project เด็กและเยาวชน

สร้างห้องคอมพิวเตอร์และซ่อมแซมห้องสุขาโรงเรียนอนุบาลวัดต้นสน

เพื่อเพิ่มโอกาสในด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิตในโรงเรียนที่ดีขึ้น ให้นักเรียนสามารถได้เรียนรู้และเติบโตอย่างเต็มศักยภาพ โดยทางเราจะสร้างห้องคอมพิวเตอร์และซ่อมแซมห้องสุขาในโรงเรียนอนุบาลวัดต้นสน

Duration 01 ก.ค. 2565 ถึง 31 ส.ค. 2565 Area โรงเรียนอนุบาลวัดต้นสน หมู่ที่ 2 บ้านตลาด ตำบลบ้านแหลม อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 76110

Current donation amount

425,273 THB

Target

550,000 THB
ดำเนินการไปแล้ว 77%
จำนวนผู้บริจาค 91

สำเร็จแล้ว

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

Bangkok Charity Orchestra เราตระหนักถีงทรัพยากรการศึกษาที่ขาดแคลนในพื้นที่ ที่ต้องการได้รับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มโอกาสทางด้านการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพชีวิตในโรงเรียนที่เหมาะสม

ซึ่งเรามองเห็นความสำคัญต่อการพัฒนาชีวิตเพื่อเป็นรากฐานของอนาคตของเด็กไทย ได้รับการเรียนรู้และสุขอนามัยที่ดียิ่งขึ้น ซึ่งเราเชื่อว่าโครงการนี้จะทำให้นักเรียนได้เรียนรู้และเติบโตอย่างเต็มศักยภาพได้อย่างยั่งยืน

โดยโรงเรียนอนุบาลวัดต้นสน (บุญมีโชติวิทยา) เปิดการเรียนการสอนครบ 100 ปี (ปีการศึกษา 2565) เป็นโรงเรียนรัฐบาล อยู่ที่ อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียน 250 คน ผู้ปกครองชุมชนวัดต้นสน ส่วนใหญ่ฐานะยากจน หาเช้ากินค่ำ มีอาชีพรับจ้าง ออกทะเลหาหอย ปู ปลา และผู้ปกครองส่วนใหญ่เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยว และพ่อเลี้ยงเดี่ยว หรือเด็กๆ ถูกทิ้งให้อยู่กับปู่ย่า ตายาย เนื่องจากโรงเรียนก่อสร้างมานานสิ่งของเครื่องใช้จึงมีการทรุดโทรมและใช้งานไม่ได้ตามกาลเวลา ซึ่งโรงเรียนได้มีการซ่อมแซมมาโดยตลอด 


เป้าหมายช่วยเหลือ

1. ปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์ และซื้อคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะใหม่ 20 เครื่อง เนื่องจากคอมพิวเตอร์ที่โรงเรียนใช้อยู่มีอายุการใช้งานเกิน 10 ปี ไม่สามารถอัพเดทโปรแกรมต่างๆ ได้แล้ว


2. ซ่อมและปรับปรุงห้องน้ำชาย 2 ห้อง ห้องน้ำหญิง 2 ห้อง เนื่องจากชักโครงชำรุด สายน้ำฉีดน้ำชำรุด ท่วมไม่มีทางระบายน้ำ


ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

ทางทีมงานจะจัดเตรียมการระดมทุนเพื่อดำเนินการดังต่อไปนี้

  1. ระดมทุนจากหน่วยงานต่าง รวมทั้งระดมทุนจากทางเทใจในช่วงเวลาที่กำหนดไว้
  2. จัด concert orchestra เพื่อให้ผู้ร่วมบริจาคมีส่วนร่วมในการรับชม ในวันที่ 25 มิถุนายน 2565
  3. หลังจากจบ concert แล้ว ทางเราจะติดต่อผู้รับเหมา และ จัดซื้ออุปกรณ์ เพื่อดำเนินการหลังจากระดมทุนเรียบร้อยแล้ว
  4. เราจะเข้าไปสร้างห้องคอมพิวเตอร์ และทำการติดตัดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ พร้อมซ่อมเเซมห้องน้ำตามที่กำหนดไว้

ผู้รับผิดชอบโครงการ

Bangkok Charity Orchestra

ไม่มีข้อมูล

Budget plan

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 ปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์ และซื้อคอมพิวเตอร์ให้ทางโรงเรียน 20 เครื่อง 1 400,000.00
2 ซ่อมแซมห้องน้ำชาย 2 ห้อง หญิง 2 ห้อง 1 100,000.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
500,000.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
50,000.00

ยอดระดมทุน
550,000.00