project เด็กและเยาวชน

Money Hero - เล่น สนุก คิด ตะลุยภารกิจการออม

ภูมิคุ้มกันทางการเงินนั้น ต้องอาศัยการสร้างพฤติกรรมการเงินที่ดีตั้งแต่อายุยังน้อย ที่ผ่านมาการส่งเสริมความรู้มักมุ่งไปที่การอดออม มากกว่าสอนเรื่องคุณค่าของเงินและการรู้จักขยายผล ทำให้พื้นฐานด้านการเงินของเด็กไทยยังไม่เข้มแข็ง โครงการนี้จึงตั้งให้เด็ก 30 คนมาเรียนรู้การเป็น Money Hero โดยผู้ที่บริจาคเงิน 1,500 บาท ได้เรียนรู้เรื่องการเงิน และยังให้โอกาสเด็กๆในชุมชนคลองเตยได้เรียนรู้อีก 1 คนไปพร้อม ๆ กัน

Duration 16 พ.ย. 2565 ถึง 14 ม.ค. 2566 Area ระบุพื้นที่: แขวงคลองเตย เขตคลองเตย จังหวัดกรุงเทพมหานคร (ชุมชนแออัดคลองเตย)

Current donation amount

27,500 THB

Target

27,500 THB
ดำเนินการไปแล้ว 100%
จำนวนผู้บริจาค 8

สำเร็จแล้ว

Project updates

จัดกิจกรรม "Money Hero การเงินสำหรับเด็ก" ให้แก่น้องๆจำนวน 37 คน

16 March 2023

กิจกรรม Money Hero การเงินสำหรับเด็กๆ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 ที่บ้านสวนครูองุ่น ทองหล่อ มีเด็กๆได้ร่วมเรียนรู้ร่วมสนุกผ่านฐานกิจกรรมเกือบ 40 คน

เด็กๆที่มานั้นก็มีความหลากหลาย ทั้งช่วงอายุตั้งแต่ 6 -12 ปี พื้นฐานครอบครัว การศึกษา หรือแม้กระทั้งความสมบูรณ์พื้นฐานด้านครอบครัว เพราะเราให้โอกาสเด็กจากชุมชมทองหล่อได้เข้าร่วมกิจกรรมด้วย

การปูพื้นฐานการเงินที่ดี เริ่มต้นจากการเรียนรู้ การเล่น และลงมือทำกิจกรรมที่เราจัด ได้แก่

 • นิทาน Money Hero แปะโป้งสัญญา เป็นนิทานการเงินสนุกๆนำเข้าสู่โลกของการเงิน พร้อมให้น้องลงนามคำมั่นสัญญา
 • อุดรูรั่วทางการเงิน โดยให้เข้าใจความสำคัญของการจดรับจ่ายเปรียบเหมือนการอุดรูน้ำรั่ว สร้างการแข่งขันกันเป็นทีมแบ่งงานกันทำและถอดบทเรียน
 • กำจัดปีศาจดอกเบี้ยในบ้านกัน เป็นกิจกรรมที่ให้รับฟังข้อมูลของดอกเบี้ยที่ไม่ดี และต้องรีบกำจัด แล้วลงมือทำผ่านการปาลูกบอลให้เข้าเป้าหมาย ได้ออกกำลัง
 • แยกแยะสิ่งจำเป็น-ไม่จำเป็น ให้จำลองสถานการณ์ว่าหากมีเงินจำกัดเราจะเลือกซื้ออะไรดี ผ่านการเลือกสินค้าจริงแล้วให้เล่าเหตุผลให้เพื่อนๆฟัง
 • ประดิษฐ์กระปุกหมูออมสิน ขวดน้ำที่แจกช่วงกิจกรรมสามารถนำเอามาประดิษฐ์เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยให้เราออมได้ ได้ตกแต่งเองตามใจอีกด้วย

ระหว่างกิจกรรม เด็กๆได้ลงมือเล่นสนุก พูดคุย และเห็นตัวอย่างจากเพื่อนๆ เมื่อกลับบ้านไปแล้วผู้ปกครองก็ได้เนื้อหาที่สามารถเชื่อมโยงนำไปสอนต่อได้ ผลลัพท์ที่จะได้จริงๆ คือเมื่อเด็กกลับไปบ้านแล้วเริ่มต้นทำจริงเรื่องการเงินในแง่มุมที่ผู้ใหญ่แนะนำ

ข้อสังเกตจากการทำกิจกรรมที่จะนำไปปรับปรุง

 1. พื้นฐานของเด็กที่แตกต่างกัน ทำให้เข้าใจเรื่องการเงินแตกต่างกันมากๆ เช่น ประสบการณ์ ความสนใจ พื้นฐานความรู้ เมื่อเข้ากิจกรรมร่วมกันจะทำให้สำหรับบางคนสนุก ท้าทาย แต่บางคนรู้สึกว่าเด็กเกินไป
 2. คำศัพท์บางคำเด็กไม่รู้จัก เพราะพื้นฐานไม่เหมือนกัน เช่น ดอกเบี้ย
 3. ควรมีตัวอย่างที่จับต้องได้ การเงินกับรูรั่วอาจจะไม่ค่อยเข้าใจ แต่ถ้าเป็นเงินจริงเลย จะตรงและเข้าใจได้ง่ายกว่า
 4. สถานที่จัดไม่ค่อยเหมาะสม เพราะอากาศร้อน ระยะเวลาของแต่ละกิจกรรมสามารถทำให้กระชับมากขึ้น
กลุ่มที่ได้รับประโยชน์อธิบายจำนวนที่ได้ประโยชน์ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
เด็กและเยาวชนเด็กที่มากับผู้ปกครอง 22 คน
เด็กที่มาจากชุมชน 15 คน
37 คนถูกกระตุกความคิดเรื่องความสำคัญของการเงิน
วิดีโอกิจกรรม

รูปภาพกิจกรรม

 ภาพ : กิจกรรมเล่านิทานการเงิน 

 ภาพ : Money Hero และ ปีศาจดอกเบี้ยปรากฎตัว
 ภาพ : คำมั่นสัญญา ในฐานะ Money Hero

 ภาพ : เติมน้ำในถังแทนการเพิ่มเงินในกระเป๋าสตางค์ มีสติ๊กเกอร์แทนค่าใช้จ่าย เมื่อจ่ายจริงก็จะแกะออก น้ำก็จะรั่วออกมา งั้นต้องทั้งรีบเติม รีบอุดรอยรั่ว

 ภาพ : ปาลูกบอลแทนการกำจัดปีศาจดอกเบี้ย เพราะถ้าปล่อยไว้จะยิ่งงอกเงย ทำให้เงินเราหาย
 ภาพ : ถ้าซื้อของแล้วไม่ได้จดรับจ่าย เราจะจำได้ไหมว่าเงินเราหายไปไหน ( ฝึกฝนจากสถานการณ์จริง )

  ภาพ : ไหนลองคิดสิ ถ้าเงินมีจำกัด เราจะซื้ออะไรดี อะไรจำเป็น ไม่จำเป็น ของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะ

 ภาพ : ขวดน้ำที่กิน อย่าทิ้ง เอามาทำกระปุกได้ ได้ตกแต่งเองอีกด้วย

Read more »
See all project updates

ภูมิคุ้มกันทางการเงินนั้น ต้องอาศัยการสร้างพฤติกรรมการเงินที่ดีตั้งแต่อายุยังน้อย ที่ผ่านมาการส่งเสริมความรู้มักมุ่งไปที่การอดออม มากกว่าสอนเรื่องคุณค่าของเงินและการรู้จักขยายผล ทำให้พื้นฐานด้านการเงินของเด็กไทยยังไม่เข้มแข็ง โครงการนี้จึงตั้งให้เด็ก 30 คนมาเรียนรู้การเป็น Money Hero โดยผู้ที่บริจาคเงิน 1,500 บาท สามารถนำบุตร 1 คนมาเรียนรู้เรื่องการเงิน และยังให้โอกาสเด็กๆในชุมชนคลองเตยได้เรียนรู้อีก 1 คนไปพร้อม ๆ กัน เฉพาะ 15 ท่านแรกที่บริจาคมากกว่า 1,500 บาท และแสดงเจตจำนงค์เรื่องร่วมกิจกรรมมาด้วยการ สงใบเสร็จมาที่ email: contact@noburo.co

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

Money Hero ฮีโร่ทางการเงิน

ภูมิคุ้มกันทางการเงินนั้น ต้องอาศัยการสร้างพฤติกรรมการเงินที่ดีตั้งแต่อายุยังน้อย จึงจะสั่งสมจนกลายเป็นผู้ใหญ่ที่แข็งแรงและปลอดปัญหาทางการเงิน แต่การส่งเสริมความรู้โดยผู้ปกครองมักมุ่งไปที่การอดออม มากกว่าสอนเรื่องการคุณค่าของเงินและการรู้จักขยายผล วิธีการก็เป็นการบังคับมากกว่าสอนให้ทำความเข้าใจ ทำให้พื้นฐานด้านการเงินของเด็กไทยยังไม่เข้มแข็งเพียงพอต่อการป้องกันตัวเองเมื่อโตขึ้น ครั้นจะแก้ไขภายหลัง หลายๆพฤติกรรมก็กลายเป็นนิสัยที่ยากจะปรับ

โครงการนี้ขอมอบคอร์ส Money Hero ให้กับบุตรหลานที่บริจาคเงินมากกว่า 1,500 บาทได้เรียนรู้เรื่องการออมและการขยายผลทางการเงิน  ยังทำให้เด็กๆในชุมชนคลองเตยได้เข้ามาเรียนรู้การเงินไปพร้อมๆกัน เป็นการสร้าง Hero การเงินถึง 2 คนจากพื้นหลังที่แตกต่าง สร้างความเห็นอกเห็นใจ รวมถึงเข้าใจสถานการณ์ได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น

การเรียนรู้เรื่องการเงิน ต้องอาศัยระยะเวลา และการลงมือทำ รวมไปถึงการสร้างการตระหนัก จึงจะคาดหวังผลได้ การเล่นที่มีประสิทธิภาพ คือการเล่นที่ส่งเสริมให้เด็กได้ใช้จินตนาการและความคิดร่วมด้วย ประกอบด้วย 3 ส่วน

เล่น : สร้างพื้นที่ปลอดภัยในการเรียนรู้

สนุก: เปิดพื้นที่ร่วมค้นหาคำตอบ

คิด: ชวนคิด วิเคราะห์ เรียนรู้

เด็กจะมีพัฒนาการที่ดีนั้นต้องเริ่มจากการเรียนรู้ การเรียนรู้ที่ดีควรเริ่มจากการเล่น เพราะเด็กมองการเล่นเป็นเหมือนกิจกรรมอย่างหนึ่งในชีวิต แต่ในเนื้อแท้ของเล่น เต็มไปด้วยการเรียนรู้  โดยเนื้อหาที่จะสอนนั้นครอบคลุมเรื่อง

 1. การพัฒนาทักษะชีวิต
 2. การสื่อสาร
 3. การเข้าสังคม
 4. การรู้จักให้อภัย
 5. ความเห็นอกเห็นใจ
 6. การแก้ปัญหาวิเคราะห์หาเหตุและผล
 7. อารมณ์ความรู้สึก ผ่านการเล่น

ตัวอย่างกิจกรรม 6 ฐานกิจกรรมทางการเงินเชิงสร้างสรรค์

 1. จดรับจ่ายสำคัญยังไง
 2. รูรั่วทางการเงิน
 3. วัสดุเหลือใช้สร้างรายได้
 4. กำจัดปีศาจดอกเบี้ยในบ้านกัน
 5. ครอบครัวไร้หนี้
 6. ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นและไม่จำเป็น

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

1. จัดประชุมกับภาคีชุมชมคลองเตย เพื่อคัดเลือก เด็กที่สนใจเข้าโครงการ จำนวน 15 คน เดือนธันวาคม

2. วันจัดกิจกรรม วันเสาร์ที่ 18 ก.พ. 65 ที่ สวนครูองุ่น เวลา 13.00 - 17.00 น เพื่อให้เด็กจำนวน 30 คนได้เรียนรู้ (*อาจมีการเปลี่ยนแปลง)

3. ประเมินผลการดำเนินกิจกรรม สรุปค่าใช้จ่าย

ผู้รับผิดชอบโครงการ

บริษัท โนบูโร แพตฟอร์ม จำกัด เป็นบริษัทที่มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาทางการเงินอย่างยั่งยืน ผ่านหลักการ "ความรู้คู่ทุน" เรามีความเชื่อว่าปัญหาทางการเงินของคนไทยมีรากฐานมากจาก 'ทัศนคติทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง' สะท้อนออกมาเป็นการไม่รู้วิธีการแก้ปัญหาและไม่สร้างภูมิคุ้มกันทางการเงินอย่างถูกวิธี ซึ่งผลกระทบที่เกิดคือประชาชนส่วนใหญ่ยังอยู่ในวังวนหนี้ หาทางออกไม่ได้ 

หลายหน่วงาน และรัฐบาลเร่งแก้ไขปัญหาทางการเงินนี้ แต่ยังมุ่งไปที่เหตุการณ์เฉพาะหน้าให้จบโดยเร็วมากกว่าการวางรากฐานความเข้าใจ ทำให้ปัญหาที่เหมือนจะแก้ไขแล้ว วนเวียนกลับมาใหม่ ดังนั้นการจะเริ่มต้นจัดการปัญหา จึงต้องให้ทั้งความรู้ไปพร้อมๆกับเงินทุนที่เหมาะสม ให้คนที่มีปัญหาได้ลุกขึ้นมาแก้ไขปัญหา ค่อยๆเรียนรู้วิธีการจัดการด้วยตนเอง จึงเป็นที่มาของ โนบูโร เพราะเราอยากเห็นคนไทยจัดการปัญหาหนี้สินได้ด้วยตนเอง

จัดกิจกรรม "Money Hero การเงินสำหรับเด็ก" ให้แก่น้องๆจำนวน 37 คน

16 March 2023

กิจกรรม Money Hero การเงินสำหรับเด็กๆ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 ที่บ้านสวนครูองุ่น ทองหล่อ มีเด็กๆได้ร่วมเรียนรู้ร่วมสนุกผ่านฐานกิจกรรมเกือบ 40 คน

เด็กๆที่มานั้นก็มีความหลากหลาย ทั้งช่วงอายุตั้งแต่ 6 -12 ปี พื้นฐานครอบครัว การศึกษา หรือแม้กระทั้งความสมบูรณ์พื้นฐานด้านครอบครัว เพราะเราให้โอกาสเด็กจากชุมชมทองหล่อได้เข้าร่วมกิจกรรมด้วย

การปูพื้นฐานการเงินที่ดี เริ่มต้นจากการเรียนรู้ การเล่น และลงมือทำกิจกรรมที่เราจัด ได้แก่

 • นิทาน Money Hero แปะโป้งสัญญา เป็นนิทานการเงินสนุกๆนำเข้าสู่โลกของการเงิน พร้อมให้น้องลงนามคำมั่นสัญญา
 • อุดรูรั่วทางการเงิน โดยให้เข้าใจความสำคัญของการจดรับจ่ายเปรียบเหมือนการอุดรูน้ำรั่ว สร้างการแข่งขันกันเป็นทีมแบ่งงานกันทำและถอดบทเรียน
 • กำจัดปีศาจดอกเบี้ยในบ้านกัน เป็นกิจกรรมที่ให้รับฟังข้อมูลของดอกเบี้ยที่ไม่ดี และต้องรีบกำจัด แล้วลงมือทำผ่านการปาลูกบอลให้เข้าเป้าหมาย ได้ออกกำลัง
 • แยกแยะสิ่งจำเป็น-ไม่จำเป็น ให้จำลองสถานการณ์ว่าหากมีเงินจำกัดเราจะเลือกซื้ออะไรดี ผ่านการเลือกสินค้าจริงแล้วให้เล่าเหตุผลให้เพื่อนๆฟัง
 • ประดิษฐ์กระปุกหมูออมสิน ขวดน้ำที่แจกช่วงกิจกรรมสามารถนำเอามาประดิษฐ์เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยให้เราออมได้ ได้ตกแต่งเองตามใจอีกด้วย

ระหว่างกิจกรรม เด็กๆได้ลงมือเล่นสนุก พูดคุย และเห็นตัวอย่างจากเพื่อนๆ เมื่อกลับบ้านไปแล้วผู้ปกครองก็ได้เนื้อหาที่สามารถเชื่อมโยงนำไปสอนต่อได้ ผลลัพท์ที่จะได้จริงๆ คือเมื่อเด็กกลับไปบ้านแล้วเริ่มต้นทำจริงเรื่องการเงินในแง่มุมที่ผู้ใหญ่แนะนำ

ข้อสังเกตจากการทำกิจกรรมที่จะนำไปปรับปรุง

 1. พื้นฐานของเด็กที่แตกต่างกัน ทำให้เข้าใจเรื่องการเงินแตกต่างกันมากๆ เช่น ประสบการณ์ ความสนใจ พื้นฐานความรู้ เมื่อเข้ากิจกรรมร่วมกันจะทำให้สำหรับบางคนสนุก ท้าทาย แต่บางคนรู้สึกว่าเด็กเกินไป
 2. คำศัพท์บางคำเด็กไม่รู้จัก เพราะพื้นฐานไม่เหมือนกัน เช่น ดอกเบี้ย
 3. ควรมีตัวอย่างที่จับต้องได้ การเงินกับรูรั่วอาจจะไม่ค่อยเข้าใจ แต่ถ้าเป็นเงินจริงเลย จะตรงและเข้าใจได้ง่ายกว่า
 4. สถานที่จัดไม่ค่อยเหมาะสม เพราะอากาศร้อน ระยะเวลาของแต่ละกิจกรรมสามารถทำให้กระชับมากขึ้น
กลุ่มที่ได้รับประโยชน์อธิบายจำนวนที่ได้ประโยชน์ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
เด็กและเยาวชนเด็กที่มากับผู้ปกครอง 22 คน
เด็กที่มาจากชุมชน 15 คน
37 คนถูกกระตุกความคิดเรื่องความสำคัญของการเงิน
วิดีโอกิจกรรม

รูปภาพกิจกรรม

 ภาพ : กิจกรรมเล่านิทานการเงิน 

 ภาพ : Money Hero และ ปีศาจดอกเบี้ยปรากฎตัว
 ภาพ : คำมั่นสัญญา ในฐานะ Money Hero

 ภาพ : เติมน้ำในถังแทนการเพิ่มเงินในกระเป๋าสตางค์ มีสติ๊กเกอร์แทนค่าใช้จ่าย เมื่อจ่ายจริงก็จะแกะออก น้ำก็จะรั่วออกมา งั้นต้องทั้งรีบเติม รีบอุดรอยรั่ว

 ภาพ : ปาลูกบอลแทนการกำจัดปีศาจดอกเบี้ย เพราะถ้าปล่อยไว้จะยิ่งงอกเงย ทำให้เงินเราหาย
 ภาพ : ถ้าซื้อของแล้วไม่ได้จดรับจ่าย เราจะจำได้ไหมว่าเงินเราหายไปไหน ( ฝึกฝนจากสถานการณ์จริง )

  ภาพ : ไหนลองคิดสิ ถ้าเงินมีจำกัด เราจะซื้ออะไรดี อะไรจำเป็น ไม่จำเป็น ของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะ

 ภาพ : ขวดน้ำที่กิน อย่าทิ้ง เอามาทำกระปุกได้ ได้ตกแต่งเองอีกด้วย

Budget plan

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 ค่าพื้นที่ ครึ่งวัน 1 10,000.00
2 ค่าอุปกรณ์ 1 5,000.00
3 ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 50 10,000.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
25,000.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
2,500.00

ยอดระดมทุน
27,500.00