project เด็กและเยาวชน อื่นๆ

บ้านที่แข็งแรงให้ครอบครัวแม่ชลาลัย

สร้างบ้านให้ครอบครัวแม่ชลาลัยและเด็กน้อย 3 คนได้มีบ้านที่มั่งคงและปลอดภัย เนื่องจากบ้านที่ทำจากไม้สานทรุดโทรมอย่างมาก บริเวณห้องต่างๆ และห้องน้ำมีรูจากการผุผังที่คนนอกสามารถมองเข้ามาได้ ยิ่งทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยต่อคนในครอบครัว

Duration 3 เดือน Area krabi

Current donation amount

41,845 THB

Target

275,000 THB
ดำเนินการไปแล้ว 15%
73 days left จำนวนผู้บริจาค 63

ครอบครัวคุณชลาลัย บุตรหมัน มีสมาชิกครอบครัว 5 คน คือ สามี บุตรสาว 2 คน อายุ 7 ขวบและ 5 ขวบ รวมถึง บุตรชาย 1 คน อายุราว 1 ขวบ คุณชลาลัยประกอบอาชีพรับจ้างขายของชำ มีรายได้เดือนละ 7,500 บาท สามีมีอาชีพรับจ้างทั่วไป มีรายได้เฉลี่ยเดือนละ 5,000 บาท รายได้ของครอบครัวยังไม่สามารถเก็บออมเพื่อที่อยู่อาศัยได้

ที่อยู่อาศัยปัจจุบันมีทรุดโทรมอย่างมากเพราะทำจากไม้ และจากไม้สานไม่เป็นสัดส่วน บริเวณห้องน้ำมีรูจากการผุผังที่คนนอกสามารถมองเข้ามาได้ ยิ่งทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยต่อคนในครอบครัว

มูลนิธิที่อาศัย ประเทศไทย จึงเห็นว่าครอบครัวของคุณชลาลัยควรได้รับความช่วยเหลือทางด้านที่อยู่อาศัย เนื่องจากบุตรสาวทั้งสองคน กำลังเข้าสู่ช่วงวัยสาว ความปลอดภัยในการดำเนินชีวิตภายในบ้าน จึงเป็นสิ่งสำคัญที่มูลนิธิฯ เล็งเห็น

ที่ผ่านมามูลนิธิฯ พยายามระดมทุนจากต่างประเทศ แต่เนื่องจากผลกระทบไวรัส Covid-19 ทำให้กิจกรรมสร้างบ้าน และเงินบริจาคถูกยกเลิกทั้งหมด ทำให้จากเดิมบ้านคุณชลาลัยมีกำหนดการสร้างตั้งแต่ปลายปี 2562 จนวันนี้ก็ยังไม่ได้สร้าง เราในฐานะเป็นองค์กรไม่แสวงผลกำไรที่มุ่งมุ่นดำเนินงานเพื่อการสร้างที่อยู่อาศัยที่ปลอดภัยให้กับครอบครัวที่ยากไร้ในประเทศไทยการรักษาพันธสัญญา และเร่งดำเนินการให้ได้ตามสัญญา ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตาม จึงขอชักชวนทุกคนมาร่วมสร้างบ้านของครอบครัวคุณชลาลัย เพราะ

1.บ้านไม้สานหลังนี้มีความชำรุดทรุดโทรมอย่างมาก ไม้เริ่มผุพังมากขึ้นเรื่อยๆ ใบจากสานที่นำมาทำเป็นผนังของบ้านมีรูจากการชำรุด เมื่อฝนตกน้ำจะสาดเข้าบ้าน

2.เรื่องความปลอดภัยของลูกสาวทั้งสองของคุณชลาลัยที่กำลังเข้าสู่ช่วงวัยสาว เกรงว่าหากทิ้งให้อยู่ในบ้านเพียงตามลำพังจะเกิดความไม่ปลอดภัยของลูกๆ เพราะผนังของตัวบ้านมีรูที่คนนอกสามารถมองเห็นเข้ามาได้ และความไม่แข็งแรงของบ้านที่อาจจะไม่ได้ช่วยให้อยู่อาศัยได้อย่างปลอดภัย

3.รายได้ของครอบครัวที่น้อยไม่เพียงพอต่อการเก็บออมได้นั้น เป็นสาเหตุที่ทำให้ครอบครัวของคุณชลาลัยต้องอาศัยอยู่บ้านที่ไม่มั่นคงแข็งแรง และไม่ถูกสุขอนามัย


ภาพประกอบ : ห้องน้ำที่ไม่ปลอดภัยสำหรับครอบครัวที่มีเด็กหญิงและเด็กชาย

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

  1. จัดเตรียมพื้นที่และเตรียมงานสำหรับการก่อสร้างที่อยู่อาศัย
  2. ดำเนินการก่อสร้างบ้านตามาตรฐานของมูลนิธิฯ โดยมีการร่วม “ลงแรง” จากอาสาสมัครและเจ้าของบ้าน
  3. ทำการตรวจรับ และส่งมอบโครงการระหว่างมูลนิธิที่อยู่อาศัย ประเทศไทยและเจ้าของบ้าน
  4. จัดทำรายงานสรุปโครงการ พร้อมดำเนินการติดตามและประเมินผล


ภาพประกอบ : ฝนสามารถสาดเข้าบ้านได้

ประโยชน์ของโครงการ

  1. ผู้ยากไร้ได้รับที่อยู่อาศัย ที่เหมาะสมและปลอดภัย โดยเฉพาะในวิกฤติเช่นนี้
  2. เจ้าของบ้านที่ได้รับมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
  3. คนในครอบครัวมีคลอดปลอดภัยจากการได้รับที่อยู่อาศัย

ภาพประกอบ : ตัวอย่างผลงานการสร้างบ้านของมูลนิธิ

เจ้าของโครงการ


ไม่มีข้อมูล

Budget plan

รายการบาท
1.งานโครงสร้าง เสาฐานราก คาน พื้น43,000
2.งานโครงหลังคา38,000
3.งานประตูหน้าต่าง38,000
4.งานผนัง(อิฐบล็อกพร้อมฉาบ)30,000
5.งานไฟฟ้า8,000
6.งานประปา สุขาภิบาล5,000
7.งานกระเบื้องปูพื้น8,000
8.ค่าแรงช่างทั้งหมด80,000
9.ค่าดำเนินงานเทใจดอทคอม 10%
(ค่าระบบออนไลน์ ต้นทุนค่าธรรมเนียมธนาคารและ payment gateway ค่าคัดกรองโครงการ ตรวจสอบ ติดตาม วัดผล และรายงานความคืบหน้า)
25,000
รวม275,000

Donate to
บ้านที่แข็งแรงให้ครอบครัวแม่ชลาลัย

Amount
Payment Methods

Pay by scan/upload QR code via mobile banking application of Siam Commercial bank, TMB bank, Krungthai bank, Bangkok bank, Krungsri bank, Thanachart bank, Kasikorn bank, GSB Bank

You will get the QR code after you confirm donation.

Leave blank to donate anonymously

We will send receipt to your email after donation succeed.

· Delete
House number, Street number
Sub-district, District, Province, Postal Code

Credit card information will be securely processed by provider with international standard PCI-DSS Compliant Omise logo

Invite Friends