project สัตว์ ภัยพิบัติ

ช่วยช้างอิ่มท้อง ซื้อผลไม้เลี้ยงช้างในช่วงโควิด

ชวนมาเลี้ยงอาหารช้าง 100 ตัว ที่มูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อมดูแลอยู่ ตั้งแต่โควิด-19 ระบาด มีช้างที่ผอม ป่วย และทยอยตายลงเรื่อยๆ

Area มูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อม (Save Elephant Foundation) 289 หมู่ 1 ตำบลกื๊ดช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50150

Current donation amount

86,795 THB

Target

660,000 THB
ดำเนินการไปแล้ว 13%
238 days left จำนวนผู้บริจาค 155

ช้างเป็นสัตว์ที่กินจุมากๆ เนื่องจากมีขนาดตัวที่ใหญ่ วันหนึ่งช้างกินอาหารมากถึง 300 กิโลกรัม (ประมาณ 10% ของน้ำหนักตัว) อาหารหลักที่มูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อมให้ช้างกินคือ หญ้าและ ต้นข้าวโพด แต่เนื่องจากร่างกายที่ตัวโตของช้าง ความต้องการสารอาหารที่หลากหลาย ครบหมวดหมู่จึงจำเป็น ปกติแล้วช้างที่อยู่ตามธรรมชาติ เขาจะสามารถหาอาหารด้วยตัวเองได้ แต่ช้างเลี้ยงพวกเขามีความจำเป็นต้องได้รับอาหารครบหมวดหมู่ ครบครัน เราจึงจำเป็นต้องจัดอาหารเหล่านี้เพื่อให้ช้างได้รับสารอาหารครบหมวดหมู่ ซึ่งได้แก่ผลไม้ต่างๆ อย่างเช่น กล้วย แตงโม มะละกอ อ้อย ผลไม้เหล่านี้มีประโยชน์ต่อช้าง ช่วยให้ช้างได้รับวิตามินและไม่ขาดน้ำในวันที่อากาศร้อนอีกด้วย

“1 ปีที่ผ่านมาเป็นช่วงเวลาที่ลำบากมากทั้งช้าง และควาญช้าง เราเห็นช้างอดอยาก ค่อยๆ ผอม ป่วยและตายไป ควาญช้างหลายคนจำเป็นต้องนำช้างกลับไปทำงานลากไม้อีกครั้ง” 

คุณเล็ก แสงเดือน ชัยเลิศ - ประธานมูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อม

ค่าอาหารช้างต่อวันค่อนข้างสูง เมื่อไม่นักท่องเที่ยว ช้างก็ไม่มีงาน ทำให้เจ้าของเลี้ยงดูช้างไม่ไหว ตั้งแต่โควิดเริ่มมามีเจ้าของช้าง ควาญช้างช้างติดต่อทางมูลนิธิฯ เพื่อฝากช้างมาให้เราดูแลมากมาย ซึ่งมูลนิธิฯ ช่วยเหลือมากถึง 1,882 เชือก ขณะที่มูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อม มีช้างที่อยู่ในความดูแลอยู่ทั้งหมดตอนนี้ 100 เชือก แต่และตัวล้วนแต่ผ่านการทารุณกรรมมาแทบทั้งสิ้น มูลนิธิฯ ต้องการช่วยเหลือให้ช้างได้มีความสุข อยู่ในธรรมชาติ ที่มีพื้นที่ มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ตั้งแต่เริ่มวิกฤติการณ์โควิด-19 รายรับของมูลนิธิฯ ก็ลดน้อยลง ทำให้กระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของช้างและสัตว์อื่นๆ ที่อยู่ในความดูแลของมูลนิธิฯ กว่า 4,000 ชีวิต 

ทางมูลนิธิฯ จึงอยากชวนมาบริจาคตะกร้าผลไม้ให้ช้าง 


  • หยวกกล้วย ตะกร้าละ 300 บาท
  • อ้อย ตะกร้าละ 500 บาท
  • กล้วย ตะกร้าละ 600 บาท
  • แตงโม ตะกร้าละ 600 บาท
  • มะละกอ ตะกร้าละ 600 บาท
  • ผลไม้รวม ตะกร้าละ 1,000 บาท 

เป้าหมายของโครงการ

ซื้อตะกร้าผลไม้ 1,000 ตะกร้า เพื่อให้อาหารช้าง 100 เชือก

เจ้าของโครงการ

มูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อม


สมาชิกผู้ดำเนินโครงการ

  • นางสาวแสงเดือน ชัยเลิศ ประธานมูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อม
  • นางสาวทิพย์สุดา มะสิทธิ์ เลขานุการประธานมูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อมไม่มีข้อมูล

Budget plan


รายการจำนวนจำนวนเงิน (บาท)
ผลไม้ต่างๆ สำหรับอาหารช้าง เช่น กล้วย มะละกอ แตงโม1,000 ตะกร้า600,000
ค่าดำเนินงานเทใจดอทคอม 10%
(ค่าธรรมเนียมธนาคารและ payment gateway ระบบตรวจสอบติดตามโครงการ และดูแลแพลตฟอร์ม)

60,000
รวม
660,000


Donate to
ช่วยช้างอิ่มท้อง ซื้อผลไม้เลี้ยงช้างในช่วงโควิด

Amount
Payment Methods

Pay by scan/upload QR code via mobile banking application of Siam Commercial bank, TMB bank, Krungthai bank, Bangkok bank, Krungsri bank, Thanachart bank, Kasikorn bank, GSB Bank

You will get the QR code after you confirm donation.

Leave blank to donate anonymously

We will send receipt to your email after donation succeed.

· Delete
House number, Street number
Sub-district, District, Province, Postal Code

Credit card information will be securely processed by provider with international standard PCI-DSS Compliant Omise logo

Invite Friends