project เด็กและเยาวชน

ส่งเด็กเก่งให้ไปต่อ!! ทุนการศึกษาเพื่อเด็กเรียนดี สู้ชีวิตเพราะความยากจนและวิกฤติโควิด-19

สนับสนุนเด็กเรียนเก่ง ที่มีจุดมุ่งหมายกลับไปพัฒนาชุมชน ตกอยู่ในวิกฤติความยากจน วิกฤติโควิด-19 ต่อสู้ชีวิตด้วยความยากลำบาก จำนวน 10 คน ให้ได้รับการศึกษาจนจบระดับปริญญาตรี

Duration 07 พ.ค. 2565 ถึง 31 ก.ค. 2565 Area ทั่วประเทศ

Current donation amount

254,389 THB

Target

684,200 THB
ดำเนินการไปแล้ว 37%
จำนวนผู้บริจาค 242

สำเร็จแล้ว

Project updates

ส่งเด็กเก่ง ให้ไปต่อ ในระดับอุดมศึกษา จำนวน 6 คน

11 April 2023

มูลนิธิเรดิออน อินเตอร์เนชั่นแนล เริ่มต้นโครงการ HOPE SCHOLARSHIP ในปี 2020 ช่วงมีสภาวะวิกฤติโควิด19 กำลังระบาดทั่วโลก ซึ่งมีเด็กนักเรียนจำนวนมากเผชิญความเสี่ยงต่อการหลุดจากระบบการศึกษา ด้วยสภาวะเศรษฐกิจย่ำแย่ ความวิตกกังวล การเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิต ส่งผลกระทบต่อครอบครัวที่ยากจนได้รับผลกระทบหนัก มูลนิธิฯ จึงเริ่มค้นหา เด็กเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ที่ต้องการศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัยในประเทศไทย และมีเป้าหมายกลับไปพัฒนาชุมชน เข้ารับการช่วยเหลือผ่านโครงการนี้

และในระหว่างปี 2020-2022 มูลนิธิฯ ได้ช่วยเหลือนักเรียน 18 คน ทั้งหมดได้รับการช่วยเหลือตลอดการเรียนในระดับปริญญาตรี รวมทั้งสิ้น 12 คณะ ที่มูลนิธิฯ สร้างเด็กให้กลับไปช่วยเหลือชุมชนในอนาคต งบประมาณกว่า 1,250,000 บาท สำหรับการช่วยเหลือที่ผ่านมา

มูลนิธิเรดิออน อินเตอร์เนชั่นแนลรู้สึกซาบซึ้งและขอขอบพระคุณเทใจดอทคอมที่เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสนับสนุนเด็กเรียนเก่งในโครงการเด็ก Hope scholarship ทุนการศึกษาสําหรับเด็กเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ แต่มีจุดมุ่งหมายกลับไปพัฒนาชุมชน ตกอยู่ในวิกฤติความยากจน วิกฤติโควิด-19 ต่อสู้ชีวิตด้วยความยากลำบาก จำนวน 6 คน ให้ได้รับการศึกษาจนจบระดับปริญญาตรี

เนื่องจากยอดระดมทุนทางเทใจได้รับ 228,950 บาท ทางมูลนิธิฯจึงสมทบยอดเพื่อครบตามจำนวนทุน 360,000 บาท เพื่อให้นักศึกษาได้รับทุนในโครงการ Hope scholarship ปี 3 ผ่านเทใจดอทคอม โดยได้รับทุนการศึกษา 10,000 บาทต่อเทอม ตลอดระยะเวลา 4 ปี จำนวน 3 คน และได้รับทุนการศึกษา 5000 บาทต่อเทอม ตลอดระยะเวลา 4 ปี 3 คน รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 360,000 บาท

รายชื่อเด็กนักเรียนที่ได้รับทุน

ความประทับใจจากเด็กที่ได้รับทุน


"ไม่เคยมีใครภูมิใจในตัวผมมาก่อนเลย การที่พี่พูดว่า เราทุกคนต่างมารวมกันเพราะเรามีสิ่งที่เหมือนกัน เรามาเพื่อได้พักและกลับไปทําหน้าที่ของตัวเองต่อ ผมรู้สึกว่าที่พี่พูดมันเป็นเรื่องจริงในชีวิตผม"
ประสิทธิ์ ปะสะกอ นักศึกษา สาขาสังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี


“เพราะว่าเราเติมความฝันของเราและมีความหวังให้กับใครสักคน มันเป็นเหมือนการจุดประกายและสร้างชีวิตใหม่ให้กับพวกเขาด้วยการศึกษา ขอบคุณมูลนิธิเรดิออน ที่ช่วยเติมเต็มความฝันของหนู"
ศิริบุตร มุสิกะโปดก นักศึกษาสาขาการศึกษาพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


"หนูขอขอบคุณมูลนิธิเรดิออนที่ให้โอกาสหนูในการศึกษาต่อ และหนูได้วางแผนที่จะทำออกมาให้ดีที่สุดในการศึกษา เพื่อที่จะได้มีส่วนร่วมกับมูลนิธิมากขึ้นในการช่วยเหลือผู้อื่นต่อหลังจากที่เรียนจบ"
อาหมี่ มาเยอะ นักศึกษาสาขาธุรกิจการค้าสมัยใหม่ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการทำโครงการ

กลุ่มที่ได้รับประโยชน์จำนวนความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
นักศึกษาในโครงการHope scholarship ทุนการศึกษาสําหรับเด็กเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ที่อาศัยอยู่ทุกภูมิภาคของประเทศเด็กอายุ 19-24 ปี จำนวน 6 คน - โครงการ HOPE scholarship เป็นส่วนหนึ่ง นักศึกษาได้รับพลังใจ และแรงจูงใจ ในการต่อสู้เพื่ออนาคตของตนเอง ครอบครัว ชุมชน แม้อาจต้องพบเจอกับปัญหาอุปสรรคในการเรียน
- โครงการ HOPE scholarship ยังเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือพวกเขา แบ่งเบาภาระในครอบครัว ให้พวกเขาสามารถพัฒนาตนเอง และรับผิดชอบในหน้าที่การศึกษาของตนเอง
- นักศึกษาได้เห็นคุณค่าของผู้อื่น เมื่อพวกเขาได้เรียนรู้จักกัน ได้พูดคุยกันผ่านกิจกรรมแบ่งปันประสบการณ์ชีวิตของตนเอง นำไปสู่การรู้สึกภูมิใจในตนเอง ภูมิใจในเพื่อนต่างมหาลัย เสริมสร้างความมั่นใจในการเรียน การดำเนินชีวิต และมากกว่านั้นนักศึกษายังได้เห็นคุณค่าของโอกาสที่พวกเขาได้รับความช่วยเหลือจากผู้อื่น เพราะนักศึกษาทุกคนต่างพูดว่ารู้สึกโชคดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งใน “โครงการเด็ก Hope scholarship ทุนการศึกษาสำหรับเด็กเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์”
เป็นความหวังในการเรียนให้ประสบความสำเร็จ เพื่อพวกเขาจะได้ส่งต่อความหวังให้กับชุมชน สังคม และประเทศชาติต่อไป

ภาพประกอบ


คำบรรยายภาพ : เมื่อวันที่ 5-8 ธันวาคม 2022 การรวมตัวครั้งแรกของเด็กในโครงการ HOPE scholarship ปี 1-3 เพื่อเรียนรู้หัวข้อ "การพัฒนาสินทรัพย์ในชุมชนเพื่อพัฒนา" ทุกคนลงพื้นที่ ต.เข็กน้อย อ.เขาค้อ เพื่อเห็น วิถีชีวิตชนเผ่าม้ง เพื่อเรียนรู้กระบวนการทำงาน พัฒนาชุมชน การเห็นความแตกต่าง และเสนอ โครการเพื่อกลับไปพัฒนาชุมชนตนเอง


คำบรรยายภาพ : เป็นภาพของเด็กโครงการ Hope scholarship ได้ทำกิจกรรมร่วมกันในหัวข้อ "การพัฒนาสินทรัพย์ในชุมชนเพื่อพัฒนา" โดยการออกไปเยี่ยมพื้นที่ ต.เข็กน้อย อ.เขาค้อ เพื่อเห็นวิถีชีวิตชนเผ่าม้ง เพื่อเรียนรู้กระบวนการทำงาน พัฒนาชุมชน การเห็นความแตกต่าง และเสนอโครงการเพื่อกลับไปพัฒนาชุมชนตนเอง ระหว่าง วันที่ 5-8 ธันวาคม 2022 


คำบรรยายภาพ : เป็นภาพของเด็กโครงการ Hope scholarship ได้ทำกิจกรรมร่วมกันในหัวข้อ "การพัฒนาสินทรัพย์ในชุมชนเพื่อพัฒนา" โดยการออกไปเยี่ยมพื้นที่ ต.เข็กน้อย อ.เขาค้อ เพื่อเห็นวิถีชีวิตชนเผ่าม้ง เพื่อเรียนรู้กระบวนการทำงาน พัฒนาชุมชน การเห็นความแตกต่าง และเสนอโครงการเพื่อกลับไปพัฒนาชุมชนตนเอง ระหว่าง วันที่ 5-8 ธันวาคม 2022


คำบรรยายภาพ : เป็นภาพการรวมตัวครั้งแรกของเด็กโครงการ Hope scholarship ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน เรียนรู้จักกันและกัน เข้าใจกันและกัน ยอมรับในความแตกต่าง เพื่อพัฒนาตนเองสู่ผู้เปลี่ยนแปลงสังคม 


คำบรรยายภาพ : เป็นภาพการรวมตัวครั้งแรกของเด็กโครงการ Hope scholarship ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน เรียนรู้จักกันและกัน เข้าใจกันและกัน ยอมรับในความแตกต่าง เพื่อพัฒนาตนเองสู่ผู้เปลี่ยนแปลงสังคม 


คำบรรยายภาพ : เป็นภาพการรวมตัวครั้งแรกของเด็กโครงการ Hope scholarship ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน เรียนรู้จักกันและกัน เข้าใจกันและกัน ยอมรับในความแตกต่าง เพื่อพัฒนาตนเองสู่ผู้เปลี่ยนแปลงสังคม 

Read more »
See all project updates
จากการสัมภาษณ์เด็กที่ได้รับผลกระทบ เด็กบางคนตัดสินใจยุติการเรียนต่อเพราะต้องออกทำงานเก็บเงิน บางคนเสียสละตนเองเพื่อให้น้องสาวหรือพี่สาวตนได้เรียน บางครอบครัวต้องอาศัยการกู้หนี้นอกระบบกระทั่งถูกทำร้ายร่างกายเพื่อให้บุตรได้เรียน

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

จากสภาวะวิกฤติโควิด-19 มูลนิธิเรดิออนฯ ได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือชุมชนที่ได้รับผลกระทบการตกงาน ได้พบปัญหาสำคัญที่ซ่อนอยู่คือ เด็กในครอบครัวได้รับผลกระทบด้านการศึกษาจำนวนมาก จากผลกระทบวิกฤติโควิด-19 ทำให้ปัญหาความยากจน เกิดภาวะยากจนเฉียบพลันมากขึ้นราว 10% มีจำนวนเด็กในประเทศไทยที่เสี่ยงต่อการหลุดจากระบบการศึกษาถึง 700,000 กว่าคน จากการสัมภาษณ์เด็กที่ได้รับผลกระทบ เด็กบางคนตัดสินใจยุติการเรียนต่อเพราะต้องออกทำงานเก็บเงิน บางคนเสียสละตนเองเพื่อให้น้องสาวหรือพี่สาวตนได้เรียน บางครอบครัวต้องอาศัยการกู้หนี้นอกระบบกระทั่งถูกทำร้ายร่างกายเพื่อให้บุตรได้เรียน

เราจึงเห็นว่าปัญหาความเหลื่อมล้ำที่ซ้ำด้วยวิกฤติโควิด-19 ได้พรากคุณภาพชีวิตและอนาคตของเด็กไทยไปอย่างน่าเสียดาย โอกาสที่เด็กจะได้เติบโตและช่วยเหลือผู้อื่น โอกาสสร้างความฝันของเด็ก โอกาสที่ประเทศจะมีบุคลากรที่ช่วยพัฒนาก็ถดถอยด้วยเช่นกัน ดังนั้น การสนับสนุนให้เด็กที่มีความมุ่งมั่นและเรียนดีได้รับการศึกษาต่อจนจบการศึกษา จึงเป็นส่วนหนึ่งในการบรรเทาและเชื่อมต่อชีวิตของเด็กเก่งอีกหลายคนให้ได้ไปต่อจนสำเร็จ รวมถึงการช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม การแก้ไขปัญหาความยากจน และการสร้างเด็กให้เป็นผู้รับโอกาสและหยิบยื่นโอกาสให้กับผู้อื่นในสังคมต่อไป 


เราจะเปิดโอกาสให้กับเด็กทั่วประเทศไทย รวมถึงเด็กไร้สัญชาติ ที่มีผลการเรียนดี มีจุดมุ่งหมายชัดเจนเพื่ออุทิศตนพัฒนาชุมชนและสังคม แต่ประสบปัญหาวิกฤติความยากจนและวิกฤติโควิด-19 ในระดับเสี่ยงสูง ได้ยื่นใบสมัคร ผลการเรียน ผลการทำกิจกรรม ผลการสอบติดมหาวิทยาลัย เพื่อเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกทุนการศึกษาตามระบบ โดยเด็กที่ได้รับการคัดเลือกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท

  1. ประเภทศึกษาต่อระดับปริญญาตรี : กลุ่มเด็กมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อให้มีโอกาสศึกษาตลอด 4 ปีการศึกษา
  2. ประเภทช่วงต่อการศึกษาระดับปริญญาตรี : กลุ่มนักศึกษาชั้นปีที่ 1-3 เพื่อให้มีการศึกษาที่ต่อเนื่องจนจบการศึกษา

"ครอบครัวหนูมีพี่น้องหลายคน พ่อแม่บอกหนูว่าไม่ต้องหาที่เรียนเพราะจะไม่ส่งเรียน พ่อบอกให้น้องเรียนก่อน ความฝันของหนูคือหนูอยากกลับมาสอนน้องๆที่บ้านให้พูดภาษาไทยชัดๆ ให้มีความรู้ที่ถูกต้อง จะได้ไม่ต้องอายคนอื่นๆ"
เสียงสัมภาษณ์ด้วยน้ำตาในขณะรับจ้างทำนาของน้องรุจจิรา แซ่เล้ง เกรดเฉลี่ย 3.61
สอบติดคณะคุรุศาสตร์บัณฑิต เอกภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชฎัชกำแพงเพชร  

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

1. ขั้นเตรียมการ
1.1. ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิฯ เพื่อแจ้งการดำเนินงาน รายละเอียดโครงการ และแผนการประชาสัมพันธ์โครงการ
1.2. จัดทีมผู้รับผิดชอบเพื่อรับผิดชอบโครงการเฉพาะกิจ โดยแบ่งเป็นแผนกคัดกรอง แผนกประชาสัมพันธ์ และแผนกติดตามผล 

2. ขั้นดำเนินการ
2.1 ประชาสัมพันธ์โครงการ โดยร่วมมือกับฝ่ายแนะแนวโรงเรียน ช่องทางออนไลน์ และมหาวิทยาลัยรัฐ
2.2. เปิดรับใบสมัคร ผ่านช่องทางการสมัครจากเพจมูลนิธิเรดิออนฯ https://www.radion-international.org/hopescholarship/en/ 
2.3. คัดเลือกนักเรียนที่ผ่านคุณสมบัติจากใบสมัคร เกณฑ์คุณสมบัติผู้สมัคร ดังนี้
         - เป็นนักเรียนผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาคเรียนปกติ ของสถาบันระดับอุดมศึกษาของรัฐบาล ในคณะหรือสาขาวิชา สังคมสงเคราะห์ เภสัชกร พยาบาล สาธารณสุขศาสตร์ จิตวิทยา (วทบ.) การตลาด เทคโนโลยีสารสนเทศ และอื่น ๆ
         - มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.25
         - เป็นผู้ที่มีความประพฤติดีและมีความมุ่งมั่นที่จะศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
         - เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 – 3 แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
         - เป็นเด็กวัยเรียนที่มีสภาพความเดือดร้อนของครอบครัว เช่น ประสบปัญหาความยากจนและโควิด-19 ประสบภัยพิบัติ ประสบวิกฤติชีวิต/ครอบครัว (กำพร้า พิการ มีภาระดูแลสมาชิกในครอบครัวที่เจ็บป่วย พิการ และชราภาพ หรือต้องทำงานหาเลี้ยงตัวเอง) ซึ่งจะเป็นอุปสรรคทำให้ไม่สามารถเรียนต่อในระดับการศึกษาภาคบังคับ/การศึกษาขั้นพื้นฐานได้
         - ครอบครัวผู้ขอรับทุนมีรายได้ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่เงินรวมกันไม่เกิน 80,000บาท/ปี โดยไม่หักค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น
         - ไม่เป็นผู้ที่ได้รับทุนต่อเนื่องหรือซ้ำซ้อนอยู่กับทุนการศึกษาอื่น ๆ
         - คุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
2.4. การสัมภาษณ์รอบที่ 1 จากแผนกคัดกรองและตัวแทนคณะกรรมการ เดือนมีนาคม 
2.5. การสัมภาษณ์รอบที่ 2 จากคณะกรรมการมูลนิธิเรดิออนฯ พร้อมผลการตัดสิน เดือนเมษายน 
2.6. แจ้งผลการสมัครและมอบทุนการศึกษา เดือนพฤษภาคม 

3. ขั้นประเมินผลและติดตามผล (แผนกติดตามผล)
3.1. จัดทำสัญญาการรับทุนกับนักเรียนทุน
3.2  ประเมินผู้รับทุนเป็นรายเทอม โดยมีเงื่อนไขในการหมดสิทธิรับทุนการศึกษา ดังนี้
        - มีเกณฑ์ประเมินผลการศึกษาเฉลี่ยสะสมแต่ละปี การศึกษา ต่ำกว่า 3.25
        - พ้นจากสภาพการเป็นนิสิต/นักศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย
        - กระทำผิดกฎ ระเบียบ วินัย ของมหาวิทยาลัยอย่างร้ายแรง และ/หรือได้รับการพิจารณาภาคทัณฑ์
        - ไม่สำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาของหลักสูตรปกติตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
        - เงื่อนไขอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการทุนการศึกษามูลนิธิฯ เรดิออน เห็นสมควร
3.3  เมื่อผลการเรียนและการพิจารณาความประพฤติผ่านเกณฑ์ ทางมูลนิธิเรดิออนฯ จะมอบทุนการศึกษาในเทอมต่อไป 

*** ทั้งนี้เด็กที่ได้รับทุนการศึกษาจะร่วมทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์รวมกับมูลนิธิเรดิออนฯ ตลอด 4 ปี ร่วมเป็นอาสามัครทำงานร่วมกับมูลนิธิเรดิออนฯ และกลับไปพัฒนาชุมชนของตนเองตามความถนัด

ผู้รับผิดชอบโครงการ

มานาทิพย์ ณ เชียงใหม่     เลขานุการผู้บริหาร, ผู้จัดการสถานสงเคราะห์เด็ก มูลนิธิเรดิออน อินเตอร์เนชั่นแนล 
คัมภีร์ คงสวัสดิ์                 แผนกคัดกรองโครงการ
นนทัช ใจจิต                     แผนกคัดกรองโครงการ
อัจฉรา สุจา                      แผนกคัดกรองโครงการ, แผนกประชาสัมพันธ์โครงการ
วรนุช สถิตวนา                  แผนกติดตามผลโครงการ 


ส่งเด็กเก่ง ให้ไปต่อ ในระดับอุดมศึกษา จำนวน 6 คน

11 April 2023

มูลนิธิเรดิออน อินเตอร์เนชั่นแนล เริ่มต้นโครงการ HOPE SCHOLARSHIP ในปี 2020 ช่วงมีสภาวะวิกฤติโควิด19 กำลังระบาดทั่วโลก ซึ่งมีเด็กนักเรียนจำนวนมากเผชิญความเสี่ยงต่อการหลุดจากระบบการศึกษา ด้วยสภาวะเศรษฐกิจย่ำแย่ ความวิตกกังวล การเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิต ส่งผลกระทบต่อครอบครัวที่ยากจนได้รับผลกระทบหนัก มูลนิธิฯ จึงเริ่มค้นหา เด็กเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ที่ต้องการศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัยในประเทศไทย และมีเป้าหมายกลับไปพัฒนาชุมชน เข้ารับการช่วยเหลือผ่านโครงการนี้

และในระหว่างปี 2020-2022 มูลนิธิฯ ได้ช่วยเหลือนักเรียน 18 คน ทั้งหมดได้รับการช่วยเหลือตลอดการเรียนในระดับปริญญาตรี รวมทั้งสิ้น 12 คณะ ที่มูลนิธิฯ สร้างเด็กให้กลับไปช่วยเหลือชุมชนในอนาคต งบประมาณกว่า 1,250,000 บาท สำหรับการช่วยเหลือที่ผ่านมา

มูลนิธิเรดิออน อินเตอร์เนชั่นแนลรู้สึกซาบซึ้งและขอขอบพระคุณเทใจดอทคอมที่เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสนับสนุนเด็กเรียนเก่งในโครงการเด็ก Hope scholarship ทุนการศึกษาสําหรับเด็กเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ แต่มีจุดมุ่งหมายกลับไปพัฒนาชุมชน ตกอยู่ในวิกฤติความยากจน วิกฤติโควิด-19 ต่อสู้ชีวิตด้วยความยากลำบาก จำนวน 6 คน ให้ได้รับการศึกษาจนจบระดับปริญญาตรี

เนื่องจากยอดระดมทุนทางเทใจได้รับ 228,950 บาท ทางมูลนิธิฯจึงสมทบยอดเพื่อครบตามจำนวนทุน 360,000 บาท เพื่อให้นักศึกษาได้รับทุนในโครงการ Hope scholarship ปี 3 ผ่านเทใจดอทคอม โดยได้รับทุนการศึกษา 10,000 บาทต่อเทอม ตลอดระยะเวลา 4 ปี จำนวน 3 คน และได้รับทุนการศึกษา 5000 บาทต่อเทอม ตลอดระยะเวลา 4 ปี 3 คน รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 360,000 บาท

รายชื่อเด็กนักเรียนที่ได้รับทุน

ความประทับใจจากเด็กที่ได้รับทุน


"ไม่เคยมีใครภูมิใจในตัวผมมาก่อนเลย การที่พี่พูดว่า เราทุกคนต่างมารวมกันเพราะเรามีสิ่งที่เหมือนกัน เรามาเพื่อได้พักและกลับไปทําหน้าที่ของตัวเองต่อ ผมรู้สึกว่าที่พี่พูดมันเป็นเรื่องจริงในชีวิตผม"
ประสิทธิ์ ปะสะกอ นักศึกษา สาขาสังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี


“เพราะว่าเราเติมความฝันของเราและมีความหวังให้กับใครสักคน มันเป็นเหมือนการจุดประกายและสร้างชีวิตใหม่ให้กับพวกเขาด้วยการศึกษา ขอบคุณมูลนิธิเรดิออน ที่ช่วยเติมเต็มความฝันของหนู"
ศิริบุตร มุสิกะโปดก นักศึกษาสาขาการศึกษาพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


"หนูขอขอบคุณมูลนิธิเรดิออนที่ให้โอกาสหนูในการศึกษาต่อ และหนูได้วางแผนที่จะทำออกมาให้ดีที่สุดในการศึกษา เพื่อที่จะได้มีส่วนร่วมกับมูลนิธิมากขึ้นในการช่วยเหลือผู้อื่นต่อหลังจากที่เรียนจบ"
อาหมี่ มาเยอะ นักศึกษาสาขาธุรกิจการค้าสมัยใหม่ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการทำโครงการ

กลุ่มที่ได้รับประโยชน์จำนวนความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
นักศึกษาในโครงการHope scholarship ทุนการศึกษาสําหรับเด็กเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ที่อาศัยอยู่ทุกภูมิภาคของประเทศเด็กอายุ 19-24 ปี จำนวน 6 คน - โครงการ HOPE scholarship เป็นส่วนหนึ่ง นักศึกษาได้รับพลังใจ และแรงจูงใจ ในการต่อสู้เพื่ออนาคตของตนเอง ครอบครัว ชุมชน แม้อาจต้องพบเจอกับปัญหาอุปสรรคในการเรียน
- โครงการ HOPE scholarship ยังเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือพวกเขา แบ่งเบาภาระในครอบครัว ให้พวกเขาสามารถพัฒนาตนเอง และรับผิดชอบในหน้าที่การศึกษาของตนเอง
- นักศึกษาได้เห็นคุณค่าของผู้อื่น เมื่อพวกเขาได้เรียนรู้จักกัน ได้พูดคุยกันผ่านกิจกรรมแบ่งปันประสบการณ์ชีวิตของตนเอง นำไปสู่การรู้สึกภูมิใจในตนเอง ภูมิใจในเพื่อนต่างมหาลัย เสริมสร้างความมั่นใจในการเรียน การดำเนินชีวิต และมากกว่านั้นนักศึกษายังได้เห็นคุณค่าของโอกาสที่พวกเขาได้รับความช่วยเหลือจากผู้อื่น เพราะนักศึกษาทุกคนต่างพูดว่ารู้สึกโชคดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งใน “โครงการเด็ก Hope scholarship ทุนการศึกษาสำหรับเด็กเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์”
เป็นความหวังในการเรียนให้ประสบความสำเร็จ เพื่อพวกเขาจะได้ส่งต่อความหวังให้กับชุมชน สังคม และประเทศชาติต่อไป

ภาพประกอบ


คำบรรยายภาพ : เมื่อวันที่ 5-8 ธันวาคม 2022 การรวมตัวครั้งแรกของเด็กในโครงการ HOPE scholarship ปี 1-3 เพื่อเรียนรู้หัวข้อ "การพัฒนาสินทรัพย์ในชุมชนเพื่อพัฒนา" ทุกคนลงพื้นที่ ต.เข็กน้อย อ.เขาค้อ เพื่อเห็น วิถีชีวิตชนเผ่าม้ง เพื่อเรียนรู้กระบวนการทำงาน พัฒนาชุมชน การเห็นความแตกต่าง และเสนอ โครการเพื่อกลับไปพัฒนาชุมชนตนเอง


คำบรรยายภาพ : เป็นภาพของเด็กโครงการ Hope scholarship ได้ทำกิจกรรมร่วมกันในหัวข้อ "การพัฒนาสินทรัพย์ในชุมชนเพื่อพัฒนา" โดยการออกไปเยี่ยมพื้นที่ ต.เข็กน้อย อ.เขาค้อ เพื่อเห็นวิถีชีวิตชนเผ่าม้ง เพื่อเรียนรู้กระบวนการทำงาน พัฒนาชุมชน การเห็นความแตกต่าง และเสนอโครงการเพื่อกลับไปพัฒนาชุมชนตนเอง ระหว่าง วันที่ 5-8 ธันวาคม 2022 


คำบรรยายภาพ : เป็นภาพของเด็กโครงการ Hope scholarship ได้ทำกิจกรรมร่วมกันในหัวข้อ "การพัฒนาสินทรัพย์ในชุมชนเพื่อพัฒนา" โดยการออกไปเยี่ยมพื้นที่ ต.เข็กน้อย อ.เขาค้อ เพื่อเห็นวิถีชีวิตชนเผ่าม้ง เพื่อเรียนรู้กระบวนการทำงาน พัฒนาชุมชน การเห็นความแตกต่าง และเสนอโครงการเพื่อกลับไปพัฒนาชุมชนตนเอง ระหว่าง วันที่ 5-8 ธันวาคม 2022


คำบรรยายภาพ : เป็นภาพการรวมตัวครั้งแรกของเด็กโครงการ Hope scholarship ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน เรียนรู้จักกันและกัน เข้าใจกันและกัน ยอมรับในความแตกต่าง เพื่อพัฒนาตนเองสู่ผู้เปลี่ยนแปลงสังคม 


คำบรรยายภาพ : เป็นภาพการรวมตัวครั้งแรกของเด็กโครงการ Hope scholarship ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน เรียนรู้จักกันและกัน เข้าใจกันและกัน ยอมรับในความแตกต่าง เพื่อพัฒนาตนเองสู่ผู้เปลี่ยนแปลงสังคม 


คำบรรยายภาพ : เป็นภาพการรวมตัวครั้งแรกของเด็กโครงการ Hope scholarship ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน เรียนรู้จักกันและกัน เข้าใจกันและกัน ยอมรับในความแตกต่าง เพื่อพัฒนาตนเองสู่ผู้เปลี่ยนแปลงสังคม 

Budget plan

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 ทุนการศึกษา 10,000 บาท ต่อเทอม ตลอดระยะเวลา 4 ปี 5 ทุน 400,000.00
2 ทุนการศึกษา 5,000 บาท ต่อเทอม ตลอดระยะเวลา 4 ปี 5 ทุน 200,000.00
3 ค่าดำเนินการส่งเอกสาร 400 บาทต่อคน ตลอดเวลา 4 ปี 10 คน 4,000.00
4 เจ้าหน้าที่อาสามัครโครงการภาคสนาม เช่น การลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์โรงเรียน การคัดกรอกเอกสาร สืบค้นประวัติ การสัมภาษณ์คัดเลือกเบื้องต้น ตั้งแต่ต้นจนจบโครงการ 700 บาทต่อวัน รวม 20 วัน 1 คน 14,000.00
5 เจ้าหน้าที่แผนกติดตามผลและประเมินผล 500 บาทต่อครั้ง 8 ครั้ง 4,000.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
622,000.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
62,200.00

ยอดระดมทุน
684,200.00