project เด็กและเยาวชน สิ่งแวดล้อม

Yes, We can! เริ่มที่คุณ On Tour รณรงค์การลดฝุ่นและลดขยะ

รณรงค์ให้ปั่นจักรยานเพื่อลดฝุ่น และจัดกิจกรรมให้ความรู้และปลูกจิตสำนึกการลดขยะและแยกขยะ ระดับประถมศึกษา (Trash Education for Kids) ตลอดปี 2564 - 2565 (ขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19)

Duration 1 ปี Area อยุธยา กรุงเทพ และจังหวัดในเขต EEC คือ ชลบุรี ระยอง

Current donation amount

1,175,400 THB

Target

2,783,000 THB
ดำเนินการไปแล้ว 42%
จำนวนผู้บริจาค 38

สำเร็จแล้ว

Project updates

กิจกรรมให้ความรู้และปลูกจิตสำนึกการลดขยะและแยกขยะ ปี 2565

23 March 2023

กิจกรรมในปี 2565 ที่มูลนิธิคุณได้ดำเนินการ มีดังนี้

4 เมษายน 2565 – มูลนิธิคุณ (KHUN Foundation) ร่วมจัดกิจกรรมในโครงการส่งเสริมการใช้เศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อจัดการปัญหาขยะทะเล กับองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ประจำประเทศไทย เทศบาลนครภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต มูลนิธิเพื่อสิ่งแวดล้อมภูเก็ต เพื่อรณรงค์การลดขยะพลาสติกและการแยกขยะที่ถูกต้องผ่านการแสดงละครหุ่นเชิด (Puppet Show) และการเสวนาเรื่องบทบาทของเยาวชนในการลดพลาสติก ในพิธีปิดโครงการจัดการและลดพลาสติกภาคครัวเรือนและธุรกิจ จังหวัดภูเก็ต (Less Plastic Phuket) ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต   

10 สิงหาคม 2565 – มูลนิธิคุณ (KHUN Foundation) จัดโครงการส่งเสริมความรู้ และปลูกจิตสำนึก ด้านการลดและแยกขยะ ระดับประถมศึกษา ผ่านการแสดงละครหุ่นเชิด (Puppet show) ชุด “DoDo & Friends” ตอน...วาฬน้อยท้องผูก ณ โรงเรียนศูนย์รวมน้ำใจ เขตคลองเตย กทม. ในวันที่ 10 สิงหาคม 2565 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการให้ความรู้เรื่อง 3R ได้แก่ การลดการใช้ (Reduce) เพิ่มการใช้ซ้ำ (Reuse) และนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนระดับอนุบาลและประถมศึกษา จำนวน 700 คน โดยมีนางสาวปิยธิดา นิยม ผู้อำนวยการเขตคลองเตย นายชาญวิทย์ พวงมาเทศ ผู้อำนวยการโรงเรียนศูนย์รวมน้ำใจ พร้อมคณะครูและนักเรียน ทีมดาราศิลปิน และทีม Supranational Thailand เข้าร่วมกิจกรรม  

11 สิงหาคม 2565 – มูลนิธิคุณ (KHUN Foundation) จัดโครงการส่งเสริมความรู้ และปลูกจิตสำนึก ด้านการลดและแยกขยะ ระดับประถมศึกษา ผ่านการแสดงละครหุ่นเชิด (Puppet show) ชุด “DoDo & Friends” ตอน...วาฬน้อยท้องผูก ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาธิต มศว.) อ.องครักษ์ จ.นครนายก ในวันที่ 11 สิงหาคม 2565 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการให้ความรู้เรื่อง 3R ได้แก่ การลดการใช้ (Reduce) เพิ่มการใช้ซ้ำ (Reuse) และนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียน จำนวน 700 คน ทั้งนี้ กิจกรรมภายในงานนอกจากการแสดงละครหุ่นเชิดแล้ว ยังมีการแสดงกลองชุดจากขยะรีไซเคิล การเล่นเกม ตอบคำถาม ชิงของรางวัลต่าง ๆ อีกด้วย และมีดาราศิลปินร่วมให้สัมภาษณ์ถึงความรู้สึกกับกิจกรรมของมูลนิธิคุณ และจะเป็นกระบอกเสียงให้สังคมอย่างไร   

7 ตุลาคม 2565 – มูลนิธิคุณ (KHUN Foundation) ผนึกกำลัง วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Ppc) เปิดเวทีบรรยายพิเศษ “WASTE MANAGEMENT AWARENESS” ส่งเสริมความรู้ - ปลูกจิตสำนึก การลด-แยกขยะ พร้อมนักแสดงรักษ์โลก ร่วมสร้างแรงบันดาลใจ เพื่อปลูกฝังให้บุคลากรของมหาวิทยาลัย เด็กและเยาวชน ได้มีการตระหนักต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น โดยการบรรยายพิเศษครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก

 • นางสาวปรางค์ทิพย์ อนันตวิภาต ประธานมูลนิธิคุณ ผู้มอบโอกาสให้กับสังคมเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น เหมือนที่เธอเคยได้รับโอกาส หัวข้อ Waste Management Awareness
 • ศาสตราจารย์ ดร.ปราโมช รังสรรค์วิจิตร คณบดี วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี (Ppc) และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มานิตย์ นิธิธนากุล รองคณบดีด้านวิชาการ และศาสตราจารย์ ดร.พิชญ์ ศุภผล รองคณบดีด้านนวัตกรรมองค์กร หัวข้อ Towards Net Zero Society
 • นายวีระชาติ โลห์ศิริ เจ้าของโรงงานผลิตกระสอบสาน ผู้นำขยะเศษกระสอบมาทำกระเป๋าแบรนดังระดับโลก หัวข้อ Project Zero Waste
 • เจฟฟรี่ เบญจกุลวิวัฒน์ นักปั่น และ ผู้ก่อตั้งเพจ Bicycle diary เปิดใจปั่น ปั่นเพื่อสุขภาพที่ดี และปั่นเพื่อสิ่งแวดล้อม ร่วมด้วย, บิ๊ก-ณทรรศชัย จรัสมาส, มิ้ม-รัตนาภรณ์ กลิ่นกุหลาบหิรัญ   
วิดีโอกิจกรรม

 
วิดีโอ : กิจกรรมวันเด็ก

 
วิดีโอ : สอนเด็กๆแยกขยะ

Read more »
See all project updates

ปัญหาฝุ่น PM 2.5 มีมาโดยตลอด และจากภาพข่าวปีที่ผ่านมาตึกวิวหายไปเลย แรกๆ บางคนนึกว่าเป็นหมอก ที่สำคัญอาการป่วยของคนเห็นชัดเจนมากขึ้นโดยเฉพาะผู้สูงอายุและในเด็ก สิ่งที่พวกเราจะช่วยกันได้คือการลดปริมาณการใช้รถ

สาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดฝุ่นพิษ PM2.5 มาจากแหล่งต้นกำเนิด 3 ส่วน คือ รถยนต์ , การเผาที่โล่งแจ้ง และ สภาพความกดอากาศต่ำ โดยรถยนต์ส่วนตัวเป็นแหล่งต้นกำเนิดฝุ่นกว่าร้อยละ 75

สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) วิจัยพบว่า "รถยนต์" เป็นพาหนะที่ก่อให้เกิดฝุ่นพิษมากที่สุดร้อยละ 75.4 แต่ละวันในกรุงเทพมหานคร มีปริมาณรถยนต์สัญจรผ่านกว่าวันละ 10 ล้านคัน อย่างไรก็ตาม เมื่อช่วงเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 62 ที่ผ่านมา ทางกรมควบคุมมลพิษร่วมกับหลายหน่วยงานออกมาตรการเร่งด่วนเพื่อแก้ปัญหา รวมถึงการขอความร่วมมือหน่วยงานเกี่ยวข้องลดการใช้รถยนต์ส่วนตัว แต่ยังไม่สำเร็จเท่าที่ควร ส่วนมาตรการคุมเข้มเวลาสัญจรของกลุ่มรถบรรทุกที่ผ่านเส้นทางเข้ากรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะเส้นทางพระราม 2 และเส้นทางอื่นๆ ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรกวดขันเวลาที่ห้ามรถบรรทุกวิ่งผ่านตามกฎหมายกำหนด เพื่อลดปริมาณการติดขัดสะสมของสภาพการจราจร รวมถึงขอให้ยังคุมเข้มมาตรการตรวจจับควันดำรถยนต์ส่วนบุคคล และ รถโดยสารสาธารณะ ที่ถือเป็นมาตรการที่ดำเนินการต่อเนื่อง ซึ่งช่วงนั้นตรวจสอบควันดำได้กว่า 44,000 คัน โดยจำนวนนี้ร้อยละ 30 เป็นกลุ่มรถบรรทุก และร้อยละ 20 เป็นกลุ่มรถยนต์กระบะ
ข้อมูลจาก: https://news.thaipbs.or.th/content/287686 

อีกหนึ่งในปัญหาที่สำคัญในปัจจุบันคือขยะพลาสติก โดยเฉพาะพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งที่มีปริมาณการใช้เพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก และเป็นประเภทขยะที่ย่อยสลายได้ยาก ทำให้เกิดไมโครพลาสติกที่กำลังปนเปื้อนห่วงโซ่อาหารของมนุษย์ ทั้งน้ำดื่ม เกลือทะเล อาหารทะเล รวมทั้งเข้าสู่ร่างกายมนุษย์

ตลอดปีที่ผ่านมา มีภาพข่าวสูญเสียสัตว์ทะเลหายากจากปัญหาขยะในทะเลมากเป็นประวัติการณ์ โดยเฉพาะ พะยูน ที่มีอัตราการตายเพิ่มขึ้นถึงเท่าตัวจากปีก่อนๆ!
แต่คำถามคือ ขยะที่ลอยเกลื่อนทะเลมาจากไหน?

ข้อมูลจาก กรมควบคุมมลพิษ แจ้งว่า ขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายปี 2561 มีมากกว่า 27.8 ล้านตัน เพิ่มขึ้น จากปี 2560 ถึง 1.64% และ 17% ของขยะมูลฝอยทั้งประเทศมาจากกรุงเทพฯ เมื่อดูภาพรวมของขยะ พบว่า ขยะถูกกำจัดอย่างไม่ถูกต้องถึง 1 ใน 4 หรือคิดเป็น 27%
นั่นคือ ที่มาว่าขยะจากบกปะปนสู่ทะเล ส่งผลให้สัตว์ทะเลป่วยและตาย

เพื่อสร้างความตระหนักเรื่องขยะพลาสติกและการแยกขยะให้กับเยาวชนและประชาชนผ่านกิจกรรมและการมีส่วนร่วมของดารานักแสดง มูลนิธิคุณ (KHUN Foundation) จึงได้ดำเนินโครงการ #แยกเหอะ ร่วมกับพันธมิตรหลากหลายองค์กรเพื่อรณรงค์การลดขยะพลาสติกและการแยกขยะอย่างเป็นรูปธรรม โดย 2 ปี ที่ผ่านมา มูลนิธิฯ ร่วมกับคุณก้อง สหรัถ สังคปรีชาจัดทำคลิปวิดีโอ 4 ชิ้นงาน เพื่อรณรงค์ให้คนใช้ถุงผ้าและแยกขยะลดขยะจากกล่องโฟมและ กล่องพลาสติกด้วยการพกภาชนะส่วนตัวไปซื้ออาหาร


มูลนิธิคุณและพันธมิตรจัดทำโครงการ “ส่งเสริมความรู้ และปลูกจิตสำนึก ด้านการลด และแยกขยะ ระดับประถมศึกษา” โดยมีเป้าหมายให้ความรู้เด็กและเยาวชน ที่มีอายุตั้งแต่ 3-12 ปี มีทักษะในการแยกขยะ 3R คือ Reduce การลดการใช้, Reuse เพิ่มการใช้ซ้ำ และRecycle นำกลับมาใช้ นอกจากนี้ มูลนิธิคุณยังทำงานด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และช่วยน้องหมาแมวจร ที่จริงทั้งสามอย่างนี้มันเกี่ยวเนื่องกันในหลายมิติ อย่างปั่นจักรยานนอกจากได้ช่วยเรื่องลดฝุ่นแล้ว ยังช่วยเรื่องสุขภาพแข็งแรง และหากได้ปั่นจักรยานในที่สวยสวยก็จะมีสุขภาพจิตที่ดี

โครงการนี้จัดกิจกรรมต่อเนื่อง โดยเริ่มที่โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน จังหวัดอยุธยา เป็นที่แรก ซึ่งทีมงานมูลนิธิคุณนัดประชุมทีมงานเทศบาลและสำรวจพื้นที่วันเสาร์ที่ 28 พย. 2563 นี้ และจัดกิจกรรมในโรงเรียนในกทม. ซึ่งจะประสานงานกับกลุ่มผู้อยู่อาศัยที่คลองบางจาก และรองผู้ว่ากทม. ในเดือนธันวาคม 2563 โดยตั้งเป้าว่าจะจัดกิจกรรมเดือนละ 1 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 24 โรงเรียน ภายในเดือนธันวาคม 2565

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

ก. เปิดตัวโครงการปั่นจักรยานรณรงค์ให้ลดการใช้รถยนต์ วันที่ 18 ตุลาคม 2563 และสัญจรไปตามจังหวัด เช่น อยุธยา เป็นที่แรก โดยทีมงานของคุณเจฟฟรี ดร.ภูมิ ร่วมกับผู้บริหารเทศบาลและบุคคลที่สนใจ

ข. จัดโครงการ “ส่งเสริมความรู้ และปลูกจิตสำนึก ด้านการลด และแยกขยะ ระดับประถมศึกษา” โดยมีเป้าหมายให้ความรู้เด็กและเยาวชน ที่มีอายุตั้งแต่ 3-12 ปี มีทักษะในการแยกขยะ 3 R เพราะจะทำให้ขยะลดลงและเพิ่มการนำทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่ ผ่านรูปแบบการสอนและกิจกรรม ดังนี้

1. แสดงนิทานโดยใช้หุ่นเชิดที่ชื่อ “ปลาวาฬน้อยท้องผูก” ที่มีผองเพื่อนมาค้นหาความจริงว่าทำไมปลาวาฬน้อยถึงท้องผูก และจะช่วยปลาวาฬตัวนั้นได้อย่างไร

2. Puppet Show แสดงสดให้เด็กในโรงเรียน พร้อมทำกระบวนการสอนการคัดแยกขยะผ่านหุ่นปลาวาฬท้องผูกที่ไปถามสัตว์ต่างๆ ถึงวิธีแก้แต่ก็ไม่สำเร็จ สุดท้ายไปพบคุณนกฮูกที่ตัดสินใจบินเข้าไปในปากวาฬจนพบความจริงที่ว่ามีขยะมากมายในท้องปลาวาฬ

ค. ผลิตสื่อเกี่ยวกับการแยกขยะให้ถูกวิธี รวมถึงการให้ความรู้เรื่องการลดขยะและแยกขยะผ่านคลิปทุกที่ที่โครงการจัดกิจกรรม เผยแพร่ทางเฟสของมูลนิธิคุณและ bicycle diary fanpage และไอจีของเซเลปที่มาร่วมงานเช่น ก้อง สหรัถ

ง. ร่วมมือกับองค์กรรัฐเพื่อให้ความรู้เรื่องการลด-แยกขยะตามโรงเรียนและชุมชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด เช่น คณะสังคมศาสตร์ของมศว และผ่านกลุ่มของดร. บัณฑูร เศรษฐศิโรตน์ กรรมการปฎิรูปประเทศด้านพลังงาน ที่เป็นแกนนำในการรณรงค์เรื่องสิ่งแวดล้อมกับภาครัฐต่างๆ ซึ่งดร. บัณฑูร เศรษฐศิโรตน์ มาร่วมกิจกรรมของมูลนิธิคุณนี้ด้วย

จ. สรรหา Net Idol หรือผู้ทรงอิทธิพลในแต่ละแขนงมาร่วมเป็นแกนหลักในการทำประชาสัมพันธ์โครงการ

ประโยชน์ของโครงการ

 1. การนำนิทานและ Puppet Show เข้าไปสอนในโรงเรียน ประโยชน์ที่จะได้คือ เด็กและผู้ปกครองตื่นตัวมากขึ้น และเข้าใจพื้นฐานขั้นต้นของการแยกขยะ 
 2. ปลูกจิตสำนึกให้คนตระหนักถึงประโยชน์การลดใช้พลาสติก โดยปรับให้เข้ากับยุคสมัยโดยผ่าน Social Media (Viral VDO)
 3. ลดปริมาณการใช้รถ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเดินทางระยะสั้น

สมาชิกในทีม

 • กลุ่มองค์กรและผู้สนับสนุนที่มีใจรักษ์สิ่งแวดล้อม นำโดยก้อง สหรัถ และคุณจิ๋วปรางค์ทิพย์ อนันตวิภาต แห่งมูลนิธิคุณ
 • โดยมีแนวร่วมหลักคือกลุ่มอาจารย์และนักศึกษาจากคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • บริษัท เอส.ดี.เจ. อินเตอร์ จำกัด เจ้าของแบรนด์ N Joy ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนแบบย่อยสลายและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 • คุณเจฟฟรี่ เบญจกุล จาก Bicycle Diary 

โครงการขอเลื่อนระยะเวลาดำเนินโครงการออกไปเนื่องจากสถานการณการแพร่ระบาด Covid-19

24 July 2021

เนื่องการการแพร่ระบาด Covid-19 ทำให้โรงเรียนเลื่อนการเปิดการเรียนการสอน และ ไม่สามารถเข้าไปจัดกิจกรรมภายในโรงะเรียนได้ 

ทางโครงการจึงขอเลื่อนระยะเวลาดำเนินโครงการออกไปจนกว่าสถานการณ์จะกลับมาเป็นปกติ

มูลนิธิคุณ เผยแพร่ความรู้การจัดการปัญหาขยะให้แก่เยาวชนไทย

20 April 2022

ทางมูลนิธิคุณ เล็งเห็นถึงความสำคัญในการสร้างการรับรู้และปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีในการคัดแยกขยะอย่างถูกต้อง จึงเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการจัดการปัญหาขยะให้แก่เยาวชนไทย โดยเริ่มจากในโรงเรียน เพราะเยาวชน คือ กลุ่มเป้าหมายและเป็นกำลังสำคัญที่พร้อมเรียนรู้และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการแยกขยะได้ดีที่สุด โดยในวันงาน มูลนิธิคุณเลือกใช้ละครหุ่นเชิด (Puppet Show) ที่ชื่อ “DoDo ดูดู้ปลาวาฬน้อยท้องผูก” ที่มีผองเพื่อน เช่น กวาง ปลาดาว สุนัขจรและลุงนกฮูก มาแสดงสดให้น้องๆ เยาวชนและผู้เข้าร่วมงานช่วยกันค้นหาความจริงว่าทำไมดูดู้ปลาวาฬน้อยถึงท้องผูก และจะช่วยดูดู้ได้อย่างไร พร้อมกันนี้ มูลนิธิคุณได้จัดทำสื่อการสอนที่ชื่อ “DoDo & Friends” ที่ตรงกับแนวทางของ โครงการจัดการและลดพลาสติกภาคครัวเรือนและธุรกิจจังหวัดภูเก็ต ที่ต้องการลดขยะในทะเล และสอนให้เยาวชนตระหนักถึงอันตรายของไมโครพลาสติกแบบเข้าใจง่าย เพื่อนำความรู้กระจายไปตามโรงเรียนต่างๆ ในภูเก็ตและตามสื่อโซเชี่ยล เรื่องราวของปลาวาฬน้อยจะช่วยให้เยาวชนตระหนักถึงปัญหาและได้รับความสนุกควบคู่ไปกับความรู้ในการแยกขยะประเภทต่างๆ นอกจากนี้ ทางมูลนิธิยังได้เชิญคุณก้อง สหรัถ สังคปรีชา ที่มีจิตอาสามาร่วมงานในวันนี้ โดยคุณก้องดีใจที่มีหน่วยงานต่างๆ มารวมตัวกันในงานนี้ เพราะที่ผ่านมาคุณก้องสนับสนุนโครงการด้านสิ่งแวดล้อมของมูลนิธิคุณมาโดยตลอด ทั้งช่วยผลิตสื่อเกี่ยวกับการลดการใช้พลาสติกและการแยกขยะให้ถูกวิธี ร่วมกิจกรรมการปั่นจักรยานเพื่อลดฝุ่นและเสริมสร้างสุขภาพ และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย

นอกเหนือจากการแสดงละครหุ่นเชิด ที่มุ่งเน้นการให้ความรู้แก่เยาวชนในการแยกขยะ 3R (Reduce ลดการใช้, Reuse เพิ่มการใช้ซ้ำ และ Recycle นำกลับมาใช้) แล้ว โครงการฯ ยังจัดให้มีการเสวนาเรื่องบทบาทของเยาวชนในการลดพลาสติก โดยมีโรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญาในพระอุปถัมภ์ โรงเรียนอบจ.บ้านนาบอน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ตและมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต (ชมรม FOTEC) ให้เกียรติมาร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองความคิดเห็นของเยาวชนรุ่นใหม่ในเรื่องการลดพลาสติกในปัจจุบัน นอกจากนี้ ยังมีการมอบเกียรติบัตรให้กับทางหน่วยงานราชการและกลุ่มเครือข่ายที่ได้ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินกิจกรรมของโครงการฯ และตบท้ายด้วยมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดัง คุณก้อง สหรัถ สังคปรีชา มาช่วยสร้างความบันเทิงและชักชวนเยาวชนให้หันมาร่วมใจลดขยะพลาสติกและคัดแยกขยะที่ถูกต้องอีกด้วย

อ่านข่าวเพิ่มเติม https://www.khaosod.co.th/around-the-world-news/news_6999728

กิจกรรมให้ความรู้และปลูกจิตสำนึกการลดขยะและแยกขยะ ปี 2565

23 March 2023

กิจกรรมในปี 2565 ที่มูลนิธิคุณได้ดำเนินการ มีดังนี้

4 เมษายน 2565 – มูลนิธิคุณ (KHUN Foundation) ร่วมจัดกิจกรรมในโครงการส่งเสริมการใช้เศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อจัดการปัญหาขยะทะเล กับองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ประจำประเทศไทย เทศบาลนครภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต มูลนิธิเพื่อสิ่งแวดล้อมภูเก็ต เพื่อรณรงค์การลดขยะพลาสติกและการแยกขยะที่ถูกต้องผ่านการแสดงละครหุ่นเชิด (Puppet Show) และการเสวนาเรื่องบทบาทของเยาวชนในการลดพลาสติก ในพิธีปิดโครงการจัดการและลดพลาสติกภาคครัวเรือนและธุรกิจ จังหวัดภูเก็ต (Less Plastic Phuket) ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต   

10 สิงหาคม 2565 – มูลนิธิคุณ (KHUN Foundation) จัดโครงการส่งเสริมความรู้ และปลูกจิตสำนึก ด้านการลดและแยกขยะ ระดับประถมศึกษา ผ่านการแสดงละครหุ่นเชิด (Puppet show) ชุด “DoDo & Friends” ตอน...วาฬน้อยท้องผูก ณ โรงเรียนศูนย์รวมน้ำใจ เขตคลองเตย กทม. ในวันที่ 10 สิงหาคม 2565 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการให้ความรู้เรื่อง 3R ได้แก่ การลดการใช้ (Reduce) เพิ่มการใช้ซ้ำ (Reuse) และนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนระดับอนุบาลและประถมศึกษา จำนวน 700 คน โดยมีนางสาวปิยธิดา นิยม ผู้อำนวยการเขตคลองเตย นายชาญวิทย์ พวงมาเทศ ผู้อำนวยการโรงเรียนศูนย์รวมน้ำใจ พร้อมคณะครูและนักเรียน ทีมดาราศิลปิน และทีม Supranational Thailand เข้าร่วมกิจกรรม  

11 สิงหาคม 2565 – มูลนิธิคุณ (KHUN Foundation) จัดโครงการส่งเสริมความรู้ และปลูกจิตสำนึก ด้านการลดและแยกขยะ ระดับประถมศึกษา ผ่านการแสดงละครหุ่นเชิด (Puppet show) ชุด “DoDo & Friends” ตอน...วาฬน้อยท้องผูก ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาธิต มศว.) อ.องครักษ์ จ.นครนายก ในวันที่ 11 สิงหาคม 2565 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการให้ความรู้เรื่อง 3R ได้แก่ การลดการใช้ (Reduce) เพิ่มการใช้ซ้ำ (Reuse) และนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียน จำนวน 700 คน ทั้งนี้ กิจกรรมภายในงานนอกจากการแสดงละครหุ่นเชิดแล้ว ยังมีการแสดงกลองชุดจากขยะรีไซเคิล การเล่นเกม ตอบคำถาม ชิงของรางวัลต่าง ๆ อีกด้วย และมีดาราศิลปินร่วมให้สัมภาษณ์ถึงความรู้สึกกับกิจกรรมของมูลนิธิคุณ และจะเป็นกระบอกเสียงให้สังคมอย่างไร   

7 ตุลาคม 2565 – มูลนิธิคุณ (KHUN Foundation) ผนึกกำลัง วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Ppc) เปิดเวทีบรรยายพิเศษ “WASTE MANAGEMENT AWARENESS” ส่งเสริมความรู้ - ปลูกจิตสำนึก การลด-แยกขยะ พร้อมนักแสดงรักษ์โลก ร่วมสร้างแรงบันดาลใจ เพื่อปลูกฝังให้บุคลากรของมหาวิทยาลัย เด็กและเยาวชน ได้มีการตระหนักต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น โดยการบรรยายพิเศษครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก

 • นางสาวปรางค์ทิพย์ อนันตวิภาต ประธานมูลนิธิคุณ ผู้มอบโอกาสให้กับสังคมเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น เหมือนที่เธอเคยได้รับโอกาส หัวข้อ Waste Management Awareness
 • ศาสตราจารย์ ดร.ปราโมช รังสรรค์วิจิตร คณบดี วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี (Ppc) และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มานิตย์ นิธิธนากุล รองคณบดีด้านวิชาการ และศาสตราจารย์ ดร.พิชญ์ ศุภผล รองคณบดีด้านนวัตกรรมองค์กร หัวข้อ Towards Net Zero Society
 • นายวีระชาติ โลห์ศิริ เจ้าของโรงงานผลิตกระสอบสาน ผู้นำขยะเศษกระสอบมาทำกระเป๋าแบรนดังระดับโลก หัวข้อ Project Zero Waste
 • เจฟฟรี่ เบญจกุลวิวัฒน์ นักปั่น และ ผู้ก่อตั้งเพจ Bicycle diary เปิดใจปั่น ปั่นเพื่อสุขภาพที่ดี และปั่นเพื่อสิ่งแวดล้อม ร่วมด้วย, บิ๊ก-ณทรรศชัย จรัสมาส, มิ้ม-รัตนาภรณ์ กลิ่นกุหลาบหิรัญ   
วิดีโอกิจกรรม

 
วิดีโอ : กิจกรรมวันเด็ก

 
วิดีโอ : สอนเด็กๆแยกขยะ

Budget plan


รายการจำนวนจำนวนเงิน(บาท)
1. จัดแสดง Puppet Show ในโรงเรียนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โรงเรียนละ 25,000 บาท6 โรงเรียน150,000
2. จัดแสดง Puppet Show ในโรงเรียนในพื้นที่ต่างจังหวัด โรงเรียนละ 30,000 บาท 6 โรงเรียน180,000
3. จัดทำคลิป ถ่ายทำ ตัดต่อ คลิปละ 200,000 บาท10 คลิป2,000,000
4. ทำเพลงประกอบคลิป
200,000
5. ค่าดำเนินงานเทใจดอทคอม 10%
(ค่าระบบออนไลน์ ต้นทุนค่าธรรมเนียมธนาคารและ payment gateway ค่าคัดกรองโครงการ ตรวจสอบ ติดตาม วัดผล และรายงานความคืบหน้า)

253,000
รวม
2,783,000