project เด็กและเยาวชน

เสื้อเรียน เขียนรัก

เด็กเหล่านี้แทบจะไม่มีโอกาสได้ใส่ชุดนักเรียนตัวใหม่ๆไปโรงเรียนเลย เรามาขอเชิญร่วมกันสนับสนุนให้น้องๆเด็กด้อยโอกาสบนดอยเหล่านี้ ได้มีเสื้อตัวใหม่ใส่ไปโรงเรียน

Duration 3 เดือน Area บ้านเด็กกำพร้า อัซซิกดิก ต.แม่เปา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย

Current donation amount

20,594 THB

Target

16,940 THB
ดำเนินการไปแล้ว 122%
จำนวนผู้บริจาค 18

สำเร็จแล้ว

Project updates

น้องๆ บ้านเด็กกำพร้าและด้อยโอกาสอัซซิดดิก ได้รับชุดนักเรียนแล้ว

4 June 2020

หลังจากได้ลงโครงการผ่านเว็บไซต์เทใจ ทางเราก็เริ่มประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นไลน์ หรือเฟซบุ๊ก เมื่อระดมทุนได้ตามเป้าหมายที่กำหนด จึงได้เริ่มสั่งตัดเสื้อ และวางแผนการเดินทางไปมอบของในวันที่ 13 มีนาคม 2563 ณ บ้านเด็กกำพร้าและด้อยโอกาสอัซซิดดิก อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย แต่ในตอนนั้นสถานการณ์โควิด – 19 เริ่มมีการระบาด ทีมงานจึงยกเลิกการเดินทาง เนื่องจากเป็นการเดินทางไกล ทางเราจึงทำการจัดส่งเสื้อ และไวนิลแทน ส่วนรองเท้าทางบ้านอัซซิดดิกฯ ต้องการที่จะพาเด็กๆ ไปซื้อรองเท้าด้วยตัวเอง เนื่องจากเกรงว่าของที่สั่งมาอาจจะใส่ไม่พอดีเท้า แต่ในขณะนี้ทางบ้านอัซซิดดิกยังไม่สามารถพาเด็กไปซื้อรองเท้าได้ เพราะเป็นพื้นที่ห่างไกลจากตัวเมือง และสถานการณ์โควิด – 19 ทำให้เดินทางค่อนข้างลำบาก ทำให้ต้องขยายเวลาการจัดซื้อรองเท้าออกไปก่อน

ภาพประกอบ

ชุดนักเรียนของน้องๆ มาถึงบ้านอัซซิดดิก

น้องๆ ต่างคน ต่างลองชุดนักเรียนของตนเอง

หล่อๆ กันทุกคนเลยคร้าบบ

น้องๆ ขอขอบคุณพี่ๆ ทีมงาน และผู้บริจาคทุกคน

ความรู้สึกจากเจ้าของโครงการ

สำหรับการระดมทุนผ่านเว็บไซต์เทใจ ทางเรารู้สึกประทับใจทางทีมงานที่คอยให้คำแนะนำ และความช่วยเหลือเป็นอย่างดี ทางเราขอขอบคุณทางทีมงาน และอยากให้ทำสิ่งดีดีแบบนี้ต่อไป รวมไปถึงผู้สนับสนุนร่วมสมทบทุนให้กับโครงการผ่านเว็บไซต์เทใจ ทางเราไม่คิดว่าจะระดมทุนได้เร็วก่อนเวลาที่ตั้งไว้ ทางเราขอขอบคุณผู้สนับสนนทุกท่านที่ร่วมสมทบทุนและสนใจโครงการของเรา

ทั้งนี้การระดมทุนเสร็จเร็วก็จริง แต่ทางเราได้ดำเนินการล่าช้ากว่าที่กำหนด ในส่วนนี้จึงอยากจะขออภัยทางทีมงานและผู้สนับสนุนที่ยังรอความคืบหน้าของทางโครงการ เนื่องจากทางเรามีอุปสรรคในเรื่องของการติดต่อกับร้านเสื้อผ้าที่ตัดเสื้อให้คิวคนอื่นก่อน และไม่ส่งเสื้อตามเวลาที่ตกลงไว้ ทางผู้จัดทำถือว่าเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่ทำทำให้เราได้เรียนรู้เพื่อที่ในอนาคตจะแก้ไขปัญหาได้ดียิ่งขึ้น

Read more »
See all project updates

เสื้อผ้าถือเป็นปัจจัยสี่ ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญในการดำรงชีวิตอยู่

เสื้อนักเรียนนั้นก็ถือเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับน้องนักเรียนที่จะต้องใส่ไปโรงเรียน 

ทว่าเด็กบางกลุ่มที่ขาดแคลนทุนทรัพย์นั้นไม่สามารถที่จะซื้อเสื้อนักเรียนเองได้ 

ชมรมมุสลิมหอการค้าไทยได้ลงพื้นที่ไปยังสถานสงเคราะห์บ้านอัซซิดดิก อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย เพื่อสอบถามถึงความต้องการ จึงได้ทราบว่าน้องๆที่นี่ไปโรงเรียนตั้งแต่วันจันทร์-ศุกร์แต่สื้อนักเรียนของน้องมีหนึ่งถึงสองตัวเท่านั้น และเสื้อของน้องก็ดูหมองแล้ว ชมรมมุสลิมจึงมีความคิดอยากระดมทุนซื้อเสื้อนักเรียน พร้อมรองเท้าให้กับน้องๆ 6-15 ขวบ จำนวน 28คน ซึ่งเฉลี่ยอยู่ชุดหล่ะ 550 บาท เพื่อให้น้องเหล่านี้มีชุดนักเรียนและรองเท้าใหม่เพื่อใส่ไปโรงเรียน

สถานสงเคราะห์บ้านอัซซิดดิก เป็นสถานที่ที่เลี้ยงดูเด็กที่ประสบปัญหาด้านทุนทรัพย์ โดยให้การอุปการะกับเด็กเหล่านี้ ไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษา สุขภาพ สังคม ตลอดจนด้านจิตวิญญาณ แต่ในปัจจุบันมีเด็กจำนวนมากที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ทั้งเด็กกำพร้าและเด็กด้อยโอกาส ทำให้สถานสงเคราะห์เปิดขึ้นเป็นจำนวนมาก แต่กองทุนที่เข้าถึงสถานที่เหล่านี้ยังคงไม่เพียงพอ


ประโยชน์ของโครงการ

  • น้องๆที่ไม่มีทุนทรัพย์สามารถเข้าถึงชุดนักเรียน
  • สร้างความสุข รอยยิ้มและกำลังใจให้แก่น้องๆในการใช้ชีวิตในโรงเรียนมากขึ้น -
  • ภาคประชาชนเกิดการมีส่วนร่วมในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มคนที่ขาดแคลน

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ 

1.สำรวจพื้นที่และติดต่อสถานสงเคราะห์เด็กกำพร้าและด้อยโอกาส บ้านอัซซิดดิก อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย

2.ประชุมโครงการ และดำเนินการขอนุญาตกับทางสถานสงเคราะห์เพื่อจัดทำโครงการ

3.ระดมทุนผ่านทางเว็บไซต์เทใจ.คอม

4.ลงพื้นที่จัดทำโครงการที่ สถานสงเคราะห์เด็กกำพร้าและด้อยโอกาส บ้านอัซซิดดิก จังหวัดเชียงราย 


สมาชิกภายในทีม

นายอัจฉริยะ สุลัยหมัด(MR Ajchariya Sulaimad) E-mail muslimnw000@gmail.com ประธานชมรมมุสลิมหอการค้าไทย

นางสาวลีนา ยีแสม (Miss Lina Yeesaem) E-mail leenakororo@gmail.com รองประธานชมรมมุสลิมหอการค้าไทย

นายอลีฟลัม ปะดอ ( Mr Aliflam Pador ) E-mail aliflan081@gmail.com ผู้ประสานงานโครงการกับทางสถานสงเคราะห์ 

ภาคี


เทใจดอทคอม ขออนุญาตหักค่าธรรมเนียมการให้บริการ 10%
(ค่าระบบออนไลน์ ต้นทุนค่าธรรมเนียมธนาคารและ payment gateway ค่าคัดกรองโครงการ ตรวจสอบ ติดตาม วัดผล และรายงานความคืบหน้า)

น้องๆ บ้านเด็กกำพร้าและด้อยโอกาสอัซซิดดิก ได้รับชุดนักเรียนแล้ว

4 June 2020

หลังจากได้ลงโครงการผ่านเว็บไซต์เทใจ ทางเราก็เริ่มประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นไลน์ หรือเฟซบุ๊ก เมื่อระดมทุนได้ตามเป้าหมายที่กำหนด จึงได้เริ่มสั่งตัดเสื้อ และวางแผนการเดินทางไปมอบของในวันที่ 13 มีนาคม 2563 ณ บ้านเด็กกำพร้าและด้อยโอกาสอัซซิดดิก อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย แต่ในตอนนั้นสถานการณ์โควิด – 19 เริ่มมีการระบาด ทีมงานจึงยกเลิกการเดินทาง เนื่องจากเป็นการเดินทางไกล ทางเราจึงทำการจัดส่งเสื้อ และไวนิลแทน ส่วนรองเท้าทางบ้านอัซซิดดิกฯ ต้องการที่จะพาเด็กๆ ไปซื้อรองเท้าด้วยตัวเอง เนื่องจากเกรงว่าของที่สั่งมาอาจจะใส่ไม่พอดีเท้า แต่ในขณะนี้ทางบ้านอัซซิดดิกยังไม่สามารถพาเด็กไปซื้อรองเท้าได้ เพราะเป็นพื้นที่ห่างไกลจากตัวเมือง และสถานการณ์โควิด – 19 ทำให้เดินทางค่อนข้างลำบาก ทำให้ต้องขยายเวลาการจัดซื้อรองเท้าออกไปก่อน

ภาพประกอบ

ชุดนักเรียนของน้องๆ มาถึงบ้านอัซซิดดิก

น้องๆ ต่างคน ต่างลองชุดนักเรียนของตนเอง

หล่อๆ กันทุกคนเลยคร้าบบ

น้องๆ ขอขอบคุณพี่ๆ ทีมงาน และผู้บริจาคทุกคน

ความรู้สึกจากเจ้าของโครงการ

สำหรับการระดมทุนผ่านเว็บไซต์เทใจ ทางเรารู้สึกประทับใจทางทีมงานที่คอยให้คำแนะนำ และความช่วยเหลือเป็นอย่างดี ทางเราขอขอบคุณทางทีมงาน และอยากให้ทำสิ่งดีดีแบบนี้ต่อไป รวมไปถึงผู้สนับสนุนร่วมสมทบทุนให้กับโครงการผ่านเว็บไซต์เทใจ ทางเราไม่คิดว่าจะระดมทุนได้เร็วก่อนเวลาที่ตั้งไว้ ทางเราขอขอบคุณผู้สนับสนนทุกท่านที่ร่วมสมทบทุนและสนใจโครงการของเรา

ทั้งนี้การระดมทุนเสร็จเร็วก็จริง แต่ทางเราได้ดำเนินการล่าช้ากว่าที่กำหนด ในส่วนนี้จึงอยากจะขออภัยทางทีมงานและผู้สนับสนุนที่ยังรอความคืบหน้าของทางโครงการ เนื่องจากทางเรามีอุปสรรคในเรื่องของการติดต่อกับร้านเสื้อผ้าที่ตัดเสื้อให้คิวคนอื่นก่อน และไม่ส่งเสื้อตามเวลาที่ตกลงไว้ ทางผู้จัดทำถือว่าเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่ทำทำให้เราได้เรียนรู้เพื่อที่ในอนาคตจะแก้ไขปัญหาได้ดียิ่งขึ้น

Budget plan

รายการจำนวนจำนวนเงิน (บาท)
ชุดนักเรียน ค่าดำเนินงานผ่านเว็บไซต์เทใจ.คอม ทั้งหมด 28 ชุด9,800
รองเท้านักเรียน28 คู่5,600
ค่าดำเนินงานเทใจดอทคอม 10%
(ค่าระบบออนไลน์ ต้นทุนค่าธรรมเนียมธนาคารและ payment gateway ค่าคัดกรองโครงการ ตรวจสอบ ติดตาม วัดผล และรายงานความคืบหน้า)

1,540
รวม
16,940

หมายเหตุ: ราคาดังกล่าว มาจากการสำรวจราคาโดยประมาณ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้