project เด็กและเยาวชน

ของขวัญปีใหม่ ส่งใจให้เด็กป่วย 2565

โครงการโรงพยาบาลมีสุข มูลนิธิกระจกเงาทำงานอาสาสมัครสร้างสุขในโรงพยาบาล เพื่อสร้างความสุข ลดความทุกข์ ให้กับเด็กป่วย และผ่อนคลาย ความเครียดของเด็กป่วยขณะนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล เป็นการลดภาระของผู้ปกครอง แบ่งเบาภาระงานของเจ้าหน้าที่  ปีเป็นปีที่ 16 ที่เราจัดกิจกรรมของขวัญปีใหม่ส่งใจให้เด็กป่วยในโรงพยาบาล ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งของขวัญ 500 ชิ้นให้เด็กๆกัน

Duration 30 พ.ย. 2565 ถึง 3 ม.ค. 2566 Area ระบุพื้นที่: กรุงเทพมหานคร (โรงพยาบาลเครือของโครงการโรงพยาบาลมีสุข ทั้ง 8 แห่ง)

Current donation amount

168,768 THB

Target

110,000 THB
ดำเนินการไปแล้ว 153%
จำนวนผู้บริจาค 234

สำเร็จแล้ว

Project updates

กิจกรรมมอบของขวัญ 1,000 ชิ้น ให้เด็กป่วย

27 April 2023

กิจกรรมของขวัญปีใหม่ ส่งใจให้เด็กป่วย ปีที่ 16 ได้จัดกิจกรรมปีใหม่และวันเด็ก เพื่อส่งความสุขในเทศกาลแห่งงานรื่นเริง โดยมีเป้าหมายเด็กป่วย จำนวน 1,000 ชิ้น โดยมีเป้าหมายคือ โรงพยาบาลเครือข่าย 8 แห่งของโครงการโรงพยาบาลมีสุข มูลนิธิกระจกเงา

ทางโครงการได้จัดกิจกรรมของขวัญปีใหม่ ส่งใจให้เด็กป่วยตามโรงพยาบาลดังนี้
กิจกรรมของขวัญปีใหม่ ส่งใจให้เด็กป่วย ปีที่ 16

วันที่สถานที่
วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2565
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2565สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2565OPD เด็กกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2565OPD เด็กจิตเวช โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2565
ศูนย์การศึกษาพิเศษ กรุงเทพมหานคร
วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2565หอผู้ป่วยเด็กกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

กิจกรรมของขวัญวันเด็ก

วันที่สถานที่
วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2566  ศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดนนทบุรี
วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2566OPD เด็ก กุมารเวชกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2566ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วันที่ 17 มกราคม พ.ศ.2566โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2566OPD เด็กโรคหัวใจ โรงพยาบาลราชวิถี

และได้ส่งของขวัญปีใหม่ทางไปรษณีย์ให้กับโรงเรียนและโรงพยาบาลเครือข่ายต่างจังหวัด ดังนี้

  1. ศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดร้อยเอ็ด
  2. โรงเรียนชลประทาน จ.นนทบุรี
ความประทับใจของผู้ที่ได้รับประโยชน์


คุณแม่น้องเพลิน " ของเล่นที่ได้ เป็นของเล่นที่น้องอยากได้พอดีค่ะ ทำให้ช่วงเวลาที่อยู่ในโรงพยาบาลน้องได้มีของเล่น และผ่อนคลายขึ้น "


น้องกัน " ขอบคุณพี่ๆ ที่เอาของเล่นมาให้ เป็นของขวัญปีใหม่ชิ้นแรกเลย "


น้องภูมิ " หนูชอบรถ หนูจะเอาของเล่นกลับไปเล่นที่บ้าน "

ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการทำโครงการ
กลุ่มที่ได้รับประโยชน์อธิบายจำนวนที่ได้ประโยชน์ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
เด็กและเยาวชนเด็กป่วยในโรงพยาบาลของขวัญ 1,000 ชิ้นเด็กป่วยในโรงพยาบาลได้รับกำลังใจจากผู้ใหญ่ในสังคมด้วยของขวัญปีใหม่ ทำให้เด็กป่วยมีกำลังใจ และมีพลังใจที่จะต่อสู้กับความเจ็บป่วยทางด้านร่างกาย บรรยากาศภายในหอผู้ป่วยมีความสดชื่นด้วยการมีบุคคลภายนอกไปจัดกิจกรรมนันทนาการ
รูปภาพประกอบการดำเนินกิจกรรมRead more »
See all project updates

โครงการโรงพยาบาลมีสุข มูลนิธิกระจกเงาทำงานอาสาสมัครสร้างสุขในโรงพยาบาล เพื่อสร้างความสุข ลดความทุกข์ ให้กับเด็กป่วย และผ่อนคลาย ความเครียดของเด็กป่วยขณะนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล เป็นการลดภาระของผู้ปกครอง แบ่งเบาภาระงานของเจ้าหน้าที่  ปีเป็นปีที่ 16 ที่เราจัดกิจกรรมของขวัญปีใหม่ส่งใจให้เด็กป่วยในโรงพยาบาล ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งของขวัญ 500 ชิ้นให้เด็กๆกัน

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

กิจกรรมของขวัญปีใหม่ส่งใจให้เด็กป่วย ปีที่ 16 จัดให้แก่เด็กป่วย ญาติเด็กป่วย รวมถึงเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการส่งความสุข ความปรารถนาดี กำลังใจ และคำอวยพรถึงเด็กป่วยให้มีพลังใจในการต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บ รวมถึงให้ได้มีช่วงเวลาแห่งความสุขไปพร้อม ๆ กับทุกคนในการเปิดรับสิ่งดี ๆ ของปี 2566

เด็กเจ็บป่วยเรื้อรัง ต้องใช้ระยะเวลานอนรักษาตัวในโรงพยาบาลค่อนข้างนาน การใช้ชีวิตในสภาวะแวดล้อมใหม่ๆ ภาวะความตึงเครียดจากการรักษา ความเจ็บป่วยจากโรคภัยที่ต้องเผชิญ ล้วนส่งผลต่อด้านจิตใจและพฤติกรรมของเด็กป่วยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ยิ่งกับการที่ต้องเข้ามารักษาตัวในโรงพยาบาลในช่วงทศกาลปีใหม่เทศกาลที่ทุกคนกำลังเฉลิมฉลองให้กับความสุขในเทศกาลสำคัญ ยิ่งทำเด็กป่วยเหงา ขาดชีวิตชีวา

จากการจัดกิจกรรมของขวัญปีใหม่ส่งใจให้เด็กป่วย 15 ครั้งที่ผ่านมา พบว่า บรรยากาศภายในหอผู้ป่วย โรงพยาบาลมีความสดใสขึ้น บุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ผู้ปกครองและเด็กป่วย มีความตื่นตัวในการมีส่วนร่วมกับกิจกรรมปีใหม่ ที่อาสาสมัครข้างนอกมาจัดให้ มีความกระตือรือร้น ในการทำงานเพิ่มขึ้น 

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

1. ทำสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรม ของขวัญปีใหม่ ส่งใจให้เด็กป่วย ปีที่ 16

2. ประสานงานและทำหนังสือขออนุญาตโรงพยาบาลเครือข่าย ทั้ง 8 แห่ง นัดหมายลงพื้นที่ทำกิจกรรม ของขวัญปีใหม่ ส่งใจให้เด็กป่วย ปีที่ 15

3. จัดซื้อของขวัญ ของเล่นเด็ก ของเล่นเสริมทักษะ ทั้งชายและหญิง

4. คัดแยกประเภท แพ็ค-ห่อของขวัญ จัดแยกตามจำนวนเด็กป่วยในแต่ละหอผู้ป่วย และแต่ละโรงพยาบาล

5. จัดกิจกรรมของขวัญปีใหม่ ส่งใจให้เด็กป่วย ปีที่ 16 ตามตารางกิจกรรมที่ได้ประสานงานกับโรงพยาบาลไว้

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ

1.ผู้ป่วยเด็กมีความสุข และได้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่

2. ผู้ปกครอง และเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์มีความสุข และได้มีส่วนร่วมกับบุคคลภายนอกในการสร้างความสุขให้กับเด็กป่วยซึ่งเป็นมิติที่นอกเหนือจากการรักษาทางกาย

3. อาสาสมัครได้มีประสบการณ์ในการทำงานอาสาสมัคร ใน โรงพยาบาล กับกิจกรรมของขวัญปีใหม่ส่งใจให้เด็กป่วย

4. คนในสังคมได้มีส่วนร่วมในการส่งความสุข ส่งกำลังใจให้แก่เด็กป่วย

5. เกิดการมีส่วนร่วมของคนในสังคมผ่านงานอาสาสมัครในโรงพยาบาล

ผู้รับผิดชอบโครงการ

1. นางสาวจามจุรี แซ่ซื้อ

2. นางสาวธีร์จุฑา  หาญณรงค์

กิจกรรมมอบของขวัญ 1,000 ชิ้น ให้เด็กป่วย

27 April 2023

กิจกรรมของขวัญปีใหม่ ส่งใจให้เด็กป่วย ปีที่ 16 ได้จัดกิจกรรมปีใหม่และวันเด็ก เพื่อส่งความสุขในเทศกาลแห่งงานรื่นเริง โดยมีเป้าหมายเด็กป่วย จำนวน 1,000 ชิ้น โดยมีเป้าหมายคือ โรงพยาบาลเครือข่าย 8 แห่งของโครงการโรงพยาบาลมีสุข มูลนิธิกระจกเงา

ทางโครงการได้จัดกิจกรรมของขวัญปีใหม่ ส่งใจให้เด็กป่วยตามโรงพยาบาลดังนี้
กิจกรรมของขวัญปีใหม่ ส่งใจให้เด็กป่วย ปีที่ 16

วันที่สถานที่
วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2565
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2565สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2565OPD เด็กกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2565OPD เด็กจิตเวช โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2565
ศูนย์การศึกษาพิเศษ กรุงเทพมหานคร
วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2565หอผู้ป่วยเด็กกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

กิจกรรมของขวัญวันเด็ก

วันที่สถานที่
วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2566  ศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดนนทบุรี
วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2566OPD เด็ก กุมารเวชกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2566ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วันที่ 17 มกราคม พ.ศ.2566โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2566OPD เด็กโรคหัวใจ โรงพยาบาลราชวิถี

และได้ส่งของขวัญปีใหม่ทางไปรษณีย์ให้กับโรงเรียนและโรงพยาบาลเครือข่ายต่างจังหวัด ดังนี้

  1. ศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดร้อยเอ็ด
  2. โรงเรียนชลประทาน จ.นนทบุรี
ความประทับใจของผู้ที่ได้รับประโยชน์


คุณแม่น้องเพลิน " ของเล่นที่ได้ เป็นของเล่นที่น้องอยากได้พอดีค่ะ ทำให้ช่วงเวลาที่อยู่ในโรงพยาบาลน้องได้มีของเล่น และผ่อนคลายขึ้น "


น้องกัน " ขอบคุณพี่ๆ ที่เอาของเล่นมาให้ เป็นของขวัญปีใหม่ชิ้นแรกเลย "


น้องภูมิ " หนูชอบรถ หนูจะเอาของเล่นกลับไปเล่นที่บ้าน "

ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการทำโครงการ
กลุ่มที่ได้รับประโยชน์อธิบายจำนวนที่ได้ประโยชน์ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
เด็กและเยาวชนเด็กป่วยในโรงพยาบาลของขวัญ 1,000 ชิ้นเด็กป่วยในโรงพยาบาลได้รับกำลังใจจากผู้ใหญ่ในสังคมด้วยของขวัญปีใหม่ ทำให้เด็กป่วยมีกำลังใจ และมีพลังใจที่จะต่อสู้กับความเจ็บป่วยทางด้านร่างกาย บรรยากาศภายในหอผู้ป่วยมีความสดชื่นด้วยการมีบุคคลภายนอกไปจัดกิจกรรมนันทนาการ
รูปภาพประกอบการดำเนินกิจกรรมBudget plan

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 ของขวัญปีใหม่ ชิ้นละ 200 บาท สำหรับเด็กป่วยจำนวน 500 คน 500 100,000.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
100,000.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
10,000.00

ยอดระดมทุน
110,000.00