project เด็กและเยาวชน

ส่งคอมพ์เก่าเพื่อน้อง

"เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ได้เปลี่ยนวิธีการเรียนรู้ของมนุษย์ยุคเราไปแล้ว ห้องเรียนของเด็กจำเป็นต้องเปลี่ยนเพื่อเพิ่มศักยภาพของเด็กยุคนี้เช่นกัน เมื่อเทคโนโลยีการเรียนรู้เปลี่ยน เมื่อนั้นสังคมและโลกจะเปลี่ยนแปลงเข้าสู่คุณภาพใหม่" โครงการส่งคอมพ์เก่าเพื่อน้อง เล็งเห็นโอกาสของเด็กไทย ขอเปิดรับบริจาคทุนสนับสนุนเพื่อจัดหาคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คมือสองสภาพดี เพื่อเปลี่ยนห้องเรียนในโรงเรียนโดยร่วมกับ Google ChromeOS Flex

Duration 07 ก.ค. 2566 ถึง 31 ธ.ค. 2566 Area ระบุพื้นที่: กรุงเทพมหานคร

Current donation amount

7,252 THB

Target

5,647,400 THB
ดำเนินการไปแล้ว 0%
88 days left จำนวนผู้บริจาค 26

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

ในขณะที่เทคโนโลยีกำลังรุดหน้าไปอย่างรวดเร็ว เด็กไทยจำนวนมากกลับเอื้อมไม่ถึงเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ในห้องเรียนสำหรับเด็กในโรงเรียนกลายเป็นเรื่องเข้าถึงได้ยาก การเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ของเด็ก ถูกจำกัดอยู่แค่เพียงในวิชาคอมพิวเตอร์ ซ้ำร้าย หลายโรงเรียนมีเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอต่อจำนวนนักเรียน เด็กในห้องเรียนคอมฯ ต้องมุงกันเพื่อใช้คอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกัน เราจึงมีเด็กเพียงจำนวนหนึ่งที่สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ ในขณะที่เด็กจำนวนมากไม่มั่นใจที่จะใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

มูลนิธิกระจกเงาเชื่อว่า เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์จะเปลี่ยนวิธีการเรียนรู้ของคนทุกคน หากเราสามารถนำเข้าเครื่องมือ อุปกรณ์ไอที และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ไปตามโรงเรียนต่างๆ ให้เด็กทุกคนเข้าถึง ให้เด็กทุกคนได้ใช้งานจนคุ้นชิน เมื่อเครื่องมือการเรียนรู้เปลี่ยน จะส่งผลให้วิธีการเรียนรู้ในห้องเรียนเปลี่ยน สิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมา คือศักยภาพของเด็กยุคนี้จะเปลี่ยนอย่างมีนัยยะสำคัญ และเมื่อนั้นสังคมและโลกจะเปลี่ยนแปลงเข้าสู่คุณภาพใหม่

หน่วยงานรัฐ และเอกชนมีทรัพยากรคอมพิวเตอร์สภาพดีที่ไม่ได้ใช้งาน หรือหลายหน่วยงานมีนโยบายเปลี่ยนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทุก 5 ปี คอมพิวเตอร์มือสองเหล่านี้ หากนำมาใช้กับการเรียนรู้ของเด็ก ที่หลักสูตรยังเป็นการใช้งานระดับพื้นฐาน ถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่มีศักยภาพพอเพียงต่อการเรียนรู้ของเด็ก

ที่สำคัญ ด้วยวิธีนี้จะทำให้เด็กสามารถเข้าถึงคอมพิวเตอร์ 1 คนต่อ 1 เครื่อง ไม่ใช่เด็กยังต้องมุงหน้าจอกันเรียนอย่างทุกวันนี้

ดังนั้นหากใครมีคอมพิวเตอร์เก่าเหลือใช้สามารถร่วมบริจาคได้ที่มูลนิธิกระจกเงา โครงการคอมพิวเตอร์เพื่อน้อง เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครของเราจะนำมาซ่อมบำรุง เปลี่ยนอะไหล่ใหม่ เพื่อนำส่งให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลน ขณะนี้มูลนิธิกระจกเงาขอรับบริจาคคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คเก่า เพื่อเด็กนักเรียนเข้าถึงอุปกรณ์การเรียนรู้อย่างทั่วถึงเท่าเทียม โดยได้รับความร่วมมือจาก Google สนับสนุนระบบปฎิบัติการ Chrome OS Flex ให้ทุกโรงเรียนได้ใช้งานโปรแกรมฟรี

หรืออีกช่องทางคือ สามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนคอมพิวเตอร์ ด้วยการบริจาคทุนทรัพย์ในช่องทางเทใจ.com ทุก 2,000 บาท จะเปลี่ยนเป็นคอมพิวเตอร์มือสองพร้อมอุปกรณ์ใช้งาน 1 เครื่อง

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

จัดหาคอมพิวเตอร์จำนวน 130,000 เครื่อง ภายในระยะเวลา 4 ปี เริ่มต้น 2,200 เครื่อง ภายในเทอม 1 ปีการศึกษา 2567 จำนวน 2,200 เครื่อง (นำร่อง 11 โรงเรียนสำหรับนักเรียนชั้น ป.4 และม.1 ในโรงเรียนสังกัดกทม.)

  1. เป้าหมาย 12,500 เครื่อง ภายในปี 2567
  2. เป้าหมาย 44,000 เครื่อง ภายในปี 2568
  3. เป้าหมาย 72,000 เครื่อง ภายในปี 2569

ผู้รับผิดชอบโครงการ

-

ไม่มีข้อมูล

Budget plan

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 คอมพิวเตอร์ 2,000 บาทต่อเครื่อง 2567 5,134,000.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
5,134,000.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
513,400.00

ยอดระดมทุน
5,647,400.00

Donate to
ส่งคอมพ์เก่าเพื่อน้อง

Amount
Payment Methods

Pay by scan/upload QR code via mobile banking application of Siam Commercial bank, TMB bank, Krungthai bank, Bangkok bank, Krungsri bank, Thanachart bank, Kasikorn bank, GSB Bank

You will get the QR code after you confirm donation.

Tax Deduction

การบริจาคด้วย QR Code ชื่อ- นามสกุลบนใบเสร็จเพื่อลดหย่อนภาษีจะเป็นชื่อเจ้าของบัญชี Mobile banking
Filling out to send confirmation email
Filling out to send confirmation email

We will send receipt to your email after donation succeed.


Credit card information will be securely processed by provider with international standard PCI-DSS Compliant Omise logo

Invite Friends