project Covid-19 กลุ่มคนเปราะบาง

Innovation Fund to fight against Covid-19

Our objective is to never let doctors choose whose lives to save because of the lack of medical equipment. This is why we are setting up a fund to support the R&D for testing and manufacturing medical equipment for Covid-19, in particular, the “COVID-19 SCAN equipment for diagnosing the disease

Duration 3 เดือน Area Thailand

Current donation amount

4,101,221 THB

Target

5,350,000 THB
ดำเนินการไปแล้ว 77%
จำนวนผู้บริจาค 729

สำเร็จแล้ว

Project updates

การวิจัย "COVID-19 SCAN" ได้รับการตีพิมพ์

5 February 2021

จากการค้นคว้าวิจัย และพัฒนาชุดตรวจ COVID-19 จากฝีมือคนไทย เป็นเวลากว่า 1 ปี

ปัจจุบันงานวิจัยการสร้างชุดตรวจเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ถูกตีพิมพ์ โดย American Chemical Society 

อ่านรายละเอียดงานวิจัยได้ที่ :https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsomega.0c04929

Read more »
See all project updates

The widespread of Covid-19 means that there are many infected. As at 31st March 2020, there were 784,381 people infected around the world, and 37,780 died in 203 countries. This has also let to a worldwide crisis that means there is not enough medical equipment in the market to purchase.

One thing that could stop the spreading of Covid-19 is timely testing and diagnosis.so that the infected can be separated from the public to prevent further widespread and allow for early treatment of those infected. Therefore, a group of doctors, researchers and engineers from many institutions have come together to research for Covid-19 testing kits that are easy to use, yield quick results and cheap.


Because the currently available testing is still expensive and have limitations such as serology testing to find antibody has a drawback that the test could be positive only after a week after infected or the culturing of virus could take 2-3 weeks. Additionally, the real-time PCR could give results within 4-6 hours, however, it is expensive and needs experienced medical personnel whose availability is limited in leading hospitals. We believe that we need to develop testing kits that are effective and can be used to diagnose Covid-19 quickly outside of the hospitals.

However, the R&D needs capital to develop prototypes for medical equipment. This is why we are setting up a fund to support this R&D that could make available testing kits for the whole of Thailand.

Description: COVID-19 scan – green light indicates that the test is positive

If there is any remaining fund, we will use it to support other R&Ds such as to manufacture more medical ventilators, HEPA filters, PAPR air filters. Our objective is to manufacture more medical equipment that can be easily manufactured in Thailand easily e.g. using laser-cut technology, allowing for local plastic factories that have laser-cut equipment to manufacture the equipment.

Working procedures

Purchase medical equipment upon requests from staff from universities that are part of this project.

Project team members

 • Systems Biology Center, Chulalongkorn University
 • Faculty of Engineering, King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang
 • Sertis Co., Ltd.
 • School of Biomolecular Science and Engineering, Vidyasirimedhi Institute of Science and Technology
 • Department of Computer Engineering, Faculty of Engineering, Chulalongkorn University
 • Carenation
 • Taejai.com

ความคืบหน้าชุดตรวจสอบไวรัสโรคโควิด-19

15 April 2020

การตรวจโควิด-19 นั้นมี 2 ประเภทคือ

การตรวจดูเชื้อ

 • ใช้เทคนิคที่เรียกว่า Polymerase chain reaction (PCR) ซึ่งเป็นเทคนิคที่กระทรวงสาธารณสุขรับรอง มีความแม่นยำสูง แต่หากว่าอุปกรณ์ที่ใช้ตรวจนั้นมีราคาค่อนข้างสูง (หลักล้าน) ต้องใช้บุคลากรและห้องปฏิบัติการที่เชี่ยวชาญซึ่งมีน้อยมากในประเทศไทย จึงไม่สามารถตรวจได้ทุกพื้นที่ในประเทศ และนอกจากนั้นยังใช้เวลาตรวจอย่างน้อย 2-3 วันก่อนที่จะรู้ผล

การตรวจภูมิต้านทาน (Antibody)

 • เป็นเทคนิคที่ถูกและรวดเร็ว แต่หากว่าความแม่นยำจะต่ำกว่าแบบแรก เพราะต้องใช้เวลานานเป็นอาทิตย์หลังจากที่ร่างกายรับเชื้อโรค ก่อนที่ร่างกายจะเริ่มสร้างภูมิต้านทานขึ้นมา


ทางทีมวิจัยจึงพยายามหาวิธีการตรวจที่มีความแม่นยำสูงเทียบเท่ากับเทคนิคPCR แต่มีราคาถูก อุปกรณ์ราคาไม่แพง ไม่ต้องสกัดเชื้อโรคลดขั้นตอนเสี่ยง และใช้ระยะเวลาในการตรวจน้อยกว่า 1 ช่วโมง แต่มีความแม่นยำเทียบเท่า PCR ทีมจึงเลือกใช้เทคนิคที่เรียกว่า CRISPR ซึ่งเป็นเทคนิคที่ต่างประเทศพัฒนาขึ้นมา แต่ทีมนำมาปรับต่อเพื่อประยุคใช้ทำให้เกิดได้จริงในประเทศไทย

การวิจัยตอนนี้ถือว่าก้าวหน้ามาพอสมควร ล่าสุดวันที่ 13 เมษายน 63 ทีมได้ทดสอบวิเคราะห์ตัวอย่างจริงที่ถูก Blind คำตอบ 10 ตัวอย่าง ผลปรากฏว่าเราสามารถตอบถูก 100% ที่สำคัญคือตัวอย่างเหล่านี้เป็น crude samples ไม่ได้สกัด RNA มาก่อน วิธีนี้ช่วยขจัด Bottleneck ของหลายๆสถานที่ โดยเฉพาะรพ.ที่ไม่มีแลปสกัด RNA  

ขั้นตอนการวิจัยต่อไปคือต้องใช้คอมพิวเตอร์ ai ช่วยในการทำ image analysis เพื่อให้คอมพิวเตอร์อ่านค่าตัวอย่างที่มี RNA ของไวรัสอยู่น้อยได้อย่างแม่นยำมากขึ้น และทำการวิเคราะห์ตัวอย่างให้มากขึ้นเพื่อทดสอบและนำไปสู่การใช้จริง


ความคืบหน้าของชุดตรวจสอบโควิด-19 เดือนมิถุนายน

13 July 2020

ในช่วงที่ผ่านมาทางทีมนักวิจัยได้ดำเนินการพัฒนาชุดตรวจสอบโควิด-19 ดังนี้

ติดตั้งอุปกรณ์ตู้แช่แข็งจำนวน 2 ตู้ เพื่อเก็บตัวอย่างคนไข้ และชุดตรวจ ที่โรงพยาบาลสมุทรปราการ และหน่วยโรคไต ภาควิชาอายุกรรมศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ทำการตรวจสอบ validate ชุดตรวจ กับตัวอย่างคนไข้จำนวน 150 ตัวอย่างจากโรงพยาบาลราชวิถี

พัฒนาอุปกรณ์เก็บตัวอย่างเชื้อจากน้ำลาย

ส่วนที่กำลังอยู่ในขั้นตอนการดำเนินการ

 • การพัฒนา software เพื่ออ่านผล COVID-19
 • การจัดซื้อระบบหุ่นยนต์ เพื่อช่วยในการบรรจุน้ำยาที่ใช้ในการตรวจ

ทดลองชุดตรวจ COVID-19 ในคลินิกทันตกรรม

28 October 2020

การพัฒนาชุดตรวจ COVID-19


ขณะนี้ทีมวิจัยประสบความสำเร็จในการพัฒนาชุดตรวจ COVID-19 ขึ้นอีกระดับ และปัจจุบันทีมวิจัยกำลังดำเนินการ 3 ส่วน ต่อไปนี้

 • ขอประเมินประสิทธิภาพกับทางกรมควบคุมโรค และคำขอพิจารณาขึ้นทะเบียนเครื่องมือแพทย์กับทางองค์การอาหารและยา (อ.ย.) 
 • การติดตั้งระบบ microinjection เพื่อบรรจุสารละลายที่ใช้ในชุดตรวจ
 • การพัฒนา software และได้อุปกรณ์ต้นแบบ (prototype) สำหรับอ่านผลตรวจ COVID-19

ภาพชุดตรวจ COVID-19 ได้นำไปใช้ทดลองในคลินิกทันตกรรม รพ.สมุทรปราการ

ทีมนักวิจัยร่วมสังเกตการณ์


การวิจัย "COVID-19 SCAN" ได้รับการตีพิมพ์

5 February 2021

จากการค้นคว้าวิจัย และพัฒนาชุดตรวจ COVID-19 จากฝีมือคนไทย เป็นเวลากว่า 1 ปี

ปัจจุบันงานวิจัยการสร้างชุดตรวจเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ถูกตีพิมพ์ โดย American Chemical Society 

อ่านรายละเอียดงานวิจัยได้ที่ :https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsomega.0c04929

Budget plan


DescriptionTHB
1.Research assistants200,000
2.Medical materials for research (according to doctors’ requests)5,000,000
3.General materials100,000

4.Operating expenses to Taejai.com  7 %

(online system, banking and payment gateway fees, screening, testing, monitoring and reporting progress)

350,000
รวม5,350,000