนก ประชาสัมพันธ์ให้คนเข้าใจวิธีป้องกันและดูแลตัวเอง
  2. เป็ดคัดกรอง ให้คนกังวลตรวจสอบตัวเองได้ ด้วยแบบสอบถามที่ออกแบบโดยกรมควบคุมโรค เรากรองได้ครับว่าใครแค่กังวล ใครมีความเสี่ยง และใครคือผู้ที่ต้องไปพบแพทย์แล้ว โดยเรามีแพทย์และพยาบาลสอบอาการได้เบื้องต้นผ่านเทคโนโลยี VDO Call 
  3. เป็ดติดตาม เราสามารถติดตามผู้มีความเสี่ยง และผู้มีโอกาสแพร่เชื่อให้คนหมู่มากได้ ด้วยการใช้การแสกนบัตรประชาชนซึ่งเชื่อมข้อมูลกับกรมควบคุมโรค ติดตามคนเหล่านี้แล้วส่งให้โรงพยาบาลดูแลต่อ
  4. เป็ดที่พัก เราร่วมกับหอพักและโรงแรมเพื่อจัดหาที่พักให้กับผู้ป่วยอาการน้อย หรือคนที่ต้องการกักตัวเพื่อดูอาการ ซึ่งได้มาตรฐานตามกรมควบคุมโรค ที่พักเฉพาะผู้ป่วยช่วยลดการแพร่ระบาดไปยังผู้ใกล้ชิดโดยเฉพาะคนในครอบครัวของผู้ป่วย
  5. เป็ดส่งของส่งคน เราจัดหายานพาหนะพร้อมคนขับที่ผ่านมาตรฐาน คอยรับส่งผู้ป่วยจากโรงพยาบาลไปที่พัก คอยส่งเครื่องดำรงชีพและยาที่จำเป็น เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยออกไปอยู่ร่วมสัมผัสกับคนทั่วไป

คนเลี้ยงเป็ด เราได้รับการสนับสนุนจากองค์กรต่างๆ เพื่อให้การทำงานของเป็ดไทยสู้ภัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และครอบคลุมพื้นที่การให้ความช่วยเหลือให้ประชาชนได้มากที่สุด

ทั้งหมดนี้เราเริ่มดำเนินการมาได้ตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2563 โดยทั้งหมดเป็นความร่วมมือแบบอาสาสมัคร ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ประชาชนอาสาสมัครช่วยกันทำงานในทุกส่วน


ประโยชน์ของโครงการ

ในช่วงเวลาเพียง 27 วัน เราช่วยให้ผู้มีความกังวลใจตรวจสอบความเสี่ยงโควิด19 ด้วยตัวเองไปแล้วกว่า 93,207 เคส ซึ่งเราค้นพบว่าเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงต่ำไม่จำเป็นต้องไปโรงพยาบาลเพื่อแบ่งเบาภาระโรงพยาบาลไปแล้ว 34,224 คน และส่งต่อผู้มีความเสี่ยงสูงให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และโรงพยาบาลราชวิถีวันละประมาณ 50 ราย

อย่างไรก็ตามผู้มีความเสี่ยงสูง 50 รายต่อวันนี้ จำเป็นต้องพักอาศัยแยกออกจากคนในครอบครัวและคนทั่วไปเพื่อเฝ้าดูอาการ รวมถึงจำเป็นต้องมีรถรับส่งตัวเพื่อเข้ารับการตรวจและเข้ารับการรักษา จนกว่าจะมั่นใจว่าหายเป็นปกติ กลับไปใช้ชีวิตตามปกติร่วมกับคนทั่วไปได้

ค่าใช้จ่ายนี้ ยังมีผู้ป่วยและผู้มีความเสี่ยงสูงจำนวนหนึ่งที่ไม่สามารถออกค่าใช้จ่ายนี้ได้ทั้งหมด ทำให้เกิดความเสี่ยงในการพยายามอยู่อาศัยและเดินทางร่วมกับคนปกติ และมีโอกาสแพร่เชื้อในวงกว้างได้โดยไม่ตั้งใจ 

เพิ่มความมั่นใจว่าการเดินทางครั้งนี้ คุณไม่ได้นั่งข้างๆ คนที่มีความเสี่ยง

เพิ่มความอุ่นใจว่าวันนี้เราเดินสวนไปมากับคนที่ควรพักรักษาหรือดูอาการ

ติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ Facebook page ‘เป็ดไทยสู้ภัย’ และ Twitter @Pedthaisuphai

พวกเรามีเป้าหมาย เพื่อนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมาช่วยแก้ปัญหาสังคม ทั้งการช่วยเหลือประชาชนให้ได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง ช่วยลดภาระการทำงานของบุคคลกรทางการแพทย์ รวมไปถึงช่วยเหลือภาครัฐในการรับมือกับการแพร่ระบาดไวรัส COVID-19

ภาคี ไม่มีข้อมูล

Budget plan


รายการจำนวนจำนวน (บาท)
1.สนับสนุนการกักตัว ผู้ติดเชื้อโรคไวรัส Covid-19 หรือผู้มีความเสี่ยงโดย "เป็ดที่พัก"600 คืน300,000
2.สนับสนุนการ รับ-ส่ง ผู้ติดเชื้อโรคไวรัส Covid-19 หรือผู้มีความเสี่ยงโดย "เป็ดส่งคน"200 เที่ยว140,000
ค่่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ต่างๆ ของ เป็ดที่พัก และเป็นส่งคน

- พนักงานทำความสะอาด พร้อมค่าความเสี่ยง ตลอดระยะเวลาโครงการ

10,000
- ค่าดัดแปลงและ Modify รถ เป็ดส่งคน เพื่อความปลอดภัยทั้งผู้ขับ และผู้โดยสาร
2,000
- ค่าน้ำยาทำความสะอาดตลอดระยะเวลาโครงการ
1,000
- ค่าประกันคน Covid สำหรับพนักงาน
2,000
ค่าดำเนินงานเทใจดอทคอม 10%
(ค่าระบบออนไลน์ ต้นทุนค่าธรรมเนียมธนาคารและ payment gateway ค่าคัดกรองโครงการ ตรวจสอบ ติดตาม วัดผล และรายงานความคืบหน้า)

45,000
รวม
495,000


Donate to
เป็ดไทยสู้ภัย #Startupสู้โควิด19

Amount
Payment Methods

Pay by scan/upload QR code via mobile banking application of Siam Commercial bank, TMB bank, Krungthai bank, Bangkok bank, Krungsri bank, Thanachart bank, Kasikorn bank, GSB Bank

You will get the QR code after you confirm donation.

Leave blank to donate anonymously

We will send receipt to your email after donation succeed.

· Delete
House number, Street number
Sub-district, District, Province, Postal Code

Credit card information will be securely processed by provider with international standard PCI-DSS Compliant Omise logo

Invite Friends