project ภัยพิบัติ

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.น่าน

ร่วมระดมทุนสนับสนุนอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้กับมูลนิธิกระจกเงา เพื่อนำช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม อ.เวียงสา จ.น่าน ในการกู้โคลนจำนวนมหาศาลที่อยู่ภายในบ้าน บริเวณบ้าน และ ถนนหน้าบ้านของคนที่ได้รับผลกระทบกว่า 200 หลังคาเรือน

Duration 1 เดือน Area อ.เวียงสา จ.น่าน

Current donation amount

567,817 THB

Target

550,000 THB
ดำเนินการไปแล้ว 103%
จำนวนผู้บริจาค 1,006

สำเร็จแล้ว

Project updates

ทำความสะอาดบ้านหลังน้ำท่วม 19 หลัง อ.เวียงสา จ.น่าน

7 November 2020

ทีมงานอาสามูลนิธิกระจกเงา ได้เข้าไปช่วยเหลือ และฟื้นฟู ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำท่วมในอำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ทั้งถนนหน้าบ้าน ท่อน้ำสาธารณะ และช่วยทำความสะอาดบ้านเรือน จำนวน 19 หลังคาเรือน

ภาพประกอบ

ภาพบ้านที่ได้รับการฟื้นฟู ทำความสะอาด จากทีมอาสาฯ

บ้านป้ากานดา

บ้านตาเพชร

บ้านยายลัดดา

บ้านป้าพิณรัตน์

บ้านยายฟองแก้ว

บ้านโยธิน

บ้านลุงชุมพล

บ้านยายวันทนา

บ้านลุงสิน

บ้านพี่ยอร์

Read more »
See all project updates

ทุกครั้งที่เกิดน้ำท่วมใหญ่ มันไม่ได้จบตรงที่น้ำลด แต่สื่อเลิกให้ความสนใจ คนก็เข้าใจว่าปัญหาจบแล้ว ความจริงคือ เรากำลังเผชิญหน้ากับปัญหาหลังน้ำลด นั้นคืองานฟื้นฟู

ประกาศ!!

มูลนิธิกระจกเงาตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคประชาชนที่ อ.เวียงสา จ.น่าน

โดยภารกิจนี้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคเหนือ กว่า 200 หลัง ถูกน้ำท่วมซัดโคลนเข้าบ้านหนากว่า 1 ฟุต เพราะพื้นที่บ้านต่ำกว่าถนน ทำให้ดันโคลนเท่าไหร่ก็ไหลกลับเข้าบ้านเหมือนเดิม ซ้ำท่อสาธารณะยังตัน ทำให้ระบายลำบาก หากทิ้งไว้นานกว่านี้ โคลนจะแข็งกลายเป็นดินการล้างบ้านจะลำบากมากขึ้น

สำหรับบ้านที่มีแต่คนแก่และเด็กนี่ยังเป็นโจทย์ว่าจะเอาแรงที่ไหนขนดินโคลนนับสิบตันออกจากบ้านและบริเวณบ้าน และเมื่อฝนตกอีกครั้งดินโคลนก็ไหลกลับมาในบ้านอีก

ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2563 มูลนิธิกระจกเงา จะปักหลักอยู่ในพื้นที่ตั้งศูนย์อาสาล้างบ้านอย่างน้อยครึ่งเดือน ถึง 1 เดือน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยล้างบ้าน โดยสนธิกำลังร่วมกับเทศบาล และหน่วยงานในพื้นที่

เพิ่มเติม!!! เมื่อเราได้ลงพื้นที่ เราพบว่า บ้านของหลายครอบครัวเสียหายอย่างหนัก จนไม่สามารถประกอบอาชีพได้ โดยมูลนิธิจึงตัดสินใจจัดตั้งกองทุนซ่อมบ้านและจัดซื้อเครื่องมือประกอบอาชีพให้บ้านที่มีความเดือดร้อน  โดยตั้งเป้าระดมทุนเพิ่มอีก 300,000 บาท เพื่อดำเนินการซ่อมบ้านที่มมีเกณฑ์ดังนี้

1. เป็นบ้านที่ไม่มีวัยแรงงานอาศัยอยู่ หรือให้การดูแล

2. มีสมาชิกในครอบครัวเป็นเด็ก หรือผู้ป่วยติดเตียง

3. ผู้ประสบภัยอยู่ในภาวะขาดศักยภาพในการดูแลตัวเอง


ขั้นตอนการทำงาน

ขั้นตอนที่หนึ่ง : สูบน้ำออกจากบ้านไป ระหว่างนั้น อาสาช่วยกันประกอบเครื่องมือดันโคลน


ภาพประกอบ : นำน้ำออกจากบ้านไปก่อน


ขั้นตอนที่สอง : เมื่อสูบน้ำออกให้โคลนข้นเหนียวได้ที่ อาสาล้างบ้านก็ออกแรงดันโคลนออกจากบ้าน (ดังคลิป) โคลนที่ข้นเหนียวจะไม่ไหลย้อนกลับเข้าบ้านอีก

วิดีโอประกอบ : นวัตกรรมแบบไทยๆ ที่ดันโคลนออกจากบ้าน


ขั้นตอนที่สาม : เทศบาลเอารถเกลี่ยดินดันโคลนออกจากหน้าบ้านชาวบ้านอีกที

เป้าหมาย : เราต้องการช่วยให้เพื่อนๆ ในพื้นที่สามารถกลับเข้าบ้านได้ และจัดการขยะในพื้นที่


ประโยชน์ของโครงการ 

  • ช่วยเหลือประชาชนที่ได้ผลกระทบจากภัยพิบัติ
  • สร้างความร่วมมือของคนไทยเพื่อส่งต่อการช่วยเหลือด้วยกันเอง

เจ้าของโครงการ

Facebook : มูลนิธิกระจกเงาทำความสะอาดบ้านหลังน้ำท่วม 19 หลัง อ.เวียงสา จ.น่าน

7 November 2020

ทีมงานอาสามูลนิธิกระจกเงา ได้เข้าไปช่วยเหลือ และฟื้นฟู ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำท่วมในอำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ทั้งถนนหน้าบ้าน ท่อน้ำสาธารณะ และช่วยทำความสะอาดบ้านเรือน จำนวน 19 หลังคาเรือน

ภาพประกอบ

ภาพบ้านที่ได้รับการฟื้นฟู ทำความสะอาด จากทีมอาสาฯ

บ้านป้ากานดา

บ้านตาเพชร

บ้านยายลัดดา

บ้านป้าพิณรัตน์

บ้านยายฟองแก้ว

บ้านโยธิน

บ้านลุงชุมพล

บ้านยายวันทนา

บ้านลุงสิน

บ้านพี่ยอร์

Budget plan


รายการบาท
1.อุปกรณ์ล้างและซ่อมแซมบ้าน80,000
3.ค่าเดินทาง อาหารสำหรับอาสาสมัครระยะยาวในพื้นที่อย่างน้อย 15 วัน120,000
4.กองทุนซ่อมบ้านและฟื้นฟูอาชีพ300,000
4.ค่าธรรมเนียมเทใจ 10 %

(ค่าระบบออนไลน์ ต้นทุนค่าธรรมเนียมธนาคารและ payment gateway ค่าคัดกรองโครงการ ตรวจสอบ ติดตาม วัดผล และรายงานความคืบหน้า)
50,000
รวม550,000