project เด็กและเยาวชน

ซ่อมบ้านเพื่อเด็กหญิงนาแล

ซ่อมบ้านหลังเล็กๆ ให้ครอบครัวเด็กหญิงนาแลทั้ง 6 ชีวิต ได้มีพื้นที่ปลอดภัย และหลบฝนช่วงกลางคืน เพื่อที่ครอบครัวจะได้ไม่ต้องลุกขึ้นมาย้ายที่นอนและมุ้งเพราะเปียกฝน

Duration 3 เดือน

Current donation amount

37,343 THB

Target

209,737 THB
ดำเนินการไปแล้ว 18%
จำนวนผู้บริจาค 36

สำเร็จแล้ว

Project updates

เด็กหญิงนาแลมีบ้านหลังใหม่

29 January 2021

เจ้าหน้าที่ของมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ประสานงานไปยัง ทีมเจ้าหน้าที่โครงการ มูลนิธิฯ จังหวัดเชียงราย คณะกรรมการเขตบริการ มูลนิธิฯ ผู้อำนวยการโรงเรียน ครูประจำชั้น กรรมการสถานศึกษา ผู้นำชุมชน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก ผู้อำนวยการกองช่างโยธาฯ และผู้รับเหมาก่อสร้าง เพื่อวางแผนการก่อสร้างบ้านน้องนาแล

วันที่ 4-5 มกราคม 2564 ชาวบ้านคนในชุมชน ช่วยกันรื้อถอนบ้านหลังเดิมให้น้องนาแล และปรับพื้นที่ดินให้สามารถวางโครงสร้าง สร้างบ้านได้ เนื่องจากบ้านเป็นไหล่เขา พื้นที่ไม่เรียบ

วันที่ 7-8 มกราคม 2564 ชาวบ้านคนในชุมชน ช่วยกันขนสิ่งของ(ของใช้ในบ้าน) ไปบ้านคนในหมู่บ้านที่อนุญาตให้พักชั่วคราวระหว่างกำลังสร้างบ้านหลังใหม่

วันที่ 14 มกราคม 2564(ตามความเชื่อ) ผู้รับเหมาได้ดำเนินการเริ่มสร้างบ้านให้น้องนาแล

วันที่ 19และ 23 ทีมงานเจ้าหน้าที่โครงการ กรรมการเขตบริการ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้าน บ้านธาตุ หมู่ที่ 4 ได้เยี่ยมเยียนการสร้างบ้านน้องนาแล

ภาพกิจกรรม

ปรับพื้นที่บริเวณบ้าน


เริ่มขึ้นโครงการสร้างบ้าน

เริ่มก่อสร้างบ้าน

ครอบครัวเด็กและคณะกรรมการมูลนิธิฯ

สัมภาษณ์เด็กและผู้ที่เกี่ยวข้อง

เด็กหญิงนาแล
“หนูดีใจมากค่ะ ที่ได้รับความเมตตาจากผู้ใหญ่ใจดี ช่วยสร้างบ้านหลังใหม่ให้หนูและครอบครัว ทุกครั้งเวลามีฝนตก ที่บ้านก็จะเปือกฝนกันหมด เพราะหลังคาบ้านรั่วทั้งหลัง พื้นบ้านเป็นดิน ทำให้ลื่น เวลาช่วงฤดูหนาว ก็หนาวมากๆ เพราะฝาบ้านเป็นรูไม้ฟาก ค่ะ หนูมีพี่น้องทั้งหมด 4 คน เป็นผู้หญิงทั้งหมด ห้องน้ำก็ไม่ค่อยมิดชิดและสร้างอยู่นอกบ้าน เวลาเข้าห้องน้ำ ก็ต้องอยู่พร้อมๆกันค่ะ หนูและครอบครัวขอขอบคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีมากๆค่ะ”

แม่น้องนาแล
“ดีใจที่ลูกๆ ได้อยู่บ้านใหม่ ที่มั่งคง ปลอดภัยเพราะตนเองมีลูกสาวทั้งหมด เวลาไปรับจ้าง กลับมาค่ำมืด เป็นห่วงลูกๆ ดีใจที่ได้บ้านใหม่ ลูกๆไม่ต้องกลัวฝนและกลัวหนาว และที่สำคัญไม่ต้องป่วยไม่สบาย ขาดเรียนอยู่บ่อยๆ ค่ะ”

นางหลั่งยิง แซ่จาง กรรมการเขตบริการ มูลนิธิฯ
“ดีใจที่มีผู้ใหญ่ใจดีมาสร้างบ้านหลังใหม่ให้น้องนาแล สงสารครอบครัวน้องนาแล เพราะคนที่หาเลี้ยงทั้งเด็กๆ และคนแก่ชราก็มีเพียงแม่น้องนาแลเพียงลำพัง รายได้แทบไม่พอซื้อข้าวสารและอาหารเลี้ยงคนในครอบครัว บ้านและห้องน้ำก็ไม่ปลอดภัย เพราะครอบครัวมีแต่ผู้หญิงและคนแก่ชรา ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกๆคน และหน่วยงานทุกหน่วยงานที่ช่วยเป็นสะพานบุญในครั้งนี้ค่ะ”


Read more »
See all project updates

เด็กหญิงนาแลเด็กน้อยวัย 5 ขวบ ใช้ชีวิตอยู่ในบ้านหลังน้อยๆ ที่กำลังจะพัง มีแม่พิการทางสายตาทำงานหนักไม่ได้ ส่วนพ่อนั้นมีอาชีพรับจ้างทั่วไป เช่น ถางหญ้า เก็บกาแฟ เก็บใบชา รับค่าจ้างเพียงวันละ 200 บาท บางวันก็ไม่มีงานทำ พ่อจึงเป็นคนเดียวที่หาเงินและเลี้ยงดูอีก 6 ชีวิต อีกทั้งไม่มีที่ดินทำกินเป็นของตัวเองและยังเป็นบุคคลไร้สัญชาติ จึงไม่มีสิทธิเท่าเทียมกับบุคคลทั่วไป

บางวันก็ไม่มีเงินพอที่จะซื้อผัก ซื้อปลา เพื่อมาทำอาหารกิน ต้องอาศัยเก็บผักบุ้ง ตำลึง ที่ขึ้นเองตามธรรมชาติมาปรุงเป็นอาหาร ในเมื่อเรื่องของอาหารการกินยังไม่ครบมื้อ โอกาสที่จะมีเงินเหลือมาปรับปรุงหรือซ่อมแซมบ้านจึงแทบจะเป็นไปไม่ได้เลย นาแลและครอบครัวแล้ว ทำได้ดีเพียงหาถุงปุ๋ย ถุงน้ำข้าวสารมาบังลม บังแดด ทุกครั้งที่ฝนตกน้ำหยดเพราะหลังคารั่วเท่ากับว่าทุกคนไม่ต้องนอนกันเพราะต้องคอยขนย้ายที่นอนหนีน้ำ


ในสังคมไทยยังมีเด็กที่ขาดโอกาสทั้งเรื่องความเป็นอยู่และการศึกษาอีกมาก ทางมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จึงเห็นความสำคัญและต้องการสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้เด็กๆ ให้เขาโตมามีเยาวชนที่ดีของสังคมไทย

มูลนิธิเป็นองค์กรที่ระดมการมีส่วนร่วมของสังคมในการพัฒนาเด็กและเยาวชนเพื่อให้เป็นคนดีมีคุณภาพ ภารกิจ   มุ่งมั่นพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ระดมสรรพกำลังและทรัพยากรจากภาคส่วนต่างๆ ของสังคม อย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาประสิทธิภาพขององค์กรให้มีคุณลักษณะการเป็นผู้นำ ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน

โอกาสของแต่ละคนมีไม่เท่ากัน….

การมีบ้านเล็กๆ สักหลัง กลับเป็นความหวังที่ใหญ่มากของใครบางคน...

มาร่วมสร้างโอกาสนี้ด้วยกัน...


ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

  1. ระดมทุนรับเงินบริจาค
  2. เริ่มการจัดซื้ออุปกรณ์ก่อสร้าง
  3. เริ่มดำเนินการก่อสร้าง
  4. ก่อสร้างเสร็จสิ้น
  5. ติดตามผล

ประโยชน์ของโครงการ

  • สร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้เยาวชนไทย
  • ปลูกฝังให้เด็กๆ ช่วยเหลือผู้อื่น โดยไม่ต้องการสิ่งตอบแทน
  • ให้เด็กไทยได้รับโอกาสทางการศึกษาและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

เจ้าของโครงการ


เด็กหญิงนาแลมีบ้านหลังใหม่

29 January 2021

เจ้าหน้าที่ของมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ประสานงานไปยัง ทีมเจ้าหน้าที่โครงการ มูลนิธิฯ จังหวัดเชียงราย คณะกรรมการเขตบริการ มูลนิธิฯ ผู้อำนวยการโรงเรียน ครูประจำชั้น กรรมการสถานศึกษา ผู้นำชุมชน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก ผู้อำนวยการกองช่างโยธาฯ และผู้รับเหมาก่อสร้าง เพื่อวางแผนการก่อสร้างบ้านน้องนาแล

วันที่ 4-5 มกราคม 2564 ชาวบ้านคนในชุมชน ช่วยกันรื้อถอนบ้านหลังเดิมให้น้องนาแล และปรับพื้นที่ดินให้สามารถวางโครงสร้าง สร้างบ้านได้ เนื่องจากบ้านเป็นไหล่เขา พื้นที่ไม่เรียบ

วันที่ 7-8 มกราคม 2564 ชาวบ้านคนในชุมชน ช่วยกันขนสิ่งของ(ของใช้ในบ้าน) ไปบ้านคนในหมู่บ้านที่อนุญาตให้พักชั่วคราวระหว่างกำลังสร้างบ้านหลังใหม่

วันที่ 14 มกราคม 2564(ตามความเชื่อ) ผู้รับเหมาได้ดำเนินการเริ่มสร้างบ้านให้น้องนาแล

วันที่ 19และ 23 ทีมงานเจ้าหน้าที่โครงการ กรรมการเขตบริการ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้าน บ้านธาตุ หมู่ที่ 4 ได้เยี่ยมเยียนการสร้างบ้านน้องนาแล

ภาพกิจกรรม

ปรับพื้นที่บริเวณบ้าน


เริ่มขึ้นโครงการสร้างบ้าน

เริ่มก่อสร้างบ้าน

ครอบครัวเด็กและคณะกรรมการมูลนิธิฯ

สัมภาษณ์เด็กและผู้ที่เกี่ยวข้อง

เด็กหญิงนาแล
“หนูดีใจมากค่ะ ที่ได้รับความเมตตาจากผู้ใหญ่ใจดี ช่วยสร้างบ้านหลังใหม่ให้หนูและครอบครัว ทุกครั้งเวลามีฝนตก ที่บ้านก็จะเปือกฝนกันหมด เพราะหลังคาบ้านรั่วทั้งหลัง พื้นบ้านเป็นดิน ทำให้ลื่น เวลาช่วงฤดูหนาว ก็หนาวมากๆ เพราะฝาบ้านเป็นรูไม้ฟาก ค่ะ หนูมีพี่น้องทั้งหมด 4 คน เป็นผู้หญิงทั้งหมด ห้องน้ำก็ไม่ค่อยมิดชิดและสร้างอยู่นอกบ้าน เวลาเข้าห้องน้ำ ก็ต้องอยู่พร้อมๆกันค่ะ หนูและครอบครัวขอขอบคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีมากๆค่ะ”

แม่น้องนาแล
“ดีใจที่ลูกๆ ได้อยู่บ้านใหม่ ที่มั่งคง ปลอดภัยเพราะตนเองมีลูกสาวทั้งหมด เวลาไปรับจ้าง กลับมาค่ำมืด เป็นห่วงลูกๆ ดีใจที่ได้บ้านใหม่ ลูกๆไม่ต้องกลัวฝนและกลัวหนาว และที่สำคัญไม่ต้องป่วยไม่สบาย ขาดเรียนอยู่บ่อยๆ ค่ะ”

นางหลั่งยิง แซ่จาง กรรมการเขตบริการ มูลนิธิฯ
“ดีใจที่มีผู้ใหญ่ใจดีมาสร้างบ้านหลังใหม่ให้น้องนาแล สงสารครอบครัวน้องนาแล เพราะคนที่หาเลี้ยงทั้งเด็กๆ และคนแก่ชราก็มีเพียงแม่น้องนาแลเพียงลำพัง รายได้แทบไม่พอซื้อข้าวสารและอาหารเลี้ยงคนในครอบครัว บ้านและห้องน้ำก็ไม่ปลอดภัย เพราะครอบครัวมีแต่ผู้หญิงและคนแก่ชรา ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกๆคน และหน่วยงานทุกหน่วยงานที่ช่วยเป็นสะพานบุญในครั้งนี้ค่ะ”


Budget plan


รายการบาท
1.ปูน หิน ทราย55,250
2.หลังคาเมทัลชีท14,850
3.ค่าเหล็กสำหรับโครงสร้าง36,100
4.ผนังสมาร์ทกั้นห้อง3,780
5.ประตู หน้าต่าง29,850
6.อุปกรณ์ไฟฟ้า ประปา5,000
7.ค่าแรงทั้งหมด25,000
8.ค่าอุปกรณ์อื่นๆ5,840
9.ห้องน้ำ15,000
10.ค่าดำเนินงานเทใจดอทคอม 10%
(ค่าระบบออนไลน์ ต้นทุนค่าธรรมเนียมธนาคารและ payment gateway ค่าคัดกรองโครงการ ตรวจสอบ ติดตาม วัดผล และรายงานความคืบหน้า)
19,067
รวม209,737