project Covid-19 เด็กและเยาวชน ผู้พิการและผู้ป่วย

โครงการปรับปรุงห้องตรวจโรคความดันลบARI รับมือโรคอุบัติใหม่ในเด็ก

ปรับปรุงห้องตรวจโรคความดันลบ เพื่อรับมือโรคอุบัติใหม่ในเด็กและดูแลรักษาผู้ป่วยเด็กที่ติดเชื้อรุนแรงและโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ที่ได้มาตรฐาน “ห้องนี้จำเป็นมากต่อการรักษาโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจที่สามารถแพร่ระบาดได้อย่างเร็ว และระบาดรุนแรงอย่างโควิด-19 ที่พวกเรารวมถึงเด็กๆ กำลังเผชิญวิกฤตนี้ร่วมกันทั่วโลก”

Duration 29 พ.ย. 2566 ถึง 31 ธ.ค. 2566 Area สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

Current donation amount

790,937 THB

Target

5,500,000 THB
ดำเนินการไปแล้ว 14%
58 days left จำนวนผู้บริจาค 715

ปรับปรุงห้องตรวจโรคความดันลบ เพื่อรับมือโรคอุบัติใหม่ในเด็กและดูแลรักษาผู้ป่วยเด็กที่ติดเชื้อรุนแรงและโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ที่ได้มาตรฐาน “ห้องนี้จำเป็นมากต่อการรักษาโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจที่สามารถแพร่ระบาดได้อย่างเร็ว และระบาดรุนแรงอย่างโควิด-19 ที่พวกเรารวมถึงเด็กๆ กำลังเผชิญวิกฤตนี้ร่วมกันทั่วโลก”

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ลุกลามไปทั่วโลก จนส่งผลกระทบรุนแรงกว่าหลายๆการระบาดของโรคอุบัติใหม่ในอดีต นอกเหนือไปจากความรวดเร็วในการแพร่กระจายของเชื้อ ความรุนแรงของโรค ได้ส่งผลกระทบในด้านสุขภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจของทุกคนในครอบครัว ไม่ว่าจะผู้ใหญ่หรือเด็ก ต่างได้รับบทเรียนในปรากฏการณ์ครั้งนี้ 

โรคติดเชื้อ โควิด-19 ถือเป็น โรคอุบัติใหม่ที่ส่งผลรุนแรงต่อพวกเราทุกคน เพราะมีการแพร่กระจายของโรคอย่างรวดเร็ว  ไม่นับรวมโรคซาร์ ไข้หวัดนก ฝีดาษลิงที่พบก่อนหน้า "ความหวาดกลัว ความตื่นตระหนก และความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน หรือระบบการจัดการกับภาวะวิกฤตที่โถมเข้ามารวดเร็ว แทบไม่ทันตั้งตัว ทำให้การดูแลรับมือ ทำได้เพียงประคองให้ผ่านพันไป” ที่ผ่านมาสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (โรงพยาบาลเด็ก) ไม่เคยมีพื้นที่จำเพาะ สำหรับตรวจโรคอุบัติใหม่ ทำให้มีโอกาสเกิดการปะปนของผู้ป่วยกันเอง และ/หรือ ปะปนกับบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลได้มีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยการปรับปรุงพื้นที่บางส่วนเพื่อการดูแลคนไข้อย่างเร่งด่วน แต่ก็ยังมีปัญหาเรื่องสถานที่ที่ไม่เหมาะสมกับผู้ป่วยเด็กที่มีรายละเอียดและความยุ่งยากซับซ้อนที่แตกต่างจากการดูแลผู้ป่วยผู้ใหญ่ โดยเด็กเล็กไม่สามารถดูแลตัวเองได้ จึงจำเป็นต้องมีการจัดสร้าง “ห้องตรวจโรคความดันลบ รับมือโรคอุบัติใหม่ในเด็ก”

ทำไมต้องเป็นห้องความดันลบ

ตามปกติอากาศจะไหลจากที่ที่มีความดันอากาศสูงกว่าไปที่ต่ำกว่า อากาศภายในห้องผู้ป่วยจึงถูกทำให้มีความดันต่ำกว่าปกติ เพื่อไม่ไหลออกจากห้องเมื่อมีการเปิด-ปิดประตู เพิ่มป้องกันแน่นหนาขึ้นด้วยประตู 2 ชั้น มีระบบกรองอากาศฆ่าเชื้อโรคก่อนปล่อยอากาศไปสู่ภายนอกผ่านระบบท่อการควบคุมทิศทางการไหลจากอากาศ ทำให้เชื้อโรคไม่กระจายสู่ผู้ป่วย สู่บุคคลากรทางการแพทย์ที่ทำการดูแลและรักษาผู้ป่วย ห้องนี้จึงมีความสำคัญและจำเป็นมากต่อการรักษาโรคทางเดินหายใจที่สามารถแพร่ระบาดได้อย่างเร็ว ทั้งโรคที่พบได้ทั่วไป  อาทิ หัด วัณโรค สุกใสและโรคอุบัติใหม่ที่แพร่ระบาดรุนแรงในอดีตอย่างซาร์ส รวมถึงโควิด-19 ที่ พวกเรากำลังเผชิญวิกฤตนี้ร่วมกันทั่วโลก

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

  1. ห้องความดับลบ (Negative pressure room) สำหรับผู้ป่วยติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ ใช้ได้กับผู้ป่วยเด็กตั้งแต่อายุแรกเกิด – 18 ปี  จำนวน 5 ห้อง
  2. ห้องหัตถการความดันลบ Swab 1 ห้อง
  3. ห้องเอ๊กซเรย์ จำนวน 1 ห้อง
  4. ห้องLab จำนวน 1 ห้อง
  5. ห้องยา 1 ห้อง
  6. บริการสำนักงาน/ทำบัตร/การเงิน

โดยในแต่ละห้อง มีระยะห่างระหว่างแพทย์และผู้ป่วยที่เหมาะสม มีการใช้ระบบ Negative Pressure ในห้องตรวจ ห้องหัตถการ และห้อง Lab มีการใช้ระบบ Positive Pressure ในสำนักงานพยาบาล ห้องบัตร การเงินและห้องยา  เพื่อดูแลรักษาผู้ป่วยเด็กที่ติดเชื้อรุนแรงและโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ที่ได้มาตรฐาน มีระบบที่สามารถให้การดูแลรักษาได้อย่างครบวงจรเป็นต้นแบบในการดูแลผู้ป่วยเด็กในระดับประเทศ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก  กองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

ไม่มีข้อมูล

Budget plan

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 1.ห้องไอซียูความดันลบ ห้องที่ช่วยรักษาผู้ป่วย และปกป้องบุคลากรการแพทย์ 2.ห้องไอซียูความดันลบ (ICU Negative Pressure Room) เป็นห้องสำหรับผู้ป่วยแบบแยกเดี่ยว ป้องกันเชื้อโรคกระจายออกนอกห้อง 3.ห้องฉุกเฉินแยกโรคติดเชื้อทางอากาศแรงดันลบ ห้องแยกผู้ป่วยติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ ใช้ได้กับผู้ป่วยเด็กตั้งแต่อายุแรกเกิด – 18 ปี ที่รับเชื้อไวรัสโควิด-19 หรือโรคติดเชื้อรุนแรงอื่นๆ 4.ห้องตรวจ จำนวน 5 ห้อง 5.ห้องเอ๊กซเรย์ จำนวน 1 ห้อง 6.ห้องLab จำนวน 1 ห้อง 7.ห้องหัตถการ Swab 1 5,000,000.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
5,000,000.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
500,000.00

ยอดระดมทุน
5,500,000.00

Donate to
โครงการปรับปรุงห้องตรวจโรคความดันลบARI รับมือโรคอุบัติใหม่ในเด็ก

Amount
Payment Methods

Pay by scan/upload QR code via mobile banking application of Siam Commercial bank, TMB bank, Krungthai bank, Bangkok bank, Krungsri bank, Thanachart bank, Kasikorn bank, GSB Bank

You will get the QR code after you confirm donation.

Tax Deduction

การบริจาคด้วย QR Code ชื่อ- นามสกุลบนใบเสร็จเพื่อลดหย่อนภาษีจะเป็นชื่อเจ้าของบัญชี Mobile banking
Filling out to send confirmation email
Filling out to send confirmation email

We will send receipt to your email after donation succeed.


Credit card information will be securely processed by provider with international standard PCI-DSS Compliant Omise logo

Invite Friends