project เด็กและเยาวชน

"น้องหญิง" เด็กคลองเตยสู่ปริญญาตรีไวโอลิน

มอบทุนการศึกษาให้น้องหญิงได้เรียนต่อในระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ สาขาดนตรีตะวันตก (ไวโอลิน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Area คลองเตย กทม.

Current donation amount

26,303 THB

Target

46,860 THB
ดำเนินการไปแล้ว 56%
62 days left จำนวนผู้บริจาค 25

น้องหญิง อายุ 18 ปี สอบเข้าศึกษาต่อได้ในระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ สาขาดนตรีตะวันตก (ไวโอลิน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หญิงเป็นเด็กตั้งใจเรียน ขยัน มุมานะ และมีความประพฤติดี เธอเริ่มเรียนดนตรีคลาสสิค (ไวโอลิน) ตั้งแต่อายุ 10 ขวบ กับมิชชันนารีฝรั่งในโบสถ์ใกล้บ้าน ที่เปิดสอนดนตรีฟรีไม่คิดค่าใช้จ่ายให้กับเด็กในชุมชนคลองเตย หญิงใช้เวลาเรียน 3-4 ปี เธอก็สามารถเล่นในวง Immanuel Orchestra ได้

เธอชอบเล่นดนตรีและขยันในการฝึกซ้อม เธอบอกว่า “หากเราเล่นดนตรีไม่เก่ง แต่ถ้าเราฝึกซ้อมบ่อย ๆ เราก็จะเล่นได้” และเมื่อมีงานแสดงต่างๆ เธอก็เล่นได้ดี มีความรับผิดชอบตามที่วงออร์เคสตร้าได้มอบหมาย


หญิงอาศัยอยู่กับพ่อ แม่ และน้องชาย แม่ของเธออพยพมาจากเวียงจันท์ สาธารณรัฐประชาชนลาว ได้แต่งงานกับพ่อที่เป็นคนจ.บุรีรัมย์ และย้ายมาอยู่ในกรุงเทพฯ แม่มีอาชีพขายอาหารอีสาน ส่วนพ่อขับรถรับส่งสินค้า ครอบครัวเช่าตึกแถวอยู่อาศัยและขายอาหารอีสาน ในซอยวรรณโณทัย ถ.พระราม 4 คลองเตย รายได้ส่วนใหญ่มาจากพ่อ ส่วนรายได้ของแม่นั้นไม่แน่นอน เนื่องด้วยสภาพเศรษฐกิจทำให้บางวันก็ขายได้ บางวันก็ขายไม่ได้ และวันหยุดหรือเสาร์-อาทิตย์ หญิงจะช่วยแม่ขายอาหารที่ร้านเพื่อแบ่งเบาภาระ

ความสามารถพิเศษ :

เล่นไวโอลิน


เงื่อนไขทุนการศึกษาของนักเรียนดนตรีอิมมานูเอล ออร์เคสตร้า

  1. ในช่วงเปิดภาคเรียน นักเรียนต้องมาสอนดนตรีที่โรงเรียนดนตรีอิมมานูเอล 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และเข้าร่วมซ้อมวงอย่างน้อย 2 ครั้งต่อเดือน
  2. ในช่วงปิดภาคเรียน นักเรียนต้องมาสอนดนตรีที่โรงเรียนดนตรีอิมมานูเอล 8 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และเข้าร่วมซ้อมวงอย่างน้อย 3 ครั้งต่อเดือน
  3. นักเรียนดนตรีต้องมาช่วยสอนเด็กในค่ายภาคฤดูร้อน ระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 10 พฤษภาคม ของทุกปี
  4. มีผลการเรียนดี เกรดเฉลี่ยต้องไม่ต่ำกว่า 2.75
  5. หลังจากสำเร็จการศึกษาแล้ว นักเรียนจะต้องทำงานใช้ทุน เป็นเวลา 2 ปี โดยเป็นครูสอนดนตรีในโรงเรียนดนตรีอิมมานูเอล หรือในโครงการภายใต้มูลนิธิดนตรีเพื่อชีวิต หรือไปเป็นครูอาสาสมัครสอนตามโรงเรียนต่างจังหวัด หรือตามที่มูลนิธิกำหนด
  6. หลังจากทำงานใช้ทุนครบตามกำหนด นักเรียนจะได้รับมอบหมายให้ทำโครงงาน 1 โครงงาน อาทิ การจัดคอนเสิร์ต การจัดดนตรี หรือกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้องกับดนตรี และกรรมการมูลนิธิเป็นผู้ประเมินผลงาน

เจ้าของโครงการเทใจดอทคอม ขออนุญาตหักค่าธรรมเนียมการให้บริการ 10%
(ค่าระบบออนไลน์ ต้นทุนค่าธรรมเนียมธนาคารและ payment gateway ค่าคัดกรองโครงการ ตรวจสอบ ติดตาม วัดผล และรายงานความคืบหน้า)

ไม่มีข้อมูล

Budget plan

รายการจำนวนเงิน (บาท)

ค่าธรรมเนียมการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  • ค่าธรรมเนียม เทอม 1/2563 
  • ค่าภาคฤดูร้อน เทอม 1/2563 


12,900
8,400

รวม (1 เทอม)21,300
รวม (1 ปี) 42,600
ค่าดำเนินงานเทใจดอทคอม 10%
(ค่าระบบออนไลน์ ต้นทุนค่าธรรมเนียมธนาคารและ payment gateway ค่าคัดกรองโครงการ ตรวจสอบ ติดตาม วัดผล และรายงานความคืบหน้า)
4,260
รวม46,860

หมายเหตุ: ราคาดังกล่าว มาจากการสำรวจราคาโดยประมาณ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

Donate to
"น้องหญิง" เด็กคลองเตยสู่ปริญญาตรีไวโอลิน

Amount
Payment Methods

Pay by scan/upload QR code via mobile banking application of Siam Commercial bank, TMB bank, Krungthai bank, Bangkok bank, Krungsri bank, Thanachart bank, Kasikorn bank, GSB Bank

You will get the QR code after you confirm donation.

Leave blank to donate anonymously

We will send receipt to your email after donation succeed.

· Delete
House number, Street number
Sub-district, District, Province, Postal Code

Credit card information will be securely processed by provider with international standard PCI-DSS Compliant Omise logo

Invite Friends