project Covid-19

ฝ่าวิกฤตขาดแคลนเตียง ด้วยเตียงกระดาษลูกฟูก Phase2 ! มอบอีก 1,000 เตียง เพื่อโรงพยาบาลสนาม 11 แห่งทั่วประเทศ

มอบเตียงกระดาษลูกฟูก เพื่อโรงพยาบาลสนามทั่วประเทศ 11 แห่งโดยเร่งด่วน คุณมอบ 1เตียง สมาคมบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกไทยพร้อมสบทบเพิ่มให้อีก 1 เตียงทันที

Duration 22 ก.ค. 2564 ถึง 14 ส.ค. 2564 Area ทั่วประเทศ

Current donation amount

495,000 THB

Target

495,000 THB
ดำเนินการไปแล้ว 100%
จำนวนผู้บริจาค 460

สำเร็จแล้ว

Project updates

โครงการมอบเตียงครบจำนวน 1,000 เตียงให้แก่โรงพยาบาลสนาม และศูนย์พักคอยผู้ป่วย Covid-19 เรียบร้อยแล้วค่ะ

8 August 2021


 1. รพ.สนาม 8 โรงยิม รร.ศรีวารินทร์ อ.ศรีสคร จ.นราธิวาส 100 เตียง
 2. LQ ต.สากอ อ.สุไหงปาดี รร.ดารุลรอฮ์มาห์ จ.นราธิวาส 50 เตียง
 3. LQ สธ.อ.สุไหงปาดี(หลังเก่า) จ.นราธิวาส 40 เตียง
 4. LQ สธ. อ.แว้ง จ.นราธิวาส 100 เตียง
 5. ต.ท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลา 30 เตียง
 6. เรือนจำกลางยะลา จ.ยะลา 50 เตียง
 7. รร. บ้านสะเอะ ต.สะเอะ จ.ยะลา 50 เตียง
 8. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจ.ยะลา (ศูนย์พืชสวน ต.ปุโรง จ.ยะลา 50 เตียง
 9. ทีม DNA บุคลากรทางการแพทย์และอาสาสมัคร 200 เตียง
 10. หอการค้า จ.พิษณุโลก 100 เตียง
 11. รพ. สุไหงโกลก 200 เตียง
 12. อบต.คลองข่อย 30 เตียง


Read more »
See all project updates

มอบเตียงกระดาษลูกฟูก เพื่อโรงพยาบาลสนามทั่วประเทศ 11 แห่งโดยเร่งด่วน คุณมอบ 1เตียง สมาคมบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกไทยพร้อมสบทบเพิ่มให้อีก 1 เตียงทันที

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้มีผู้ติดเชื้อจำนวนมาก ทำให้โรงพยาบาล และหน่วยงานหลายแห่งต้องจัดตั้งโรงพยาบาลสนามเพื่อรองรับผู้ป่วย เตียงกระดาษลูกฟูกสนาม ซึ่งมีความแข็งแรงคงทน รับน้ำหนักได้มากกว่า 150 กิโลกรัม จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่โรงพยาบาลสนามหลายแห่งทั่วประเทศได้ใช้งานจากการบริจาคของสมาคมบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกไทย โดยสมาคมฯ ได้บริจาคเตียงกระดาษลูกฟูกสนามให้กับหน่วยงานและโรงพยาลต่างๆตั้งแต่การระบาดของโควิด-19 ในเดือนธันวาคม 2563 แต่การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ยังคงขยายวงกว้าง ดังนั้น โครงการนี้จึงถูกริเริ่มขึ้น เพื่อขอรับการสนับสนุนการผลิตและบริจาคเตียงกระดาษลูกฟูก (ขนาด 90*200*45 ซม. รองรับน้ำหนักได้มากกว่า 150 กิโลกรัม ประกอบง่าย น้ำหนักเบา ใช้ซ้ำได้หลายครั้ง) ที่ราคาเตียงละ 800 บาท ไม่รวมค่าจัดส่ง และไม่รวมค่าใช้จ่ายในการประกอบ โดยทางสมาคมฯ จะมีคู่มือการประกอบให้กับทางโรงพยาบาล


ยอดระดมทุนบริจาคเตียง 1,000 เตียง จะได้รับการสมทบจากสมาคมฯ เพิ่มอีก 1,000 เตียง รวมทั้งสิ้น 2,000 เตียง 


1. รพ.สนาม 8 โรงยิม รร.ศรีวารินทร์ อ.ศรีสคร จ.นราธิวาส 100 เตียง

2. LQ ต.สากอ อ.สุไหงปาดี รร.ดารุลรอฮ์มาห์ จ.นราธิวาส 50 เตียง

3. LQ สธ.อ.สุไหงปาดี(หลังเก่า) จ.นราธิวาส 50 เตียง

4. LQ สธ. อ.แว้ง จ.นราธิวาส 100 เตียง

5. รร.กีฬาจะเป็นจุดรวมของทั้ง 6 หมู่บ้าน ต.ท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลา 50 เตียง

6. เรือนจำกลางยะลา จ.ยะลา 50 เตียง

7. รร. บ้านสะเอะ ต.สะเอะ จ.ยะลา 50 เตียง

8. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจ.ยะลา (ศูนย์พืชสวน ต.ปุโรง จ.ยะลา 50 เตียง

9. ทีม DNA บุคลากรทางการแพทย์และอาสาสมัคร 200 เตียง

10. หอการค้า จ.พิษณุโลก 100 เตียง

11. รพ. สุไหงโกลก 200 เตียง. 


ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

1. สำรวจความต้องการเตียงของโรงพยาบาลสนาม

2. ระดมทุนผ่านเทใจดอทคอม ตามงบประมาณที่ได้ประเมินไว้

3. ผลิตและจัดส่งเตียงกระดาษลูกฟูก ตามที่ได้รับการร้องขอ และส่งมอบโดยเร็วที่สุด เพื่อให้ทันกับสถานการณ์

ข้อมูลภาคี, พาร์ทเนอร์

บริษัท โทอิทสึ แพคเกจ จำกัด ผู้ผลิตกล่องลูกฟูก และ สมาคมบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกไทยตั้งใจจะช่วยเหลือสถานการณ์โควิดโดยการผลิตเตียงบริจาคอย่างเต็มที่ แต่หลังจากทำมาหลายพันเตียง หลายๆ บริษัทผู้สนับสนุนก็เริ่มจะไม่ไหว เลยอยากใช้พื้นที่ตรงนี้ช่วยระดมทุนเพื่อส่งเตียงให้หน่วยงานที่ต้องการต่อเนื่อง โครงการมอบเตียงครบจำนวน 1,000 เตียงให้แก่โรงพยาบาลสนาม และศูนย์พักคอยผู้ป่วย Covid-19 เรียบร้อยแล้วค่ะ

8 August 2021


 1. รพ.สนาม 8 โรงยิม รร.ศรีวารินทร์ อ.ศรีสคร จ.นราธิวาส 100 เตียง
 2. LQ ต.สากอ อ.สุไหงปาดี รร.ดารุลรอฮ์มาห์ จ.นราธิวาส 50 เตียง
 3. LQ สธ.อ.สุไหงปาดี(หลังเก่า) จ.นราธิวาส 40 เตียง
 4. LQ สธ. อ.แว้ง จ.นราธิวาส 100 เตียง
 5. ต.ท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลา 30 เตียง
 6. เรือนจำกลางยะลา จ.ยะลา 50 เตียง
 7. รร. บ้านสะเอะ ต.สะเอะ จ.ยะลา 50 เตียง
 8. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจ.ยะลา (ศูนย์พืชสวน ต.ปุโรง จ.ยะลา 50 เตียง
 9. ทีม DNA บุคลากรทางการแพทย์และอาสาสมัคร 200 เตียง
 10. หอการค้า จ.พิษณุโลก 100 เตียง
 11. รพ. สุไหงโกลก 200 เตียง
 12. อบต.คลองข่อย 30 เตียง


Budget plan

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 เตียงกระดาษลูกฟูก ขนาด 90*200*45 ซม. รองรับน้ำหนักได้ 150 กิโลกรัม มูลค่า 800 บาท 500 400,000.00
2 ค่าจัดส่งไปยังโรงพยาบาลสนาม 14 แห่ง และค่าบริหารจัดการอื่นๆ 1 50,000.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
450,000.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
45,000.00

ยอดระดมทุน
495,000.00