project Covid-19

รวมพลังสู้โควิด เพื่อการผลิตชุดตรวจ COVID-19 SCAN เพื่อโรงพยาบาล

ผลิตชุดตรวจ COVID-19 SCAN ที่คิดค้นโดยคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ และได้รับการประเมินรับรองโดย อย. แล้ว นำไปให้โรงพยาบาลและหน่วยงานทางการแพทย์ต่างๆ ที่มีความต้องการในการนำไปใช้ตรวจคัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยง เพื่อช่วยคัดกรองผู้ติดเชื้อ และป้องกันการระบาดของโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ ข้อดีของชุดตรวจนี้คือมีราคาถูก อาศัยเครื่องมือที่ไม่ซับซ้อนและราคาไม่แพง และใช้ระยะเวลาในการตรวจน้อยกว่า 2 ชั่วโมง จึงเหมาะสำหรับการตรวจในหน่วยงานต่างๆ ที่ไม่มีความพร้อมในการตรวจคัดกรองโรค COVID-19

Duration 24 เม.ย. 2564 ถึง 30 ก.ย. 2564 Area ทั่วประเทศ

Current donation amount

1,315,396 THB

Target

4,950,000 THB
ดำเนินการไปแล้ว 27%
13 days left จำนวนผู้บริจาค 1,244

Project updates

ชุดตรวจหาเชื้อ SARS-CoV-2 ได้รับการรับรองจาก อย.

19 July 2021

ชุดตรวจหาเชื้อ SARS-CoV-2 (COVID-19 SCAN) ได้รับการรับรองและอนุญาตให้ผลิตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เลขที่ T6400049 และอยู่ในขั้นตอนการทดลองนำไปใช้ตามหน่วยงานต่างๆทั้งภายใน และ ภายนอกมหาวิทยาลัย ยกตัวอย่าง เช่น เป็นหนึ่งในการตรวจคัดกรองผู้ป่วยที่มีนัดหมายในการฟอกไต ที่หน่วยไต โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์, เป็นการตรวจคัดกรองเบื้องต้นสำหรับผู้ที่ต้องการเข้ารับบริการที่หน่วยทันตกรรม โรงพยาบาลสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ และใช้ในการคัดกรองพนักงานภายในโรงงานขนาดใหญ่ที่มีความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด-19

ภาพประกอบ

สาธิตวิธีการตรวจด้วยชุด COVID-19 SCAN

การติดตั้งเครื่องมือในการตรวจ COVID-19 SCAN

Read more »
See all project updates

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

ส่วนหนึ่งที่จะช่วยลดการระบาดนี้ลงได้ คือ การเร่งตรวจคัดกรองให้เจอผู้ติดเชื้อโดยเร็วที่สุด และแยกผู้ติดเชื้อออกมาจากสังคม เพื่อตัดตอนการระบาด แต่ข้อจำกัดของการตรวจหาผู้ติดเชื้อในปัจจุบัน คือ ยังสามารถทำได้ช้ากว่าที่ควรจะเป็น เนื่องจากการตรวจแต่ละตัวอย่างต้องใช้เวลานาน มีราคาแพง

COVID-19 เป็นโรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ผู้ป่วยโรคโควิด-19 ส่วนใหญ่จะมีอาการเล็กน้อยถึงปานกลางและสามารถหายจากโรคนี้ได้ แต่ก็ยังมีผู้ป่วยส่วนหนึ่งที่มีอาการรุนแรง บางรายอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้ สำหรับประเทศไทยปัจจุบันมียอดผู้ติดเชื้อสะสมแล้วมากกว่า 50,000 ราย มียอดผู้เสียชีวิตจากโรคนี้แล้ว 121 ราย และยังมีผู้ติดเชื้อรายใหม่มากกว่า 2,000 รายต่อวัน ส่วนหนึ่งที่จะช่วยลดการระบาดนี้ลงได้คือการเร่งตรวจให้เจอผู้ติดเชื้อโดยเร็วที่สุด และแยกผู้ติดเชื้อออกมาจากสังคม เพื่อตัดตอนการระบาด แต่ข้อจำกัดของการตรวจหาผู้ติดเชื้อในปัจจุบันคือยังสามารถทำได้ช้ากว่าที่ควรจะเป็น เนื่องจากการตรวจแต่ละตัวอย่างต้องใช้เวลานาน มีราคาแพง ในบางพื้นที่จำเป็นต้องส่งตัวอย่างของผู้ป่วยไปที่โรงพยาบาลใหญ่เพื่อทำการตรวจ กว่าจะรู้ผลต้องใช้เวลาอย่างน้อย 1-5 วัน และด้วยเวลาที่ใช้ในการตรวจที่ค่อนข้างนานทำให้เป็นข้อจำกัดของปริมาณตัวอย่างที่ตรวจได้ในแต่ละวัน  

วิธีแก้ไขปัญหา

ข้อดีของชุดตรวจนี้ คือ มีราคาถูก อาศัยเครื่องมือที่ไม่ซับซ้อนและราคาไม่แพง และใช้ระยะเวลาในการตรวจน้อยกว่า 2 ชั่วโมง 

ทางคณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาฯ จึงได้คิดค้นและพัฒนาชุดตรวจ COVID-19 SCAN ขึ้น ซึ่งเป็นชุดตรวจสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 ที่มีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับวิธีมาตรฐาน (real-time PCR) ซึ่งเป็นเทคนิคมาตรฐานที่ใช้ตรวจ COVID-19 อยู่ในปัจจุบัน ข้อดีของชุดตรวจนี้คือมีราคาถูก อาศัยเครื่องมือที่ไม่ซับซ้อนและราคาไม่แพง และใช้ระยะเวลาในการตรวจน้อยกว่า 2 ชั่วโมง โดยในขณะนี้ชุดตรวจดังกล่าวได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและยาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ด้วยความร่วมมือการผลิตจากบริษัท ไมโคร อินเจคชั่น จำกัด ดังนั้นเราจึงมีความตั้งใจที่จะผลิตชุดตรวจ COVID-19 SCAN นี้ เพื่อส่งไปยังโรงพยาบาลต่าง ๆ ที่มีความต้องการ ในการนำไปใช้ตรวจคัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยงต่อไป เพื่อเพิ่มขีดจำกัดในการตรวจต่อวัน

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

  1. ผลิตชุดตรวจ COVID-19 SCAN ตามโครงการระดมทุนเพื่อการผลิตชุดตรวจครั้งก่อน
  2. จัดส่งไปยังโรงพยาบาลและหน่วยงานทางการแพทย์ต่างๆ
สำหรับทางสถานพยาบาลที่สนใจ สามารถติดต่อทีมนักวิจัยได้ที่ thcovid19scan@gmail.com

ข้อมูลภาคี, พาร์ทเนอร์

  • คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • บริษัท ไมโคร อินเจคชั่น จำกัด
  • Carenation
  • เทใจดอทคอม

ชุดตรวจหาเชื้อ SARS-CoV-2 ได้รับการรับรองจาก อย.

19 July 2021

ชุดตรวจหาเชื้อ SARS-CoV-2 (COVID-19 SCAN) ได้รับการรับรองและอนุญาตให้ผลิตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เลขที่ T6400049 และอยู่ในขั้นตอนการทดลองนำไปใช้ตามหน่วยงานต่างๆทั้งภายใน และ ภายนอกมหาวิทยาลัย ยกตัวอย่าง เช่น เป็นหนึ่งในการตรวจคัดกรองผู้ป่วยที่มีนัดหมายในการฟอกไต ที่หน่วยไต โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์, เป็นการตรวจคัดกรองเบื้องต้นสำหรับผู้ที่ต้องการเข้ารับบริการที่หน่วยทันตกรรม โรงพยาบาลสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ และใช้ในการคัดกรองพนักงานภายในโรงงานขนาดใหญ่ที่มีความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด-19

ภาพประกอบ

สาธิตวิธีการตรวจด้วยชุด COVID-19 SCAN

การติดตั้งเครื่องมือในการตรวจ COVID-19 SCAN

Budget plan

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 ชุดตรวจ COVID-19 SCAN ราคา 1,000 บาทต่อชุด (ค่าอุปกรณ์, ค่าน้ำยาตรวจ, ค่าวิเคราะห์ผล และค่าขนส่ง) 4,500 4,500,000.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
4,500,000.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
450,000.00

ยอดระดมทุน
4,950,000.00

Donate to
รวมพลังสู้โควิด เพื่อการผลิตชุดตรวจ COVID-19 SCAN เพื่อโรงพยาบาล

Amount
Payment Methods

Pay by scan/upload QR code via mobile banking application of Siam Commercial bank, TMB bank, Krungthai bank, Bangkok bank, Krungsri bank, Thanachart bank, Kasikorn bank, GSB Bank

You will get the QR code after you confirm donation.

Leave blank to donate anonymously

We will send receipt to your email after donation succeed.

· Delete
· Delete
House number, Street number, Sub-district, District*
Province*
Postal Code*

Credit card information will be securely processed by provider with international standard PCI-DSS Compliant Omise logo

Invite Friends