project เด็กและเยาวชน สิ่งแวดล้อม

Yes, We can! เริ่มที่คุณ On Tour รณรงค์การลดฝุ่นและลดขยะ

รณรงค์ให้ปั่นจักรยานเพื่อลดฝุ่น และจัดกิจกรรมให้ความรู้และปลูกจิตสำนึกการลดขยะและแยกขยะ ระดับประถมศึกษา (Trash Education for Kids) ตลอดปี 2564

Duration 1 ปี Area อยุธยา กรุงเทพ และจังหวัดในเขต EEC คือ ชลบุรี ระยอง

Current donation amount

6,090 THB

Target

363,000 THB
ดำเนินการไปแล้ว 2%
257 days left จำนวนผู้บริจาค 10

ปัญหาฝุ่น PM 2.5 มีมาโดยตลอด และจากภาพข่าวปีที่ผ่านมาตึกวิวหายไปเลย แรกๆ บางคนนึกว่าเป็นหมอก ที่สำคัญอาการป่วยของคนเห็นชัดเจนมากขึ้นโดยเฉพาะผู้สูงอายุและในเด็ก สิ่งที่พวกเราจะช่วยกันได้คือการลดปริมาณการใช้รถ

สาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดฝุ่นพิษ PM2.5 มาจากแหล่งต้นกำเนิด 3 ส่วน คือ รถยนต์ , การเผาที่โล่งแจ้ง และ สภาพความกดอากาศต่ำ โดยรถยนต์ส่วนตัวเป็นแหล่งต้นกำเนิดฝุ่นกว่าร้อยละ 75

สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) วิจัยพบว่า "รถยนต์" เป็นพาหนะที่ก่อให้เกิดฝุ่นพิษมากที่สุดร้อยละ 75.4 แต่ละวันในกรุงเทพมหานคร มีปริมาณรถยนต์สัญจรผ่านกว่าวันละ 10 ล้านคัน อย่างไรก็ตาม เมื่อช่วงเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 62 ที่ผ่านมา ทางกรมควบคุมมลพิษร่วมกับหลายหน่วยงานออกมาตรการเร่งด่วนเพื่อแก้ปัญหา รวมถึงการขอความร่วมมือหน่วยงานเกี่ยวข้องลดการใช้รถยนต์ส่วนตัว แต่ยังไม่สำเร็จเท่าที่ควร ส่วนมาตรการคุมเข้มเวลาสัญจรของกลุ่มรถบรรทุกที่ผ่านเส้นทางเข้ากรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะเส้นทางพระราม 2 และเส้นทางอื่นๆ ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรกวดขันเวลาที่ห้ามรถบรรทุกวิ่งผ่านตามกฎหมายกำหนด เพื่อลดปริมาณการติดขัดสะสมของสภาพการจราจร รวมถึงขอให้ยังคุมเข้มมาตรการตรวจจับควันดำรถยนต์ส่วนบุคคล และ รถโดยสารสาธารณะ ที่ถือเป็นมาตรการที่ดำเนินการต่อเนื่อง ซึ่งช่วงนั้นตรวจสอบควันดำได้กว่า 44,000 คัน โดยจำนวนนี้ร้อยละ 30 เป็นกลุ่มรถบรรทุก และร้อยละ 20 เป็นกลุ่มรถยนต์กระบะ
ข้อมูลจาก: https://news.thaipbs.or.th/content/287686 

อีกหนึ่งในปัญหาที่สำคัญในปัจจุบันคือขยะพลาสติก โดยเฉพาะพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งที่มีปริมาณการใช้เพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก และเป็นประเภทขยะที่ย่อยสลายได้ยาก ทำให้เกิดไมโครพลาสติกที่กำลังปนเปื้อนห่วงโซ่อาหารของมนุษย์ ทั้งน้ำดื่ม เกลือทะเล อาหารทะเล รวมทั้งเข้าสู่ร่างกายมนุษย์

ตลอดปีที่ผ่านมา มีภาพข่าวสูญเสียสัตว์ทะเลหายากจากปัญหาขยะในทะเลมากเป็นประวัติการณ์ โดยเฉพาะ พะยูน ที่มีอัตราการตายเพิ่มขึ้นถึงเท่าตัวจากปีก่อนๆ!
แต่คำถามคือ ขยะที่ลอยเกลื่อนทะเลมาจากไหน?

ข้อมูลจาก กรมควบคุมมลพิษ แจ้งว่า ขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายปี 2561 มีมากกว่า 27.8 ล้านตัน เพิ่มขึ้น จากปี 2560 ถึง 1.64% และ 17% ของขยะมูลฝอยทั้งประเทศมาจากกรุงเทพฯ เมื่อดูภาพรวมของขยะ พบว่า ขยะถูกกำจัดอย่างไม่ถูกต้องถึง 1 ใน 4 หรือคิดเป็น 27%
นั่นคือ ที่มาว่าขยะจากบกปะปนสู่ทะเล ส่งผลให้สัตว์ทะเลป่วยและตาย

เพื่อสร้างความตระหนักเรื่องขยะพลาสติกและการแยกขยะให้กับเยาวชนและประชาชนผ่านกิจกรรมและการมีส่วนร่วมของดารานักแสดง มูลนิธิคุณ (KHUN Foundation) จึงได้ดำเนินโครงการ #แยกเหอะ ร่วมกับพันธมิตรหลากหลายองค์กรเพื่อรณรงค์การลดขยะพลาสติกและการแยกขยะอย่างเป็นรูปธรรม โดย 2 ปี ที่ผ่านมา มูลนิธิฯ ร่วมกับคุณก้อง สหรัถ สังคปรีชาจัดทำคลิปวิดีโอ 4 ชิ้นงาน เพื่อรณรงค์ให้คนใช้ถุงผ้าและแยกขยะลดขยะจากกล่องโฟมและ กล่องพลาสติกด้วยการพกภาชนะส่วนตัวไปซื้ออาหาร


มูลนิธิคุณและพันธมิตรจัดทำโครงการ “ส่งเสริมความรู้ และปลูกจิตสำนึก ด้านการลด และแยกขยะ ระดับประถมศึกษา” โดยมีเป้าหมายให้ความรู้เด็กและเยาวชน ที่มีอายุตั้งแต่ 3-12 ปี มีทักษะในการแยกขยะ 3R คือ Reduce การลดการใช้, Reuse เพิ่มการใช้ซ้ำ และRecycle นำกลับมาใช้ นอกจากนี้ มูลนิธิคุณยังทำงานด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และช่วยน้องหมาแมวจร ที่จริงทั้งสามอย่างนี้มันเกี่ยวเนื่องกันในหลายมิติ อย่างปั่นจักรยานนอกจากได้ช่วยเรื่องลดฝุ่นแล้ว ยังช่วยเรื่องสุขภาพแข็งแรง และหากได้ปั่นจักรยานในที่สวยสวยก็จะมีสุขภาพจิตที่ดี

โครงการนี้จัดกิจกรรมต่อเนื่อง โดยเริ่มที่โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน จังหวัดอยุธยา เป็นที่แรก ซึ่งทีมงานมูลนิธิคุณนัดประชุมทีมงานเทศบาลและสำรวจพื้นที่วันเสาร์ที่ 28 พย. 2563 นี้ และจัดกิจกรรมในโรงเรียนในกทม. ซึ่งจะประสานงานกับกลุ่มผู้อยู่อาศัยที่คลองบางจาก และรองผู้ว่ากทม. ในเดือนธันวาคม 2563 โดยตั้งเป้าว่าจะจัดกิจกรรมเดือนละ 1 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 24 โรงเรียน ภายในเดือนธันวาคม 2565

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

ก. เปิดตัวโครงการปั่นจักรยานรณรงค์ให้ลดการใช้รถยนต์ วันที่ 18 ตุลาคม 2563 และสัญจรไปตามจังหวัด เช่น อยุธยา เป็นที่แรก โดยทีมงานของคุณเจฟฟรี ดร.ภูมิ ร่วมกับผู้บริหารเทศบาลและบุคคลที่สนใจ

ข. จัดโครงการ “ส่งเสริมความรู้ และปลูกจิตสำนึก ด้านการลด และแยกขยะ ระดับประถมศึกษา” โดยมีเป้าหมายให้ความรู้เด็กและเยาวชน ที่มีอายุตั้งแต่ 3-12 ปี มีทักษะในการแยกขยะ 3 R เพราะจะทำให้ขยะลดลงและเพิ่มการนำทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่ ผ่านรูปแบบการสอนและกิจกรรม ดังนี้

1. แสดงนิทานโดยใช้หุ่นเชิดที่ชื่อ “ปลาวาฬน้อยท้องผูก” ที่มีผองเพื่อนมาค้นหาความจริงว่าทำไมปลาวาฬน้อยถึงท้องผูก และจะช่วยปลาวาฬตัวนั้นได้อย่างไร

2. Puppet Show แสดงสดให้เด็กในโรงเรียน พร้อมทำกระบวนการสอนการคัดแยกขยะผ่านหุ่นปลาวาฬท้องผูกที่ไปถามสัตว์ต่างๆ ถึงวิธีแก้แต่ก็ไม่สำเร็จ สุดท้ายไปพบคุณนกฮูกที่ตัดสินใจบินเข้าไปในปากวาฬจนพบความจริงที่ว่ามีขยะมากมายในท้องปลาวาฬ

ค. ผลิตสื่อเกี่ยวกับการแยกขยะให้ถูกวิธี รวมถึงการให้ความรู้เรื่องการลดขยะและแยกขยะผ่านคลิปทุกที่ที่โครงการจัดกิจกรรม เผยแพร่ทางเฟสของมูลนิธิคุณและ bicycle diary fanpage และไอจีของเซเลปที่มาร่วมงานเช่น ก้อง สหรัถ

ง. ร่วมมือกับองค์กรรัฐเพื่อให้ความรู้เรื่องการลด-แยกขยะตามโรงเรียนและชุมชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด เช่น คณะสังคมศาสตร์ของมศว และผ่านกลุ่มของดร. บัณฑูร เศรษฐศิโรตน์ กรรมการปฎิรูปประเทศด้านพลังงาน ที่เป็นแกนนำในการรณรงค์เรื่องสิ่งแวดล้อมกับภาครัฐต่างๆ ซึ่งดร. บัณฑูร เศรษฐศิโรตน์ มาร่วมกิจกรรมของมูลนิธิคุณนี้ด้วย

จ. สรรหา Net Idol หรือผู้ทรงอิทธิพลในแต่ละแขนงมาร่วมเป็นแกนหลักในการทำประชาสัมพันธ์โครงการ

ประโยชน์ของโครงการ

  1. การนำนิทานและ Puppet Show เข้าไปสอนในโรงเรียน ประโยชน์ที่จะได้คือ เด็กและผู้ปกครองตื่นตัวมากขึ้น และเข้าใจพื้นฐานขั้นต้นของการแยกขยะ 
  2. ปลูกจิตสำนึกให้คนตระหนักถึงประโยชน์การลดใช้พลาสติก โดยปรับให้เข้ากับยุคสมัยโดยผ่าน Social Media (Viral VDO)
  3. ลดปริมาณการใช้รถ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเดินทางระยะสั้น

สมาชิกในทีม

  • กลุ่มองค์กรและผู้สนับสนุนที่มีใจรักษ์สิ่งแวดล้อม นำโดยก้อง สหรัถ และคุณจิ๋วปรางค์ทิพย์ อนันตวิภาต แห่งมูลนิธิคุณ
  • โดยมีแนวร่วมหลักคือกลุ่มอาจารย์และนักศึกษาจากคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • บริษัท เอส.ดี.เจ. อินเตอร์ จำกัด เจ้าของแบรนด์ N Joy ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนแบบย่อยสลายและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
  • คุณเจฟฟรี่ เบญจกุล จาก Bicycle Diary 
ไม่มีข้อมูล

Budget plan


รายการจำนวนจำนวนเงิน(บาท)
1. จัดแสดง Puppet Show ในโรงเรียนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โรงเรียนละ 25,000 บาท6 โรงเรียน150,000
2. จัดแสดง Puppet Show ในโรงเรียนในพื้นที่ต่างจังหวัด โรงเรียนละ 30,000 บาท 6 โรงเรียน180,000
3. ค่าดำเนินงานเทใจดอทคอม 10%
(ค่าระบบออนไลน์ ต้นทุนค่าธรรมเนียมธนาคารและ payment gateway ค่าคัดกรองโครงการ ตรวจสอบ ติดตาม วัดผล และรายงานความคืบหน้า)

33,000
รวม
363,000

ร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรม 12 โรงเรียน ตลอดปี 2564

Donate to
Yes, We can! เริ่มที่คุณ On Tour รณรงค์การลดฝุ่นและลดขยะ

Amount
Payment Methods

Pay by scan/upload QR code via mobile banking application of Siam Commercial bank, TMB bank, Krungthai bank, Bangkok bank, Krungsri bank, Thanachart bank, Kasikorn bank, GSB Bank

You will get the QR code after you confirm donation.

Leave blank to donate anonymously

We will send receipt to your email after donation succeed.

· Delete
House number, Street number
Sub-district, District, Province, Postal Code

Credit card information will be securely processed by provider with international standard PCI-DSS Compliant Omise logo

Invite Friends