project Covid-19

“Save แม่สอด” ร่วมด้วยช่วยบุคลากรทางการแพทย์และโรงพยาบาลหน้าด่านสู้โควิด-19

จัดหาอุปกรณ์ป้องกันให้ บุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงพยาลทุกแห่ง , โรงพยาบาลสนาม 12 แห่ง รวมถึง Home Isolation และ Community Isolation ในอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ที่ต้องดูแลผู้ติดเชื้อโควิด 1,432 คน และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันโรคจำนวนมากอย่างเร่งด่วนในทุกวัน เพื่อป้องกันเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครจากความเสี่ยง

Duration 26 ก.ค. 2564 ถึง 25 ส.ค. 2564 Area ระบุพื้นที่: ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

Current donation amount

269,619 THB

Target

342,100 THB
ดำเนินการไปแล้ว 79%
จำนวนผู้บริจาค 248

สำเร็จแล้ว

จัดหาอุปกรณ์ป้องกันให้ บุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงพยาลทุกแห่ง , โรงพยาบาลสนาม 12 แห่ง รวมถึง Home Isolation และ Community Isolation ในอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ที่ต้องดูแลผู้ติดเชื้อโควิด 1,432 คน และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันโรคจำนวนมากอย่างเร่งด่วนในทุกวัน เพื่อป้องกันเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครจากความเสี่ยง

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

แม่สอดอำเภอเล็กๆ ติดชายแดนไทย-พม่า ที่ผู้คนอาศัยอย่างหลากหลายเชื้อชาติ จำนวนกว่า 200,000 คน ที่มีทั้งคนไทยและแรงงานข้ามชาติ เมืองหน้าด่านแห่งนี้ ต้องเผชิญปัญหาท้าทายทั้งก่อนการระบาดโควิด เป็นเมืองสำคัญในฐานะเมืองหน้าด่านที่ป้องกันปัญหาต่างๆ ก่อนจะทะลักสู่ตัวเมืองชั้นใน โดยเฉพาะโรคระบาดที่ประเทศไทยไม่มีแล้วเพราะได้รับวัคซีนทั่วถึงกว่าเมื่อเทียบกับประเทศพม่า โรงพยาบาลแม่สอดและหน่วยงานสาธารณสุขชายแดนจึงมีบทบาทสำคัญในการเป็นเมืองกำแพงป้องกันโรคให้ประเทศไทย ที่ผ่านมามีทั้งบริการงานสาธารณสุข รักษาโรค และงานสร้างความตระหนักรู้ให้ผู้คนในชุมชน

จากสถานการณ์โควิดที่กำลังระบาดหนักในแม่สอดขณะนี้ ที่ไม่ใช่เพียงโรงงานหรือสถานที่ปิดเท่านั้น ที่สามารถทำ Factory Isolation แต่ยังกระจายไปยังชุมชนต่างๆ ทั้งในตัวเมืองและหมู่บ้านรอบนอก โดยได้เริ่มทำ Community Isolation และ Home Isolation เพื่อลดความเสี่ยงในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย โดยจะย้ายก็ต่อเมื่อผู้ป่วยกลายเป็นผู้ป่วยหนักที่ต้องอาศัยทีมแพทย์ดูแล จะถูกส่งไปยังโรงพยาบาลแม่สอด

รพ.แม่สอด รับทั้งบทสถานพยาบาลที่ต้องดูแลผู้ป่วยโควิด คู่กับผู้ป่วยทั่วไป ปัจจุบันแม่สอดมีสถานที่รักษาผู้ป่วยโควิด โรงพยาบาลทุกแห่งรับแบ่งเบาภาระผู้ป่วยโควิดที่ล้นเตียง โรงพยาบาลเอกชนทั้ง แม่สอด-ราม และโรงพยาบาลแม่สอดอินเตอร์ก็รับเคสโควิดจนเต็มศักยภาพ มีการจัดตั้ง รพ.สนามถึง 12 แห่ง แม้บางแห่งจะมีตัวเลขเป็น 0 แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีผู้ป่วยอีก ทั้งยังได้ทำการตรวจเชิงรุก การสืบสวนโรคที่ จนท.ต้องเผชิญความเสี่ยง เครื่องมือป้องกันโรคไม่เพียงพอ เพราะต้องใช้ทุกวัน รพ.ทุกแห่งรวม รพ.สนามต้องใช้ชุด PPE ประมาณวันละ 200 ชุด หน้ากาก N95 ให้บุคลากรด่านหน้าและอาสาสมัคร วันละเกือบ 500 ชิ้น เป็นภาระหนักของโรงพยาบาลที่ต้องหามาเพื่อป้องกันเจ้าหน้าที่จากความเสี่ยง

หมอที่ต้องรับทุกหน้าที่ทั้งการรักษาผู้ป่วย การประสานงาน การจัดระบบต่างๆ และยังต้องระดมอุปกรณ์ป้องกันที่มีราคาแพงและต้องใช้เป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระแพทย์และบุคลากรจึงต้องมีการระดมความช่วยเหลือเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันที่จำเป็นยังและยังขาดแคลนอย่างเร่งด่วน

ในทุกวันต้องใช้ชุด PPE ประมาณวันละ 200 ชุด หน้ากาก N95 ให้บุคลากรด่านหน้าและอาสาสมัคร วันละเกือบ 500 ชิ้น เป็นภาระหนักของโรงพยาบาลที่ต้องหามาเพื่อป้องกันเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครจากความเสี่ยง โครงการต้องการระดม ชุด PPE หน้ากาก N95 เครื่องวัดระดับออกซิเจนในเลือด และ เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟาเรด เพื่อป้องกันให้บุคลาการด้านการแพทย์และอาสาสมัคร ร่วมฝ่าวิกฤติในครั้งนี้ไปให้ได้


ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

1. รวบรวมความต้องการใช้อุปกรณ์ป้องกันในแต่ละโรงพยาบาล โรงพยาบาลสนาม และ เริ่มทำ Community Isolation และ Home Isolation

2. ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในท้องถิ่น

3. จัดซื้ออุปกรณ์ป้องกัน

4. ส่งมอบและบันทึกจำนวนผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการ

5. ประเมินผลการดำเนินงานโครงการ และ วิเคราะห์ความต้องการหากต้องดำเนินโครงการในระยะต่อไปข้อมูลภาคี, พาร์ทเนอร์

ดำเนินโครงการโดยมูลนิธิช่วยไร้พรมแดน เป็นองค์กรพัฒนาเอกชน จัดตั้งขึ้นเพื่อให้การช่วยเหลือเด็กและเยาวชนบริเวณชายแดน ตั้งแต่ปี 2545 เป็นต้นมา 

มูลนิธิช่วยไร้พรหมแดน มุ่งเน้นการทำงาน 5 ด้านหลัก คือ ด้านการศึกษา ด้านพัฒนาศักยภาพเยาวชน ด้านการคุ้มครองเด็ก ด้านสุขภาพ และด้านการพัฒนาชุมชนโครงการนี้ดำเนินการร่วมกับ

1. โรงพยาบาลแม่สอด

2. เครือข่ายภาคประชาสังคมแม่สอด


ไม่มีข้อมูล

Budget plan

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 เครื่องวัดระดับออกซิเจนในเลือด รุ่น LK87 ราคาเครื่องละ 410 บาท 500 205,000.00
2 ที่วัดอุณหภูมิแบบแท่ง ราคาเครื่องละ 210 บาท 400 84,000.00
3 ชุดหมี PPE ราคาชุดละ 220 บาท 100 22,000.00
4 หน้ากาก N95 ราคาชิ้นละ 15 บาท 3000 ได้รับบริจาคครบแล้ว
รวมเป็นเงินทั้งหมด
311,000.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
31,100.00

ยอดระดมทุน
342,100.00