project เด็กและเยาวชน

Life hero x ลูกเหรียง ทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนจังหวัดชายแดนใต้ 2566

ร่วมสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนสามจังหวัดชายแดนใต้ ปีการศึกษา 2566 ด้วยการมอบทุนการศึกษา ให้เด็กกำพร้าจังหวัดชายแดนใต้  (ยะลา นราธิวาส ปัตตานี) เพื่อให้พวกเขากลับมาดำรงชีวิตได้อย่างปกติ และเติบโตขึ้นเป็นเยาวชนในการสร้างสันติภาพและก้าวสู่อนาคตที่ดีขึ้นต่อไป

Duration 20 ม.ค. 2566 ถึง 01 มิ.ย. 2566 Area ระบุพื้นที่: 3 จังหวัดชายแดนใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส)

Current donation amount

1,062,150 THB

Target

2,269,300 THB
ดำเนินการไปแล้ว 47%
26 days left จำนวนผู้บริจาค 88

ร่วมสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนสามจังหวัดชายแดนใต้ ปีการศึกษา 2566 ด้วยการมอบทุนการศึกษา ให้เด็กกำพร้าจังหวัดชายแดนใต้  (ยะลา นราธิวาส ปัตตานี) เพื่อให้พวกเขากลับมาดำรงชีวิตได้อย่างปกติ และเติบโตขึ้นเป็นเยาวชนในการสร้างสันติภาพและก้าวสู่อนาคตที่ดีขึ้นต่อไป

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

เด็กที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ บางคนคนกว่าจะผ่านช่วงเวลาที่แสนโหดร้ายต้องใช้เวลายาวนานกว่า 8-10 ปี การสูญเสียทำให้ภายในใจเต็มไปด้วยความแค้น เด็กเหล่านี้มีความเสี่ยงสูงที่ถูกชักจูงเข้าสู่ขบวนการก่อความรุนแรงอย่างไม่รู้จบ 

เด็กเหล่านี้ต้องเข้าถึงการเยียวยา การศึกษา การฟื้นฟูจิตใจ เพื่อให้รู้สึกถึงความปลอดภัย รวมถึงกระบวนการพัฒนาศักยภาพและรู้สึกว่าตัวตนของพวกเขามีคุณค่า เมื่อช่วงเวลาผ่านไปเด็กเหล่านี้เติบโตมาอย่างไม่รู้สึกโดดเดี่ยว

 สมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ (กลุ่มลูกเหรียง) ได้พัฒนาและสร้างกลไกในการฟื้นฟูเยียวยา ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนมากว่า 15 ปีเพื่อให้เด็กกลับมาดำรงชีวิตได้อย่างปกติ และเติบโตขึ้นเป็นเยาวชนในการสร้างสันติภาพต่อไป

ปัจจุบันมีเด็กกว่า 30 คน เรียนจบได้ทำงานในสายอาชีพที่ใฝ่ฝัน เช่น อาชีพครู อาชีพนักพัฒนาสังคม พยาบาล  ฯ เราไดเเห็นพัฒนาการของเด็กที่ค่อยๆเริ่มยิ้มได้ เริ่มมีเสียงหัวเราะ เริ่มเข้าสังคมได้ และกำลังเป็นมือบนที่คอยช่วยขับเคลื่อนช่วยเหลือสังคม มอบโอกาสให้คนอื่นๆ ต่อไปอีกด้วย

คุณช่วยเหลือเด็กและเยาวชนเหล่านี้ได้! ด้วยการมอบโอกาสทางศึกษาให้เด็กเหล่านี้ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

1. ทุนการศึกษา มอบทุนการศึกษาครอบคลุมค่าใช้จ่ายจำเป็นสำหรับการเรียนหนึ่งปีการศึกษา

2. แนะแนวอาชีพ จัดค่ายปฐมนิเทศและพัฒนาศักยภาพวางแผนชีวิตและแนะแนวอาชีพ เพื่อปูทางให้น้องๆเชื่อมการศึกษาสู่โอกาสงาน

3. ระบบที่ปรึกษา ให้คำปรึกษา มีพี่เลี้ยงประจำบ้านลูกเหรียงเพื่อเป็นที่ปรึกษาเรื่องการเรียน ลงเยี่ยมติดตาม การเยียวยาจิตใจ และการใช้ชีวิตให้เด็กๆ หางานเพื่อให้เด็กๆมีรายได้พิเศษ และนำเสนอเรื่องราวชีวิตเด็กๆผ่านโซเชียล


ผู้รับผิดชอบโครงการ

สมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาพชายแดนใต้(กลุ่มลูกเหรียง)

ไม่มีข้อมูล

Budget plan

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 ระดับประถมศึกษา ทุนการศึกษา 22,000 บาท/คน/ปี 3 66,000.00
2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ทุนการศึกษา 28,000 บาท/คน/ปี 16 448,000.00
3 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ทุนการศึกษา 33,000 บาท/คน/ปี 13 429,000.00
4 ระดับอุดมศึกษา ทุนการศึกษา 35,000 บาท/คน/ปี 32 1,120,000.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
2,063,000.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
206,300.00

ยอดระดมทุน
2,269,300.00

Donate to
Life hero x ลูกเหรียง ทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนจังหวัดชายแดนใต้ 2566

Amount
Payment Methods

Pay by scan/upload QR code via mobile banking application of Siam Commercial bank, TMB bank, Krungthai bank, Bangkok bank, Krungsri bank, Thanachart bank, Kasikorn bank, GSB Bank

You will get the QR code after you confirm donation.

Tax Deduction

การบริจาคด้วย QR Code ชื่อ- นามสกลุ บนใบเสร็จเพื่อลดหย่อนภาษีจะเป็นชื่อเจ้าของบัญชี Mobile banking
Filling out to send confirmation email
Filling out to send confirmation email

We will send receipt to your email after donation succeed.


Credit card information will be securely processed by provider with international standard PCI-DSS Compliant Omise logo

Invite Friends