project อื่นๆ

research&innovationFund

กองทุนให้บุคลากรการแพทย์ วิศวกร นักวิทยาศาสตร์ นักชีวเคมี ที่กำลังพัฒนานวัตกรรมในการรักษาและดูแลผู้ติดเชื้อโควิด-19 สามารถขอทุนทำการวิจัย เพื่อจัดการกับสถานการณ์ระบาดและการควบคุมโรค โดยมีรูปแบบการให้ทุนที่รวดเร็ว เพิ่มความคล่องตัวในการทำงานวิจัยทางการแพทย์ให้ตอบสนองต่อความเร่งด่วนของสถานการณ์

Duration 2 เดือน Area ไทย

Current donation amount

112,236 THB

Target

770,000 THB
ดำเนินการไปแล้ว 15%
73 days left จำนวนผู้บริจาค 44

การที่สังคมจะกลับมาเป็นปกติและอยู่กับไวรัสโคโรน่าในระยะยาวได้นั้น วัคซีน ยารักษาโรค และนวัตกรรมในการดูแลผู้ป่วยโควิด-19 เป็นเรื่องจำเป็นต้องเกิดขึ้น และการค้นพบนี้ควรจะเกิดขึ้นโดยเร็วที่สุด ประเทศไทยจำเป็นต้องมีกลไกในการเอื้อให้เกิดการวิจัยในเรื่องนี้อย่างเร่งด่วน โดยไม่ติดอุปสรรคความล่าช้าในงานธุรการและขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติงานวิจัย

ประเทศไทยมีบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ทั้งในเรื่องการวิเคราะห์โรค การรักษา และการวิจัยโรค ซึ่งทำให้เรามีศักยภาพในการพัฒนาความรู้และนวัตกรรมใหม่ที่จะทำให้การจัดการไวรัสโคโรน่าได้ในเวลารวดเร็ว  จึงเกิดขึ้นเป็นกองทุนให้บุคลากรการแพทย์ วิศวกร นักวิทยาศาสตร์ นักชีวเคมีที่กำลังพัฒนานวัตกรรมในการรักษาและดูแลผู้ติดเชื้อโควิด-19 สามารถขอทุนเพื่อทำการวิจัยเร่งด่วน โดยได้รับแรงบันดาลใจจาก Fast Grants Fund (https://fastgrants.org) ที่ร่วมก่อตั้งโดยมหาเศรษฐีด้านเทคโนโลยีในประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อให้ทุนกับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ในการคิดค้น วิจัย และประดิษฐ์นวัตกรรมและความรู้ใหม่ทางวิทยาศาสตร์เพื่อจัดการกับสถานการณ์ระบาดและการควบคุมไวรัสโคโรน่า โดยมีรูปแบบการให้ทุนที่รวดเร็ว ตัดสินใจอนุมัติ เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการทำงานวิจัยทางการแพทย์ให้ตอบสนองต่อความเร่งด่วนของสถานการณ์ และลดความยุ่งยากของงานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติริเริ่มงานวิจัย

กองทุนนี้มีคณะกรรมการกองทุน ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ วิศวกร และ ผู้บริหาร นักธุรกิจด้านวิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยีที่ได้แรงบันดาลใจจากโครงการ Fast grant funds โดยผู้ที่สามารถนำเสนอโครงการจะต้องเป็นผู้ที่มีหลักฐานทำงานวิจัยจริง โดยมี โรงพยาบาล สถาบันการศึกษา และ มหาวิทยาลัย เข้าร่วม ผู้สนใจขอรับทุนจากโครงการ ต้องส่ง proposal โดยการพิจารณามอบทุนสนับสนุนที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย จะเกิดขึ้นภายใน 72 ชั่วโมงหลังการส่งโครงการ  โดยคณะกรรมการจะพิจารณางบประมาณตามความเหมาะสมของโครงการ และสนับสนุนให้เกิดการตีพิมพ์เพื่อนำความรู้ไปต่อยอดการแก้ปัญหา

ตัวอย่างนวัตกรรมที่น่าสนใจของไทย : หุ่นยนต์อัจฉริยะ เฝ้าระวังเชื้อไวรัส โควิด-19 โดยความร่วมมือ คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ AIS ที่นําเทคโนโลยี 5G มาช่วยเสริมขีดความสามารถการทํางานของหุ่นยนต์บริการทางการแพทย์

ความสามารถของหุ่นยนต์ : เทคโนโลยีอินฟราเรด ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายได้อย่างแม่นยำ, 3D Mapping กำหนดแผนที่เส้นทางเดินของหุ่นยนต์ ให้เคลื่อนที่เข้าหาผู้ป่วยได้โดยอัตโนมัติ อย่างรวดเร็ว และTelemedicine ระบบปรึกษาทางไกลระหว่างแพทย์และผู้ป่วยผ่านวิดีโอคอล


ภาพประกอบจาก https://www.eng.chula.ac.th/th/26761

มาร่วมกันสนับสนุนงานวิจัย และ นวัตกรรมฝีมือคนไทย

เจ้าของโครงการ

  • พ.อ. ธนกฤต นพคุณวิจัย ศัลยแพทย์ช่องปากขากรรไกรและใบหน้า หน.แผนกทันตกรรม รพ.ค่ายธนะรัชต์
  • วุฒิเลิศ เจียรนิลกุลชัย กรรมการบริหาร บมจ.พลังงานบริสุทธิ์ / บจก. มาลีออยล์
  • รศ. ดร.ณัฐชา ทวีแสงสกุลไทย รองอธิการบดี กำกับดูแลด้านการพัฒนางานใหม่และงานนวัตกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ทศพล พิชญโยธิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท กรุงเทพ อาร์ ไอ เอ จำกัด
  • ศุภชล นิธิวาสิน  กรรมการผู้จัดการ บริษัท บางกอกซินธิติกส์ จำกัด
  • ธนรัตน์​ รัก​อริยะ​พงศ์​ กรรม​การ​ผู้​จัด​การ บ. ฮายาชิ โปรดักส์
ไม่มีข้อมูล

Budget plan


รายการบาท
1.ทุนวิจัยนวัตกรรมสู้ COVID-19 ทุนละไม่เกิน 100,000-200,000 บาทจำนวน 3 ทุน700,000
2.ค่าดำเนินงานเทใจดอทคอม 10 %

(ค่าระบบออนไลน์ ต้นทุนค่าธรรมเนียมธนาคารและ payment gateway ค่าคัดกรองโครงการ ตรวจสอบ ติดตาม วัดผล และรายงานความคืบหน้า)
70,000
รวม770,000Donate to
research&innovationFund

Amount
Payment Methods

Pay by scan/upload QR code via mobile banking application of Siam Commercial bank, TMB bank, Krungthai bank, Bangkok bank, Krungsri bank, Thanachart bank, Kasikorn bank, GSB Bank

You will get the QR code after you confirm donation.

Leave blank to donate anonymously

We will send receipt to your email after donation succeed.

· Delete
House number, Street number
Sub-district, District, Province, Postal Code

Credit card information will be securely processed by provider with international standard PCI-DSS Compliant Omise logo

Invite Friends