project เด็กและเยาวชน

สร้างอาชีพ เพื่อเด็กๆขาดโอกาสในชุมชนคลองเตย 40 คน

ฝึกทักษะการทำงานที่จำเป็นและสร้างรายได้ให้แก่เด็กเยาวชนชุมชนคลองเตย 40 คน เช่น การขายเสื้อผ้ามือสอง และเพนท์เล็บเจล เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัว เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพในอนาคตให้เด็กเยาวชนคลองเตย

Area ระบุพื้นที่: แขวงคลองเตย เขตคลองเตย จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Current donation amount

274,889 THB

Target

264,000 THB
ดำเนินการไปแล้ว 104%
จำนวนผู้บริจาค 166

สำเร็จแล้ว

Project updates

ผลการดำเนินการสร้างอาชีพ เพื่อเด็กๆขาดโอกาสในชุมชนคลองเตย 40 คน

13 July 2022

เด็กเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการอาศัยอยู่ในพื้นที่คลองเตย มีทั้งเด็กที่ยังอยู่ในระบบการศึกษาและdrop out จากระบบการศึกษาแล้ว แต่มีความสนใจอยากทำอาชีพสร้างรายได้เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัว ร่วมถึงการพัฒนาทักษะในด้านต่างๆผ่านการฝึกอาชีพ

กิจกรรมแบ่งเป็น 2 กิจกรรมหลัก คือ การทำธุรกิจเกี่ยวกับเสื้อผ้ามือสอง และ การฝึกทำเล็บเจล

การทำธุรกิจเกี่ยวกับเสื้อผ้ามือสอง

เด็กๆ จะได้เรียนรู้ ตั้งแต่

1. อบรมการขายเสื้อผ้ามือสอง

โครงการได้มีการ Workshop การขายเสื้อผ้า โดยการพาเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ ค้นหาตัวเอง ตั้งเป้าหมายของตนเอง ก่อนที่จะเลือกกลุ่มลูกขายที่เราต้องการขายสินค้าผ่านทางกิจกรรม รวมถึงการเรียนรู้วิธีได้ทดลองนำเสนอสินค้า การถ่ายรูปลงในโซเชียล

2. อบรมการใช้โปรแกรมออกแบบ Canva ทำ Poster และการวางแผนการสื่อสาร

โครงการมีการใช้สื่อโซเชียลมีเดียเป็นพื้นที่หลักในการประชาสัมพันธ์กิจกรรม โครงการจึงได้มีการอบรมให้เยาวชนสามารถออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ด้วยตนเอง โดยใช้โปรแกรม แพลตฟอร์มพื้นฐาน Canva ซึ่งเป็นโปรแกรมแพลตฟอร์มที่สามารถทำได้ง่าย และรวดเร็ว ให้เยาวชนได้ลองทำ และนอกจากการใช้เครื่องมือในการออกแบบแล้ว มีการฝึกให้เยาวชนรู้จักการวางแผนการสื่อสาร และให้เยาวชนแบ่งหน้าที่กันให้ชัดเจน


3. คัดแยกเสื้อผ้า ของใช้มือสองอื่นๆ

กระบวนการคัดแยกเสื้อผ้า และของใช้ เป็นการให้เยาวชนจะเข้ามาดูของทีได้รับบริจาคที่ คลองเตยดีจัง office ในทุกๆวัน 

และทำการคัดแยกของใช้ และเสื้อผ้า เพื่อดูว่าของใช้ชิ้นไหนสามารถนำไปสร้างรายได้ต่อได้

4. ขายเสื้อผ้าที่ตลาดนัด ฝึกการทำ stock สินค้า และการสรุปรายรับ-รายจ่ายประจำวัน

เสื้อผ้า หมวก กระเป๋า รองเท้ามือสองที่อยู่ในสภาพดีส่วนหนึ่งนำไปขายตามตลาดนัด นำไปเปิดร้านขายสองที่ คือ ตลาดนัดรถไฟศรีนครินทร์ และตลาดนัด Jodd fairs พระราม 9 ให้เยาวชนเรียนรู้จากากรลงมือทำ ลงสนามจริง ฝึกทักษะการทำงานต่างๆ เช่น การตรงต่อเวลา การรับผิดชอบหน้าที่และงานของตัวเอง การทำงานตามแผนที่ตัวเองวางไว้ ซึ่งช่วงเดือนที่มีการขายเสื้อผ้า เป็นช่วงที่ยังมีการระบาดของโควิด-19 จึงมีการปรับเปลี่ยนแผนอยู่ตลอดเวลา การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า การพูดคุยแนะนำสินค้า การแต่งตัวและบุคลิก รวมไปถึงใช้การจัดการข้อมูลสินค้า โดยใช้โปรแกรมพื้นฐานได้

การฝึกทำเล็บเจล

1. อบรมการทำเล็บเจล

โครงการได้เริ่มต้นด้วยการอบบรมขั้นพื้นฐานไปจนถึงการการใช้สีเจล ซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญในการทำเล็บเจล เช่น การดูแลผิวเล็บ การใช้อุปกรณ์ต่างๆอย่างถูกวิธี การดูแลรักษาอุปกรณ์ การทำสปาเท้า และนอกจากได้เรียนรู้อุปกรณ์ต่างๆแล้ว เยาวชนยังได้เรียนรู้เทคนิคในการทาสีและทำลวดลายให้สวยงาม เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า


2. มอบอุปกรณ์สำหรับเปิดร้าน

เนื่องจากเด็กและเยาวชนไม่มีต้นทุนในการซื้ออุปกณณ์ บวกกับอุปกรณ์มีราคาแพงจึงทำให้การเริ่มต้นเปิดร้านของตนเองเป็นเรื่องยาก ทางโครงการจึงได้มีการมอบอุปกรณ์สำหรับเปิดร้านให้กับเด็กเยาวชนที่ได้ผ่านการอบรมจากทางโครงการ เพื่อเป็นการตั้งต้นต่อไป

3. เปิดร้านทำเล็บเจล 

หลังจากที่ผ่านการอบรมและได้รับอุปกรณ์ทั้งหมดแล้ว ทางโครงการให้เยาวชนได้เรียนรู้จากากรลงมือทำ โดยการเปิดร้านทั้งในชุมชนและทางออนไลน์ เพื่อฝึกทักษะการทำงานต่างๆ เช่นเดียวกับกิจกรรมเสื้อผ้ามือสอง ไม่ว่าจะเป็น การตรงต่อเวลา การรับผิดชอบหน้าที่และงานของตัวเอง การทำงานตามแผนที่ตัวเองวางไว้ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า การพูดคุยกับลูกค้า การแต่งตัวและบุคลิก รวมไปถึงใช้การจัดการข้อมูลสินค้า การทำรายรับรายจ่าย และสต๊อกสินค้าเพื่อไม่มีสินค้าหมดอายุก่อนได้ใช้งาน โดยใช้โปรแกรมพื้นฐาน  


โอปอล

หนูรู้สึกว่ามันโอเคนะคะ เพราะว่าตอนแรกหนูไม่มีพื้นฐานอะไรเลย ไม่รู้จักเลยว่าเล็บเจลคืออะไร พอไปเรียนก็ทำให้เรารู้ว่า ถ้าเราออกมาเราต้องซื้ออะไรบ้าง เบสมีไว้ทำอะไร ท็อปโค้ดมีไว้ทำอะไร มันคือพื้นฐาน หนูอยากกลับไปเปิดร้านที่บ้านเกิด อยู่ที่จังหวัดพะเยา หนูอยากทำงานมีเงินเก็บเงินได้เยอะๆก่อน แล้วก็จะได้ทำเป็นห้องเล็กๆของตัวเองไว้ตอนรับลูกค้า มีที่สวยๆให้ลูกค้าถ่ายคู่กับเล็บของตัวเอง  

( เด็กในชุมชนคลองเตย โครงการสร้างอาชีพ เพื่อเด็กๆขาดโอกาสในชุมชนคลองเตย - เล็บเจล )


ดั๋ง

โครงการเสื้อผ้ามือสองทำให้หนูได้เรียนรู้ และได้ทักษะในด้านต่าง ๆ มากขึ้น เช่น ทักษะการสื่อสาร ทักษะการจัดการไม่ว่าจะเป็น การจัดการปัญหาหน้าร้านหรือการเลือกเสื้อผ้าที่เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้า หรือการทำบัญชี .

..แต่สิ่งสำคัญอีกสิ่งหนึ่ง คือ ช่วยให้หนูมีเงินเก็บเพื่อใช้จ่ายต่างๆ เช่น จ่ายค่าเทอม ช่วยจ่ายค่าไฟค่าน้ำที่บ้าน ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ และเก็บไว้เป็นทุนการศึกษาค่ะ 

โครงการนี้ไม่ได้เป็นแค่การช่วยหรือผลักดันให้หนู ไปข้างหน้าอย่างเดียว แต่จะมีเสริมสร้างความรู้ และทักษะระหว่างทางให้ด้วยค่ะ 

ปัจจุบันหนูก็ยังเป็นทีมงานที่ช่วยงานในโครงการ “แต้มฝัน ปันรักปันของ” และหน้างานอื่น ๆ ที่เข้ามาค่ะ" 

( เด็กในชุมชนคลองเตย โครงการสร้างอาชีพ เพื่อเด็กๆขาดโอกาสในชุมชนคลองเตย - เสื้อผ้ามือสอง )

ขอบคุณผู้บริจาคทุกท่านค่ะ
Read more »
See all project updates

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

     คลองเตย เป็นชุมชนแออัดที่มีขนาดใหญ่ในประเทศไทย มีประชากรมากกว่าหนึ่งแสนคน จากการนำเสนอของสื่อต่างๆ จะเห็นได้ว่าชุมชนคลองเตยมีปัญหาที่ทับซ้อนมากมาย เช่น ปัญหาเรื่องของที่อยู่อาศัย ความรุนแรง ยาเสพติด ปัญหาทางด้านการศึกษา หรือเศรษฐกิจในครัวเรือน เป็นต้น

    ชุมชนโรงหมู ชุมชนบ้านมั่นคง ชุมชนแฟลต 23-24-25 และชุมชนริมคลองวัดสะพานนี้ คือ 4 ชุมชนจาก 46 ชุมชนในเขตคลองเตย ที่กลุ่มอาสาสมัครคลองเตยดีจังทำงานมานานกว่า 9 ปี โดยการใช้ดนตรีและศิลปะ พัฒนาเด็กเยาวชน จึงได้เห็นปัญหาต่าง ๆ ตามที่กล่าวมาข้างต้น โดยเฉพาะประเด็นเรื่องการศึกษา และฐานะทางครอบครัวที่มีความสัมพันธ์กัน

    “วันนี้ให้น้องหยุดเรียน เพราะป้าไม่มีเงินค่าขนมให้น้อง”  หนึ่งในบทสนทนาของกลุ่มคลองเตยดีจัง กับผู้ปกครองของเด็กชุมชนริมคลองวัดสะพาน จากการลงพื้นที่สำรวจความเป็นอยู่ของเด็กและเยาวชนในชุมชนคลองเตย 4 ชุมชน มีเด็กเยาวชนในชุมชนจำนวน 1,207 คน จากประชากรทั้งหมด 5,013 คน พบว่า มีเด็กมากกว่า 40 คนที่ออกจากระบบการศึกษาเรียบร้อยแล้ว และอีก 190 คนที่กำลังอยู่ในกลุ่มเสี่ยงทางการศึกษา เพราะฐานะทางครอบครัวที่ยากจน ผู้คนส่วนใหญ่มีอาชีพหาเช้ากินค่ำ และอีกหลายคนตกงาน แถมหนี้สิน-รายวันก็มาทุกวัน นี้จึงเป็นเหตุผลที่ทำให้การศึกษาถูกมองว่าเป็นเรื่องเสียเวลา การออกจากระบบการศึกษาเพื่อหวังทำงานแบ่งเบาภาระครอบครัวจึงเป็นทางออกที่ดีที่สุด แต่ด้วยเศรษฐกิจที่กำลังทรุดหนักแบบนี้ ประกอบกับความรู้และไม่มีทักษะเฉพาะติดตัวมากนัก การหารายได้จึงเป็นไปได้ยาก

    คลองเตยดีจัง จึงมีแนวคิดที่จะจัดกิจกรรมให้เด็กได้พัฒนาทักษะชีวิต พัฒนาทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น การสื่อสาร การบริหารเวลา ควบคู่กับ Hard skill ที่เป็นทักษะความรู้ทางวิชาชีพพร้อมกับสร้างรายได้ให้กับเด็กเยาวชนทั้ง 4 ชุมชน โดยได้เริ่มออกแบบกิจกรรมหลักสูตรที่คาดว่าจะเป็นไปได้ ได้แก่ การขายเสื้อผ้ามือสอง และเพนท์เล็บเจล โครงการหวังว่า เด็กที่เข้าร่วมกิจกรรมจะมีโอกาสสร้างรายได้ให้กับตนเอง แบ่งเบาภาระครอบครัวในเบื้องต้นลงได้ และสามารถต่อยอดเป็นอาชีพให้แก่เด็กเยาวชนได้ในอนาคต

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

ขั้นตอนการดำเนินงาน

1. วางแผนหลักสูตร

2. เปิดรับสมัครเด็กเข้าร่วมโครงการ โดยดำเนินการดังนี้

    1) ประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางโทรศัพท์ไปยังกลุ่มเป้าหมาย

    2) ประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่านเสียงตามสายแต่ละชุมชน

    3) ติดต่อแกนนำธรรมชาติ(คนในชุมชนที่เป็นที่เคารพ นับถือ) เพื่อช่วยประชาสัมพันธ์

    4) ติดโปสเตอร์เปิดรับสมัครตามร้านค้าชุมชน

    5) แจกใบปลิวประชาสัมพันธ์กิจกรรมตามบ้าน

3. ประชาสัมพันธ์ผ่านเพจ Facebook เพื่อรับบริจาคเสื้อผ้า และระดมทุนในการจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับ Workshop

4. ประชุมและแนะนำแนวทางการศึกษาให้กับเด็กที่เข้าร่วมโครงการ

5. ทำระบบคัดแยกเสื้อผ้า โดยให้เด็กที่เข้าร่วมโครงการมาเรียนรู้ และคัดแยกร่วมกัน 

6. จัดกิจกรรม workshop ตามหลักสูตรที่วางไว้  ดังนี้

    1) เรียนและฝึกทักษะการขายเสื้อผ้ามือสอง และการทำเล็บเจล 4 ครั้ง  โดยเรียนเรื่องการขายออนไลน์ การวางแผนระบบการเงิน การวิเคราะห์ต้นทุนที่เหมาะสม

การทำแผนการตลาด การผลิตสื่อและการหากลุ่มเป้าหมาย ฯลฯ

    2) ลงพื้นที่ตลาดเพื่อทดลองขาย 4 ครั้ง 

7. สรุปผลการดำเนินโครงการข้อมูลภาคี, พาร์ทเนอร์

           กลุ่ม Music sharing เกิดจากกลุ่มอาสาสมัครนักดนตรีที่รวมตัวกัน โดยเริ่มจากการเปิดขอรับบริจาคเครื่องดนตรีและสอนดนตรีให้กับเด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาส เช่น เด็กเยาวชนในพื้นที่ชายแดน เด็กชาติพันธุ์ เด็กในพื้นที่สลัมอื่น ๆ

          ปัจจุบันมีพื้นที่ดำเนินการหลักอยู่ในชุมชนคลองเตย จึงใช้ชื่อโครงการว่า “คลองเตยดีจัง” โดยใช้กระบวนการทางด้านดนตรีและศิลปะในการพัฒนาเด็กและเยาวชน มาเป็นเวลากว่า 8 ปี ซึ่งทำงานกับเด็กและเยาวชนหลากหลายวัยจะมีการออกแบบกิจกรรมเพื่อให้เหมาะสมกับช่วงวัยและลักษณะเด็กในพื้นที่นั้น ๆ ด้วย และการทำงานกับเด็ก เยาวชน 7 ปีที่ผ่านมา มีเด็กในชุมชนที่สามารถพัฒนาตนเองขึ้นมาเป็นครูอาสาสมัตรสอนดนตรีได้ 4-5 คน

          ในส่วนเครือข่ายการทำงานจะมีการทำงานร่วมกับกรรมการชุมชน แกนนำตามธรรมชาติในชุมชน เชื่อมประสานความร่วมมือกับองค์กรภายนอกทั้งภาครัฐและภาคเอกชน


ผลการดำเนินการสร้างอาชีพ เพื่อเด็กๆขาดโอกาสในชุมชนคลองเตย 40 คน

13 July 2022

เด็กเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการอาศัยอยู่ในพื้นที่คลองเตย มีทั้งเด็กที่ยังอยู่ในระบบการศึกษาและdrop out จากระบบการศึกษาแล้ว แต่มีความสนใจอยากทำอาชีพสร้างรายได้เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัว ร่วมถึงการพัฒนาทักษะในด้านต่างๆผ่านการฝึกอาชีพ

กิจกรรมแบ่งเป็น 2 กิจกรรมหลัก คือ การทำธุรกิจเกี่ยวกับเสื้อผ้ามือสอง และ การฝึกทำเล็บเจล

การทำธุรกิจเกี่ยวกับเสื้อผ้ามือสอง

เด็กๆ จะได้เรียนรู้ ตั้งแต่

1. อบรมการขายเสื้อผ้ามือสอง

โครงการได้มีการ Workshop การขายเสื้อผ้า โดยการพาเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ ค้นหาตัวเอง ตั้งเป้าหมายของตนเอง ก่อนที่จะเลือกกลุ่มลูกขายที่เราต้องการขายสินค้าผ่านทางกิจกรรม รวมถึงการเรียนรู้วิธีได้ทดลองนำเสนอสินค้า การถ่ายรูปลงในโซเชียล

2. อบรมการใช้โปรแกรมออกแบบ Canva ทำ Poster และการวางแผนการสื่อสาร

โครงการมีการใช้สื่อโซเชียลมีเดียเป็นพื้นที่หลักในการประชาสัมพันธ์กิจกรรม โครงการจึงได้มีการอบรมให้เยาวชนสามารถออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ด้วยตนเอง โดยใช้โปรแกรม แพลตฟอร์มพื้นฐาน Canva ซึ่งเป็นโปรแกรมแพลตฟอร์มที่สามารถทำได้ง่าย และรวดเร็ว ให้เยาวชนได้ลองทำ และนอกจากการใช้เครื่องมือในการออกแบบแล้ว มีการฝึกให้เยาวชนรู้จักการวางแผนการสื่อสาร และให้เยาวชนแบ่งหน้าที่กันให้ชัดเจน


3. คัดแยกเสื้อผ้า ของใช้มือสองอื่นๆ

กระบวนการคัดแยกเสื้อผ้า และของใช้ เป็นการให้เยาวชนจะเข้ามาดูของทีได้รับบริจาคที่ คลองเตยดีจัง office ในทุกๆวัน 

และทำการคัดแยกของใช้ และเสื้อผ้า เพื่อดูว่าของใช้ชิ้นไหนสามารถนำไปสร้างรายได้ต่อได้

4. ขายเสื้อผ้าที่ตลาดนัด ฝึกการทำ stock สินค้า และการสรุปรายรับ-รายจ่ายประจำวัน

เสื้อผ้า หมวก กระเป๋า รองเท้ามือสองที่อยู่ในสภาพดีส่วนหนึ่งนำไปขายตามตลาดนัด นำไปเปิดร้านขายสองที่ คือ ตลาดนัดรถไฟศรีนครินทร์ และตลาดนัด Jodd fairs พระราม 9 ให้เยาวชนเรียนรู้จากากรลงมือทำ ลงสนามจริง ฝึกทักษะการทำงานต่างๆ เช่น การตรงต่อเวลา การรับผิดชอบหน้าที่และงานของตัวเอง การทำงานตามแผนที่ตัวเองวางไว้ ซึ่งช่วงเดือนที่มีการขายเสื้อผ้า เป็นช่วงที่ยังมีการระบาดของโควิด-19 จึงมีการปรับเปลี่ยนแผนอยู่ตลอดเวลา การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า การพูดคุยแนะนำสินค้า การแต่งตัวและบุคลิก รวมไปถึงใช้การจัดการข้อมูลสินค้า โดยใช้โปรแกรมพื้นฐานได้

การฝึกทำเล็บเจล

1. อบรมการทำเล็บเจล

โครงการได้เริ่มต้นด้วยการอบบรมขั้นพื้นฐานไปจนถึงการการใช้สีเจล ซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญในการทำเล็บเจล เช่น การดูแลผิวเล็บ การใช้อุปกรณ์ต่างๆอย่างถูกวิธี การดูแลรักษาอุปกรณ์ การทำสปาเท้า และนอกจากได้เรียนรู้อุปกรณ์ต่างๆแล้ว เยาวชนยังได้เรียนรู้เทคนิคในการทาสีและทำลวดลายให้สวยงาม เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า


2. มอบอุปกรณ์สำหรับเปิดร้าน

เนื่องจากเด็กและเยาวชนไม่มีต้นทุนในการซื้ออุปกณณ์ บวกกับอุปกรณ์มีราคาแพงจึงทำให้การเริ่มต้นเปิดร้านของตนเองเป็นเรื่องยาก ทางโครงการจึงได้มีการมอบอุปกรณ์สำหรับเปิดร้านให้กับเด็กเยาวชนที่ได้ผ่านการอบรมจากทางโครงการ เพื่อเป็นการตั้งต้นต่อไป

3. เปิดร้านทำเล็บเจล 

หลังจากที่ผ่านการอบรมและได้รับอุปกรณ์ทั้งหมดแล้ว ทางโครงการให้เยาวชนได้เรียนรู้จากากรลงมือทำ โดยการเปิดร้านทั้งในชุมชนและทางออนไลน์ เพื่อฝึกทักษะการทำงานต่างๆ เช่นเดียวกับกิจกรรมเสื้อผ้ามือสอง ไม่ว่าจะเป็น การตรงต่อเวลา การรับผิดชอบหน้าที่และงานของตัวเอง การทำงานตามแผนที่ตัวเองวางไว้ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า การพูดคุยกับลูกค้า การแต่งตัวและบุคลิก รวมไปถึงใช้การจัดการข้อมูลสินค้า การทำรายรับรายจ่าย และสต๊อกสินค้าเพื่อไม่มีสินค้าหมดอายุก่อนได้ใช้งาน โดยใช้โปรแกรมพื้นฐาน  


โอปอล

หนูรู้สึกว่ามันโอเคนะคะ เพราะว่าตอนแรกหนูไม่มีพื้นฐานอะไรเลย ไม่รู้จักเลยว่าเล็บเจลคืออะไร พอไปเรียนก็ทำให้เรารู้ว่า ถ้าเราออกมาเราต้องซื้ออะไรบ้าง เบสมีไว้ทำอะไร ท็อปโค้ดมีไว้ทำอะไร มันคือพื้นฐาน หนูอยากกลับไปเปิดร้านที่บ้านเกิด อยู่ที่จังหวัดพะเยา หนูอยากทำงานมีเงินเก็บเงินได้เยอะๆก่อน แล้วก็จะได้ทำเป็นห้องเล็กๆของตัวเองไว้ตอนรับลูกค้า มีที่สวยๆให้ลูกค้าถ่ายคู่กับเล็บของตัวเอง  

( เด็กในชุมชนคลองเตย โครงการสร้างอาชีพ เพื่อเด็กๆขาดโอกาสในชุมชนคลองเตย - เล็บเจล )


ดั๋ง

โครงการเสื้อผ้ามือสองทำให้หนูได้เรียนรู้ และได้ทักษะในด้านต่าง ๆ มากขึ้น เช่น ทักษะการสื่อสาร ทักษะการจัดการไม่ว่าจะเป็น การจัดการปัญหาหน้าร้านหรือการเลือกเสื้อผ้าที่เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้า หรือการทำบัญชี .

..แต่สิ่งสำคัญอีกสิ่งหนึ่ง คือ ช่วยให้หนูมีเงินเก็บเพื่อใช้จ่ายต่างๆ เช่น จ่ายค่าเทอม ช่วยจ่ายค่าไฟค่าน้ำที่บ้าน ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ และเก็บไว้เป็นทุนการศึกษาค่ะ 

โครงการนี้ไม่ได้เป็นแค่การช่วยหรือผลักดันให้หนู ไปข้างหน้าอย่างเดียว แต่จะมีเสริมสร้างความรู้ และทักษะระหว่างทางให้ด้วยค่ะ 

ปัจจุบันหนูก็ยังเป็นทีมงานที่ช่วยงานในโครงการ “แต้มฝัน ปันรักปันของ” และหน้างานอื่น ๆ ที่เข้ามาค่ะ" 

( เด็กในชุมชนคลองเตย โครงการสร้างอาชีพ เพื่อเด็กๆขาดโอกาสในชุมชนคลองเตย - เสื้อผ้ามือสอง )

ขอบคุณผู้บริจาคทุกท่านค่ะ
Budget plan

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 ค่า Art work เพื่อประชาสัมพันธ์ 1 ครัง 3,000.00
2 ค่ารถขนของสำหรับ workshop ขายเสื้อผ้ามือสอง วันละ 1,500 บาท 4 ครั้ง 6,000.00
3 ค่าอาหารและอาหารว่าง ระหว่างการ workshop ขายของออนไลน์ 8 ครั้ง วันละ 100 บาท 20 คน 16,000.00
4 ค่าเดินทางทีม Staff วัน workshop ขายของออนไลน์ ครั้งละ 500 บาท 5 คน 4 ครั้ง 10,000.00
5 ค่าตอบแทนวิทยากรด้านการขาย ครั้งละ 2,000 บาท 4 ครั้ง 8,000.00
6 ค่าเดินทางของเยาวชนที่เข้าร่วม workshop ขายของออนไลน์ วันละ 200 บาท จำนวน 20 คน 4 ครั้ง 16,000.00
7 ค่าอุปกรณ์การทำเล็บ ชุดละ 1,500 บาท 20 ชุด 30,000.00
8 ค่ารถขนอุปกรณ์สำหรับ workshop การทำเล็บเจล วันละ 1,500 บาท 4 ครั้ง 6,000.00
9 ค่าตอบแทนวิทยากร workshop การทำเล็บเจล ครั้งละ 2,000 บาท 4 ครั้ง 8,000.00
10 ค่าอาหารและอาหารว่าง ระหว่างการ workshop การทำเล็บเจล 8 ครั้ง วันละ 100 บาท 4 ครั้ง 16,000.00
11 ค่าเดินทางทีมStaff วัน workshop การทำเล็บเจล ครั้งละ 500 บาท 5 คน 4 ครั้ง 10,000.00
12 ค่าเดินทางของเยาวชนที่เข้าร่วม workshop การทำเล็บเจล วันละ 200 บาท จำนวน 20 คน 4 ครั้ง 16,000.00
13 ค่าเดินทางของเยาวชนที่เข้าร่วม workshop การขาย ที่ตลาด วันละ 200 บ. จำนวน 40 คน 4 ครั้ง 32,000.00
14 ค่าเดินทางStaff workshop การขาย ที่ตลาด วันละ 500 บ. จำนวน 5 คน 4 ครั้ง 10,000.00
15 ค่าInternet ครั้งละ 200 บาท จำนวน 20 คน 4 ครั้ง 16,000.00
16 บริหารจัดการ การประสานงานของทีมงาน เดือนละ 5,000 บาท 3 เดือน 15,000.00
17 ค่าวัสดุ อุปกรณ์ 10,000.00
18 ประชุมทีมงาน ครั้งละ 3,000 บาท 4 ครั้ง 12,000.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
240,000.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
24,000.00

ยอดระดมทุน
264,000.00