project เด็กและเยาวชน อื่นๆ

Genius School ร่วมพัฒนา "คุณครูยุคใหม่" 1,000 คน ทั่วประเทศ

สมทบทุนการศึกษาให้กับคุณครู 1,000 คนทั่วประเทศ ให้ได้เข้าเรียนในหลักสูตรออนไลน์ "The First Step of Genius System" ของ Genius School เพื่อเสริมทักษะให้คุณครูสามารถพัฒนารูปแบบการสอนของตัวเองให้เป็น Active learning และ Project-Based Learning ได้

Duration 01 ก.ย. 2564 ถึง 31 ต.ค. 2564 Area ทั่วประเทศ

Current donation amount

16,753 THB

Target

544,500 THB
ดำเนินการไปแล้ว 3%
15 days left จำนวนผู้บริจาค 11

เมื่อระบบการศึกษาในยุคเก่าไม่ได้ตอบโจทย์อนาคตของประเทศชาติเราอีกต่อไป ถ้าอยากให้ความเหลื่อมล้ำของระบบการศึกษาหายไป อนาคตเด็กไทยจะต้องได้เรียนรู้ระบบการศึกษาแบบฟินเเลนด์ มาร่วมกันสร้าง "คุณครูยุคใหม่" 1,000 คน ทั่วประเทศ ให้เข้าใจ เข้าถึง พัฒนาเด็กๆ 400,000 คน ให้ประสบความสำเร็จ และมีความสุขอย่างแท้จริง ค้นพบเส้นทางของตัวเองที่ทำให้ประสบความสำเร็จ ด้วยเครื่องมือของคลาสออนไลน์ที่ชื่อว่า "The First Step of Genius System" ที่มีคุณครู คุณพ่อคุณแม่ และโรงเรียนใช้ได้ผลไปแล้วทั่วประเทศ

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

จุดเริ่มต้นของเรามาจาก พันธกิจในการปฏิวัติการศึกษาไทย และส่งต่อระบบการศึกษายุคใหม่เพื่อให้เด็กทุกคนในประเทศไทย ค้นพบเส้นทางของตัวเองที่ทำให้ประสบความสำเร็จอย่างมีความสุข ด้วยภารกิจในการสร้างเด็กอัจฉริยะให้มี EF ที่แข็งเเรง เพื่อให้เด็กค้นพบตัวตนและประสบความสำเร็จอย่างมีความสุขได้ในแบบตัวเอง จากเป้าหมายนี้ตลอดระยะเวลา 3 ปี Genius School Thailand ได้ส่งมอบหลักสูตรพัฒนาพ่อแม่ ครู และเด็ก ไปมากกว่า 800 ครอบครัว ได้ใช้หลักสูตรนี้ในการเข้าใจเด็กและค้นหาอัจฉริยะของเด็กเพื่อส่งเสริมเด็กให้ถูกจุด สร้างพื้นที่ปลอดภัยในการเรียนรู้ให้กับเด็กได้จริง 

แต่ระหว่างการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ประจำปี 2018-2021 มีโรงเรียนขนาดเล็กจำนวนมาก "ครู" มีความสนใจ ในการสร้างพันธกิจร่วมกับเรา มีความต้องการจะเดินเส้นทางเดียวกับเรา แต่! . . . ไม่มีงบประมาณที่จะนำมาซึ่งการพัฒนาในส่วนนี้ โรงเรียนจำนวนมากจึงติดต่อเข้ามาหา Genius School เพื่อขอให้เกิดความร่วมมือขึ้น ทางเราจึงตัดสินใจเปิดระดมทุนเพื่อทำให้การเปลี่ยนแปลงการศึกษาไทย เกิดขึ้นได้จริง ตามที่ เราและครูทั่วประเทศ อยากสร้างไปด้วยกัน

Genius School Thailand มีหลักสูตรที่ใช้แนวคิดการศึกษาจากประเทศฟินแลนด์ ที่จัดเป็นประเทศที่มีการศึกษาที่ดีที่สุดของโลก เข้ามาสอนนักเรียน รวมถึงให้ความรู้ พ่อแม่ ผู้ปกครอง ให้เข้าใจถึงความแตกต่างของเด็ก และการสร้างสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ และพัฒนาเด็กอย่างถูกต้อง เหมาะสม สำหรับเด็กแต่ละคนโดยเฉพาะ โดยทาง Genius School Thailand เป็นหนึ่งในเครือข่ายระบบการศึกษายุคใหม่ และมีผู้รวมอุดมการณ์ทั้งในประเทศไทย และในระดับโลก


เราจะปฏิวัติการศึกษาไทย และส่งต่อระบบการศึกษายุคใหม่เพื่อให้เด็ก ทุกคนในประเทศไทย ค้นพบเส้นทางของตัวเองที่ทำให้ ประสบความสำเร็จอย่างมีความสุข

เพราะเราเชื่อว่าเด็กทุกคนมีความเป็นอัจริยะในแบบของตัวเอง เพียงแต่ยังไม่มีใครเข้าใจ เข้าถึง ค้นเจอตัวตน และสนับสนุนให้เด็กคนนั้นประสบความสำเร็จอย่างมีความสุขในแบบของตัวเด็กเอง

เราจึงต้องการพัฒนาและส่งเสริมครูและผู้ปกครองที่ต้องการสนับสนุนเด็กๆ ในอ้อมแขนให้พร้อมเติบโตบนเส้นทางของพวกเขาเอง

เราสร้างเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็กรูปแบบใหม่ทั่วประเทศ ซึ่งปัจจุบันมีอยู่แล้วมากกว่า 100 โรงเรียน

เราพัฒนาคุณพ่อคุณแม่ และผู้ปกครองเรียนคลาสออนไลน์ที่ชื่อว่า "The First Step of Genius System" และ "Talent Dynamic" รวมถึงคลาสอื่นๆ แล้วใช้ได้ผลไปกว่า 800 คน ทั่วประเทศ


ประโยชน์ของโครงการ

 • คุณครูช่วยนักเรียนที่มีปัญหา ไม่ตั้งใจเรียน เรียนไม่เก่ง ติดเกมส์ ติดมือถือ 
 • คุณครูได้เรียนรู้ ลงลึก เข้าใจตัวตนเด็ก เข้าใจในความแตกต่างของคน และให้ครู เข้าใจนักเรียนแต่ละมากขึ้น
 • คุณครูสามารถปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอน ให้เป็น Acitve learning และ Project-Based Learning แบบฟินแลนด์ ที่ทำให้เด็กอยากเรียน ตั้งใจเรียน เรียนเก่ง และมีความสุขการโรงเรียน
 • คุณครูสามารถช่วยให้นักเรียน มีแนวทางในการค้นหาเป้าหมายในชีวิต มองปัญหาเป็นโอกาส


ผลตอบรับที่ผ่านมา

สร้างครู 1,000 คน เพื่อช่วยเด็กให้ประสบความสำเร็จอีกมากกว่า 400,000 คน

Genius System หลักสูตรการเรียนรู้ระบบการศึกษาจากประเทศฟินแลนด์ สำหรับคุณครู 1,000 คน ทั่วประเทศ เพื่อให้คุณครูได้ไปช่วยเด็กให้ประสบความสำเร็จต่ออีกมากกว่า 400,000 คน เป็นคลาสออนไลน์สำหรับคุณครู "The First Step of Genius System" ที่ช่วยให้เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนาเด็กๆ ให้ประสบความสำเร็จ เจอตัวตนที่เขาเป็น และมีความสุข โดยที่เด็กไม่ต้องเปรียบเทียบและพยายามเป็นคนอื่น

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ

 • หลักสูตรการสอนเด็ก แบบ Acitve learning และ Project-Based Learning แบบฟินแลนด์ ที่ทำให้เด็กเรียนเก่ง อย่างมีความสุข
 • ครูและพ่อแม่ได้เรียนรู้ ลงลึก เข้าใจตัวตนเด็ก เข้าใจในความแตกต่างของคน และทำให้ครู กับพ่อแม่ เข้าใจลูกมากขึ้น
 • ครูและพ่อแม่ สามารถเพิ่มศักยภาพในการออกแบบการเรียนรู้ที่ตรงตามความสนใจ สามารถพัฒนาศักยภาพเด็กได้อย่างเหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อตัวเด็กมากที่สุด
 • ครูและพ่อแม่สามารถ สามารถสร้างพื้นที่ปลอดภัยในการเรียนรู้ให้เด็กๆ ดึงศักยภาพเด็กได้ ให้เด็กได้เป็นตัวเอง
 • วิธีการ/ตัวอย่างกิจกรรมในการพัฒนาทักษะสมองเด็ก เสริมทักษะชีวิตให้กับเด็ก
 • เรียนทักษะที่จะเปลี่ยนเด็กมีปัญหาให้เป็นเด็กอัจฉริยะ
 • การเป็นครู และ พ่อแม่ในใจเด็กที่เด็กจะคิดถึงเสมอ ในทุกๆเรื่อง
 • ครูกับพ่อแม่ จะสอนเด็กๆอย่างไร ที่ทำให้เด็กไม่อยากจะเล่นมือถือ
 • ทำอย่างไรให้เด็ก เจอเป้าหมายในชีวิต


สร้างครูที่เข้าใจเด็ก ลดปัญหาความขัดแย้งระหว่างเด็ก พ่อแม่ และครูมาแล้วมากกว่า 10,000 คน

 • ช่วยให้คุณพ่อคุณแม่ เข้าใจลูก แก้ไขปัญหาครอบครัวได้มากกว่า 600 ครอบครัว
 • ช่วยให้คุณครูมากกว่า 300 คน 30 โรงเรียน ทั่วประเทศ ปรับปรุงการเรียนการสอน เข้าใจนักเรียนมากขึ้น ช่วยแก้ปัญหาการเรียน ให้นักเรียน เรียนได้ดีขึ้นมากกว่า 10,000 คน


รูปแบบการเรียน

 • เนื้อหาทั้งหมด 10 บทเรียน ประกอบด้วย 
 • เรียนสดออนไลน์ผ่าน Zoom ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 20:00 - 22:00 น.
 • ชั่วโมงแรกเป็นเนื้อหา ชั่วโมงถัดมาเป็นช่วงถาม-ตอบ ถ้าไม่เข้าใจ หรือต้องการสอบถามเพิ่มเติม

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

 1. เปิดรับสมัครคุณครูจากโรงเรียนรัฐบาลทั่วประเทศ เพื่อขอรับทุนเรียน คลาสออนไลน์ "The First Step of Genius System" มูลค่า 990 บาท
  • โรงเรียนขนาดเล็ก ที่ติดต่อเข้ามาที่ Genius School Thailand แล้วกว่า 30 โรงเรียน และจะประชาสัมพันธ์ไปยังเครือข่ายของโรงเรียน ได้แก่
   • บ้านแก่งเกลี้ยง ต.ภูเรือ จังหวัดเลย ครู 7 ท่าน
   • มูลนิธิซีโร่ ทู ฮีโร่ โรงเรียนบ้านหัวนา อ.เมือง จ. เพชรบูรณ์ ครู 12 ท่าน
   • ศูนย์การเรียน แสงแห่งความหวัง อ.เมือง จังหวัดเชียงราย ครู 3 ท่าน
   • โรงเรียนดวงแก้วอิสลามนุสรณ์ ต. เหนือคลอง จ.กระบี่ ครู 15 ท่าน
   • โรงเรียนที่สนใจเข้าร่วม สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://geniusschoolthailand.com/crm 
 2. คุณครูที่ได้รับคัดเลือก ชำระมัดจำค่าลงทะเบียนเรียน 990 บาท และจะได้รับคืน 100% เมื่อเรียนครบตามเงื่อนไข ในกรณีที่ครูเรียนไม่จบส่วนนี้จะนำไปช่วยครูท่านต่อไป
 3. เริ่มเรียนตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เรียนสดออนไลน์ผ่าน Zoom ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 20:00 - 22:00 น. เนื้อหาทั้งหมด 10 บทเรียน 10 สัปดาห์ (วันเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลง)
 4. เรียนครบ 10 บทเรียน ทำสรุปสิ่งที่เรียน สิ่งที่จะนำไปใช้ในแต่ละบทครบ และนำเสนอผลลัทพ์จากการนำไปใช้กับนักเรียน 1 คน รับค่าลงทะเบียนเรียนคืนจากทาง Genius School Thailand

ข้อมูลภาคี, พาร์ทเนอร์

เดอะ จีเนียส กรุ๊ป เป็นพลังขับเคลื่อนการศึกษาในเรื่องของระบบการเรียนรู้และระบบการศึกษาจากประเทศฟินแลนด์เราจึงอยากให้มือทุกมือที่ต้องการปลูกความสำเร็จให้กับเด็กไทยอนาคตของชาติ มาร่วมกันสร้าง “คุณครูยุคใหม่” ที่เข้าใจ เข้าถึง พัฒนาเด็กๆ ให้ประสบความสำเร็จ และมีความสุขอย่างแท้จริง


เราจึงต้องการที่จะพัฒนาและส่งเสริมครูและผู้ปกครองที่ต้องการสนับสนุนเด็กๆ ในอ้อมแขนให้พร้อมเติบโตบนเส้นทางของพวกเขาเอง และสร้าง เครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็กรูปแบบใหม่ทั่วประเทศมากกว่า 100 โรงเรียน ซึ่งปัจจุบันเราได้สร้างโรงเรียนเครือข่ายของ Genius School Thailand ไปแล้วจำนวน 6 โรงเรียน ทั้งในกรุงเทพมหานคร ชลบุรี สงขลา และเชียงราย ได้แก่ 

 • โรงเรียน เปเปอร์เพลน สตูดิโอ,
 • โรงเรียนลิป อะโบฟ,
 • โรงเรียน ทาเลนท์ ยู จำกัด,
 • โรงเรียน โกรว์อัฟ คิดส์,
 • โรงเรียน เดอะ บัดดี้ จีเนียส,
 • โรงเรียน อัจฉริยะศึกษา,
 • โรงเรียนวิศานุสรณ์,
 • บริษัท ปัญญาสร้างสุข จำกัด,
 • Council for creative Education (CCE Finland),
 • Moomin language school,
 • Genius Group (Singapore),
 • มูลนิธิไฟฟ้า by TMB,
 • มูลนิธิ Zero-to-Hero (ฟินแลนด์),
 • Thailand coaching academy,
 • บริษัท อิ่มสุข จำกัด,
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ไม่มีข้อมูล

Budget plan

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 สนับสนุนทุนการศึกษาคุณครู 50% หรือครู ท่านละ 495 บาท ร่วมกับ Genius School Thailand สนับสนุนอีก 50% เพื่อเรียนคลาส The First Step of Genius System ราคา 990 บาท 1000 495,000.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
495,000.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
49,500.00

ยอดระดมทุน
544,500.00

Donate to
Genius School ร่วมพัฒนา "คุณครูยุคใหม่" 1,000 คน ทั่วประเทศ

Amount
Payment Methods

Pay by scan/upload QR code via mobile banking application of Siam Commercial bank, TMB bank, Krungthai bank, Bangkok bank, Krungsri bank, Thanachart bank, Kasikorn bank, GSB Bank

You will get the QR code after you confirm donation.

Leave blank to donate anonymously

We will send receipt to your email after donation succeed.

· Delete
· Delete
House number, Street number, Sub-district, District*
Province*
Postal Code*

Credit card information will be securely processed by provider with international standard PCI-DSS Compliant Omise logo

Invite Friends