project สัตว์

ซื้อผลผลิตที่ตกค้างจากเกษตรกรเพื่อช้างชนบท

สนับสนุนเกษตรกรที่จำหน่ายผลผลิตไม่ออกและผลผลิตที่จะกำลังจะถูกทิ้ง เพื่อนำมาช่วยเหลือช้างตามชนบท

Duration 10 ก.ย. 2564 ถึง 10 ธ.ค. 2564 Area ทั่วประเทศ

Current donation amount

159,100 THB

Target

506,000 THB
ดำเนินการไปแล้ว 31%
จำนวนผู้บริจาค 242

สำเร็จแล้ว

Project updates

จัดซื้อผลผลิตจากเกษตรกร เป็นอาหารช้าง 15 แห่ง

8 February 2022

ทางมูลนิธิได้ดำเนินการจัดหาผลผลิตจากเกษตรกรตามอำเภอแม่แตง และ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้ซื้อกล้วย อ้อย และต้นข้าวโพดในช่วง ธันวาคม พฤศจิกายน และได้นำแจกจ่ายไปแล้วกว่า 15 ปางในเขตอำเภอแม่ริม อำเภอแม่ตะมาน และอำเภอแม่แตง และยังคงดำเนินการจัดหาซื้อผลผลิตจากเกษตรกรต่อไปในเขตจังหวัดภาคเหนือ

สัมภาษณ์ความประทับใจของผู้ที่ได้รับประโยชน์

นางรัชนี คำบุญเรือง เจ้าของปางช้างเอลลิเฟ้นท์รีไทร์เม้นท์ปาร์ค
“ขอบพระคุณทางมูลนิธิและทางเทใจเป็นอย่างมากที่เข้ามาช่วยเหลือช้าง และขอดำเนินโครงการต่อไปเพื่อช้างจะได้มีกินในยามยากลำบากนี้”

นางสายฝน คำทอน เกษตรกรกลุ่มอำเภอแม่แตง
“เป็นโครงการที่ดีมาก ช่วยเหลือชาวบ้านเกษตรกร ทำให้ขายผลผลิตที่ราคาย่ำแย่ออกไปได้ อย่างน้อยก็เท่าทุนและเป็นทุนในการลงทุนปลูกผลไม้ต่อไป หวังอย่างยิ่งว่าจะมาซื้ออีก”

ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการทำโครงการ 

ภาพประกอบ

ซื้อกล้วย อ้อย และต้นข้าวโพด จากเกษตรกร


Read more »
See all project updates

โครงการ “ซื้อผลผลิตที่ตกค้างจากเกษตรกรเพื่อช้างชนบท” เป็นโครงการระดมทุนสนับสนุนเกษตรกรที่จำหน่ายผลผลิตไม่ออกและผลผลิตที่จะกำลังจะถูกทิ้ง เพื่อนำมาช่วยเหลือช้างตามชนบท

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

โครงการ “สนับสนุนเกษตรกรเพื่อช้างชนบท” เป็นโครงการระดมทุนสนับสนุนเกษตรกรที่จำหน่ายผลผลิตไม่ออกและผลผลิตที่จะกำลังจะถูกทิ้ง เพื่อนำมาช่วยเหลือช้างตามชนบท

ระดมทุนเพื่อสนับสนุนเกษตรกรที่จำหน่ายผลผลิตไม่ออกและขาดรายได้ในช่วงสถานการณ์โควิด19 เพื่อนำผลผลิตที่กำลังจะถูกคัดทิ้ง ไปช่วยช้างตามชนบท ตามเขา และตามดอย

ทั้งนี้จะมีการติดต่อกับเกษตรกรโดยตรงไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางและจะได้ผลผลิตในราคาไม่แพงจนเกินไป ในราคาที่เกษตรกรอยู่ได้ช้างอยู่ดี มุ่งเน้นไปที่ผลผลิตที่ช้างทานได้เช่น ฟักทอง กล้วย อ้อย ผลผลิตที่หามาต้องเป็นผลผลิตที่เหลือหรือตกค้างจากการจำหน่ายและต้องไม่เน่าเสียเนื่องจากอาจจะทำให้ช้างท้องเสียได้ในภายหลัง โดยทางมูลนิธิจะติดต่อกับเกษตรกรในภาคเหนือก่อน ซึ่งใกล้กับช้างในภาคเหนือมากกว่า และจะติดต่อภาคอื่นๆต่อไปในอนาคต
ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

วิธีดำเนินโครงการ “สนับสนุนเกษตรกรเพื่อช้างชนบท” 

1. จัดหาผลผลิตที่ตกค้าง ขายไม่ออก โดยการติดต่อโดยตรงถึงเกษตรกรภาคเหนือ โดยมี สหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือหรือ สกน. ช่วยจัดหาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด19 ทำให้ขายผลผลิตไม่ออก หรือราคาตกต่ำ

2. จัดสรรผลผลิต แบ่งผลผลิตแต่ละรอบ เตรียมการขนส่งโดยส่งรถขนส่งไปรับผลผลิตตามจังหวัดต่างๆในภาคเหนือ โดยมุ่งเน้นไปที่แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย กำแพงเพชร

3. จัดส่งผลผลิตให้ช้างชนบทที่อยู่ในภาคเหนือโดยมุ่งเน้นไปที่ปางช้างในเขตอำเภอแม่แตง แม่วาง แม่ตะมาน แม่ริมและแม่สา จังหวัดเชียงใหม่

โดยการจัดหาจะแบ่งออกเป็น 20 รอบ รอบละ 20,000 บาท (แบ่งเป็นค่าผลผลิต และค่าขนส่ง) ในหนึ่งเดือนจะออกเดินทาง 4 รอบ ออกเดินทางช่วยเหลือทั้งหมด 5 เดือน ช่วยเหลือเกษตรกรอย่างน้อย 50 ราย และช่วยช้างอย่างน้อย 200 เชือก


ข้อมูลภาคี, พาร์ทเนอร์

ปางช้างมหาวังช้าง

ปางช้างเอลลิเฟ้น รีไทร์เม้นท์ปาร์ค

ปางช้างไวด์ไลฟ์เเซงจูรีภูเก็ต


จัดซื้อผลผลิตจากเกษตรกร เป็นอาหารช้าง 15 แห่ง

8 February 2022

ทางมูลนิธิได้ดำเนินการจัดหาผลผลิตจากเกษตรกรตามอำเภอแม่แตง และ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้ซื้อกล้วย อ้อย และต้นข้าวโพดในช่วง ธันวาคม พฤศจิกายน และได้นำแจกจ่ายไปแล้วกว่า 15 ปางในเขตอำเภอแม่ริม อำเภอแม่ตะมาน และอำเภอแม่แตง และยังคงดำเนินการจัดหาซื้อผลผลิตจากเกษตรกรต่อไปในเขตจังหวัดภาคเหนือ

สัมภาษณ์ความประทับใจของผู้ที่ได้รับประโยชน์

นางรัชนี คำบุญเรือง เจ้าของปางช้างเอลลิเฟ้นท์รีไทร์เม้นท์ปาร์ค
“ขอบพระคุณทางมูลนิธิและทางเทใจเป็นอย่างมากที่เข้ามาช่วยเหลือช้าง และขอดำเนินโครงการต่อไปเพื่อช้างจะได้มีกินในยามยากลำบากนี้”

นางสายฝน คำทอน เกษตรกรกลุ่มอำเภอแม่แตง
“เป็นโครงการที่ดีมาก ช่วยเหลือชาวบ้านเกษตรกร ทำให้ขายผลผลิตที่ราคาย่ำแย่ออกไปได้ อย่างน้อยก็เท่าทุนและเป็นทุนในการลงทุนปลูกผลไม้ต่อไป หวังอย่างยิ่งว่าจะมาซื้ออีก”

ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการทำโครงการ 

ภาพประกอบ

ซื้อกล้วย อ้อย และต้นข้าวโพด จากเกษตรกร


Budget plan

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 อ้อยแดงกิโลกรัมละ 6 บาท สำหรับช้างเขตอำเภอแม่แตง 10 ตัน 60,000.00
2 อ้อยแดงกิโลกรัมละ 6 บาท สำหรับช้างเขตอำเภอแม่วาง 10 ตัน 60,000.00
3 ฟักทองกิโลกรัมละ 4 บาท สำหรับช้างเขตอำเภอแม่ริมและแม่สา 20 ตัน 80,000.00
4 ฟักทองกิโลกรัมละ 4 บาท สำหรับช้างเขตอำเภอแม่แตงและแม่ตะมาน 20 ตัน 80,000.00
5 แตงกวากิโลกรัมละ 2 บาท สำหรับทุกเขตอำเภอ 40 ตัน 80,000.00
6 ค่าใช้จ่ายสำหรับการขนส่งรวมทั้งหมด 20 รอบ รอบละ 5,000 บาท 20 รอบ 100,000.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
460,000.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
46,000.00

ยอดระดมทุน
506,000.00