project สุขภาพ อื่นๆ

ซ่อมบ้านเพื่อเด็กหญิงนาแล

ซ่อมบ้านหลังเล็กๆ ให้ครอบครัวเด็กหญิงนาแลทั้ง 6 ชีวิต ได้มีพื้นที่ปลอดภัย และหลบฝนช่วงกลางคืน เพื่อที่ครอบครัวจะได้ไม่ต้องลุกขึ้นมาย้ายที่นอนและมุ้งเพราะเปียกฝน

Duration 3 เดือน

Current donation amount

23,633 THB

Target

209,737 THB
ดำเนินการไปแล้ว 11%
35 days left จำนวนผู้บริจาค 23

เด็กหญิงนาแลเด็กน้อยวัย 5 ขวบ ใช้ชีวิตอยู่ในบ้านหลังน้อยๆ ที่กำลังจะพัง มีแม่พิการทางสายตาทำงานหนักไม่ได้ ส่วนพ่อนั้นมีอาชีพรับจ้างทั่วไป เช่น ถางหญ้า เก็บกาแฟ เก็บใบชา รับค่าจ้างเพียงวันละ 200 บาท บางวันก็ไม่มีงานทำ พ่อจึงเป็นคนเดียวที่หาเงินและเลี้ยงดูอีก 6 ชีวิต อีกทั้งไม่มีที่ดินทำกินเป็นของตัวเองและยังเป็นบุคคลไร้สัญชาติ จึงไม่มีสิทธิเท่าเทียมกับบุคคลทั่วไป

บางวันก็ไม่มีเงินพอที่จะซื้อผัก ซื้อปลา เพื่อมาทำอาหารกิน ต้องอาศัยเก็บผักบุ้ง ตำลึง ที่ขึ้นเองตามธรรมชาติมาปรุงเป็นอาหาร ในเมื่อเรื่องของอาหารการกินยังไม่ครบมื้อ โอกาสที่จะมีเงินเหลือมาปรับปรุงหรือซ่อมแซมบ้านจึงแทบจะเป็นไปไม่ได้เลย นาแลและครอบครัวแล้ว ทำได้ดีเพียงหาถุงปุ๋ย ถุงน้ำข้าวสารมาบังลม บังแดด ทุกครั้งที่ฝนตกน้ำหยดเพราะหลังคารั่วเท่ากับว่าทุกคนไม่ต้องนอนกันเพราะต้องคอยขนย้ายที่นอนหนีน้ำ


ในสังคมไทยยังมีเด็กที่ขาดโอกาสทั้งเรื่องความเป็นอยู่และการศึกษาอีกมาก ทางมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จึงเห็นความสำคัญและต้องการสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้เด็กๆ ให้เขาโตมามีเยาวชนที่ดีของสังคมไทย

มูลนิธิเป็นองค์กรที่ระดมการมีส่วนร่วมของสังคมในการพัฒนาเด็กและเยาวชนเพื่อให้เป็นคนดีมีคุณภาพ ภารกิจ   มุ่งมั่นพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ระดมสรรพกำลังและทรัพยากรจากภาคส่วนต่างๆ ของสังคม อย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาประสิทธิภาพขององค์กรให้มีคุณลักษณะการเป็นผู้นำ ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน

โอกาสของแต่ละคนมีไม่เท่ากัน….

การมีบ้านเล็กๆ สักหลัง กลับเป็นความหวังที่ใหญ่มากของใครบางคน...

มาร่วมสร้างโอกาสนี้ด้วยกัน...


ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

  1. ระดมทุนรับเงินบริจาค
  2. เริ่มการจัดซื้ออุปกรณ์ก่อสร้าง
  3. เริ่มดำเนินการก่อสร้าง
  4. ก่อสร้างเสร็จสิ้น
  5. ติดตามผล

ประโยชน์ของโครงการ

  • สร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้เยาวชนไทย
  • ปลูกฝังให้เด็กๆ ช่วยเหลือผู้อื่น โดยไม่ต้องการสิ่งตอบแทน
  • ให้เด็กไทยได้รับโอกาสทางการศึกษาและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

เจ้าของโครงการ


ไม่มีข้อมูล

Budget plan


รายการบาท
1.ปูน หิน ทราย55,250
2.หลังคาเมทัลชีท14,850
3.ค่าเหล็กสำหรับโครงสร้าง36,100
4.ผนังสมาร์ทกั้นห้อง3,780
5.ประตู หน้าต่าง29,850
6.อุปกรณ์ไฟฟ้า ประปา5,000
7.ค่าแรงทั้งหมด25,000
8.ค่าอุปกรณ์อื่นๆ5,840
9.ห้องน้ำ15,000
10.ค่าดำเนินงานเทใจดอทคอม 10%
(ค่าระบบออนไลน์ ต้นทุนค่าธรรมเนียมธนาคารและ payment gateway ค่าคัดกรองโครงการ ตรวจสอบ ติดตาม วัดผล และรายงานความคืบหน้า)
19,067
รวม209,737 


Donate to
ซ่อมบ้านเพื่อเด็กหญิงนาแล

Amount
Payment Methods

Pay by scan/upload QR code via mobile banking application of Siam Commercial bank, TMB bank, Krungthai bank, Bangkok bank, Krungsri bank, Thanachart bank, Kasikorn bank, GSB Bank

You will get the QR code after you confirm donation.

Leave blank to donate anonymously

We will send receipt to your email after donation succeed.

· Delete
House number, Street number
Sub-district, District, Province, Postal Code

Credit card information will be securely processed by provider with international standard PCI-DSS Compliant Omise logo

Invite Friends