project เด็กและเยาวชน

"น้องกก" เด็กคลองเตยสู่ปริญญาตรีไวโอลิน

มอบทุนการศึกษาให้น้องกกได้เรียนต่อในระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ สาขาดนตรีตะวันตก (ไวโอลิน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Duration 1 ปี Area คลองเตย กทม.

Current donation amount

28,072 THB

Target

46,860 THB
ดำเนินการไปแล้ว 60%
62 days left จำนวนผู้บริจาค 28

น้องกก อายุ 18 ปี กำลังสอบเข้าศึกษาต่อได้ในระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ สาขาดนตรีตะวันตก (ไวโอลิน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

น้องกกเป็นเด็กตั้งใจเรียน ขยัน เรียนดี และมีความประพฤติดี เธอเริ่มเรียนดนตรีคลาสสิค (ไวโอลิน) ตั้งแต่อายุ 10 ขวบ ในโรงเรียนดนตรีของโบสถ์แห่งหนึ่งใกล้บ้าน ที่เปิดสอนดนตรีฟรีไม่คิดค่าใช้จ่ายให้กับเด็กในชุมชนคลองเตย กกได้รับแรงบันดาลใจมาจากน้องสาวที่สามารถเล่นในวงออร์เคสตร้าได้ก่อน เธอจึงมุมานะพยายามและใช้เวลาเรียนและฝึกฝน 1-2 ปี ก็สามารถเล่นไวโอลินในวง Immanuel Orchestra ได้ กกชอบเล่นดนตรี ขยันมาเรียนและช่วยสอนไวโอลินเด็กใหม่อยู่เสมอ และเมื่อมีงานแสดงต่างๆ ที่วงออร์เคสตร้ามอบหมาย เธอก็สามารถเล่นได้ดี

น้องกกอาศัยอยู่กับแม่และน้องสาว โดยเช่าแฟลตการเคหะท่าเรือฯ อาศัยอยู่ แม่ของเธอต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทุกอย่างในบ้าน ทุกวันแม่จะขับมอเตอร์ไซด์ไปรับส่งเธอและน้องไปโรงเรียน เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายและเพื่อความปลอดภัย แม่ทำงานเป็นเจ้าหน้าที่มูลนิธิ รายได้ทั้งหมดก็ต้องใช้ในการเลี้ยงดูลูก ค่าเทอม และค่าใช้จ่ายในบ้าน บางครั้งหากมีไม่เพียงพอก็ต้องอาศัยความช่วยเหลือจากยาย


ความสามารถพิเศษ :

เล่นไวโอลิน, ซอด้วง, เปียโน

รางวัลที่เคยได้รับ :

  1. รางวัลรองชนะเลิศ (อันดับ 2) การเล่นซอด้วง ปี 2556
  2. รางวัลรองชนะเลิศ (อันดับ 2) การเขียนเรียงความ ปี 2559


เงื่อนไขทุนการศึกษาของนักเรียนดนตรีอิมมานูเอล ออร์เคสตร้า

  1. ในช่วงเปิดภาคเรียน นักเรียนต้องมาสอนดนตรีที่โรงเรียนดนตรีอิมมานูเอล 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และเข้าร่วมซ้อมวงอย่างน้อย 2 ครั้งต่อเดือน
  2. ในช่วงปิดภาคเรียน นักเรียนต้องมาสอนดนตรีที่โรงเรียนดนตรีอิมมานูเอล 8 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และเข้าร่วมซ้อมวงอย่างน้อย 3 ครั้งต่อเดือน
  3. นักเรียนดนตรีต้องมาช่วยสอนเด็กในค่ายภาคฤดูร้อน ระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 10 พฤษภาคม ของทุกปี
  4. มีผลการเรียนดี เกรดเฉลี่ยต้องไม่ต่ำกว่า 2.75
  5. หลังจากสำเร็จการศึกษาแล้ว นักเรียนจะต้องทำงานใช้ทุน เป็นเวลา 2 ปี โดยเป็นครูสอนดนตรีในโรงเรียนดนตรีอิมมานูเอล หรือในโครงการภายใต้มูลนิธิดนตรีเพื่อชีวิต หรือไปเป็นครูอาสาสมัครสอนตามโรงเรียนต่างจังหวัด หรือตามที่มูลนิธิกำหนด
  6. หลังจากทำงานใช้ทุนครบตามกำหนด นักเรียนจะได้รับมอบหมายให้ทำโครงงาน 1 โครงงาน อาทิ การจัดคอนเสิร์ต การจัดดนตรี หรือกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้องกับดนตรี และกรรมการมูลนิธิเป็นผู้ประเมินผลงาน

เจ้าของโครงการ


เทใจดอทคอม ขออนุญาตหักค่าธรรมเนียมการให้บริการ 10% 
(ค่าระบบออนไลน์ ต้นทุนค่าธรรมเนียมธนาคารและ payment gateway ค่าคัดกรองโครงการ ตรวจสอบ ติดตาม วัดผล และรายงานความคืบหน้า)

ไม่มีข้อมูล

Budget plan

รายการจำนวนเงิน (บาท)

ค่าธรรมเนียมการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  • ค่าธรรมเนียม เทอม 1/2563 
  • ค่าภาคฤดูร้อน เทอม 1/2563 


12,900
8,400

รวม (1 เทอม)21,300
รวม (1 ปี) 42,600
ค่าดำเนินงานเทใจดอทคอม 10%
(ค่าระบบออนไลน์ ต้นทุนค่าธรรมเนียมธนาคารและ payment gateway ค่าคัดกรองโครงการ ตรวจสอบ ติดตาม วัดผล และรายงานความคืบหน้า)
4,260
รวม46,860

หมายเหตุ: ราคาดังกล่าว มาจากการสำรวจราคาโดยประมาณ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

Donate to
"น้องกก" เด็กคลองเตยสู่ปริญญาตรีไวโอลิน

Amount
Payment Methods

Pay by scan/upload QR code via mobile banking application of Siam Commercial bank, TMB bank, Krungthai bank, Bangkok bank, Krungsri bank, Thanachart bank, Kasikorn bank, GSB Bank

You will get the QR code after you confirm donation.

Leave blank to donate anonymously

We will send receipt to your email after donation succeed.

· Delete
House number, Street number
Sub-district, District, Province, Postal Code

Credit card information will be securely processed by provider with international standard PCI-DSS Compliant Omise logo

Invite Friends