project เด็กและเยาวชน ผู้พิการและผู้ป่วย กลุ่มคนเปราะบาง

ห้องนอน (ไร้) หลังคาของน้องน้ำขิง

"วันไหนฝนตกแรง หนูกับปู่ต้องย้ายที่นอนไปนอนรวมกัน 9 คน ในห้องเล็ก ๆ ถ้าหนูมีห้องนอน หนูจะได้ไม่เปียกและไม่ต้องนอนเบียดกัน" คำพูดที่กลั่นออกมาจากส่วนลึกในใจของน้องน้ำขิง เพิงเล็ก ๆ ที่ไม่อาจกันละอองฝน น้องน้ำขิงเรียกมันว่า "ห้องนอน” ที่มีเพียงแคร่ไม้ ที่นอน มุ้ง และพัดลมตัวเก่า ห้องที่เป็นทั้งที่นอน ที่ทำการบ้าน ที่นั่งกินข้าว และที่นั่งเล่นของทุกคนในบ้าน มาทำให้"ความฝัน"ของน้ำขิงเป็นจริง มีบ้านที่ปลอดภัยสำหรับทั้ง 9 คนกัน

Duration 01 ม.ค. 2566 ถึง 31 มี.ค. 2566 Area ทั่วประเทศ

Current donation amount

55,226 THB

Target

128,546 THB
ดำเนินการไปแล้ว 43%
2 days left จำนวนผู้บริจาค 89

"วันไหนฝนตกแรง หนูกับปู่ต้องย้ายที่นอนไปนอนรวมกัน 9 คน ในห้องเล็ก ๆ ถ้าหนูมีห้องนอน หนูจะได้ไม่เปียกและไม่ต้องนอนเบียดกัน" คำพูดที่กลั่นออกมาจากส่วนลึกในใจของน้องน้ำขิง เพิงเล็ก ๆ ที่ไม่อาจกันละอองฝน น้องน้ำขิงเรียกมันว่า "ห้องนอน” ที่มีเพียงแคร่ไม้ ที่นอน มุ้ง และพัดลมตัวเก่า ห้องที่เป็นทั้งที่นอน ที่ทำการบ้าน ที่นั่งกินข้าว และที่นั่งเล่นของทุกคนในบ้าน มาทำให้"ความฝัน"ของน้ำขิงเป็นจริง มีบ้านที่ปลอดภัยสำหรับทั้ง 9 คนกัน

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

"วันไหนฝนตกแรง หนูกับปู่ต้องย้ายที่นอนไปนอนรวมกัน 9 คน ในห้องเล็ก ๆ ถ้าหนูมีห้องนอน หนูจะได้ไม่เปียกและไม่ต้องนอนเบียดกัน" คำพูดประโยคสั้น ๆ ที่กลั่นออกมาจากส่วนลึกในใจของน้องน้ำขิง ทั้งที่ความเป็นจริงเด็กน้อยรู้ดีว่ามันยังคงเป็นเพียงแค่ "ความฝัน" ที่ยากจะเป็นจริงได้ เพิงเล็ก ๆ ที่ไม่อาจกันละอองฝน น้องน้ำขิงเรียกมันว่า "ห้องนอน” ที่มีเพียงแคร่ไม้ ที่นอน มุ้ง และพัดลมตัวเก่า อยู่ภายใต้โครงไม้ผุพังที่ถูกยึดโยงกับผืนผ้าใบเก่าขาด ห้องที่เป็นทั้งที่นอนของน้องน้ำขิงกับปู่ ที่ทำการบ้านของหลาน ๆ ที่นั่งกินข้าว และที่นั่งเล่นของทุกคนในบ้าน

ความฝันที่จะมีบ้านช่วยคุ้มแดด กันฝน ยังคงไกลเกินเอื้อมของเด็กน้อย เพราะทุกวันนี้เสาหลักมีเพียงย่ากับปู่ที่ป่วยด้วยโรคเก๊าท์ หัวใจขาดเลือด และรายได้เดือนละประมาณ 2,000 บาท ที่ป้าส่งมาเป็นค่าเลี้ยงดูหลาน ๆ แต่ด้วยความรักแม้ในวันที่ปู่ไม่สบายแทบไม่มีเรี่ยวแรงก็ยังพยายามกัดฟันขับซาเล้งไปส่งหลาน เพราะไม่อยากให้ทั้งหมดต้องขาดเรียน และจากรายได้ที่มีทำให้อาหารจานหลักของครอบครัว จึงหนีไม่พ้น "น้ำพริกและข้าว" ผลผลิตจากพื้นนาจำนวน 2 ไร่ แต่หากปีไหนฝนน้อย ข้าวในนาน้อย ข้าวแทบจะไม่พอกิน ส่วนอาหารมื้อพิเศษหาได้จากธรรมชาติ เช่น ปลา หน่อไม้ เห็ด ฯลฯ

ขอชวนทุกท่านมาร่วมสานฝันของเด็กน้อยให้เป็นจริง ด้วยการสมทบสร้างบ้านให้กับน้องน้ำขิง และเด็กด้อยโอกาสในความดูแลของมูลนิธิฯ เพื่อให้พวกเขา กิน อยู่ นอนหลับ และปลอดภัย


ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

ขั้นที่ 1 การสำรวจ เก็บรวบรวมข้อมูล

ขั้นที่ 2 วางแผนให้ความช่วยเหลือ

ขั้นที่ 3 ดำเนินการให้ความช่วยเหลือ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.เพื่อเด็กและเยาวชนฯ

ไม่มีข้อมูล

Budget plan

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 อิฐบล็อค 1,500 ก้อน 21,000.00
2 หินกรวด+ทราย 10 คิว 7,000.00
3 ปูน 50 กระสอบ 5,500.00
4 เสาปูน 11 ต้น 8,800.00
5 ประตู 4 ชุด 11,360.00
6 หน้าต่าง 5 ชุด 2,715.00
7 อุปกรณ์อื่น ๆ เช่น เหล็กเส้น เหล็กกล่อง ไม่ฝา สกรู ฯลฯ ตามจริง 60,485.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
116,860.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
11,686.00

ยอดระดมทุน
128,546.00

Donate to
ห้องนอน (ไร้) หลังคาของน้องน้ำขิง

Amount
Payment Methods

Pay by scan/upload QR code via mobile banking application of Siam Commercial bank, TMB bank, Krungthai bank, Bangkok bank, Krungsri bank, Thanachart bank, Kasikorn bank, GSB Bank

You will get the QR code after you confirm donation.

Tax Deduction

การบริจาคด้วย QR Code ชื่อ- นามสกลุ บนใบเสร็จเพื่อลดหย่อนภาษีจะเป็นชื่อเจ้าของบัญชี Mobile banking
Filling out to send confirmation email
Filling out to send confirmation email

We will send receipt to your email after donation succeed.


Credit card information will be securely processed by provider with international standard PCI-DSS Compliant Omise logo

Invite Friends