project สุขภาพ เด็กและเยาวชน

ของขวัญปีใหม่ ส่งใจให้เด็กป่วย 2564

มอบของขวัญให้เด็กป่วยใน 9 โรงพยาบาล ด้วยของขวัญ 500 ชิ้น เพื่อเป็นขวัญ และกำลังใจให้กับเด็กๆ และบุคลากรในโรงพยาบาล ต้อนรับปีใหม่ 2564

Duration 2 เดือน Area กรุงเทพมหานคร

Current donation amount

18,559 THB

Target

55,000 THB
ดำเนินการไปแล้ว 34%
19 days left จำนวนผู้บริจาค 23

กิจกรรมของขวัญปีใหม่ส่งใจให้เด็กป่วย ปีที่ 14จัดให้แก่เด็กป่วย ญาติเด็กป่วย รวมถึงเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการส่งความสุข ความปรารถนาดี และกำลังใจ ถึงเด็กป่วยให้มีพลังใจในการต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บ รวมถึงให้ได้มีช่วงเวลาแห่งความสุขไปพร้อมๆ กับทุกคนในการเปิดรับสิ่งดีๆ ต้อนรับปีใหม่ 2564

โดยกิจกรรมนี้ได้ทำงานผ่านความร่วมมือของอาสาสมัคร ในโรงพยาบาล โดยอาสาสมัครจะเข้าไปจัดกิจกรรมนันทนาการ มอบของขวัญ และสร้างความสุข สนุกสนานในรูปแบบต่างๆ ทำให้มีแรงกระตุ้นของความสุขจากคนนอกเข้า เพื่อที่จะส่งผลให้เกิดความกระตือรือร้นขึ้น ยังจะทำให้โรงพยาบาลเชื่อมโยงกับสังคมในมิติอื่นๆ ซึ่งไม่ใช่เป็นแค่สถานที่ให้บริการทางการแพทย์เท่านั้น สามารถเปิดให้บุคคลภายนอกเข้าไปมีบทบาทสนับสนุนในนามอาสาสมัคร

กิจรรมครั้งนี้เป็นการส่งมอบกำลังใจความสุขแก่เด็กป่วย ผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย ในโรงพยาบาลเครือข่าย 9โรงพยาบาลด้วยกัน จำนวนของขวัญที่ต้องการการสนับสนุนคือ 500 ชิ้น ของขวัญ เช่น ตุ๊กตา ของเล่นเสริมพัฒนาการ ข้าวของเครื่องใช้ อาหารและเครื่องดื่ม

ประโยชน์ของโครงการ :

 1. ผู้ป่วยเด็กมีความสุข และได้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่
 2. ผู้ปกครอง และเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์มีความสุข และได้มีส่วนร่วมกับบุคคลภายนอกในการสร้างความสุขให้กับเด็กป่วยซึ่งเป็นมิติที่นอกเหนือจากการรักษาทางกาย
 3. อาสาสมัครได้มีประสบการณ์ในการทำงานอาสาสมัคร ใน โรงพยาบาล กับกิจกรรมของขวัญปีใหม่ส่งใจให้เด็กป่วย
 4. คนในสังคมได้มีส่วนร่วมในการส่งความสุข ส่งกำลังใจให้แก่เด็กป่วย
 5. เกิดการมีส่วนร่วมของคนในสังคมผ่านงานอาสาสมัครในโรงพยาบาล

กิจกรรมที่จะดำเนินโครงการ :

 1. กิจกรรมนันทนาการ เช่น การเล่นดนตรี, การบิดลูกโป่ง, เล่นเกมส์ตอบคำถาม เป็นต้น
 2. ทำการ์ดอวยพรปีใหม่
 3. ส่งมอบของขวัญแก่เด็กป่วย 9 โรงพยาบาล จำนวน 500 ชิ้น

โรงพยาบาลที่จัดกิจกรรม

 1. โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
 2. โรงพยาบาลรามาธิบดี
 3. สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
 4. ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 5. โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
 6. โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
 7. โรงพยาบาลราชวิถี
 8. โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
 9. โรงพยาบาลตำรวจ

งบประมาณ : ของขวัญจำนวน 500 ชิ้นๆ ละ 100 บาท = 50,000 บาทถ้วน

สมาชิกภายในทีม :

โครงการโรงพยาบาลมีสุข มูลนิธิกระจกเงา

นางสาวจามจุรี แซ่ซื้อ

นางสาวธีร์จุฑา หาญณรงค์

www.happyhospital.org

www.facebook.com/happyhospitalMR

ไม่มีข้อมูล

Budget plan


รายการจำนวนเงิน (บาท)
1. ของขวัญให้เด็กป่วย 500 ชิ้น ชิ้นละ 100 บาท50,000
2. ค่าดำเนินงานเทใจดอทคอม 10%
(ค่าระบบออนไลน์ ต้นทุนค่าธรรมเนียมธนาคารและ payment gateway ค่าคัดกรองโครงการ ตรวจสอบ ติดตาม วัดผล และรายงานความคืบหน้า)
5,000
รวม55,000 บาท


Donate to
ของขวัญปีใหม่ ส่งใจให้เด็กป่วย 2564

Amount
Payment Methods

Pay by scan/upload QR code via mobile banking application of Siam Commercial bank, TMB bank, Krungthai bank, Bangkok bank, Krungsri bank, Thanachart bank, Kasikorn bank, GSB Bank

You will get the QR code after you confirm donation.

Leave blank to donate anonymously

We will send receipt to your email after donation succeed.

· Delete
House number, Street number
Sub-district, District, Province, Postal Code

Credit card information will be securely processed by provider with international standard PCI-DSS Compliant Omise logo

Invite Friends