project เด็กและเยาวชน

เยียวยาเด็กที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงในสามจังหวัดชายแดนใต้

ร่วมสนับสนุนกลุ่มลูกเหรียง เพื่อช่วยเหลือและเยียวยาเด็กที่เป็นเหยื่อความรุนแรงในสามจังหวัดชายแดนใต้ ให้มีโอกาสได้รับการศึกษา มีชีวิตที่ดีและเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่พึ่งพาตนเองได้

Duration 1 ปี (พฤษภาคม 60 - เมษายน 61) Area สามจังหวัดชายแดนใต้ (จ.ปัตตานี, ยะลาและนราธิวาส)

Current donation amount

170,942 THB

Target

500,000 THB
ดำเนินการไปแล้ว 34%
จำนวนผู้บริจาค 72

สำเร็จแล้ว

Project updates

มอบทุนการศึกษาให้เด็กลูกเหรียง

29 March 2019

กิจกรรมมอบทุนการศึกษา “เด็กทุนลูกเหรียง” ประจำปีการศึกษา 2561 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 19 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ 2561 ณ ลานกิจกรรมบ้านลูกเหรียง ซึ่งเด็กบ้านลูกเหรียงเป็นกลุ่มเด็กและเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ (จังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ) ที่อยู่ภายใต้โครงการ “เด็กทุนลูกเหรียง”

โดยยอดบริจาคที่ได้รับสนับสนุนจากผู้ใหญ่ใจดีผ่านการระดมทุนทางเว็บไซต์เทใจ ช่วยส่งผลให้เป็นเหมือนพลังและกำลังใจสำคัญที่ทำให้เด็กๆ เยาวชนบ้านลูกเหรียง จำนวน 84 คน มีสภาพจิตใจ และพัฒนาการการเรียนดีขึ้น ได้เติบโตเป็นคนดีช่วยเหลือสังคม และเป็นพลังสำคัญให้การพัฒนาบ้านเมือง และประเทศของเรา ได้กลับคืนสู่สันติสุขโดยเร็ว เพราะเด็กทุนลูกเหรียงได้เรียนรู้ว่าการเป็นเด็กกำพร้า ถือเป็นโจทย์ชีวิตที่ยาก แต่จะยากยิ่งกว่าถ้าเรายอมแพ้ และไม่กล้าที่จะเริ่มต้นก้าวไปข้างหน้า ดังนั้นกลุ่มลูกเหรียงจึงมุ่งเน้นให้เด็กและเยาวชนที่ต้องพึ่งพาตนเอง พร้อมพัฒนาตนเองให้เข้มแข็ง เปลี่ยนจากมือบนเป็นมือล่าง และช่วยดูแลเด็กเยาวชนคนอื่นๆ ให้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาบ้านของเราต่อไปในอนาคต

ภาพกิจกรรม

เด็กๆ ลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมกิจกรรม

กิจกรรมอัพเดตชีวิตฉันพี่น้อง แลกกันเล่าเรื่องราวที่ไม่ได้เจอกัน 3 เดือน

เล่าเรื่องราวชีวิตให้กับพี่บ้านลูกเหรียง

ละลายพฤติกรรมโดยกระบวนการเล่นเกมส์เป็นกลุ่ม


มอบทุนการศึกษาให้เด็กๆ

ผู้ใหญ่ใจดีในพื้นทีมอบออมกอดที่อบอุ่นที่สร้างพลัง กำลังใจ ให้กับเด็กๆ

เด็กทุนลูกเหรียงร่วมร้องเพลงแทนคำขอบคุณผู้ใหญ่ที่มาร่วมงาน

ความประทับใจจากเด็กบ้านลูกเหรียง

Read more »
See all project updates

ตลอด 11 ปีที่ผ่านมา ความรุนแรงในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ได้เปลี่ยนชีวิตเด็กมากกว่า 6,000 คน จากที่เคยใช้ชีวิตอยู่อย่างปกติ ทำให้เขาต้องสูญเสียพ่อแม่และคนใกล้ตัว มีชีวิตอยู่อย่างหวาดกลัว ต้องหยุดเรียนหนังสือ ไม่มีรายได้ ในใจเต็มไปด้วยความแค้นที่พร้อมจะระเบิดออกมาตลอดเวลา มีความเสี่ยงที่จะถูกชักจูงเข้าไปก่อความรุนแรงอย่างไม่รู้จบ

กลุ่มลูกเหรียงได้ช่วยเหลือและเยียวยาเด็กๆเหล่านี้ และทำให้เด็กได้รับการศึกษา มีรายได้และมีอาหารให้เพียงพอ หรือพูดอีกนัยหนึ่งคือ กลุ่มลูกเหรียงเป็นครอบครัวใหม่ที่ให้โอกาสเด็กกลับมาดำรงชีวิตได้อย่างปกติและเติบโตขึ้นเป็นคนที่ดีของสังคม

กระบวนการช่วยเหลือเยียวยาของลูกเหรียงนั้น นอกจากจะช่วยเหลือเด็กๆ โดยตรงแล้ว ยังเป็นการสร้างสันติภาพในพื้นที่ในระยะยาวอีกด้วย


ทำความรู้จักลูกเหรียงเพิ่มเติมได้จาก:

วีดีโอแนะนำตัวของบ้านลูกเหรียง (8.18 นาที)


สกู๊ปรายการ จารึกไว้ในแผ่นดิน ตอน กลุ่มลูกเหรียง ที่พักหัวใจเด็กกำพร้า
(24.00 นาที)

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

 • กลุ่มลูกเหรียงลงพื้นที่ไปช่วยเหลือเด็กๆ และครอบครัว ตั้งแต่ทราบข่าวเหตุการณ์ และให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น ตั้งแต่สิ่งของ ค่าใช้จ่ายที่จำเป็น เช่น ค่ารักษาพยาบาล เสื้อผ้า และอาหาร เป็นต้น

 • ให้ทุนการศึกษา เพื่อให้เด็กเข้าเรียนหนังสือจนถึงระดับปริญญาตรีหรือปวส ปัจจุบัน กลุ่มลูกเหรียงกำลังส่งเด็กทุนให้เรียนหนังสืออยู่ 174 คน

 • ในกรณีที่เด็กกำพร้าทั้งพ่อและแม่ หรือไม่มีคนในครอบครัวที่สามารถดูแลเด็กได้ กลุ่มลูกเหรียงจะรับเด็กเข้ามาเลี้ยงดูอยู่ใน “บ้านลูกเหรียง”

 • จัดค่ายเยียวยา โดยอาศัยกระบวนการทางศิลปะในการสำรวจและปรับสภาพจิตใจ ทำให้เด็กๆรู้จักการให้อภัย ลดความรู้สึกเคียดแค้น และลุกขึ้นมาช่วยเหลือเด็กๆคนอื่นที่ได้รับผลกระทบเหมือนกัน

นอกจากการช่วยเหลือและเยียวยาเด็กๆ ทางตรงแล้ว กลุ่มลูกเหรียงยังทำงานป้องกันความรุนแรงร่วมกับโรงเรียน เพื่อออกแบบกระบวนการโรงเรียนปลอดภัย (Safe School) เตรียมพร้อมรับมือเมื่อเหตุการณ์ความรุนแรงในโรงเรียน ให้เกิดการสูญเสียน้อยที่สุด และทำงานร่วมกับเครือข่ายในพื้นที่ เช่น อบต. แกนนำชุมชน เพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัยอย่างมีส่วนร่วม กิจกรรมต่างๆ ดำเนินการโดยเด็กๆ ที่ผ่านการเยียวยาจากกลุ่มลูกเหรียง ทำให้เห็นว่า กระบวนการช่วยเหลือเยียวยาของลูกเหรียงนั้น นอกจากจะช่วยเหลือเด็กๆ โดยตรงแล้ว ยังเป็นการสร้างสันติภาพในพื้นที่ในระยะยาวอีกด้วย

สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของโครงการได้ที่เฟซบุ๊ก https://www.facebook.com/Luukriang/ หรือเว็ปไซต์ http://www.luukrieang.org 

ประโยชน์ของโครงการ

 • กลุ่มลูกเหรียงทำให้เด็กมีโอกาสได้รับการศึกษาแล้วกว่า 2,460 คน (ข้อมูลปี 2558)
 • ปัจจุบันมีเด็กทุนของกลุ่มลูกเหรียงเรียนจบระดับปริญญาตรีแล้ว 16 คน ทุกคนมีงานทำ สามารถดูแลตัวเองและครอบครัวได้ และทุกคนเป็นอาสาสมัครในกระบวนการเยียวยาของลูกเหรียงอย่างต่อเนื่อง    
 • กลุ่มลูกเหรียงสามารถพัฒนากระบวนการโรงเรียนปลอดภัยแล้วจำนวน 36 โรงเรียน และสามารถพัฒนาพื้นที่ปลอดภัยต้นแบบจำนวน 4 พื้นที่ ซึ่งกำลังขยายรูปแบบการทำงานออกไปอีก 4 พื้นที่ ในปี 2560 นี้

สมาชิกภายในทีม

คุณวรรณกนก เปาะอิแตดาโอะ (Wannakanok  Pohitaedaoh)
ผู้ก่อตั้งและนายกสมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ (กลุ่มลูกเหรียง)

ติดต่อผ่านผู้ประสานงานโครงการ คุณเดี่ยว ทศพล กฤษณบุตร (Tosapon Kritsanabutr) ทางอีเมล์ tosapon@gmail.com หรือโทร 087-703-7816, 073-247101

ภาคี


 • มูลนิธิอโชก้า ประเทศไทย สนับสนุนคุณวรรณกนก เปาะอิแตดาโอะ ในฐานะผู้ประกอบการสังคม (Social Entrepreneur)
 • ศูนย์ประสานงานวิชาการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุความไม่สงบจังหวัดชายแดนใต้ (ศวชต.) ภายใต้มหาวิทยาลัยสงชลานคริทร์ (ม.อ.) วิทยาเขตปัตตานี ร่วมกันติดตามสถานการเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน และร่วมช่วยเหลือเด็กที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่
 • สมาคมผู้หญิงเพื่อสันติภาพ ร่วมช่วยเหลือและพัฒนาอาชีพให้แม่ของเด็กๆ  
 • Save The Children Thailand สนับสนุนโครงการโรงเรียนปลอดภัย
 • กองทุนคนไทยใจดี (BKIND) บลจ.บัวหลวง สนับสนุนโครงการพื้นที่ปลอดภัย

ที่อยู่ของโครงการ

สมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ (กลุ่มลูกเหรียง)
116 ถ.อาคารสงเคราะห์ ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000

งบประมาณที่ต้องการ

ที่ผ่านมา กลุ่มลูกเหรียงได้รับการสนับสนุนทุนจากบุคคลและองค์กรต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นทุนการศึกษาของเด็กๆ โดยตรง หรือเป็นเงินสำหรับดำเนินโครงการเฉพาะ ทำให้กลุ่มลูกเหรียงไม่มีเงินเพียงพอสำหรับค่าบริหารจัดการและดำเนินกระบวนการช่วยเหลือเยียวยาเด็กๆ ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้ลูกเหรียงสามารถช่วยเหลือเด็กๆอย่างใกล้ชิด และเป็นการสร้างสันติภาพในระยะยาว ดังนั้น กลุ่มลูกเหรียงจึงต้องการเงินทุนเบื้องต้นสำหรับดำเนินการในปี 2560 จำนวน 500,000 บาท

แทนคำขอบคุณ

ทุกๆการสนับสนุนเงินทุนให้กลุ่มลูกเหรียงจำนวน 500 บาท กลุ่มลูกเหรียงจะขอแสดงความขอบคุณผ่านสมุดภาพวาดจากกิจกรรมศิลปะเพื่อการเยียวยาของเด็กๆ โดยหน้าปกจะเป็นภาพวาดฝีมือเด็กๆ ภายในเล่มจะมีเรื่องราวที่น้องอยากถ่ายทอดผ่านตัวอักษร

อ่านเรื่องราวของสมุดเพื่อการเยียวยาเพิ่มเติมได้ที่ https://www.schoolofchangemakers.com/knowledge/9909

มอบทุนการศึกษาให้เด็กลูกเหรียง

29 March 2019

กิจกรรมมอบทุนการศึกษา “เด็กทุนลูกเหรียง” ประจำปีการศึกษา 2561 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 19 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ 2561 ณ ลานกิจกรรมบ้านลูกเหรียง ซึ่งเด็กบ้านลูกเหรียงเป็นกลุ่มเด็กและเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ (จังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ) ที่อยู่ภายใต้โครงการ “เด็กทุนลูกเหรียง”

โดยยอดบริจาคที่ได้รับสนับสนุนจากผู้ใหญ่ใจดีผ่านการระดมทุนทางเว็บไซต์เทใจ ช่วยส่งผลให้เป็นเหมือนพลังและกำลังใจสำคัญที่ทำให้เด็กๆ เยาวชนบ้านลูกเหรียง จำนวน 84 คน มีสภาพจิตใจ และพัฒนาการการเรียนดีขึ้น ได้เติบโตเป็นคนดีช่วยเหลือสังคม และเป็นพลังสำคัญให้การพัฒนาบ้านเมือง และประเทศของเรา ได้กลับคืนสู่สันติสุขโดยเร็ว เพราะเด็กทุนลูกเหรียงได้เรียนรู้ว่าการเป็นเด็กกำพร้า ถือเป็นโจทย์ชีวิตที่ยาก แต่จะยากยิ่งกว่าถ้าเรายอมแพ้ และไม่กล้าที่จะเริ่มต้นก้าวไปข้างหน้า ดังนั้นกลุ่มลูกเหรียงจึงมุ่งเน้นให้เด็กและเยาวชนที่ต้องพึ่งพาตนเอง พร้อมพัฒนาตนเองให้เข้มแข็ง เปลี่ยนจากมือบนเป็นมือล่าง และช่วยดูแลเด็กเยาวชนคนอื่นๆ ให้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาบ้านของเราต่อไปในอนาคต

ภาพกิจกรรม

เด็กๆ ลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมกิจกรรม

กิจกรรมอัพเดตชีวิตฉันพี่น้อง แลกกันเล่าเรื่องราวที่ไม่ได้เจอกัน 3 เดือน

เล่าเรื่องราวชีวิตให้กับพี่บ้านลูกเหรียง

ละลายพฤติกรรมโดยกระบวนการเล่นเกมส์เป็นกลุ่ม


มอบทุนการศึกษาให้เด็กๆ

ผู้ใหญ่ใจดีในพื้นทีมอบออมกอดที่อบอุ่นที่สร้างพลัง กำลังใจ ให้กับเด็กๆ

เด็กทุนลูกเหรียงร่วมร้องเพลงแทนคำขอบคุณผู้ใหญ่ที่มาร่วมงาน

ความประทับใจจากเด็กบ้านลูกเหรียง

ไม่มีข้อมูล