project Covid-19 สัตว์

Fruit Baskets for Elephants

Let's send fruit baskets to our 100 elephants housed at Elephant Nature Park. Since COVID-19 began, many elephants were given to into Elephant Nature Park care as elephants and their mahouts were affected by the drop in tourists and could not earn enough to feed the elephants' enormous appetites.

Area มูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อม (Save Elephant Foundation) 289 หมู่ 1 ตำบลกื๊ดช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50150

Current donation amount

722,128 THB

Target

660,000 THB
ดำเนินการไปแล้ว 109%
จำนวนผู้บริจาค 1,166

สำเร็จแล้ว

Project updates

มอบผลไม้ให้ช้าง 1,000 ตะกร้า

30 July 2021

วิดีโอคลิป ภาพความประทับใจส่งผลไม้ 1,000 ตะกร้า ให้ช้างในความดูแลของมูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อม

Read more »
See all project updates

ช้างเป็นสัตว์ที่กินจุมากๆ เนื่องจากมีขนาดตัวที่ใหญ่ วันหนึ่งช้างกินอาหารมากถึง 300 กิโลกรัม (ประมาณ 10% ของน้ำหนักตัว) อาหารหลักที่มูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อมให้ช้างกินคือ หญ้าและ ต้นข้าวโพด แต่เนื่องจากร่างกายที่ตัวโตของช้าง ความต้องการสารอาหารที่หลากหลาย ครบหมวดหมู่จึงจำเป็น ปกติแล้วช้างที่อยู่ตามธรรมชาติ เขาจะสามารถหาอาหารด้วยตัวเองได้ แต่ช้างเลี้ยงพวกเขามีความจำเป็นต้องได้รับอาหารครบหมวดหมู่ ครบครัน เราจึงจำเป็นต้องจัดอาหารเหล่านี้เพื่อให้ช้างได้รับสารอาหารครบหมวดหมู่ ซึ่งได้แก่ผลไม้ต่างๆ อย่างเช่น กล้วย แตงโม มะละกอ อ้อย ผลไม้เหล่านี้มีประโยชน์ต่อช้าง ช่วยให้ช้างได้รับวิตามินและไม่ขาดน้ำในวันที่อากาศร้อนอีกด้วย

“1 ปีที่ผ่านมาเป็นช่วงเวลาที่ลำบากมากทั้งช้าง และควาญช้าง เราเห็นช้างอดอยาก ค่อยๆ ผอม ป่วยและตายไป ควาญช้างหลายคนจำเป็นต้องนำช้างกลับไปทำงานลากไม้อีกครั้ง” 

คุณเล็ก แสงเดือน ชัยเลิศ - ประธานมูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อม

ค่าอาหารช้างต่อวันค่อนข้างสูง เมื่อไม่นักท่องเที่ยว ช้างก็ไม่มีงาน ทำให้เจ้าของเลี้ยงดูช้างไม่ไหว ตั้งแต่โควิดเริ่มมามีเจ้าของช้าง ควาญช้างช้างติดต่อทางมูลนิธิฯ เพื่อฝากช้างมาให้เราดูแลมากมาย ซึ่งมูลนิธิฯ ช่วยเหลือมากถึง 1,882 เชือก ขณะที่มูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อม มีช้างที่อยู่ในความดูแลอยู่ทั้งหมดตอนนี้ 100 เชือก แต่และตัวล้วนแต่ผ่านการทารุณกรรมมาแทบทั้งสิ้น มูลนิธิฯ ต้องการช่วยเหลือให้ช้างได้มีความสุข อยู่ในธรรมชาติ ที่มีพื้นที่ มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ตั้งแต่เริ่มวิกฤติการณ์โควิด-19 รายรับของมูลนิธิฯ ก็ลดน้อยลง ทำให้กระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของช้างและสัตว์อื่นๆ ที่อยู่ในความดูแลของมูลนิธิฯ กว่า 4,000 ชีวิต 

ทางมูลนิธิฯ จึงอยากชวนมาบริจาคตะกร้าผลไม้ให้ช้าง 


  • หยวกกล้วย ตะกร้าละ 300 บาท
  • อ้อย ตะกร้าละ 500 บาท
  • กล้วย ตะกร้าละ 600 บาท
  • แตงโม ตะกร้าละ 600 บาท
  • มะละกอ ตะกร้าละ 600 บาท
  • ผลไม้รวม ตะกร้าละ 1,000 บาท 

เป้าหมายของโครงการ

ซื้อตะกร้าผลไม้ 1,000 ตะกร้า เพื่อให้อาหารช้าง 100 เชือก

เจ้าของโครงการ

มูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อม


สมาชิกผู้ดำเนินโครงการ

  • นางสาวแสงเดือน ชัยเลิศ ประธานมูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อม
  • นางสาวทิพย์สุดา มะสิทธิ์ เลขานุการประธานมูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อมเริ่มการช่วยเหลือ ซื้อผลไม้ให้ช้าง 100 เชือก

16 July 2021

มูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อม ต้องขอขอบคุณผู้บริจาคทั้ง 1,166 ท่านที่ร่วมบริจาคผ่านเทใจ ในโครงการช่วยช้างอิ่มท้อง เพื่อซื้อผลไม้เลี้ยงช้างในช่วงโควิด ทางมูลนิธิฯ ได้นำเงินที่ท่านบริจาค มาจัดซื้อผลไม้เสริมให้ช้าง นอกเหนือจากอาหารหลักของช้าง ซึ่งคือ หญ้าและต้นข้าวโพด

เนื่องด้วยมูลนิธิฯ มีช้างที่อยู่ในความดูแลกว่า 101 เชือก และกว่า 70 % เป็นช้างแก่ ที่ต้องได้รับอาหารเสริม เป็นผลไม้ต่างๆ เพื่อเพิ่มวิตามิน เกลือแร่ และในแต่ละวันยังต้องทำข้าวต้มมัดให้ช้าง กว่า 200 มัด ซึ่งทำมาจากข้าวเหนียว นึ่งพร้อมกล้วยสุก ฝักทอง เกลือ ให้ช้างแก่ได้ทาน เพราะบางเชือกไม่มีฟันที่จะเคี้ยว บด ผลไม้เนื้อแข็งและหญ้าได้

เงินที่ท่านช่วยบริจาคในครั้งนี้ จะสามารถนำมาซื้อผลไม้ให้ช้างทั้ง 100 เชือก ได้เป็นระยะเวลากว่า 8 เดือน

ภาพประกอบ


บรรยาย :ครอบครัวน้องช้างวันใหม่ ขอบคุณผู้บริจาคทุกท่าน ที่ช่วยซื้อผลไม้ให้น้องนะคะ น้องวันใหม่และคุณแม่ชอบผลไม้มากๆ ค่ะ


บรรยาย : โขลงช้างน้องฟ้าใหม่ ขอบคุณผู้บริจาคทุกท่านที่ได้อนุเคราะห์จัดซื้อผลไม้ให้น้องช้างค่ะ


บรรยาย : ต้องขอบคุณผู้บริจาคทุกท่าน ที่ให้ความอนุเคราะห์ช่วยเหลือมูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อมด้วยดีเสมอมา แม้ในช่วงเวลายากลำบากเช่นนี้ เงินที่ท่านบริจาคมาเพื่อเป็นค่าผลไม้ให้น้องช้าง จะถูกใช้อย่างคุ้มค่าที่สุด // แสงเดือน ชัยเลิศ ประธานมูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อม


ด้วยรักและกล้วย


ฟักทองมีประโยชน์กับช้างมาก เสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้กับช้าง น้องช้างชอบทานฟักทองแบบสดๆ แต่สำหรับคุณยายช้างนั้นต้องนึ่งก่อนนะคะ


ขอบคุณทุกตระกร้าผลไม้ที่ส่งถึงน้องช้างนะคะ


น้องวันใหม่ กำลังเลือกว่าจะทานผลไม้ตระกร้าไหนดี


โขลงช้างน้องฟ้าใหม่ อิ่มอร่อยกับบุปเฟต์ผลไม้นานาชนิด


ข้าวต้มมัดของคุณยายช้าง ไซส์ใหญ่นิดนึง ข้างในมีข้าวเหนียวและกล้วยนึ่งรวมกัน


มอบผลไม้ให้ช้าง 1,000 ตะกร้า

30 July 2021

วิดีโอคลิป ภาพความประทับใจส่งผลไม้ 1,000 ตะกร้า ให้ช้างในความดูแลของมูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อม

Budget plan


รายการจำนวนจำนวนเงิน (บาท)
ผลไม้ต่างๆ สำหรับอาหารช้าง เช่น กล้วย มะละกอ แตงโม1,000 ตะกร้า600,000
ค่าดำเนินงานเทใจดอทคอม 10%
(ค่าธรรมเนียมธนาคารและ payment gateway ระบบตรวจสอบติดตามโครงการ และดูแลแพลตฟอร์ม)

60,000
รวม
660,000