project เด็กและเยาวชน

ช่วยชีวิตเด็กและเยาวชนไทยหลายล้านคนผ่านศูนย์ให้คำปรึกษาออนไลน์ Lovecarestation.com

“เลิฟแคร์สเตชัน“เป็นโครงการให้คำปรึกษาด้านสุขภาวะแก่วัยรุ่นในทุกมิติ โดยเฉพาะในเรื่องที่พวกเขาอาจไม่สามารถปรึกษาคนรอบตัวได้ เช่น การท้องไม่พร้อม การคุมกำเนิด โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ความหลากหลายทางเพศ ความสัมพันธ์กับเพื่อนและครอบครัว การโดนรังแกในโรงเรียน สุขภาพจิต ฯลฯ โดยมีนักจิตวิทยาและผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการอบรมเป็นผู้ให้คำปรึกษา ทำให้วัยรุ่นสามารถเข้าถึงคำปรึกษาที่ถูกต้องได้ง่าย สบายใจ ไม่เสียค่าใช้จ่าย และแก้ปัญหาได้จริง

Duration 01 ม.ค. 2567 ถึง 31 ส.ค. 2567 Area ทั่วประเทศ

Current donation amount

28,058 THB

Target

1,155,000 THB
ดำเนินการไปแล้ว 2%
77 days left จำนวนผู้บริจาค 44

“เลิฟแคร์สเตชัน“เป็นโครงการให้คำปรึกษาด้านสุขภาวะแก่วัยรุ่นในทุกมิติ โดยเฉพาะในเรื่องที่พวกเขาอาจไม่สามารถปรึกษาคนรอบตัวได้ เช่น การท้องไม่พร้อม การคุมกำเนิด โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ความหลากหลายทางเพศ ความสัมพันธ์กับเพื่อนและครอบครัว การโดนรังแกในโรงเรียน สุขภาพจิต ฯลฯ โดยมีนักจิตวิทยาและผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการอบรมเป็นผู้ให้คำปรึกษา ทำให้วัยรุ่นสามารถเข้าถึงคำปรึกษาที่ถูกต้องได้ง่าย สบายใจ ไม่เสียค่าใช้จ่าย และแก้ปัญหาได้จริง

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

ปัจจุบัน วัยรุ่นไทย (อายุ 10-25 ปี) ประสบปัญหาด้านสุขภาวะมากมายหลายด้าน ทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต แต่เมื่อพบปัญหาแล้ว วัยรุ่นจำนวนมากมักเลือกแก้ปัญหาด้วยตนเอง เนื่องจากปัญหาบางอย่างเป็นเรื่องที่พวกเขารู้สึกไม่สบายใจหรืออับอายที่จะปรึกษาคนรอบตัวหรือแพทย์ ส่งผลให้ปัญหานั้นๆ ไม่ได้รับการแก้ไขได้ทันเวลา หรือถูกแก้ไขแบบผิดวิธี ก่อให้เกิดเป็นปัญหาสังคมอื่นๆ ตามมาอีกมากมาย

ปัญหาการท้องไม่พร้อม ซึ่งเป็นปัญหาสืบเนื่องจากการสอนเพศศึกษาในโรงเรียนที่ไม่ตอบโจทย์วัยรุ่น เป็นหนึ่งในปัญหาหลักที่พวกเขาไม่กล้านำไปปรึกษาครอบครัวหรือครู และพยายามรีบหาทางออกด้วยตัวเองให้เร็วที่สุดและมีคนรู้น้อยที่สุด หลายคนจึงเลือกที่จะทำแท้งผิดกฎหมายซึ่งมีอันตรายถึงชีวิต ขณะที่บางคนไม่สามารถทำแท้งได้ทันเวลาและต้องตั้งครรภ์ต่อ เด็กที่เกิดมาก็อาจมีปัญหาสุขภาพ รวมถึงเสี่ยงที่จะถูกเลี้ยงดูแบบไม่มีคุณภาพ กลายเป็นปัจจัยที่ทำให้ปัญหาสังคมในวงกว้างอีกหลายเรื่องตามมาทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม

ยิ่งไปกว่านั้น ระบบการให้คำปรึกษาและบริการด้านสุขภาวะของภาครัฐเองก็ยังมีช่องโหว่อยู่มาก และตามไม่ทันความต้องการของวัยรุ่นยุคใหม่ เช่น เวลาทำการของสถานพยาบาลที่ไม่เอื้ออำนวยต่อวัยรุ่น จำนวนบุคลากรไม่เพียงพอ ทัศนคติของบุคลากรต่อวัยรุ่น รวมไปถึงรายละเอียดที่หลายคนอาจมองข้ามอย่างการใช้คำ เช่น กระทรวงสาธารณสุขใช้คำว่า “ยุติการตั้งครรภ์” ในขณะที่วัยรุ่นและคนทั่วไปใช้คำว่า “ทำแท้ง” เมื่อวัยรุ่นค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต จึงมักไม่เจอคำแนะนำที่เหมาะสมจากภาครัฐ

ด้วยเหตุนี้มูลนิธิแพธทูเฮลท์ จึงก่อตั้ง Lovecarestation.com เพื่อเป็นสะพานเชื่อมระหว่างวัยรุ่นที่ต้องการคำปรึกษากับนักจิตวิทยาและผู้เชี่ยวชาญโดยตรงผ่านช่องทางออนไลน์อย่างโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ เพื่อให้ปัญหาทั้งสุขภาพกายและจิตของพวกเขาได้รับการแก้ไขอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และไม่ถูกตัดสิน ป้องกันการแก้ปัญหาแบบผิดๆ ที่อาจขยายไปสู่การเป็นปัญหาที่ใหญ่ขึ้นของสังคม

โครงการเลิฟแคร์สเตชันดำเนินการมายาวนานกว่า 16 ปี มีผู้รับบริการไปแล้วมากกว่า 2,000,000 คน โครงการนี้ได้ช่วยชีวิตเด็กผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อมราว 3,000 คนต่อปี ช่วยลดการทำแท้งเถื่อนได้ลงราว 1 ใน 5 และช่วยแก้ปัญหาสุขภาพจิตอย่างถูกวิธีให้แก่วัยรุ่นกว่า 1,500 คนต่อปี ซึ่งมีแนวโน้มมากขึ้นเรื่อยๆ ในอนาคต

“ก้อยเป็นนักศึกษา ปวช. วัย 22 ปี และเป็นผู้พิการจากโรคสมองพิการตั้งแต่เกิด ประกอบกับครอบครัวยากจนและมีปัญหาความรุนแรง ทำให้ก้อยกดดันและมีความเครียดอย่างรุนแรงจนถึงขั้นทำร้ายตัวเอง ก้อยเริ่มเข้ามาปรึกษาเราตั้งแต่ปี 2564 โดยเราประสานจิตแพทย์ให้ก้อยและวางแผนการรักษาร่วมกันมาอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน” – เจ้าหน้าที่โครงการเลิฟแคร์สเตชัน

แม้การดำเนินงานที่ผ่านมาจะประสบความสำเร็จเป็นที่น่าพึงพอใจ เรายังมีความจำเป็นในการปรับปรุงการให้บริการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับปัญหาสุขภาวะในวัยรุ่นที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ทั้งในเรื่องจำนวนและความซับซ้อน 

ปัจจุบัน เราจึงมีแผนที่จะพัฒนาบุคคลากรเพิ่มเติม เพิ่มจำนวนนักจิตวิทยาและผู้เชี่ยวชาญที่ให้บริการ ดูแลรักษาระบบและปรับปรุงเว็บไซต์ให้ทันสมัย เพิ่มเนื้อหาที่ตอบโจทย์ปัญหาวัยรุ่นที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ เรายังมีแผนที่จะจัดกิจกรรมอาสาสมัครเพื่อสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งของผู้ที่เคยรับบริการและทุกคนที่สนใจ ซึ่งทั้งหมดจำเป็นจะต้องใช้งบประมาณเป็นจำนวนมาก

มูลนิธิแพธทูเฮลท์จึงขอชวนทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราในการร่วมแก้ปัญหาสุขภาวะของพวกเขาอย่างเข้าใจ เข้าถึง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ซึ่งท่านไม่ได้ช่วยแค่ให้โครงการของเราดำเนินการต่อไปได้เท่านั้น แต่ท่านยังจะกลายเป็นส่วนหนึ่งในการปกป้องเด็กและเยาวชน หยิบยื่นคุณภาพชีวิตที่ดี ให้พวกเขาได้มีโอกาสเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ ร่วมพัฒนาสังคมไทยของเราอย่างยั่งยืนต่อไป


ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

 Lovecarestation.com ให้บริการผ่านเว็บไซต์, Facebook Messenger และ Line OA ของโครงการด้วย โดยบริการของเราประกอบไปด้วย 4 ส่วนสำคัญ ได้แก่

  1. Real-time Consulting: บริการแช็ตรูมแบบเรียลไทม์ที่เปิดให้วัยรุ่นสามารถปรึกษากับนักจิตวิทยาและผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการอบรมจากกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งมีความเข้าใจทั้งในเรื่องของปัญหาสุขภาพกายสุขภาพจิตของวัยรุ่น เปิดให้บริการตั้งแต่ 4 โมงเย็นถึงเที่ยงคืนของทุกวัน
  2. Q&A: บริการถามปัญหาคาใจด้านสุขภาวะต่างๆ ผ่านการตั้งกระทู้คำถาม โดยจะมีผู้เชี่ยวชาญของเลิฟแคร์สเตชั่นเป็นผู้เข้าไปให้คำตอบที่ถูกต้องเหมาะสม
  3. Patient Transfer: บริการติดต่อประสานงานกับสถานพยาบาลให้กับวัยรุ่นที่ต้องการการความช่วยเหลือ รวมถึงติดตามผู้รับบริการจนถึงสถานพยาบาล โดยจะเป็นสถานพยาบาลที่มีความเป็นมิตรและเข้าใจปัญหาสุขภาวะของวัยรุ่นเป็นอย่างดี 
  4. Truth News!: บริการให้ข้อมูลด้านสุขภาวะวัยรุ่นที่ถูกต้อง เชื่อถือได้ ผ่านการคัดกรองโดยผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะ ผ่านเนื้อหาที่ตรงไปตรงมาและเข้าใจง่าย

ผู้รับผิดชอบโครงการ

นางสาวภาวนา เหวียนระวี ผู้อำนวยการมูลนิธิแพธทูเฮลท์ 

นางสาวพรนุช สถาผลสวัสดิ์ ผู้จัดการโครงการเลิฟแคร์ มูลนิธิแพธทูเฮลท์

นายชยุต พ่วงมหา เลขานุการโครงการเลิฟแคร์

ไม่มีข้อมูล

Budget plan

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 การจัดทำ ให้ข้อมูลความรู้ผ่านช่องทางออนไลน์ และดูแลระบบที่รองรับผู้ใช้งานอย่างน้อย 450,000 คนในเวลา 5 เดือน เฉลี่ย 50,000 บาทต่อเดือน 5 เดือน 250,000.00
2 การให้บริการด้านสุขภาวะ เช่น การให้คำปรึกษาส่วนตัว การพบนักจิตวิทยา การรักษาพยาบาล ฯลฯ อย่างน้อย 8,000 คนในเวลา 5 เดือน เฉลี่ย 100 บาทต่อคน 8,000 คน 800,000.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
1,050,000.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
105,000.00

ยอดระดมทุน
1,155,000.00

Donate to
ช่วยชีวิตเด็กและเยาวชนไทยหลายล้านคนผ่านศูนย์ให้คำปรึกษาออนไลน์ Lovecarestation.com

Amount
Payment Methods

Pay by scan/upload QR code via mobile banking application of Siam Commercial bank, TMB bank, Krungthai bank, Bangkok bank, Krungsri bank, Thanachart bank, Kasikorn bank, GSB Bank

You will get the QR code after you confirm donation.

Tax Deduction

การบริจาคด้วย QR Code ชื่อ- นามสกุลบนใบเสร็จเพื่อลดหย่อนภาษีจะเป็นชื่อเจ้าของบัญชี Mobile banking
Filling out to send confirmation email
Filling out to send confirmation email

We will send receipt to your email after donation succeed.


Credit card information will be securely processed by provider with international standard PCI-DSS Compliant Omise logo

Invite Friends