project อื่นๆ

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.นครศรีธรรมราช ปี2563

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมกว่า 1,000 ครัวเรือน ใน ต.หุล่อง, ต.เกาะทวด อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช ที่มีน้ำท่วมขังเป็นบริเวณกว้าง เนื่องจากได้รับน้ำจากตำบลใกล้เคียง ก่อนที่น้ำจะไหลลงสู่ทะเล ชาวบ้านยังคงต้องการอาหารและอุปกรณ์จำเป็นต่อการดำรงชีวิต ถึง มี.ค. 64 ที่คาดว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติ

Duration 4 เดือน Area ตำบลหูล่อง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครรีธรรมราช หมู่ที่ 4, 5, 6 (500 ครัวเรือน) พื้นที่เทศบาลตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช หมู่ ที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 (500 ครัวเรือน)

Current donation amount

43,980 THB

Target

122,650 THB
ดำเนินการไปแล้ว 36%
24 days left จำนวนผู้บริจาค 30

นับตั้งแต่ปลายเดือนพฤศจิกายน 63 เกิดมรสุมพัดผ่านภาคใต้จึงทำให้ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง กระจายในหลายพื้นที่ของอำเภอปากพนัง ตำบลหูล่องและตำบลเกาะทวดเป็นพื้นที่ลุ่มแอ่งกระทะ ได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก จากปริมาณน้ำฝนกับน้ำทะเลหนุนสูง ประกอบกับเป็นพื้นที่รับน้ำจากอำเภอลานสกาและจากอำเภอชะอวด ก่อนน้ำไหลลงสู่ทะเล จึงทำให้พื้นที่ดังกล่าวน้ำท่วมขังนานในหลายหมู่บ้าน

เหตุการณ์ในครั้งนี้ประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนเป็นวงกว้าง จึงอยากชวนทุกท่านมาร่วมสมทบทุนช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนโดยเฉพาะในพื้นที่ ตำบลหูล่อง และตำบลเกาะทวด ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด จากการสำรวจข้อมูลของเครือข่ายจิดอาสาภัยพิบัติมีพื้นที่ประสพภัย 1 อำเภอ 2ตำบล 11 หมู่บ้าน 1,000 ครัวเรือน 2,500 คน ข้าวของในบ้านเสียหายบางส่วนบ้าง เสียหายทั้งหลังบ้าง ถนนทางเข้าหมู่บ้านรถเข้าไม่ได้ ต้องใช้เรือในการเดินทางมาถนนใหญ่ ทำให้ประชาชนที่บ้านท่วมหนักต้องอาศัยอยู่บ้านพัก โรงเรียน ขณะนี้ชาวบ้านไม่มีอาชีพ ขาดรายได้ในการหุงหาอาหาร ซึ่งขณะนี้หลังจากฝนหยุดตกไป 2 วันแล้ว แต่น้ำก็ยังท่วมมากกว่าเดิม สำหรับความช่วยเหลือเร่งด่วนตอนนี้ง สิ่งอุปโภคบริโภค ของใช้ยามจำเป็นของผู้สูงอายุ รวมถึงหามาตราการช่วยเหลือสิ่งของที่จำเป็นในบ้านที่เสียหายต่อไป

สถานการณ์ในปัจจุบัน พื้นที่ ต.หูล่องและเทศบาล ต.เกาะทวด รวม 11 หมู่บ้าน 1,000 ครัวเรือน ยังมีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ เพราะน้ำไหลมาจาก อ.ชะอวด อ.ร่อนพิบูลย์ และ อ.เชียรใหญ่ เพื่อจะไหลลงสู่แม่น้ำปากพนัง ตอนนี้ในพื้นที่ยังไม่มีใครเข้ามาช่วยเหลือ ทำได้เพียงเข้ามาประเมินสถานการณ์เท่านั้น เบื้องต้นโครงการได้ยืมเรือจากทีมภัยพิบัติจังหวัดพังงา และเรือในพื้นที่ ต.หูล่อง บางส่วนเพื่อนำมาอพยพ และลำเลียงเสบียงอาหาร ขณะนี้ ต.หูล่อง มีครัวกลางทำอาหารกล่องที่ หมู่ที่ 3 แต่ในพื้นที่เทศบาล ต.เกาะทวดยังไม่มีครัวกลาง เพราะยังเข้าพื้นที่ไม่ได้ ส่วนเทศบาล ต.แกะทวด จะเริ่มจัดตั้งครัวกลางที่รพสต.บ้านบางบูชา ทางโครงการยังจำเป็นต้องใช้เรือเพิ่มในพื้นที่อีก 5 ลำ สำหรับเทศบาลตำบลเกาะทวด และอาหารการกินและน้ำดื่ม เพื่อประชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านในพื้นที่

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

  1. นำของไปลงที่เทสบาลตำบลเกาะทวดคือ สถานีอนามัยบ้านบางบูชา
  2. ทีมงานอาสาภัยพิบัติประจำตำบล ทั้งจังหวัดมี 108 คน ในพื้นที่ตำบลเกาะทวดและตำบลหูล่องมีอาสาตำบลละ 6 คน ลงพื้นที่นำอาหารแห้ง/อาหารพร้อมทานจากครัวกลาง และของใช้ไปแจกจ่ายให้ชาวบ้านในแต่ละหมู่บ้าน ทุกวัน
  3. อัพเดทข้อมูลครัวเรือน กลุ่มเปราะบาง ได้แก่ผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียว ผู้ป่วยติดเตียง ที่ประสบภัยอยู่ในพื้นที่ และข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้
  4. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่และเครือข่ายใกล้เคียงเพิ่มเติมเพื่อให้ความช่วยเหลือเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย เช่น วัวไม่อาหาร/หญ้ากิน ต้องประสานปสุสัตว์จังหวัดจัดหาหญ้ามาให้วัวกิน
  5. เมื่อน้ำลด โครงการจะเข้าสำรวจพื้นที่เพื่อเข้าสู่ระยะฟื้นฟู ที่อยู่อาศัย พื้นที่การเกษตร โรงเรียน ฯลฯ ต่อไป

ประโยชน์ที่ได้รับ

พื้นที่ตำบลหุล่องและเทศบาลตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยน้ำท่วม เป็นพื้นที่รับน้ำจากตำบลใกล้เคียง ก่อนที่น้ำจะไหลลงสู่ทะเลทำให้ปริมาณน้ำมากกว่าตำบลอื่นจึงทำให้เกิดน้ำท่วมเป็นบริเวณกว้างและเกิดน้ำท่วมขังนานหลายหมู่บ้าน รวม 2 ตำบล 11 หมู่บ้าน 1,000 ครัวเรือนได้แก่พื้นที่ตำบลหูล่องและพื้นที่เทศบาลตำบลเกาะทวดทำให้ระดับน้ำเริ่มทะลักเข้าท่วมพื้นที่เป็นวงกว้าง และระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องบางพื้นที่ต้องอพยพชาวบ้านมาอยู่ที่ศูนย์อพยพ พื้นที่ต้องการเรือ ต้องการถุงยังชีพ อาหาร น้ำดื่ม และอุปกรณ์อื่นๆที่จำเป็นและเพียงพอในการดำรงชีวิตในช่วงประสพภัย

ผู้รับชอบโครงการ

มูลนิธิชุมชนไท

ภาคี

เครือข่ายภัยพิบัติจังหวัดนครศรีธรรมราช

ปภ.จังหวัดนครศรีธรรมราช/อปท/สาธารณสุขจังหวัดและอื่นๆ

ไม่มีข้อมูล

Budget plan

รายการจำนวนจำนวนเงิน (บาท)
1.อาหารสำเร็จรูป เช่น ปลากระป๋อง อาหารซอง ข้าวสาร2,000 ชุด100,000
2.ถุงยา ผ้าอ้อมสำเร็จรูป กระดาษชำระสำหรับผู้ป่วยติดเตียง50 ชุด7,000
3.น้ำดื่ม/ยารักษาโรคน้ำกัดเท้า และยาสามัญประจำบ้าน1,000 ชุด4,500
4.ค่าดำเนินงานเทใจดอทคอม 10%
(ค่าระบบออนไลน์ ต้นทุนค่าธรรมเนียมธนาคารและ payment gateway ค่าคัดกรองโครงการ ตรวจสอบ ติดตาม วัดผล และรายงานความคืบหน้า)

11,150
รวม
122,650


Donate to
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.นครศรีธรรมราช ปี2563

Amount
Payment Methods

Pay by scan/upload QR code via mobile banking application of Siam Commercial bank, TMB bank, Krungthai bank, Bangkok bank, Krungsri bank, Thanachart bank, Kasikorn bank, GSB Bank

You will get the QR code after you confirm donation.

Leave blank to donate anonymously

We will send receipt to your email after donation succeed.

· Delete
House number, Street number
Sub-district, District, Province, Postal Code

Credit card information will be securely processed by provider with international standard PCI-DSS Compliant Omise logo

Invite Friends