project Covid-19 กลุ่มคนเปราะบาง

“ช่วยด้วย! ช่วยคุณจากโควิด ได้ถึงบ้าน”

"ช่วยด้วย! ช่วยคุณจากโควิดได้ถึงบ้าน” ช่วยเหลือผู้ป่วยโควิดในภาวะวิกฤตเตียงเต็ม ให้ได้รับการดูแลรักษาแบบ Home Isolation ด้วยตนเองภายใต้การดูแลของแพทย์และ Care Giver ติดตามอาการตลอด 24 ชั่วโมง โดยจะรับดูแลผู้ป่วยโควิดกลุ่มสีเขียว ที่สามารถดูแลตัวเองได้ที่บ้าน ให้สามารถได้รับการดูแลอย่างอุ่นใจและได้รับความช่วยเหลืออย่างทันท่วงที กรณีต้องได้รับการรักษาในสถานพยาบาล ก็จะมีทีมประสานดูแลส่งต่อ

Duration 23 ก.ค. 2564 ถึง 23 ส.ค. 2564 Area ระบุพื้นที่: (กรุงเทพมหานคร), (นนทบุรี), (สมุทรปราการ)

Current donation amount

4,294,177 THB

Target

5,130,000 THB
ดำเนินการไปแล้ว 84%
จำนวนผู้บริจาค 711

สำเร็จแล้ว

Project updates

รายงานการดูแล ส่งอาหารและยาให้ผู้ป่วย Home Isolation ตั้งแต่วันที่ 30 ก.ค. - 5 ส.ค. 2564

5 August 2021

ยอดรวมคนไข้ที่ได้รับการดูแลผ่าน Telemed แล้ว  รวม 1,624 คน   

จัดส่งอาหารแล้ว   รวม 5,685 กล่อง 

จัดส่งกล่องยาแล้ว   รวม 700 กล่อง

จัดส่งยา Favipiravir แล้ว  รวม 202 ชุด 

Read more »
See all project updates

"ช่วยด้วย! ช่วยคุณจากโควิดได้ถึงบ้าน” ช่วยเหลือผู้ป่วยโควิดในภาวะวิกฤตเตียงเต็ม ให้ได้รับการดูแลรักษาแบบ Home Isolation ด้วยตนเองภายใต้การดูแลของแพทย์และ Care Giver ติดตามอาการตลอด 24 ชั่วโมง โดยจะรับดูแลผู้ป่วยโควิดกลุ่มสีเขียว ที่สามารถดูแลตัวเองได้ที่บ้าน ให้สามารถได้รับการดูแลอย่างอุ่นใจและได้รับความช่วยเหลืออย่างทันท่วงที กรณีต้องได้รับการรักษาในสถานพยาบาล ก็จะมีทีมประสานดูแลส่งต่อ

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

“ช่วยด้วย!” ไม่ว่าใครป่วยโควิดอยู่ที่บ้านก็เข้าถึงแพทย์ได้แล้ว


Doctor A to Z จับมือกับเหล่าพันธมิตรกว่า 20 บริษัทเอกชนชั้นนำ, ทีมแพทย์พยาบาล และเจ้าหน้าที่จิตอาสาร่วมจัดทำโครงการ "ช่วยด้วย! ช่วยคุณจากโควิดได้ถึงบ้าน” ช่วยเหลือผู้ป่วยโควิดในภาวะวิกฤตเตียงเต็มให้ได้รับการดูแลรักษาแบบ Home Isolation ด้วยตนเองภายใต้การดูแลของแพทย์และ Care Giver ติดตามอาการตลอด 24 ชั่วโมง

โดยจะรับดูแลผู้ป่วยโควิดกลุ่มสีเขียว ที่สามารถดูแลตัวเองได้ที่บ้าน ให้สามารถได้รับการดูแลอย่างอุ่นใจและได้รับความช่วยเหลืออย่างทันท่วงที กรณีต้องได้รับการรักษาในสถานพยาบาล ก็จะมีทีมประสานดูแลส่งต่อขั้นตอนการดำเนินโครงการ

1) โครงการตั้งเป้าให้ความช่วยเหลือผู้ติดเชื้อโควิด-19 ระดับสีเขียวและสีเหลืองที่จำเป็นต้องกักตัวรักษาที่บ้าน เบื้องต้นเป็นจำนวน 1,000 ท่าน  ก่อนจะพิจารณาขยายตามความช่วยเหลือที่มีการระดมทุนเพิ่มเติมต่อไป

2) โดยจะช่วยเหลือให้ผู้ป่วยกลุ่ม เขียว และ กลุ่มเหลือง ที่เข้าโครงการ "ช่วยด้วย" ช่วยคนป่วยถึงบ้าน

ให้เข้าถึงการดูแลและติดตามอาการโดยแพทย์จิตอาสากว่า 400 ท่าน , พยาบาลและกลุ่มจิตอาสา

ผ่านระบบปรึกษาแพทย์ออนไลน์ Telemedicine ของแอปพลิเคชัน Doctor A to Z และ Line "ช่วยด้วย"

3) ร่วมกับโครงการ 1422 สายด่วนกรมควบคุมโรค และทีมเป็ดสู้ภัย (การรวมตัวของ Startup Thai)

เพื่อลงทะเบียนคิว "คนไข้เพื่อหาเตียง" ในกรณี เปลี่ยนจากกลุ่ม เหลือง ไปเป็น กลุ่มแดง

(โดยทีม "ช่วยด้วย" เป็นเพียงผู้ช่วยเหลือในการลงทะเบียนเท่านั้น ไม่การันตีในการได้เตียงขึ้นอยู่สถานะการณ์โควิด 19 ในแต่ละช่วงเวลา )

4.จัดส่ง ยา เวชภัณฑ์ สิ่งของจำเป็น และ อาหาร 3 มื้อ 14 วัน ในการดูแลระหว่างกักตัวที่บ้านรอเตียง รอโรงพยาบาล

5.ช่วย Monitoring เพื่อติดตามอาการ 14 วัน โดยทีมพยาบาลจิตอาสา ในการแนะนำคนป่วยโควิด 19 ในการดูแลสุขภาพ ช่วงระหว่างรอเตียงหรือจนกว่าจะหายจากการป่วยโควิด 19  ข้อมูลภาคี, พาร์ทเนอร์

โครงการได้จับมือสร้างกลุ่มพันธมิตรภาคบริษัทเอกชนโดยแบ่งทีมเป็น 4 ฝ่าย ดังนี้

ทีมดูแลสุขภาพ :

 •  เปิดบริการให้คำปรึกษาโดยแพทย์ผ่านแอปพลิเคชัน Doctor A to Z ด้วยทีมแพทย์จิตอาสากว่า 400 ท่านและจัดส่งยาโดยไม่คิดค่าจัดส่งในพื้นที่กรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ 
 • บริษัท BHS Group จำกัด ช่วยจัดเตรียมทีมพยาบาลและบริบาล Care Giver จิตอาสามาช่วยเป็นพี่เลี้ยงดูแลและติดตามอาการระหว่างดูแลตัวเองที่บ้านจนกว่าอาการจะดีขึ้น
 • บริษัท Absolute Nutraceutical จำกัด บริจาควิตามิน C จำนวน 200 กล่อง
 • บริษัท FG Global จำกัด สนับสนุนฟาร์มานิวทริชั่น และเวชภัณฑ์, Q7 (NK booster ) 30 ขวด, Alcohol Gel Plus Aloe vera 450 ml จำนวน 100 ขวด รวมมูลค่า 140,555 บาท
 • ทีมพยาบาลจิตอาสา ช่วยประสานลงทะเบียนการส่งต่อคนไข้ในการหาเตียง หาโรงพยาบาลที่สามารถรองรับการรักษาดูแลผู้ป่วยหากการประเมินสุขภาพขยับจากระดับสีเขียว เป็น สีเหลือง หรือ แดง


ทีมเวชภัณฑ์ อาหาร และสิ่งของจำเป็น :

 • บริษัท Wynntech24 จำกัด ดูแลจัดหาเวชภัณฑ์ที่จำเป็น เช่น เครื่องวัดออกซิเจน อุปกรณ์เครื่องช่วยหายใจ หน้ากาก เจล และเวชภัณฑ์จำเป็นอื่นๆ ที่ได้รวบรวมมาจากผู้บริจาคเพื่อส่งตรงถึงคนไข้ที่จำเป็นต้องใช้ดูแลตัวเองได้อย่างปลอดภัย
 • บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด จัดเตรียมมอบกล่องยังชีพ ซึ่งประกอบด้วยเครื่องใช้จำเป็น เช่น ผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปากซอลส์และซิสเท็มมา, ผงซักฟอกเปา, โฟมล้างมือคิเรอิคิเรอิ และผลิตภัณฑ์ล้างจานไลปอนเอฟ
 • บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) จัดเตรียมทิชชูซิลค์ pop up จำนวนรวม 840 ชิ้น
 • บริษัท เจคิว ปูม้านึ่ง Delivery และ บริษัท BHS group จำกัด ช่วยดูแลในการจัดทำและส่งอาหารทั้ง 3 มื้อให้กับคนไข้ในแต่ละวันตลอด 14 วัน
 • บริษัท Thailand Knitting Factory Co., Ltd (เสื้อยืดตราห่านคู่) ได้จัดทำเสื้อพิเศษสวมใส่สบายสำหรับทีมแพทย์จิตอาสาและผู้ป่วย
 • ศูนย์รวมยา PHARMAX บริจาค Mouth Spray จำนวน 1,000 ขวดและเป็น Resoure เรื่องยาสามัญให้กับโครงการ
 • Surge Mask โรงงานผลิตหน้ากากอนามัยเกรดมาตราฐานทางการแพทย์ บริจาค Mask 100 กล่อง
 • Wann Cosmetics & Laboratory บริจาค เจลแอลกอฮอล์ ทำความสะอาดมือ ยี่ห้อ Hand Sanitizer 432 ขวด
 • Capital Rice Co., Ltd. สนับสนุนข้าวสาร 1,000 กก.
 • ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สนับสนุนเงินเพื่อเป็นค่าอาหารผู้ป่วย 300 คนเป็นเวลา 14 วัน มูลค่า 1,000,000 บาท
 • บริษัท INTOUCH: สนับสนุนเงินเพื่อเป็นค่ารักษาผู้ป่วย Home Isolation บนระบบ Telemedicine
 • บริษัท GFPT สนับสนุนผลิตภัณฑ์ไก่สดและไก่แปรรูปตลอดโครงการ
 • Eastern Polymer Group (EPG) สนับสนุนกล่องพลาสติกใส่อาหาร 15,000 ชุด


ทีมเคลื่อนย้ายคนไข้และขนส่ง:

 • BHS Group จำกัด เครือข่ายศูนย์ผู้สูงอายุ จัดเตรียมรถพยาบาลในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอย่างปลอดภัยและลดการแพร่กระจายเชื้อ
 • บริษัท Claim Di จำกัด ร่วมจัดทีม Driver เพื่อจัดส่งยา เวชภัณฑ์และอาหารให้กับผู้ป่วยในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล
 • บริษัท โซโกะจัน จำกัด ให้การสนับสนุนคลังสินค้าและระบบโลจิสติกส์รวมถึงการจัดส่งสิ่งของจำเป็นต่างๆ
 • Kerry Express ให้การสนับสนุนการจัดส่งยาและสิ่งของจำเป็นต่างๆ 


ทีมสนับสนุนอื่น ๆ:

 • บริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน) และบริษัท ดาต้า เฟิร์ส จำกัด ร่วมช่วยเหลือดูแลในการประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อการสื่อสารให้เข้าถึงผู้ต้องการความช่วยเหลือ
 • KENGKRIWIT Team Building &Ice Breaking ร่วมประสานความร่วมมือสื่อมวลชนและบุคคลที่มีศักยภาพในการช่วยสนับสนุนโครงการให้บรรลุเป้าหมาย
 • MMN Syndicate Office ร่วมประสานงานด้านข้อมูลบัญชีและการเงินบน PEAK (Cloud Accounting Platform) รวมถึงการจัดการเอกสารต่างๆ ที่จำเป็นต่อโครงการ
 • Benchachinda Group ช่วยจัดการระบบความปลอดภัยของข้อมูล
 • TQM เสนอช่วยเงินบริจาคและช่วยประชาสัมพันธ์โครงการกับสื่อต่าง ๆ ในเครือข่าย และฐานลูกค้า 3 ล้านคน พร้อมสนับสนุนพนักงานอาสาช่วยรับโทรศัพท์จากผู้ป่วย
 •  บริษัท วีจีไอ จำกัด(มหาชน) และ ชมรมพนักงานวีจีไออาสา ร่วมสนับสนุนเงินบริจาค , ช่วยสนับสนุนการประชาสัมพันธโครงการ, พื้นที่สื่อ และช่วยจัดการด้านระดมทุน
 • Invent by Intouch ช่วยสนับสนุนการประชาสัมพันธ์โครงการ และประสานความช่วยเหลือในการหาพาร์ทเนอร์เพิ่มเติม

รายงานการดูแล ส่งอาหารและยาให้ผู้ป่วย Home Isolation ตั้งแต่วันที่ 30 ก.ค. - 5 ส.ค. 2564

5 August 2021

ยอดรวมคนไข้ที่ได้รับการดูแลผ่าน Telemed แล้ว  รวม 1,624 คน   

จัดส่งอาหารแล้ว   รวม 5,685 กล่อง 

จัดส่งกล่องยาแล้ว   รวม 700 กล่อง

จัดส่งยา Favipiravir แล้ว  รวม 202 ชุด 

Budget plan