project เด็กและเยาวชน

Ban Doi Aek School Learning Center

Puendoi (Doi Friends) Volunteer Group from Thammasat University is looking for financial support to build a learning center for Ban Doi Aek School.

Duration 5 months Area Ban Doi Aek, Chiang Mai

Current donation amount

74,085 THB

Target

71,704 THB
ดำเนินการไปแล้ว 103%
จำนวนผู้บริจาค 36

สำเร็จแล้ว

Project updates

สรุปผลการสร้างอาคารอนุบาลบ้านดอยแอก

23 June 2020

เมื่อวันที่ 23-31 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา ชุมนุมเพื่อมโดมสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้จัดทำค่ายครูอาสาเพื่อนดอยพัฒนา EP.4 ที่ห้องเรียนเคลื่อนที่บ้านดอยแอก อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ ซึ่งสำเร็จลุล่วงตามจุดประสงค์

โดยหลังจากที่ได้เงินสนับสนุนจากเว็บไซต์เทใจรวมทั้งสิ้น 67,328 บาท ในปลายเดือนพฤษจิกายนนั้น คุณครูสุนทร บุญทา ครูผู้รับผิดชอบโครงการการสร้างห้องเรียนอนุบาลได้ทยอยนำเงินบริจาคจำนวนดังกล่าวไปใช้สมทบทุนในการสร้างอาคารอนุบาลให้สำเร็จตามแบบแผน ซึ่งปัจจุบันห้องเรียนอนุบาลสร้างสำเร็จเป็นที่เรียบร้อย มีการนำเงินไปใช้ดังรายการโดยสรุปดังนี้

บรรยายภาพ :  ภาพอาคารอนุบาลภายนอก

บรรยายภาพ : ภาพปัจจุบันของอาคารอนุบาลภายใน

บรรยายภาพ : อาสาสมัครจากเพื่อดอยยังร่วมทาสีตกแต่งอาคารเรียนอนุบาล

บรรยายภาพ : วาดตัวอักษรภาษาอักฤษเพื่อการเรียนรู้แก่เด็กๆ บนผนังห้องเรียนอนุบาล

ทางคุณครู เด็กๆ และชาวบ้านชุมชนบ้านดอยแอก ฝากบอกความรู้สึกแก่คณะทำงานมาว่า รู้สึกขอบคุณผู้บริจาคทุกท่านด้วยใจจริงที่ทำให้การสร้างห้องเรียนอนุบาลสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และยังทิ้งท้ายไว้ว่าหากใครอยากมาเยี่ยม มาทักทายก็สามารถเข้ามาที่ชุมชมเล็กๆแต่อบอุ่นแห่งนี้ได้เสมอ ขอบคุณผู้ให้ทุกคนนะคะ!

ทั้งนี้ค่ายอาสาชุมนุมเพื่อมโดมสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้จัดทำค่ายครูอาสาเพื่อนดอยพัฒนา EP.4จุดประสงค์หลักทั้ง 3 ด้าน การลงพื้นที่นอกจากจะปรับปรุงอาคารแล้วสิ่งที่ได้ทำเพิ่มเติมคือ 

1.ด้านการพัฒนาโรงเรียน และ ชุมชน

การร่วมสร้างห้องน้ำให้โรงเรียน

การปรับปรุงถนนเป็นลูกรังที่เป็นหลุม และชัน ทำให้เดินทางลำบาก  ซึ่งทั้งนักศึกษาและชาวบ้าน รวมไปถึงเด็กต่างร่วมกันมาปรับถนนกันในวันนั้น ถึงแม้อากาศจะร้อน ฝุ่นจะเยอะ เหน็ดเหนื่อยขนาดไหน แต่สิ่งที่ได้คือถนนที่ดีขึ้น และมิตรภาพระหว่างเพื่อน รวมไปถึงมิตรภาพของชาวบ้านกับนักศึกษา

2.สอนมอบความรู้ และประสบการณ์แก่เยาวชนที่อยู่ห่างไกล

เนื่องด้วยเป็นค่ายครูอาสาที่ต้องการเข้าไปเชื่อมต่อความรู้และประสบการณ์แก่น้องๆที่อยู่ห่างไกล ทำให้กิจกรรมการสอนถือว่าเป็นกิจกรรมที่ทางค่ายให้ความสำคัญ โดยการสอนไม่ได้มุ่งเน้นเพียงวิชาการ แต่เป็ฯการสอนที่ทำให้เด็กๆมองโลกได้กว้างมากยิ่งขึ้น ในการสอนนั้นได้แบ่งเป็นหมวดการสอนไว้คือ หมวดวิชาการสร้างสรรค์ หมวดศิลปะ หมวดความรู้ทั่วไป และหมวดการงาน ซึ่งในการสอนแต่ละหวดได้สอดแทรกการทำกิจกรรมที่สนุกสนานเพื่อให้เด็กๆมีความสนใจในการเรียนมากขึ้น

บรรยายภาพร : สอนเรื่องโลกของเรา ว่าเราอยู่ที่ไหนบนโลกนี้ น้องๆตื่นเต้นกันใหญ่

3.สานสัมพันธ์สร้างความเข้าใจเรื่องความแตกต่างหลากหลาย

ในการจัดทำค่ายนอกจากการเข้าไปพัฒนาโรงเรียน ชุมชน และการเข้าไปเป็นครูอาสาแล้ว ทางค่ายเพื่อนดอยพัฒนายังมีวัตถุประสงค์หลักคือการเชื่อมความเข้าใจกันและกันบนความแตกต่างหลากหลาย ทั้งกับนักศึกษาพิการและไม่พิการที่ร่วมค่าย รวมไปถึงเชื่อมสัมพันธ์เรียนรู้วิถีชุมชนชาวกะเหรี่ยงที่บ้านดอยแอกอีกด้วย โดยการทำค่ายในครั้งนี้ทำให้ทุกคนได้เพื่อน มิตรภาพ และสร้างมุมมองของการมองคนอย่างเท่าเทียมไปในตัว

ขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนพวกเราRead more »
See all project updates

Ban Doi Aek School is a mobile school located in a remote area in Chiang Mai province. They hosts 21 students varies from kindergarten to grade 6 and 1 teacher.

The journey to school must go through unpaved and hilly roads. Many of the students here are from poor families.

Teacher Sunthorn Boontha’s wish is to convert this mobile school into a proper school for the students. The construction of learning center building must be paused due to lack of financial fund. The under-constructed building only has simple wall, without doors, windows and electricity.


Puendoi (Doi Friends) Volunteer Group from Thammasat University always focuses on improving the quality and access to education for underprivileged people, not only because they see the importance of education but also the learning which each volunteer gains from their social activities.

For more information please visit: https://www.facebook.com/Doifriends

Target outcomes

• Students have access to better education and infrastructure

• Volunteers learn ethnic lifestyle from the local people

• Volunteers learn about social project management


Partners

Friend Dome Club, Thammasat University:

https://www.facebook.com/frienddometu/

Friend Dome Club is the only club from Thammasat University which organizes social development projects with focus on alleviating the problems for disabled students in need.  


ชุมนุมเพื่อนโดมสัมพันธ์ : https://www.facebook.com/frienddometu/


เพื่อนดอยพัฒนา : https://www.facebook.com/Doifriends

สรุปผลการสร้างอาคารอนุบาลบ้านดอยแอก

23 June 2020

เมื่อวันที่ 23-31 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา ชุมนุมเพื่อมโดมสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้จัดทำค่ายครูอาสาเพื่อนดอยพัฒนา EP.4 ที่ห้องเรียนเคลื่อนที่บ้านดอยแอก อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ ซึ่งสำเร็จลุล่วงตามจุดประสงค์

โดยหลังจากที่ได้เงินสนับสนุนจากเว็บไซต์เทใจรวมทั้งสิ้น 67,328 บาท ในปลายเดือนพฤษจิกายนนั้น คุณครูสุนทร บุญทา ครูผู้รับผิดชอบโครงการการสร้างห้องเรียนอนุบาลได้ทยอยนำเงินบริจาคจำนวนดังกล่าวไปใช้สมทบทุนในการสร้างอาคารอนุบาลให้สำเร็จตามแบบแผน ซึ่งปัจจุบันห้องเรียนอนุบาลสร้างสำเร็จเป็นที่เรียบร้อย มีการนำเงินไปใช้ดังรายการโดยสรุปดังนี้

บรรยายภาพ :  ภาพอาคารอนุบาลภายนอก

บรรยายภาพ : ภาพปัจจุบันของอาคารอนุบาลภายใน

บรรยายภาพ : อาสาสมัครจากเพื่อดอยยังร่วมทาสีตกแต่งอาคารเรียนอนุบาล

บรรยายภาพ : วาดตัวอักษรภาษาอักฤษเพื่อการเรียนรู้แก่เด็กๆ บนผนังห้องเรียนอนุบาล

ทางคุณครู เด็กๆ และชาวบ้านชุมชนบ้านดอยแอก ฝากบอกความรู้สึกแก่คณะทำงานมาว่า รู้สึกขอบคุณผู้บริจาคทุกท่านด้วยใจจริงที่ทำให้การสร้างห้องเรียนอนุบาลสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และยังทิ้งท้ายไว้ว่าหากใครอยากมาเยี่ยม มาทักทายก็สามารถเข้ามาที่ชุมชมเล็กๆแต่อบอุ่นแห่งนี้ได้เสมอ ขอบคุณผู้ให้ทุกคนนะคะ!

ทั้งนี้ค่ายอาสาชุมนุมเพื่อมโดมสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้จัดทำค่ายครูอาสาเพื่อนดอยพัฒนา EP.4จุดประสงค์หลักทั้ง 3 ด้าน การลงพื้นที่นอกจากจะปรับปรุงอาคารแล้วสิ่งที่ได้ทำเพิ่มเติมคือ 

1.ด้านการพัฒนาโรงเรียน และ ชุมชน

การร่วมสร้างห้องน้ำให้โรงเรียน

การปรับปรุงถนนเป็นลูกรังที่เป็นหลุม และชัน ทำให้เดินทางลำบาก  ซึ่งทั้งนักศึกษาและชาวบ้าน รวมไปถึงเด็กต่างร่วมกันมาปรับถนนกันในวันนั้น ถึงแม้อากาศจะร้อน ฝุ่นจะเยอะ เหน็ดเหนื่อยขนาดไหน แต่สิ่งที่ได้คือถนนที่ดีขึ้น และมิตรภาพระหว่างเพื่อน รวมไปถึงมิตรภาพของชาวบ้านกับนักศึกษา

2.สอนมอบความรู้ และประสบการณ์แก่เยาวชนที่อยู่ห่างไกล

เนื่องด้วยเป็นค่ายครูอาสาที่ต้องการเข้าไปเชื่อมต่อความรู้และประสบการณ์แก่น้องๆที่อยู่ห่างไกล ทำให้กิจกรรมการสอนถือว่าเป็นกิจกรรมที่ทางค่ายให้ความสำคัญ โดยการสอนไม่ได้มุ่งเน้นเพียงวิชาการ แต่เป็ฯการสอนที่ทำให้เด็กๆมองโลกได้กว้างมากยิ่งขึ้น ในการสอนนั้นได้แบ่งเป็นหมวดการสอนไว้คือ หมวดวิชาการสร้างสรรค์ หมวดศิลปะ หมวดความรู้ทั่วไป และหมวดการงาน ซึ่งในการสอนแต่ละหวดได้สอดแทรกการทำกิจกรรมที่สนุกสนานเพื่อให้เด็กๆมีความสนใจในการเรียนมากขึ้น

บรรยายภาพร : สอนเรื่องโลกของเรา ว่าเราอยู่ที่ไหนบนโลกนี้ น้องๆตื่นเต้นกันใหญ่

3.สานสัมพันธ์สร้างความเข้าใจเรื่องความแตกต่างหลากหลาย

ในการจัดทำค่ายนอกจากการเข้าไปพัฒนาโรงเรียน ชุมชน และการเข้าไปเป็นครูอาสาแล้ว ทางค่ายเพื่อนดอยพัฒนายังมีวัตถุประสงค์หลักคือการเชื่อมความเข้าใจกันและกันบนความแตกต่างหลากหลาย ทั้งกับนักศึกษาพิการและไม่พิการที่ร่วมค่าย รวมไปถึงเชื่อมสัมพันธ์เรียนรู้วิถีชุมชนชาวกะเหรี่ยงที่บ้านดอยแอกอีกด้วย โดยการทำค่ายในครั้งนี้ทำให้ทุกคนได้เพื่อน มิตรภาพ และสร้างมุมมองของการมองคนอย่างเท่าเทียมไปในตัว

ขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนพวกเราBudget plan


ItemsUnitsTotal amount (baht)
1. Kitchen

   -Wood for construction10012,400
   -Doors12,500
   -Window panes and frames51,200
   -Delivery cost15,000
Total 20,000
2. Kindergarten room

   -Cement powder (for floors) 80 ลูก8,400
   -Cement powder (for walls) 25 ลูก3,125
   -Construction sand (coarse)3 ลำ9,000
   -Construction sand (fine)1 ลำ3,000
   -Construction pebbles/stones2 ลำ7,000
   -Window panes 5 บาน13,750
   -Door1 บาน4,500
   -Other construction tools (e.g. paint, screws, etc)56,500
   -Delivery cost 120,000
   -Inverter welding machine15,600
Total80,875
Grand total100,875