ผู้สูงอายุ project

ผ่าตัดต้อกระจกแก่ผู้ยากไร้กับสภากาชาดไทย

สนับสนุนการออกหน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรมสภากาชาดไทยสัญจร ณ โรงพยาบาลชุมชน อ.ขุขันธ์ จ. ศรีสะเกษ เพื่อตรวจรักษาผู้ป่วยโรคตา หรือผ่าตัดต้อกระจกฟรี ในวันที่ 20-29 พฤษภาคมนี้ โดยมีเป้าหมายในการตรวจรักษาให้กับผู้ป่วย 2,000 ราย และผ่าตัดต้อกระจก 400 ราย

Duration 4 เดือน

Current donation amount

104,436 THB

Target

1,000,000 THB
ดำเนินการไปแล้ว 10%
86 days left จำนวนผู้บริจาค 116

ต้อกระจกเป็นโรคที่พบมากในผู้สูงอายุ โดยเฉพาะผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป

สาเหตุหลักมาจากความเสื่อมของเลนส์ตา ผู้สูงอายุจะค่อยๆมีอาการตามัวลงทีละน้อยคล้ายหมอกมาบัง เกิดจากภาวะสูงอายุ ขาดอาหาร สูบบุหรี่มาก โรคเบาหวาน แสงแดด หรือการใช้ยาหยอดตาบางชนิดเป็นเวลานาน

วิธีการรักษาจึงจำเป็นต้องผ่าตัดเอาเลนส์แก้วตาเดิมที่ขุ่นออก แล้วใส่เลนส์แก้วตาเทียมเข้าไปแทน

นอกจากนี้โรคที่เกี่ยวกับดวงตาของผู้สูงอายุตรวจพบรองลงมา มีทั้ง ต้อเนื้อ ต้อหิน และโรคของเปลือกตา วิธีการรักษาสามารถทำด้วยการจ่ายยา หรือลอกต้อ ตามความเหมาะสมด้วย

หน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรมสภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ดำเนินงานโดยสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2538 ปฏิบัติงานทุกสัปดาห์ที่ 3 ของเดือน เป็นประจำ ที่สถานีกาชาดที่ 6 อรัญประเทศเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสระแก้ว และพัฒนางานมาเป็นลำดับ ปฏิบัติงานเชิงรุก ด้วยการออกให้บริการสัญจร ณ โรงพยาบาลอำเภอในพื้นที่ห่างไกลและไม่มีจักษุแพทย์ เริ่มดำเนินการตั้งแต่ พ.ศ. 2545 เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน ดำเนินการตรวจรักษาผู้ป่วยโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแล้ว 256,000 ราย ทำการผ่าตัดไปแล้วกว่า 65,000 ราย  


แผนการดำเนินการปีนี้

  • ออกให้บริการสัญจร ณ โรงพยาบาลชุมชน อ.ขุขันธ์ จ. ศรีสะเกษ เพื่อตรวจรักษาผู้สูงอายุ และผู้ป่วยโรคตาที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพื่อให้ผู้ป่วยได้มีโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ และได้รับการรักษาหรือผ่าตัดอย่างทันท่วงที ก่อนที่อาการจะลุกลามจนทำให้ตาบอด โดยมีเป้าหมายในการตรวจรักษาให้กับผู้ป่วย 2,000 ราย และผ่าตัดต้อกระจก 400 ราย 


ระยะเวลาการทำงาน

  • ระหว่างวันที่ 20-29 พฤษภาคม  2563 

ประโยชน์ของโครงการ

  • ผู้ป่วยมีโอกาสในการตรวจรักษากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และผ่าตัดได้อย่างทันท่วงที ลดความเสี่ยงที่จะตาบอด และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ไม่มีข้อมูล

Budget plan


รายการจำนวนบาท
1.ผ่าตัดต้อกระจก 1 ข้าง มีค่าใช้จ่าย 7,000 บาท  (รวมทั้งเลนส์แก้วตา เวชภัณฑ์ และค่าบริจาคจัดการอื่นๆ)400 ข้าง2,800,000
รวม
2,800,000

ตั้งเป้าหมายระดมทุนผ่านเทใจ 1,000,000 บาท

*งบประมาณดังกล่าวรวมค่าดำเนินการเทใจ 10 % แล้ว*

Donate to
ผ่าตัดต้อกระจกแก่ผู้ยากไร้กับสภากาชาดไทย

Amount
Payment Methods

Pay by scan/upload QR code via mobile banking application of Siam Commercial bank, TMB bank, Krungthai bank, Bangkok bank, Krungsri bank, Thanachart bank, Kasikorn bank, GSB Bank

You will get the QR code after you confirm donation.

Leave blank to donate anonymously

We will send receipt to your email after donation succeed.

· Delete
House number, Street number
Sub-district, District, Province, Postal Code

Credit card information will be securely processed by provider with international standard PCI-DSS Compliant Omise logo

Invite Friends